Księżacy (Łowiczanie)

Aniela Chmielińska.
Bliblioteczka geograficzna "Orbis". Serja III. Tom 9.
Kraków 1925. Nakładem Księgarni Geograficznej "Orbis" Kraków-Dębniki

Wesele w Księstwie Łowickiem.

Chaty, w których mieszkają młode dziewczęta, nietylko posiadają wnętrza strojne, ale i zewnętrznie zdobne są malowaniem. Najbarwniejsza wieś to Łaźniki: chaty malowane farbą niebieską, na tem "rózgi" i różne "kwiaty" z ciemno-niebieskiej farby; służy to jako przepiękne tło dla bujnie kwitnącego, różnokolorowego kwiecia, wypełniającego ogródki przed chatami; królują tu malwy, słoneczniki, georginje.

Jeśli wesele odbywa się latem, po żniwach, przed kopaniem, zdobią izby czyli "mają" gałązkami i kwiatami, umieszczonemi między belkami a pułapem.

Ponieważ zapraszają licznych gości, do stu osób i więcej, na kilka dni przed- uroczystością wre usilna praca; zabijają wieprza lub dwa, pieką placki z mąki pszennej, pięćdziesiąt lub więcej, robią kiszki i kiełbasy, kwaszą barszcz, przygotowują trunki. Współdziałanie przy tej pracy ze strony sąsiadów jest nadzwyczajne; każdy rad przysłużyć się, czem może, czy to pomocą osobistą, czy też pożyczając, co tylko potrzeba. Współżycie gromadzkie występuje wtedy w całej pełni.

Małe izby szczelnie wypełniają weselnicy, starsi w kożuchach. Woń gotowanego mięsiwa, kapusty łączy się z dymem papierosów i wyziewami alkoholu. Bęben i basetla huczą głośno, skrzypce, klarnet - piszczą, figle młodzieży graniczą często z rubasznością.

Energja, wytrwałość, szczery humor, siła, zdrowie, temperament włościanina polskiego, odzwierciadla się na weselu. Parę nocy z rzędu może nie spać i zmęczenia po nim nie widać; tańczy bez wytchnienia w izbie, w której z braku powietrza przygasa lampa, a płuca jego pracują normalnie! jako drużba pamięta o gościach, zabawia ich pieśniami, które często sam tworzy; padają słowa, pełne humoru, szczere, naiwne, często rubaszne, ale tętni w nich życie, młodość, zapał; płyną pieśni, przystosowane do chwili, tryska z nich wesołość, krew gorąca. Brzmi pieśń za pieśnią, druchny odpowiadają drużbom, jedni drugim nie ustępują, zwalczają się wzajemnie, najczęściej dziewczęta, jako bardziej przebiegłe, uderzają w słabe strony chłopaków i odnoszą zwycięstwo! Rozbrzmiewa śmiech ogólny; poważni gospodarze przestają radzić nad swemi sprawami, przysłuchują się szermierce śpiewanej, dorzucą dowcip; ojcowie radzi są z bystrości swych dzieci; hałas, wrzawa, oklaski, tupotanie; muzykanci grają z coraz większą werwą! Wesele, prawdziwe wesele wstępuje w dusze zebranych!

Żadne słowa nie są w stanie odtworzyć przedziwnej mocy wesela; trzeba na nim być od początku do końca, trzeba umieć odczuć duszę ludu, aby zdać sobie sprawę z tężyzny włościanina z Łowickiego.

Wesela nie mają szablonu, każda parafja, często nawet wieś, nadaje weselom odrębny wyraz, tak, że wesela w pobliskich wioskach są odmienne. Większy dobrobyt wywołuje bardziej skomplikowane przyjęcie gości, a temsamem nadaje inny bieg uroczystości. Oto opis wesela z 1910 r., od chwili zalotów: Gospodarz, zamierzający żenić syna swego, upatruje odpowiednią dziewczynę, koniecznie odpowiadającą majątkiem, wysyła osoby zaufane i życzliwie widziane w domu panny, na tak zwane "pytanki" czyli "zaloty". Przybyli zaczynają rozmowę od rzeczy obojętnych, w dalszym ciągu zapytują: "Słuchajcie jeno, myśwa tu przybyli zapytać, cybyście wasej Marysi nie oddali nam na służbę?" - "O, to być nie może, co byśwa przez niej robieli!" - "Aleć jest jeden, co by jo chcioł zabrać na wiecnom służbe".

"A, kiedyć tak, to znuk co jensego, nic jo więcej nie ceko, za chłopa wydać jo trza".

