Księżacy (Łowiczanie)

Aniela Chmielińska.
Bliblioteczka geograficzna "Orbis". Serja III. Tom 9.
Kraków 1925. Nakładem Księgarni Geograficznej "Orbis" Kraków-Dębniki

VIII. Zdobnictwo.

Najstarsze gospodynie twierdzą, że wycinanki powstały na Księstwie około 1865-70 roku; zapewne w tym czasie zjawił się papier w chatach. Naprzód wycinano z papieru czerwonego konie, psy, koguty, kury; wycinanki te wieszano na ścianach, w celu, jak utrzymują ogólnie, przyozdobienia izby. Czy była w tem myśl przeciwdziałania sile "złego", o tem dowiedzieć się nie mogłam od najstarszych i z ufnością odnoszących się gospodarzy. R. Oczykowski w swych notatkach z 1891 r. pisze: "Księżanki dwa razy do roku przed Bożem Narodzeniem i przed Wielkanocą przygotowują wycinanki, dbając o piękny wygląd izby na święta".

Następnie używać zaczęto kolorowych papierów różnych barw i przyozdabiać niemi wycinane konie i koguty. W dalszym ciągu pojawiły się "gwiozdy" t. j. wycinanki okrągłe, na białych kółkach nalepione, różnorodne wzory wycięte z kolorowego papieru; w nich widzimy najwięcej oryginalnych pomysłów o motywach przeważnie fantastycznych.

Wycinanki symetryczne są to t. zw. "tasiemki“ albo "wstążki", złożone z dwóch części podłużnych, zupełnie jednakowych, wycinanych jednocześnie w podwójnie złożonym papierze; są one złączone od góry bądź kwiatem płaskim lub wypukłym, bądź gwiazdą. Również symetryczne są t. zw. "kodry", podłużne, służące do zdobienia belek w izbie.

Najzdolniejsze w tym kierunku dziewczęta tworzą nową modę, t. j. "wymadzają" odmienne wycinanki. Anastazja Pawlina ze wsi Retki wprowadziła jedna z pierwszych motywy roślinne, powstała "moda Nastusi Pawlinówny"; inne dziewczęta wycinały zręcznie konie w zaprzęgu, rowerzystów, orszak weselny, pociąg wśród drzew z maszynistą i palaczem, mniej zdolne naśladowały. Jadwiga Klimkiewiczówna jest jedną z najbardziej pomysłowych wytwórczyń wycinanek, zręcznie wycina kwiaty, a zwłaszcza ptaki, pawie, sroki i inne. Urszula Żaczek wytworzyła modę przed kilkunastu laty i nie uznaje zmian; gospodarze, u których służy, wyzyskiwali zawsze jej pracowitość, oddawała się więc umiłowanemu zajęciu "pod ukradkiem". Jej wycinanki mają najwięcej charakteru księżackiego, są śmiało planowane, mimo jaskrawości odznaczają się dobrem zestawieniem barw, są najbardziej naiwne, jej bociany, żaby, koguty są doskonale uchwycone w ruchu.

Franciszka Malczykówna, również samouczka jak i poprzednie, posiada silnie rozwinięte odczucie barw, kształtów; ze wszystkich znanych mi dziewcząt ma najbujniejszą fantazję. W zbiorze wycinanek Malczykówny, jaki posiadam, złożonym ze 120 kółek, nie powtarza się żaden motyw, żadne zestawienie barw. Stała się niedościgłym wzorem. Z jej rąk wychodzą delikatne koronki. Nie chciała jechać na wycieczkę do Warszawy: "może pomiesza mi się w głowie to moje z tem, co zobaczę", mówiła z niepokojem. Wycinanki tworzyła nie w wolnych od zajęć chwilach, ale "gdy przyszła chęć do wycinania". Zdarzało się to najczęściej wieczorami, kiedy wszyscy w domu spali, ona, nie mogąc oprzeć się pragnieniu wycinania, musiała mu ulec, a wtedy tworzyła z wielką biegłością jedno po drugiem, mając przed oczyma obraz gotowej wycinanki.

Wszystkie najzdolniejsze wytwórczynie wycinanek są analfabetkami, jedna z nich tylko Malczykówna rysuje biegle, a nie zna liter, do szkoły nie chodziła.

