Księżacy (Łowiczanie)

Aniela Chmielińska.
Bliblioteczka geograficzna "Orbis". Serja III. Tom 9.
Kraków 1925. Nakładem Księgarni Geograficznej "Orbis" Kraków-Dębniki

XII. Zwyczaje doroczne *).

*) Na podstawie badań nauczyciela szkoły powszechnej we wsi Kalenice Ant. Taczanowskiego i notatek R. Oczykowskiego.

Wigilja Bożego Narodzenia. Trzeba z rana umyć się w rzece, aby być ładnym. W dniu tym czyszczą obory z pajęczyny, aby ustrzedz się "złego". Obowiązkowo należy przewiązać powrósłami ze słomy drzewinę owocową, żeby były duże owoce. W ciągu dnia nic nie jedzą, sprzątają i przyrządzają wieczerzę wigilijną. Na schyłku dnia gospodarz zaściela stół sianem - na pamiątkę Narodzenia Chrystusa w stajence - nakrywa stół płótnem białem, samodziałowem, a wziąwszy do rąk opłatek, łamie się nim z domownikami, składając wzajemne życzenia, poczem zasiadają wszyscy do wieczerzy, którą zastawia gospodyni. Potraw powinno być dziewięć: 1) trochę wódki, 2) śledź (niekiedy ryba), 3) kapusta, 4) groch, 5) grzyby smażone, 6) kasza (najczęściej jagły), 7) kluski z makiem, 8) gotowane owoce z kluskami, 9) "pąki" (pączki na oleju); na koniec herbata. Okruszyny ze stołu wraz z sianem i opłatkami kolorowemi dają bydłu do spożycia. Po wieczerzy śpiewają kolędy (poszukiwali kantyczek dawnych, drukowanych w Krakowie), poczem idą do kościoła na pasterkę. Zabierali groch w kieszenie, aby po powrocie dać kurom, żeby niosły się dobrze. Jeżeli wigilijna noc gwiaździsta: będą się dobrze niosły. W Chruślinie podczas nabożeństwa grali i gwizdali na ptaszkach glinianych, odzywali się rozmaitemi głosami, naśladując zwierzęta, na pamiątkę narodzenia Chrystusa w stajence, do której dążyli nietylko ludzie, ale i zwierzęta, krążyło ptactwo, wyśpiewując na chwałę Bożą.

W dniu Bożego Narodzenia powinno wszystko weselić się. W Kocierzewie dziewczęta swawolne podczas nabożeństwa zszywały modlącym się kiecki i fartuchy; można wyobrazić sobie, co działo się, kiedy jedna z osób, zeszytych ubraniem, wstając, ciągnęła za sobą inne: słabsze ubranie darło się, powstawało zamieszanie, płacz, śmiech.

Powracający z kościoła przynoszą ze sobą wodę święconą, którą kropią każdy kąt izby, pokarmy, inwentarz, wodę w studni, całe obejście.

W niektórych wsiach baczą pilnie, kto w dniu tym pierwszy wejdzie do mieszkania; jeżeli mężczyzna - powiększy się inwentarz o konia lub wołu, jeżeli kobieta - z pewnością przybędzie klacz lub krowa.

Święty Szczepan. "Na święty Scepon - kużdy se pon". W dniu tym parobcy zmieniają służby, są niejako bardziej poważani od gospodarzy, służy im przywilej chodzenia drogami szerokiemi, gospodarze chodzą przydróżkami. W niektórych wsiach przynoszą do kościoła groch i owies do poświęcenia po Mszy św., którym następnie rzucają na siebie na pamiątkę ukamienowania św. Szczepana. W Łowiczu, w kościele panien Bernardynek na ołtarzu bocznym wystawiane bywają jasełka; wierni gromadzą się przed tym ołtarzem i śpiewają kolędy. Na wsi urządzają niekiedy szopkę ze słomy, śpiewają kolędy liturgiczne. Chłopcy chodzą z gwiazdą, klejoną z papieru w obręczy z przetaka, śpiewają pieśni kolędowe, dostają datki w naturze, rzadziej pieniądze.

Wróżba świąteczna: jaki jest stan pogody w ciągu dwunastu dni, licząc od Bożego Narodzenia, taki będzie stan pogody dwunastu miesięcy, i tak: pierwszy dzień Bożego Narodzenia - to styczeń i t. d.

Nowy Rok. Jaki dzień Nowego Roku, taki będzie rok cały. Ażeby biedę od domu odstraszyć, ubierają się wszyscy do kościoła w najlepsze ubranie. Składają sobie wzajemnie życzenia przy sutym poczęstunku.