Tajemnica wyjaśnia się i jeżeli zgadzają się, w kilka dni po "pytankach" schodzą się rodzice jego i jej, aby omówić sprawę ważną, bodaj najważniejszą posagu tak jej jak jego. Jeżeli dojdą do porozumienia, kawaler zaprasza jednego ze starszych gospodarzy na dziewosłęba, idzie z nim do domu panny na zwiady, czy istotnie chcą mu oddać dziewczynę; przynoszą ze sobą butelkę wódki. Dziewczyna, widząc wchodzących, chowa się, dziewosłęb ją wyszukuje, prowadzi, a kawaler, nalawszy kieliszek wódki, przepija, mówiąc: "do ciebie Marysiu". Jeśli dziewczę odpowie: "Boże ci daj zdrowie" i wypije, jest oznaką, że przyjmuje go za męża, w przeciwnym razie odmawia. Nazajutrz po odpowiedzi przychylnej idą młodzi do księdza, aby dać na zapowiedzi. Po wyjściu pierwszej zapowiedzi odbywają się w mieszkaniu młodej zaręczyny, nazwane: zrękowiny, zmówiny, swaty, pierścionki.

Na zrękowiny zapraszają "famielje", gości, częstują, dziewosłębka (starsza swacha, niewiasta), którą bywa jedna z bardziej cenionych gospodyń, dokonywa wkładania obrączek na palce młodych, jeden ze zdolniejszych gospodarzy miewa przemowę.

Bywa, że podczas zrękowin rodzina składa na wesele po ćwiartce żyta lub pszenicy. Bo jak powiadają gospodarze "człowiek kuntentniejsy jest z zabawy i lepiej jadło smakuje, gdy się wie, ze się kieseni jednego zbytnio nie oskubie". We wsi Bocheniu w następną niedzielę po pierwszej zapowiedzi rodzina państwa młodych wyprawia "dziewosłęby". Ojcowie pana młodego przywożą nad wieczorem wódkę do domu panny młodej. Pan młody sprowadza muzykę i wraz z panną młodą idą na wieś zapraszać, omówionych uprzednio krewnych i gości. Na "dziewosłębach" bywają panny i kawalerowie, którzy będą drużbami na weselu. Pan ojciec lub jego krewny stoi we drzwiach i częstuje wchodzących wódką, muzykanci grają, młodzi rozpoczynają tańce. Gdy już wszyscy zaproszeni są zebrani, wybierają jednego ze znaczniejszych gospodarzy na " starszego dziewosłęba" i jedną z poważniejszych gospodyń na "starszą swachę" i ci już są przełożonymi wesela; dziewosłęb - to gospodarz wesela, on "wydaje gościom poczęstunek"  *).

*) Z notatek R. Oczykowskiego z r. 1890.

Ojcowie panny młodej kładą na stół najpiękniejszy ser i bochen chleba, zawiązują w białe, cienkie prześcieradło, którego cztery rogi zawiązane są na krzyż, we dwa podwójne supły. Piją wódkę kolejką, dopóki starczy, poczem starszy dziewosłęb wzywa pana ojca do pobłogosławienia będącego na stole chleba i sera i do rozwiązania pierwszego supła; następnie przywołuje panią matkę, która również żegna i błogosławi dar Boży i rozplątuje drugi supeł. Przywołani państwo młodzi żegnają chleb i ser i rozwiązują ostatecznie drugi supeł. Starszy dziewosłęb czyni znak krzyża nad chlebem i serem, bierze w rękę chleb i kraje go w kawałki (drobne "zuski"), miarkując, aby dla każdego z gości starczyło, podobnież kraje ser i każe starszej swasze zgarnąć te "zuski" do fartucha i częstować niemi zgromadzonych gości, którzy są nazwani młodszymi dziewosłębami i młodszemi swachami. Zabawa taneczna trwa do północy, a czasem i dłużej. W dniu zrękowin pan młody z przyjaciółmi i grajkiem podchodzą pode drzwi narzeczonej i śpiewają:

"Otwórz-że mi, otwórz - kochaneczko pierwsa, 
jak mi nie otworzysz, otworzy mi jensa".

Podług melodji:

Ślub. W przeddzień ślubu przybywają muzykanci (na bogatem weselu: skrzypce, klarnet, basetla, bęben), do domu panny młodej schodzą się drużbowie. Starszy drużba obowiązany jest być na weselu od samego początku, on czuwa nad porządkiem podczas zabawy, jego obowiązani są wszyscy słuchać.

Wieniec ślubny w Łowickiem.