W ostatnich czasach powstają wycinanki, oparte na wzorach, przenoszonych żywcem z adamaszkowych gorsetów i wstążek nowomodnych; powtarza się to samo, co z obrazami. Księżanki wyobrażają sobie, że fabryka potrafi "wymodzić" rzecz piękniejszą, aniżeli ich "nieuczone głowy", przeto zaczęły kopjować przez bibułkę. Na wystawie w Łowiczu w 1923 r. przysłuchiwały się pilnie ostrej z tego powodu krytyce i zaznaczaniu, że wycinanka kopjowana jest bez wartości. Wycinanki ostatniej mody muszą być na białym kolorze - tła kolorowe są "ordynarne", przeto odrzucone - koniecznie w kwiaty jak najdrobniejsze, a więc niezapominajki, bzy. Podziwiać należy pracowitość niezwykłą, z jaka dziewczęta nalepiają minimalne płatki jedne na drugie, aby zachować cieniowanie kwiatów. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że te mikroskopijne cząsteczki wycinają zawsze nożycami do strzyżenia owiec, a do lepienia używają tak niewdzięcznego płynu, jakim jest białko, podziwiać musimy zręczność ich palców i niepospolitą cierpliwość. Jakkolwiek gospodarze postępowi uważają, że wycinanka to strata czasu, jednakże znaczna część dziewcząt, zwłaszcza w "rdzennem Księstwie", t. j. w parafji Bąkowskiej, Złakowskiej, Zduńskiej poświęca wieczory w okresie Wielkiego Postu na wycinanie nowych "tasiemek i koder", aby stroić niemi mieszkanie na Wielkanoc. Tasiemki z "łońskiego roku" jako podniszczone idą do kuchni, a z kuchni zabiera je parobek do stajni, bo i "lewentarzowi trza ustroić na święta".

Profesor uniwersytetu Eugenjusz Frankowski w pracy wyczerpującej: "Wycinanki i ich przeobrażenie", drukowanej w "Przeglądzie Warszawskim", maj 1924 r., pisze: "Wycinanki papierowe służą głównie do przystrojenia izby, są tylko ozdobą i innego znaczenia nie posiadają".

"W różnych zakątkach kraju wycinanka rozwinęła się w swoistym kierunku, wykształcając własne typy dzielnicowe, wycinanka łowicka stała się głównie dziełem malarskiem; w papierach kolorowych wyrazili Księżacy swoje zdolności kolorystyczne, rozwijane od szeregu pokoleń w tkactwie wełnianych pasiaków. Wycinanki łowickie zaliczają się do najpiękniejszych. Wogóle wycinanki z papieru są najciekawszym i najoryginalniejszym przejawem sztuki ludu polskiego".

"Pająki" czyli "światy" ukazały się na Księstwie przed 50-ciu laty. Kto był pierwszym ich wykonawcą i co nim kierowało, nie umiał nikt objaśnić. Obecnie twierdzą, że to jest i było wykonywane w celu przyozdobienia mieszkań. Początkowe pająki były wyłącznie ze słomy, później zaczęto dodawać papier, bibułkę, włóczkę, obecnie dają tło z wełny różnobarwnej, na teni umieszczają wycinane kwiaty.

Wydmuchane poprzez dwa maleńkie otworki jaja gęsie, przybrane drobnemi nalepiankami z papierków różnorodnego kształtu, były używane do zdobienia izb. Małgorzata Wróblówna, z męża Lebiodowa, nadała jajkom tym kształt dzbanuszka, przez dodanie podstawki, szyjki i uszka z tektury, ozdobionej nalepiankami. Dzbanuszki Wróblówny - to istne cacka, mogące zadowolić wymagania największego estety, świadczące o nadzwyczajnych zdolnościach, pracowitości i cierpliwości ich twórczyni. Aleksander Janowski, opisując w 1902 r. w "Wiśle" dzbanuszki Wróblówny, wyraził się, że czynią one wrażenie pięknej mozajki. Prof. E. Frankowski pisze w Przeglądzie Warszawskim 1924 r. str. 216: "Muzeum Etnograficzne w Warszawie posiada kilka dzbanuszków z jajek, uważać je można za prawdziwe dzieła sztuki".