W wigilję Trzech Króli chodzą z szopką i śpiewają:

"Trzej Królowie przyjechali, o gwiaździe się miarkowali, 
A ta gwiazda śliczna pani, z jedwabnemi rękawkami, 
Swoje dwory omiatała, bo się gości spodziewała. 
Gąsior biały w piecu pali, gęś siodłata piec omiata, 
Kaczka dziko scodrocki wymyko.
Kobyłka się oźrebiła, dwuch knurków uplinieła, 
Jeden był złoto-grzywy, a drugi złoto-siwy. 
Na jednym Pan Jezus jeździł, na drugim scodrocki woził, 
Woził, woził scodrocki, od tej miłej biedocki, 
Bogato nic nie dała, żeby w piekle zgorzała..."

Dostają "scodrocki" i pieniądze; dziewczęta stawiają podstępnie ceberki z wodą w sieni, chłopcy, wychodząc, przewracają się, gubią dary, dziewczęta zabierają je sobie.

Na Trzy Króle przybywa dnia o godzinę. W kościele święci ksiądz mirrę, kadzidło i kredę. Poświęcona mirra i kadzidło mają wpływ zbawienny na niektóre choroby, pomagają tak ludziom jak i inwentarzowi, wykadzają niemi mieszkania i cierpiących. Kredą poświęcaną wypisują na wszystkich drzwiach trzy litery początkowe imion trzech króli, łącząc je krzyżami, a pod spodem rok: C+M+B 1924.

Podczas karnawału chłopcy, ubrawszy jednego z pośród siebie w kożuch czarny, odwrócony futrem, każą mu chodzić na czworakach i nosić głowę kozią z ruchomą paszczęką. Ta koza chodzi wraz z chłopcami od chałupy do chałupy, a wiedząc, w którym domu wisi na kołku kiełbasa, kiszka, lub inne mięsiwo, zbliża się i tak wywija łbem, że nie spostrzeże się nikt, jak chwyci swą paszczęką smaczny kąsek.

Oczyszczenie N. Marji Panny, czyli Matki Boskiej Gromnicznej. Niosą do święcenia duże świece woskowe, owijane lnem. Po przyjściu do domu zapalają świecę i zapaloną wykapiają na suficie krzyż i upalają sobie włosy. Gromnice chronią od wszelkich nieszczęść, gromów, stąd ich nazwa.

Poświęcony len z Gromnicy jest bardzo skuteczny od bólu gardła, owijają nim szyję chorego. Świecę tę dają w rękę konającemu, rodzina, klęcząc, odmawia modlitwy, a gdy gromnica wypada z kostniejącej ręki, bierze ją jeden z członków rodziny.

W dniu tym gospodarze nie lubią słońca, jest to bowiem przepowiednia długiej i twardej zimy; dzień pochmurny, będzie rok pomyślny na owce i na pszczoły.

Św. Agata, w dniu tym święcą w kościele chleb i sól, jedzą to od bólu zębów i "brzucha".

Św. Błażej, patron od bólu gardła, dwie poświęcone świece, złożone na krzyż, przykładają od bólu gardła.

Św. Maciej - zimę straci, albo zbogaci.

Zapusty - niedziela, poniedziałek i wtorek do północy - to ostatki, dni, w które każdy bawi się, szaleje. Jeden z chłopców przebiera się za niedźwiedzia "misia", okręcają go grochowinami, okrywają kożuchem z odwróconym włosem do góry, chodzi na czworakach, oprowadzany na łańcuchu; towarzysze z usmolonemi twarzami udają cyganów wędrownych. Na czele idą muzykanci, drużyna tańczy, śpiewa, a misio smagany batem, wśród ogólnego śmiechu wywija dopóty różne koziołki, płata figle i straszy dziewczęta, dopóki gospodyni nie obdarzy jajami lub "sperką". Otrzymaną sperkę zatykają na kiju, jajka chowają do koszałki i idą dalej. Wędrówka trwa, dopóki nie uzbierają dużej ilości smacznego jedzenia na wieczerzę. Wędruje niekiedy koza, albo "tur" - duży łeb bawoli trzyma parobczak, odziany płachtą, chodzi na czworakach i podskakuje; chłopcy rozweselają widzów, sypią się datki, kto nie chce dać, smagany bywa przez mistrza ceremonji pytą słomianą. We wsi Bobrowa chłopcy wyciągają jedną sanicę, kładą na nią koło, ustawiają na niem dwie lalki z drzewa, ubrane za chłopca i dziewczynę, kręcą kołem na osi, lalki obracają się; chłopcy podchodzą do okien chałup, śpiewając: 

"Cztery spery w grochu beły, a piąta w kapuście, 
Jakże cię tu nie żałować, mój miły zapuście. 
Chłop na roli, my do jego zonki, da nam chleba, 
Da nam sera, da nam i wędzonki".