Na dany przez starszego drużbę znak rozpoczyna się pochód po wsi przy dźwiękach głośnej muzyki. Z wesołemi śpiewami na ustach, przytupywaniem i podskokami w takt muzyki rozbawiona młodzież idzie zapraszać na weseie przedewszystkiem dziewosłęba, dziewosłębkę, starszą druchnę i gości, wskazanych przez rodziców państwa młodych. Na progach domów muzyka milknie, starszy drużba rozpoczyna orację od słów: "niech będzie pochwalony". Wydobywa z kieszeni papier zadrukowany, udaje, że czyta, wierszami przez siebie ułożonemi, dowcipnemi, pozdrawia w imieniu państwa młodych i zaprasza na wesele, wymieniając, co jest przygotowane do jedzenia, a co do picia, i zarazem prosi, aby przyszli przyzwoicie ubrani, bo mogliby wielką przykrość wyrządzić nowożeńcom.

Po skończonej oracji muzyka zaczyna grać, a drużbowie z gospodarzami domu puszczają się w tany. Tak wesoło rozpoczyna się uroczystość. W ten sposób obchodzą drużbowie wszystkie domy weselników; następnie rozbiegają się pojedynczo i sprowadzają gości do domu panny młodej. Zjeżdża się rodzina ze stron dalszych. Muzyka gra, placek, piwo grzane, wódka, krążą dokoła - młodzież tańczy ochoczo. Uroczystość ta nazywa się pewniny albo rozplećmy; w niektórych okolicach rozplatają pannie młodej włosy; odbywa się wzajemne wręczanie darów; panna młoda daje narzeczonemu koszulę z cienkiego płótna, tak zwaną "bielonkę", własnoręcznie tkaną i szytą, włóczkowe rękawki w różne desenie, wrabiane pacioreczki tworzą zdania n. p. "dobra noc" oraz często szkaplerz. Pan młody daje swej wybranej chustkę jedwabną na głowę (jedwabnicę), dwie wstęgi szerokie, długie do wieńca ślubnego i buciki, ona początkowo przyjąć nie chce, wymawiając mu w śpiewie: "jakiem u matuli była, tom nie w takich chodziła", starszy drużba prosi, aby przyjęła, ona znowu odmawia: "jak-żeś mi się zalecał, toś nie takie obiecał". W końcu przyjmuje i śpiewa:

"Sanuj ty mnie, sanuj, za wianecek, za mój,
A ja ciebie bende; za jedwabnom wstęgę,
A dalej: dziękuję rodzicom i całemu kołu, co siedzi u stołu,
A panu młodemu nie dziękuję,
Bo... albo wstążek brakuje,
Albo złotych podkówek,
Albo... nie dziękuję, bo mu się sama daruję".

I tak w wesołym nastroju bawią się, tańczą do dnia białego. Ulubione tańce to: walczyk i polka - mazur; dawne tańce: okrąglak, gładki, sztajer, Antek, klapak, polka w szafliku, żydek, kominiarz zupełnie zaginęły.

Księżacy lubią taniec szalenie, pary tańcząc blisko jedna drugiej, tworzą zwarte koło, tańczą tak zręcznie, spokojnie i uważnie, że jedni drugim nie przeszkadzają. Taniec trwa, dopóki nie zmęczą się muzykanci, panna nie przestaje tańczyć, dopóki muzyka gra, zmęczony kawaler oddaje ją innemu.

Gdy po rozplecinach rozejdą się goście, pannę młodą ubierają do ślubu, nakłada buciki, podarowane przez pana młodego, wybierają wśród rozlicznych strojów samodziałowych najpiękniejsze, najdroższe ubranie, na końcu upinają wieniec ślubny; mozolna ta praca trwa godzin parę. Połowę włosów rozpuszczają na plecy, z drugiej połowy plotą warkoczyki drobne, mocują je na głowie, do nich przyszywają wieniec ciężki bardzo. Pięknie zmarszczoną wstążkę przypinają nad samem czołem wokoto głowy, rozliczne kwiaty sztuczne, kupione w mieście, pozłotka, szych, mocują przy pomocy drucików do trzech drutów, tworzą się trzy jakoby gałęzie, 12 cali wysokie, naśladujące bukiet; te mocują na środku głowy, całą głowę otaczają drobnemi kwiatkami, z tyłu głowy przypinają sześć szerokich wstęg, długości wełniaka.