Z Wróblówną łączyła mnie przyjaźń kilkoletnia; znałam dobrze jej niezwykłą duszę, subtelną, szlachetną do najwyższych granic, ofiarną do zupełnego zapomnienia o sobie. Nauczyła się sama czytać, dano jej do ręki książkę i powiedziano, że na pierwszej stronie wydrukowana jest modlitwa "Ojcze nasz". Ona zaczęła rozkładać pojedyncze dźwięki i nauczyła się ich brzmienia. Oświatę ceniła nad wszystko inne, była najgorliwszą zwolenniczką muzeum w Łowiczu; przyprowadzała znajomych, zachęcała do słuchania pouczających objaśnień. Jej dzbanuszki miały zawsze chętnych nabywców tak w kraju jak zagranicą, prosiła, aby brać za nie drożej, przeznaczając pieniądze na "kochane muzeum".

Na wystawę do Łodzi przyniosła większą ilość dzbanuszków. Ponieważ w Łodzi płacono za nie trzy razy drożej, niż ona żądała, pragnęłam, aby przyjęła choć część nadwyżki. Żadną miarą zgodzić się na to nie chciała: "muzeum bardziej po trzebuje pieniędzy, aniżeli ja". Dzbanuszki jej znajdują się w muzeach i zakładach naukowych, posłużyły jako wzory do wytwarzania ozdób choinkowych i grają dużą rolę w choince polskiej.

Na ostatniej wystawie w Łowiczu budziły zachwyt ogólny dzbanuszki, wykonane przez Klimkiewiczównę i Malczykównę.

Ze skorupek jaj wytwarzają Księżanki ptaszki, przez dorobienie szyjki i łebka z chleba, skrzydełek i ogona z papieru i przywieszają je na cienkim sznureczku do belki u pułapu.

Zamiłowanie do zdobienia kolorowego przejawia się również w malowaniu zewnętrznych ścian chałup; jedni poprzestają na bieleniu chaty wapnem, z dużą domieszką farby niebieskiej; inni, n. p. we wsi Łoźniki, malują domy na niebiesko i zdobią je szafirowemi drzewkami. Na tem tle odbijają dobrze malwy i słoneczniki, przepełniające ogródki. Niezapomniane pozostawia wrażenie ta wieś, widziana w słońcu, kiedy zaroją się ludem, barwnie, wesoło ubranym, zda się - to sen, jakoby bajka.

Ubranie - zwłaszcza kobiece - te "przymilniki" w wełniaku i zapasce, haft na "gorsecie", wyszycia koszuli - to wszakże odbicie istotnego rozmiłowania w zdobnictwie ludu księżackiego.

Ksiądz Gruchalski, proboszcz par. Kompina, widząc zdolności dziewcząt wiejskich do haftu ręcznego, sprowadził wyspecjalizowaną hafciarkę, siostrę Franciszkankę, wszedł w porozumienie z dyrektorem T-wa Popierania Przemysłu Ludowego, zorganizował w Kompinie zrzeszenie dziewcząt, uczących się techniki haftu i farbowania. T-wo dostarcza płótna samodziałowe i farby, dziewczęta farbują przędzę lnianą, same dobierają barwy, tworzą wzory i haftują serwety, poduszki, chętnie nabywane na wystawach w kraju i zagranicą.

Do najzdolniejszych samouków, wycinających kozikiem w drzewie, należy Jan Golis we  wsi Łaźnikach, człowiek w starszym wieku. Z pałającą twarzą, z iskrzącemi oczyma mówił o swych pracach.

"Jeszcze chłopcem byłem, kiedy z wielką chęcią wycinałem krzyże, kapliczki; bywało, ojciec woła: idź spać, a mnie na spanie wcale się nie ma, dzień biały zastawał nad struganiem, od którego oderwać się nie mogłem. Ileż to razy szło się orać po nieprzespanej nocy".

W paru wsiach znajdują się dotychczas wykonane przez Jana Golisa sprzęty rzeźbione. Kilka przedmiotów było na wystawie w Łowiczu, budziły podziw ogólny; z nich kapliczkę domową ofiarował Golis muzeum T-wa Naukowego w Płocku. Bardzo ciekawe i piękne wyrzeźbił drzwi do jednej z chat w Łaźnikach.

Od pewnego czasu krążą po wsiach łowickich handlarze - żydzi i wykupują starodawne skrzynie, obrazy i t. p. Należy obawiać się, że prace Golisa wykupione będą przez tych handlarzy i wywiezione poza granice kraju, a powinny powiększyć zbiory etnograficzne naszych muzeów.


Strona główna           Spis treści           <<Wstecz           Dalej>>