W Bochaniu hucznie obchodziła młodzież zapusty, wieś dawała "sperki", wymieniali na wódkę, dziewczęta smażyły "pąki", gotowały pierogi, na wesołej zabawie spędzano "okęs całą noc".

Półpoście, wybijają o drzwi chat bądź potłuczonemi skorupami, bądź uszkodzonemi garnkami, napełnionemi popiołem. Zwyczaj ten pozostał w celu przypomnienia, że zbliża się Wielkanoc, czas pomyśleć o porządkach w mieszkaniu.

Czterdziestu męczenników jakich; czterdzieści dni po nich takich.

Niedziela palmowa, czyli kwietnia niedziela - święcenie palm; po przyjściu z kościoła łykają "bazie", aby zabezpieczyć się przeciw febrze. Palmy bywają starannie przechowywane.

Wielka Sobota, w kościołach święcenie wody i cierni. Wieczorem Rezurekcja, na którą przybywa lud gromadnie.

Podczas Rezurekcji jeszcze niezbyt dawno strzelano z moździerzy, do czasów obecnych odbywa się strzelanina z hypermanganikum. Księża święcą "święconkę", znoszoną do kilku domów we wsi.

Wielkanoc. Gospodarz święci wszystkie budynki wodą święconą. W dniu tym nie godzi się kłaść spać, boć zboże położyłoby się w polu. Dzielą się jajkiem święconem.

W czasach dawniejszych gotowali jaja w "krasi", w zielonych piórkach owsa, lub we mchu, zeskrobanym z kamieni, na kolor zielony, w łupinach cebuli na kolor żółty, w topolowych baźkach na wiśniowy; "krasili" również w farbie kupowanej. W Piotrowicach spotykano pisanki, t. j. jajka, zdobione przed ugotowaniem na skorupce, oblanej woskiem. Pisanek ani jajek kolorowanych od r. 1906 nie spotyka się.

Drugi dzień Wielkiej Nocy. Przed świtaniem wyrusza młodzież, aby obejść pole przy śpiewie pieśni o Zmartwychwstaniu; na kopcach granicznnch zakopuje palmę święconą, odmawia modlitwy. Palma chroni zasiewy od gradobicia.

Jest to dzień dyngusów i śmigusów. Dyngus: to podarek złożony z jajek. Dawny zwyczaj zanurzania dziewcząt w żłobach, beczkach, napełnionych wodą, zaginął; widuje się jeszcze chłopców, biegających po wsi z ręcznemi sikawkami; są to najczęściej przyrządy do wyrabiania kiełbas. Dziewczęta kryją się, zaczajone z wodą w garnuszkach. Młodzież kupuje coraz częściej wodę kolońską, a zwłaszcza perfumy i dyskretnie oblewa niemi wyróżniane dziewczęta.

Kogutek. Niegdyś chodzili chłopcy z kurkiem, umieszczonym na osi, między dwoma kołami; do osi przytwierdzony był dyszel, za pociągnięciem sznurka poruszał się kurek.

Obecnie spotyka się jeszcze "Kogutka", bądź z drzewa, oblepionego piórami, bądź też zabitego koguta, wypchanego sianem; chodzą z nim chłopcy po dyngusie, śpiewając:

"Do tego domu wstępujemy, scęścia, zdrowia więsujemy, 
Dójciez nam dziesięć grosy, pusce kura do kokosy. 
Dójcie nom, co mocie doć, nie kozcie nom długo cekoć".

Dziewczęta chodziły z gaikiem, to jest drzewkiem, ustrojonem bibułkami kolorowemi i wstążeczkami. Śpiewały:

"Gaicek zielony, pięknie ustrojony. A w co ustrojony?... 
Nos gaicek z lasa idzie, dziwujo mu się wsyscy ludzie".

Albo:

"Mój gaiku zielony, pięknie ustrojony, 
Pięknie sobie chodzi, bo mu się tak godzi, 
Pani gospodyni kluczykamy brzęko 
Dla nas ci to, dla nos, podarunku suko".

Św. Marek. Księża święcą znaczną ilość wody; lud, przybyły na nabożeństwo, zabiera wodę ze sobą, aby nią święcić pola.