Obecnie używane są wieńce ślubne gotowe, przez pannę młodą i druchny wykonane, ale nie trzymają się mocno na głowie. Pan młody ubiera się w koszulę podarowaną przez narzeczoną, nowe ubranie zdobi pękiem kwiatów u boku. Drużbowie przybywają na wesele strojni w najpiękniejsze nowe ubrania, nie bacząc, że mogą je zniszczyć, bo: "honor księżacki nie pozwala pokazać się byle jak". Matka odchodzącemu na wesele synowi dawała przed wojną 3 ruble i więcej, mówiąc: "Postaw się, niech cię usanujo, niech nie myślo, ześ byle jaki, niech wiedzo, ześ syn gospodarski".

Według notatek R. Oczykowskiego drużbowie występowali na weselu z godłami porządku, był nim bat krótki, z rzemienia upleciony, osadzony na sarniej nóżce; tego już nie spotykałam.

Drużbowie zbierają się w domu panny młodej, stąd każdy udaje się do mieszkania swej druchny; druchny przypinają im kokardy do boku, ułożone ze wstążki koloru czerwonego, niebieskiego lub białego, ozdobione gałązkami mirtu; do sznureczków, okalających kapelusze, lub do czapek mocują pęki kwiatów sztucznych.

Ślub odbywa się zwykle w poniedziałek po wczesnej Mszy świętej. Goście zbierają się w domu weselnym, podejmują ich śniadaniem (wódka grzana, kiszka, kiełbasa, placek). Goście siadają przy stołach, ustawionych pod kierunkiem starszego drużby. Starszy drużba wyznacza do każdego stołu jednego lub dwóch drużbów, którzy są odpowiedzialni za porządek i mają obowiązek dopilnować, aby wszyscy byli nakarmieni i napojeni. Starszy drużba pełni posługi przy stole panny młodej i druchen, on zawsze pierwszy wnosi potrawy na swój stół, a dopiero później inni drużbowie.

W chwili właściwej dziewosłęb i dziewosłębka przywołują państwa młodych, każą im stanąć przed rodzicami, starszy drużba staje przy pannie młodej, starsza druchna przy panu młodym, inni drużbowie stają za nimi parami, zwróceni twarzą do obrazów świętych, znajdujących się na ścianie pokoju.

Starszy z gospodarzy, poważany przez "gromadę, występuje z mową; mówi rzewnie, pobudza młodą parę do łez, a przytaczając cytaty z Pisma świętego, wymienia obowiązki małżonków, zachęca do wytrwałości w pracy; wkońcu mówi, aby uklękli przed rodzicami, dziękowali za wszystko i prosili o błogosławieństwo.

Po udzielonem błogosławieństwie odzywa się muzyka, dziewosłęb bierze za róg chusteczki, którą panna młoda trzyma w ręku i wyprowadza ją z domu, za nimi wychodzą weselnicy parami; przed domem czekają piękne konie księżackie, strojne w kwiaty i wstążki, zaprzężone do bryczek i wozów. Druchny otaczają państwa młodych kołem i śpiewają:

"Oj wsiadaj, Maryś, kochanie, 
Juz nie pomoze twoje płakanie, 
Stoją stery konie w wozie, 
Wsjadajze, Maryś, wsiadajze z nami".

Na to panna młoda:

"A jakze ja bede z wami wsiadała,
Kiedyzem się z ojcem nie pozegnała,
Zegnani, zegnam, miły ojce,
Grodziłeś ty na mnie chojce,
Tera nie bedzies, nie bedzies, tera nie bedzies".

Druchny:

"Oj wsiadaj, wsiadaj, Maryś, kochanie, 
Juz nie pomoze twoje płakanie" i t. d.

Panna młoda:

"A jakze ja bede z wami wsiadała,
Kiedyzem się z matką nie pozegnała,
Zegnam, zegnam, miła matko,
Chowałaś mnie zawse gładko,
Tera nie bedzies, nie bedzies, tera nie bedzies".

Druchny:

"Oj wsiadaj, wsiadaj, Maryś, kochanie" i t. d. (j. w.).

W ten sposób śpiewając, żegna panna młoda siostry i braci. Poczem babka lub matka panny młodej lub pana młodego, trzymając w ręku kropidło, macza je w wodzie święconej i kropi nią państwa młodych, wymawiając: "Niech was Bóg błogosławi; w imię Ojca, Syna i Ducha świętego".

Dziewosłęb zabiera na swoją bryczkę państwa młodych, pani muzykantów, parę druchen, drużbę i ruszają z miejsca, co konie wybiec mogą. Muzykanci grają, druchny śpiewają, za niemi pędzą inni weselnicy, również ze śpiewem, koćkaniem (klaskaniem), - ścigają się, starają się wyminąć jedni drugich, aby zajechać wcześniej.

