Księżacy (Łowiczanie)

Aniela Chmielińska.
Bliblioteczka geograficzna "Orbis". Serja III. Tom 9.
Kraków 1925. Nakładem Księgarni Geograficznej "Orbis" Kraków-Dębniki

XIV. Wiara.

Księżacy wierzą silnie, że wszystko, co dzieje się na świecie, dzieje się z woli Boga; przeto wszelkie nieszczęścia znoszą w pokorze, z całą uległością, modlą się do Pana Jezusa i Najświętszej Panienki, uznają wstawiennictwo świętych, a św. Izydorowi, jako patronowi oraczów, stawiają w kościołach ołtarze. W razie pożaru kropią wodą święconą budynki, wynoszą obraz św. Florjana lub św. Agaty, modlą się, aby wyprosić odwrócenie tej klęski. Podczas burzy stawiają w oknach figury Pana Jezusa, Matki Boskiej, zioła święcone, palmy poświęcane, mówiąc:

"O mój Jezu złoty, 
ustań, wietrze, przestań przewalać budynki i płoty".

Pragną posiadać w swych wsiach parafialnych duże, okazałe kościoły, nie żałują na nie pieniędzy, dbają o nie, stawiają kapliczki i krzyże. W każdej wsi, zwłaszcza na końcach, pośrodku, w lesie, przy drogach, szczególnie rozstajnych, i w polu stoją krzyże z Męką Pańską, zakończone monstrancją, kulą, kogutem, pełne napisów, często ręką samouka - snycerza zdobione rzeźbami. Każdy krzyż ma swoją historję, jest w poszanowaniu u ludu, stroją go zielenią, kwiatami, a gdy mijają, oddają pokłon, bo krzyż - "to drogowskaz życia, to przypomnienie śmierci".

W ważnych chwilach życia, zwłaszcza starsi Księżacy, zwykli radzić się księdza proboszcza.
Spieszą tłumnie na odpusty, odbywają chętnie pielgrzymki do miejsc świętych, nadewszystko do Domaniewic na Księstwie do cudownego obrazu Matki Boskiej, do Skępego, Miedniewic, Łaigiewnik, Częstochowy.

Szczątki wierzeń dawnych. Wiele jeszcze ciekawych, tajemniczych przejawów spostrzega Księżak, zwłaszcza stojący na niższym poziomie umysłowym, na które odpowiedzi naukowej znaleźć nie potrafi; więc wyjaśnia je sobie w sposób pierwotny, jak to czynili jego pradziadowie, ci, co wytworzyli wiedzę ludową, niemniej ciekawą, niż systematy uczonych myślicieli.

"Dziś czarowników i czarownic jest mniej niż dawniej; ludzie wciąż mądrzeją, znaleźli wiele sposobów przeciw czarom i walczą z niemi skutecznie; czarownice jedynie ukradkiem nawiedzają ludzi, aby stosować swoje praktyki" tak wyjaśniał gospodarz wiekowy.

Niepodobna dziwić się tej wierze, wszakże i wśród inteligencji znajdują się jednostki, przechowujące szczątki wierzeń prastarych.

Na Księstwie również spotykamy podobne wierzenia. Ogień trzaska pod blacha: przybędą wkrótce goście. Silny wiatr świszczę: musiał się ktoś powiesić. Świeci słońce, a zarazem deszcz pada: idzie zaraza na zboże i ziemniaki. Meble pękają z trzaskiem: ktoś z rodziny wkrótce umrze. Wyje pies, krzyczy sowa: to zapowiedź śmierci. Podkowa znaleziona: znalezione szczęście. Swędzi dłoń: będziesz liczył pieniądze. Kukułka kuka po raz pierwszy: a czy masz przy sobie pieniądze? Nie zszywaj na kimś ubrania, bo zaszyjesz mu rozum. Pożyczasz komu śpilkę, powinieneś nią ukłuć. Znalazłeś igłę na podłodze, nie zgrzeszyłeś. Rżenie koni wróży gościnne przyjęcie.

Księżacy oświeceni, zwłaszcza młodzi, odrzucają wierzenia dawne, staczają walkę ze starem pokoleniem, ale w ciemnych do niedawna okolicach, np. w gminie Łyszkowicach, która posiadała do r. 1910 zaledwo dwie szkoły, a jeszcze w 1912 r. w dziewięciu wsiach tej gminy nie można było spotkać żadnej gazety - przechowały się dotychczas wierzenia dawne.