Maj. Na odgłos pierwszego grzmotu należy rzucić za siebie kamieniem trzy razy, ażeby podczas żniwa nie bolały plecy.

Święci: Serwacy, Pankracy, Bonifacy sprowadzają deszcz albo pogodę w ciągu czterdziestu dni.

Zielone Świątki. "Do Św. Ducha nie zdejmuj kożucha, A po świętym Duchu, chodź chłopie w kożuchu". Całą wieś stroją tatarakiem, krzyże i kapliczki przydrożne, domy nazewnątrz obwieszają zielenią, w domach "mają" belki, pułapy, obrazy, okna, dzieci wygrywają na tataraku. W dniu tym niemal we wszystkich kościołach przystępuje dziatwa do pierwszej Komunji świętej; to piękne, uroczyste święto dzieci podnosi ładne, nowe ubranie, które z wielką starannością przygotowują matki.

Boże Ciało, wszyscy przyjmują udział w uroczystem nabożeństwie, procesja na Księstwie - to jeden z najpiękniejszych momentów, jaki zdarza się widzieć. Istnieje zwyczaj odłamywania po ukończonej procesji gałązek, zdobiących ołtarze; gałązki te, zatykane w kretowiska, zabezpieczają przed szkodami przez krety; zatykane w poszycie dachu mają ustrzedz od pioruna.

W oktawę Bożego Ciała wiją wianki, liczba ich winna być nieparzysta: 3, 5, 7 i bywają składane całemi masami na ołtarzu do poświęcenia. Jeżeli okadza się niemi domostwa w czasie grzmotów, odciągają chmury i chronią przed piorunami; służą również jako lekarstwo dla bydła, palą je i dymem okadzają nawiedzone chorobą bydlę, znacząc jednocześnie na głowie krzyż kredą trzykrólową, mówiąc przytem:

"Piszę ci krzyżyk na głowie,
żeby nie wiedzieli czarodzieje o tobie".

Św. Antoni z Padwy, patron od wynalezienia rzeczy skradzionych lub zgubionych. W kościołach na ołtarzach składają na tę intencję świece.

Św. Wit. "Na świętego Wita - "usycha korzeń u żyta". "Na święty Wit - słowik cyt".

Św. Jan Chrzciciel.  Sobótki. Dawniej we wsiach, leżących nad Bzurą, w wigilję św. Jana wieczorem chłopcy gonili się z gorejącemi pochodniami w rękach; pochodnie tworzyły zapalone snopki słomy, osadzone na długich tykach.

Dziewczęta stroją zielenią obrazy i krzyże przydrożne. Młodzież pali ognie, zwane "gzikiem", nie zdając sobie sprawy, w jakim to czyni celu; chce zachować zwyczaj dawny.

Matka Boska Zielna. W kościołach odbywa się święcenie zbóż i ziół. Dymem palonych ziół święconych okadzają bydło w oborach. Zioła te kładą umarłym pod poduszkę. Dawniej zboże poświęcone dosypywali do zboża siewnego.

Wrzesień. Pszenicę należy siać, kiedy nie widać księżyca, a gdy świeci słońce i odwrotnie, byleby nie przy dwuch światłach jednocześnie, bo wtedy jest śniedź na pszenicy.

Św. Mateusz, wielki jarmark w Łowiczu, trwający niegdyś sześć tygodni; odbywa się sprzedaż znanych koni księżackich.

Dzień zaduszny. W dniu tym najwcześniejszym rankiem ściągają z różnych stron dziady i ustawiają się długim rzędem przed kościołem. Włościanie, przybyli na nabożeństwo, mają pełne kosze nakrajanego chleba, bułek (bułki te nazywają się "dziadowskie rozdajki"), w woreczkach groch, kaszę, różne zboża, i obdarzają tem żebraków.

W kościele zamawiają wypominki nietylko za dusze bliskich zmarłych, ale za Ojczyznę, hetmanów, arcybiskupów i za tych, co na "wojacce poginęli", i za tych, którzy oddani im byli niegdyś, składając dowód, że pielęgnują w duszach rzadko spotykane uczucie wdzięczności.

Adwent. Zaczyna się wspólne przędzenie lnu; schodzą się do jednej chałupy z "kądzielą", aby spędzać razem wieczory, dziewczęta śpiewają kolędy, chłopcy je zabawiają, mężczyźni starsi rozmawiają o sprawach wspólnych.


Strona główna           Spis treści           <<Wstecz           Dalej>>