Stają przed kościołem, starszy drużba bierze za koniec chusteczki, którą pan młody trzyma w ręku, i prowadzi go przed ołtarz, za niemi postępują weselnicy, państwo młodzi przyjmują Komunję świętą, następuje ślub.

Od ślubu prowadzi starszy drużba w tenże sposób pannę młodą; weselnicy postępują za nimi.
Powracających od ślubu państwa młodych witają dziewosłęb i dziesłębka na progu domu chlebem i solą, drużbowie strzelają na wiwat, muzykanci grają "powolnego", zasiadają wszyscy do śniadania.

Ponieważ w domu weselnym porozstawiane są stoły biesiadne na 70-100 osób, przeto zabawa taneczna odbywa się w gościnnie ofiarowanym na ten cel domu sąsiada, nazywanym "karczmą". Zabawa trwa, dopóki nie nadejdzie wiadomość o gotowym objedzie. Obowiązkiem drużbów jest sprowadzić gości, posadzić za stołem, przytem baczyć muszą pilnie, jakie komu należy się miejsce, uwzględniając wiek, stosunki rodzinne i t. p. Przy pierwszym stole zasiadają: pani młoda, po prawej stronie starsza swacha, po lewej starsza druchna, dalej druchny, dziewosłęb, starsze gospodynie i gospodarze z rodziny państwa młodych. Jeśli w gronie weselnem znajduje się ks. proboszcz lub osoba zaproszona z miasta w wieku poważniejszym, to ją sadzają obok panny młodej. 

Panu młodemu nie wolno siadać do stołu, trzymają go na uboczu, stoi więc i patrzy na biesiadujących. Dziewosłęb i dziewosłębka, jako główni gospodarze wesela, są wciąż czynni, starają się o wszystkich pamiętać. Drużbowie roznoszą w przetakach chleb pokrajany i butelki wódki. Obiad składa się zwykle z kapusty, rosołu z kluskami, ryżu, czasem z konfiturami, na zakończenie zaś tłusta wieprzowina, drobno pokrajana. Starszy drużba, wnosząc potrawy, przyśpiewuje do każdej z nich; wnosząc kapustę, śpiewa:

"Prosili nas na wesele, miał być baran tłusty, 
A oni tu, krętu-wętu, dali nam kapusty".

A zaraz potem:

"Oj wesele, weselisko, na weselu dobre wsystko, 
Dobry rosół, dobra kasa i za stołem Mania nasa".

Do wieprzowiny śpiewa:

"Oj śwynio, moja śwynio, a śwynio ukochano, 
A wcoraj byłaś zywo, a dzisiaj zgotowano".

Druchny przyśpiewują do pana młodego, stojącego na uboczu, najczęściej wychwalają jego wybraną:

"W całej parafji i w całym powiecie
niema drugiej takiej - nawet w całym świecie!"

Drużbowie śpiewają:

"Oj, z tamtej strony rzecki zieleni się owies, 
mas się źle ożenić, to lepiej się powieś".

"Oj bywałem, bywał, a nie będę bywał,
Bo ześ mi wymawiała, zemn się nie umywał".

"Ozenić się z wdową, być za niewolnika, 
Trza kochać za siebie i za nieboscyka".

Druchny:

"Oj, z rodzonom matkom nie bede ja siedziała, 
Tylko ze swym kochaneckiem, bom mu przysięgała".

"Oj, moze się gniewacie, ze ja kiepsko śpiewam, 
Zaśpiewajcie lepiej - ja się nie ozgniewam".

"Oj zegarek w kieseni, oj z kartofla zrobiony, 
A kartofel nie jego, jeno pozycony".

"Nie bede się zenić w tym roku jesce, 
Chłopców mądrych niema, ja głupiego nie chce".

Drużbowie:

"Moja zona cepka nie ma, w grochowiny łeb owija, 
Co się przytknie do komina, to się zajmie grochowina".

Zawsze zachwalają swoje dziewczęta, a inne ganią:

"Jackowianka (wieś Jackowice) zajma wołki, zeby rózy kwiat, da i kwiat,
Złakowianka (wieś Złaków) siedzi w piecu, zeby zgnieły flak, dadana".

Druchny:

"Mijamy, mijamy te kaleńskie sady (wieś Kalenice), 
Niema tam parobecka, ino same dziady, 
Wchodzimy, wchodzimy w te kaperskie sadki (wieś Kapera), 
Som tam parobecki, kiej rózowe kwiatki".

"Zakukała kukawecka za dworem, za dworem, za dworem, 
Zapłakała Mania ocki za stołem, za stołem, za stołem. 
A kukaj, kukawecko, a głośniej, a głośniej, a głośniej, 
Zeby Mania zapłakała załośniej, załośniej, załośniej".

"A cy ja wam, matuleńko, nie mieła, nie mieła, nie mieła, 
A cy ja wam kosuleńki nie seła, nie seła, nie seła, 
A sełam wam kosiuleńke miluchno, miluchno, miluchno, 
I słałam wam łózecko mięciuchno, mięciuchno,  mięciuchno. 
A dokoła wy druzbecki, dokoła, dokoła, dokoła, 
Zaprosajcie wsystkich gości do stoła, do stoła, do stoła, 
A dyć juz som zaproseni, juz siedzom, juz siedzom, juz siedzom, 
Dajcieze im co dobrego, niech zjedzom, niech zjedzom, niech zjedzom".

"Oj poznać ci to, poznać, który nie ma zony, 
Ucesany, umuskany az na ćtery strony, 
Ale poznać ci to, poznać, który chłop zyniaty, 
Ucesany, umuskany, jak ten pies kudłaty".

Przyśpiewują do gości obecnych:

"Panią ..... trzeba usanować,
Na krześle posadzić, w ręce ucałować".

Znani są dziewczętom panowie artyści malarze; na weselu tak śpiewały druchny:

"Miałam ci ja, miałam siedmiu zalotników, 
Zaden mi nie kupił skórzanych bucików, 
Ale nalazł ci się, nalazł az z Warsiawy malarz, 
Kupił mi trzewiki z pońcoskami naraz".

"Oj zagrajze mi, grala, to będę tańcowała, 
Nózki mi się rozbiegały, a buzia rozśpiewała".

Przy muzyce, wesołych śpiewach i dowcipach upływa czas obiadu. Po obiedzie tańczą do białego dnia. Po parogodzinnym wypoczynku drużbowie jedzą śniadanie w domu starszej druchny, następnie idą z muzyką zaśpiewać na "dzień dobry" pani młodej. Śpiewy te powtarzają się w domu każdego weselnika; po południu sprowadzają znowu gości do domu weselnego. Zabawa zaczyna się na nowo, a po zjedzeniu wieczerzy zaczyna się ważna ceremonja oczepin. 

Druchny śpiewają:

"Ccgos ześ mnie, matuleniu, za mąz wydała, 
Kiedy ja się w gospodarstwie nie rozpoznała, 
W gospodarstwie trzeba robić i ładnie się nie uchodzić, 
Matulu moja!
A przecie ci, matuleniu, o tem wiadomo, 
Ze nijak casu dla siebie nie ma zona pono, 
Ino smutki i niedoli, 
Od frasunków główka boli, matulu moja, 
Lepiej było u matuli".

"W moim ogródecku kanarecek nuci, kanarecek nuci, 
Juz ci się, Maniusiu, panieństwo nie wróci, panieństwo nie wróci, 
Wrócić się nie wróci, wrócić się nie moze, wrócić się nie moze,
Dwa serca zamknięte, klucz wrzucony w morze (bis) 
Pośli do kościoła, organy zagrały, organy zagrały, 
Świece zapalili, ręce im związali (bis). 
Ksiądz im ręce związał przy wielkim ołtarzu (bis), 
Juz im nie odwiąże, cheba na smentarzu (bis). 
Zieleni się trawka w cieniu na smentarzu (bis), 
Dostał Janek Manię od jednygo razu (bis), 
Inni tam chodzili, Mani nie dostali, Mani nie dostali, 
Janek był raz tylko, zaraz mu ją dali (bis). 
Spojrzyj, Maniu, w niebo, jak się gwiazdy smucą (bis), 
Pewnie ci, Maniusiu, ten wianecek zrzucą (bis), 
Zrzucą ci wianecek z ziela zielonego, z ziela zielonego, 
Włozą ci cepecek z tulu krymowego (bis),
Zrzucą ci wianecek białny z białej rózy, białny z białej rózy, 
Włozą ci cepecek z tulu duzy, z tulu duzy".

"Wianusku nadobny, perłami sadzony, 
Płakaćby cię potrza, jak matki rodzony, 
Bo matkę rodzonom pogniewam - przeprose, 
A ciebie, wianusku, ostatni raz nose".

Starsza dziewosłębka wraz z innemi mężatkami idą z panią młodą do komory, zdejmują jej wieniec, który nosiła dwa dni i śpiewając rzewne pieśni, ubierają w czepiec, podarowany przez starszą dziewosłębkę. W tym czasie dziewosłęb wnosi kołacz z przedniej mąki (R. Oczykowski wspomina: "strojny w rozmaite esy i floresy", ja widziałam już tylko strojny gałkami z tego samego ciasta). Kilku mężczyzn, przebranych za żydów, rozpoczyna żartobliwie handel o ten kołacz. Starszy drużba bierze dwa talerze, kładzie między nie pieniądz, ażeby brzęczało, jeden z młodszych bierze przetak lub sito, a okręciwszy je prześcieradłem, zaczynają obaj chodzić wokoło kołacza i tak śpiewają do niego:

"A wy, panie dziewosłębie, dobrze kołac dzielcie,
Która stuka co najwiękso, to druzbachom dajcie.
A wy, panie dziewosłębie, dobrze kołac dzielcie,
Która stuka najpiekniejso, panu ojcu dajcie.
A wy, panie dziewosłębie, dobrze kołac dzielcie,
Która stuka najpiekniejso, pani matce dajcie.
A wy, panie i t. d.
Która stuka co najwiękso, panu młodemu dajcie.
A wy i t. d.
Która stuka ustrojono, pani młodej dajcie.
A wy i t. d.
Która stuka co najmniejso, to druchenkom dajcie.
A wy i t. d.
Która stuka opalono, to piekarkom dajcie.
A wy i t. d.
Która stuka co najwiękso, graikowi dajcie.
A wy i t. d.
Która stuka najpiekniejso, starsej swacie dajcie.
A wy i t. d.
Wsyćkim ludziom, co się ześli, to jego rozdajcie".

Gdy tak już o każdym zaśpiewano, starszy drużba kładzie przed starszym dziewosłębem kołacz bardzo duży. Dziewosłęb dzieli go na tyle równych części, ile jest stołów, przy których siedzieli weselnicy, z każdego kawałka dziewosłęb odkrawa potrosze dla kucharek, muzykantów i dla drużby starszego, a resztę oddaje dziewosłębom właściwych stołów, a ci tę resztę dzielą, by dla wszystkich starczyło. Podczas, kiedy dziewosłęb kraje kołacz, wnoszą talerz głęboki, nakryty innym talerzem, dziewosłęb zapowiada, że tam jest strach, który wyfrunie - a może żaba, może ptak. Podnosi ostrożnie talerz wierzchni, okazuje się, że tam są ulepione z ciasta różne figurki, karmelki, orzechy i ogon świński, tem wszystkiem obdziela druchny, druchny sypią mu orzechy.

Panią młodą, przybraną w czepiec, przykrywają wraz z innemi mężatkami prześcieradłem, dziewosłębka sprowadza pana młodego i każe mu odszukać pani młodej. Odszukanie zwykle udaje mu się; w przeciwnym razie byłoby to złą wróżbą. Wchodzą do świetlicy, a przy ustawicznym przepitku zaczyna się targ o panią młodą. Starszy drużba zapytuje dziewosłęba, ile chciałby za to "bydle". A że żądają znaczną sumę, a targi nie mają wpływu na obniżenie ceny, starszy drużba prosi, aby mu wolno było wprzód "to bydle" przeprowadzić, zanim zdecyduje się na przybicie targu. Odzywa się muzyka, ale w tańcu "bydle" kuleje - starszy drużba cofa się od kupna. Przystępują kolejno inni drużbowie do kupna, "bydle" wciąż kuleje, kupno nie dochodzi do skutku. Występuje pan młody, targ idzie mu łatwiej, "bydle" nie kuleje, cena jest przystępna, przeto kupuje.

Młoda mężatka w czepcu.

Dotychczas zachował się w niektórych wsiach przy oczepinach zwyczaj następujący: dwóch ludzi przebiera się za żydków, służą do tego zniszczone ubrania, kawałek kożucha na brodę i węgiel drzewny do charakteryzacji - mają worki na plecach, a w nich popiół i skorupy jajek; przychodzą do domu weselnego, okazują dowody osobiste i oświadczają dziewosłębowi, że chcą nabyć młode bydlę albo jałówkę, w tym celu proszą o przeprowadzenie jałówki, chcą wiedzieć, czy zdrowa. Pani młoda, wiedząc, o co chodzi, umyślnie kuleje, ale oni targują. Podczas tego pan młody stoi z boku i przygląda się; gdy widzi, że wkrótce targu dobiją, sam zgłasza się do kupna, dając cenę dość wysoką, by kupców zniechęcić. Goście, widząc to, wyrzucają żydów, oni bronią się, machają workami, w których grzechoczą skorupy, a niekiedy wysypując zawartość worków, unosi się kurz z popiołu, drużbowie usuwają żydów wśród śmiechu i żartów, pan młody dobija targu i zabiera pannę młodą, która obecnie już nie jest kulawa. Dziewosłęb z faktorami piją litkup.

Dziewosłębka, otoczona druchnami, zaczyna śpiewać rzewnie, przypomina pannie młodej jej młode lata, upomina ją, żeby była dobrą żoną i matką. Po każdej piosnce przegrywa muzyka.

"Oj ten Józiecek - wziął mi wianecek, 
A włozył mi na głowę biołny cepecek, 
Włozył mi go raz, a juz na zawdy, 
Juz mi się nie ukłoni kawaler zadny, 
Skłonił mi się świat, jak w ogrodzie kwiat, 
Ani ze mną między ludźmi, ani ze mną świat".

"A zabacys ty, Marysiu, o stroju,
Kiedy pódzies z swym Józieniem do gnoju,
A zabacys ty, Marysiu, o wstązkach, 
Gdy zawiesis ty pieluski na drązkach".

Po "wykupinach" następuje zbieranie na czepek, t. zw. czepkowe. Druchny na czele z niewiastą i starszą druchną obchodzą wszystkich gości, brzękając pieniądzmi, zebranemi w miskę, okrytą zwykle chustką, śpiewają:

"Schodźcie się, dobrzy ludzie, schodźcie się, 
Na cepecek pani młodej złózcie się, 
Na cepecek, na garnysek, na sitko, 
Bo trza tera pani młodej na wsystko".

Druchny śpiewają:

"Ciśnij wstązki na gałązki, wdziej cepiec.
Nie będę ja w tym cepcysku chodzieła, 
Bo się będę ojca, matki wstydzieła. 
A nie wstydź się, nie wstydź się, 
Weź chustecki, otrzyj łezki, ośmij się".

Drużbowie śpiewają:

Pocieszona pani młoda tańczy z każdym po kolei. I znowu tańce trwają do rana. Dzień trzeci rozpoczyna się również od śpiewów na "dzień dobry", drużbowie podejmowani bywają sutem śniadaniem przez dziewosłębkę. Wieczorem znów tańce w domu weselnym. Czwartego dnia dziewosłęb gości drużbów u siebie, najczęściej zapraszają jeszcze do domu weselnego na zjedzenie i wypicie resztek.

Dzień piątkowy przerywa zabawę, zwykle jednak w niedzielę schodzi się młodzież do domu starszej druchny i na swój koszt urządza zakończenie wesela.

Przenosiny t. zw. przewoziny panny młodej z domu rodzicielskiego do mieszkania męża odbywają się niejednokrotnie po dwóch tygodniach skromnie, w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Pani młoda zabiera ze sobą wyprawę, na którą prócz ubrania składają się: obraz święty, który, jadąc, trzyma w ręku, stół, szafa, skrzynka, miski, łyżki i t. p. drobiazgi, suta pościel, z inwentarza krowa, świniak i drób.

We wsi Łaguszewie przewozinom towarzyszą zwyczaje następujące: państwo młodzi wraz z gośćmi weselnymi jadą wozami, na których znajduje się również wyprawa; kilka osób, przebranych uciesznie, zabawia cały orszak, posuwający się wolno naprzód. Ze wsi pana młodego przybywa na spotkanie kilku młodzieńców w przebraniu żołnierzy (zwykle ułanów), aby prowadzić orszak weselny. Przed domem przygotowują szlaban z powróseł, ustawiają stół, a na nim dwie szklanki, których niepodobna odróżnić, i kładą chleb i sól.

Państwo młodzi, nadjeżdżając, przerywają szlaban, zatrzymują się przed nakrytym stołem. Przewodniczący wesela zapytuje przybyłych, czego sobie życzą i czy mają dowody osobiste; po okazaniu dowodów wszyscy piją napój ze szklanek, czemu towarzyszy śmiech wesoły, bo nikt nie zdradza się, co pije, teściowa wręcza pani młodej chleb i sól. Rodzice pana młodego wprowadzają synową do mieszkania; po wejściu pani młoda klęka, trzymając w ręku przywieziony obraz; wszyscy klękają za jej przykładem i śpiewają pieśń: "Pod Twoją obronę". Podają obiad - następuje zabawa.


Strona główna           Spis treści           <<Wstecz           Dalej>>