Ziemia po dzień dzisiejszy uznana jest za świętość. Cześć wody przejawia się w święceniu dwa razy do roku całego obejścia, w kropieniu palącego się budynku lub inwentarza. Utrzymała się cześć ognia; ludzie starzy czynią znak krzyża św. przy zapalaniu ognia; nie można bawić się ogniem, bo to grzech. Zachowały się zwyczaje, towarzyszące gromnicy, o czem już była mowa. Dowody kultu księżyca zachowały się w tej pieśni:

"Witam cię, księżycu, niebieski dziedzicu, 
tobie złota korona, a nam w niebie fortona".

Stosowany jest dotychczas zwyczaj, aczkolwiek rzadki to wypadek, przy poszukiwaniu topielca, puszczania chleba na wodę, dokąd popłynie chleb, tam musi być topielec.

Istnieje wiara, że matki umarłe przychodzą niekiedy do dzieci swoich, że dusze pokutują na tym świecie.

Czary, uroki. Jeden z najbardziej krytycznie myślących Księżaków, F. W., pisał o czarach i urokach w kalendarzu Ziemi Łowickiej z 1910 r.; oczywiście w ciągu czternastu lat, a zwłaszcza z powodu wojny, duże nastąpiły zmiany; mimo to, podaję głos ten, jako szczere, uczciwe wyjaśnienie tej zamglonej kwestji.

F. W. podaje: "Biorąc naogół, lud nasz wierzy niemal powszechnie w czarownice; jedni wierzą jawnie, drudzy nie przyznają się do tego. Istnieje przekonanie, że czarownice pochodzą z czasów przedchrześcijańskich, kiedy do ludzi niechrzczonych zły duch miał łatwy przystęp i brał ich na swoje usługi. Czarownice pragnęły i pragną obecnie, aby panowanie czarta nie upadło, starają się opanować dziecko przed chrztem i uczynić z niego czarownika. Ta moc pozostaje w dziecku, mimo chrztu i innych obrzędów świętych. Aby uchronić się od tego, kładą do łóżka matki rodzącej święcone ziele; wtedy czarownica nie ma dostępu. Prócz tych czarownic istnieją i inne: "z własnej chęci"; taki człowiek oddaje się na usługi "złemu", aby otrzymać majątek i używać do woli, albo też uzyskać sposób zdobycia majątku. Czarownica, będąca na usługach "złego", stara się przy jego pomocy ludziom szkodzić przez tak zwane "czarowanie". Każda czarownica, aby móc czarować, posiada do rozporządzenia pewną ilość "złych", których po jednemu "zadaje". "Źli" są to dusze ludzi potępionych, mogą pochodzić z rozmaitych stanów. Ażeby oczarować, czarownica stara się zaprzyjaźnić z upatrzonym człowiekiem, ażeby móc go nakarmić lub napoić i przytem "zadać złe".

Jedzenie musi być smaczne, Gdyby sama uczynić tego nie mogła, musi znaleźć kogoś, kto za nią poda jedzenie, bo to jedyny sposób zadania czarów. To też lud, podejrzewając kogo o czary, za nic w świecie jeść ani pić z nim nie będzie, wierząc, że gdyby to uczynił, napewno zjadłby lub wypiłby "złego" i przepadłby na wieki. Jeżeli czarownicy udało się zadać "złe", każe siedzieć mu cicho w ciągu dłuższego czasu; tą drogą myli wszelkie ślady. Po upływie kilku miesięcy oczarowany zaczyna wygadywać "od rzeczy". Człowiek taki nazwany jest powszechnie "opsuty". Rodzina stara się przyjść z pomocą nieszczęśliwemu.

Jeżeli nie pomagają rzeczy święte, utrwala się przekonanie, że "opsutemu" nic już nie pomoże. Poza rzeczami świętemi jest jeszcze środek na uspokojenie "opsutego", mianowicie trzeba wyszukać człowieka, który "zadawał", aby zadane "odrobił"; jeśli nie mogą go odnaleźć, albo, gdy go odnajdą, a uczynić tego nie chce (bo wszakże jest to człowiek Bogu ducha winien), to starają się znaleźć "mocniejszego", żeby "zaklepał", to znaczy uspokoił "złego", żeby nie przeszkadzał "opsutemu" w jego życiu zwykłem.

Lud wierzy, że czarownicy bywają "słabsi" i "mocniejsi". "Zły" - to dusza potępiona człowieka różnego stanu. Stosownie do tego, jak zachowuje się "opsuty", wnosić można, z jakiego stanu pochodzi "zły". Jeżeli pochodził ze stanu biedniejszego, to "opsuty" nie będzie wymagający ani pod względem jedzenia, ani też wygód. Jeżeli "zły" pochodził z "panów", to "opsuty" będzie bardzo wymagający.

Jeżeli "zły" pochodzi od doktora, to "opsuty" również będzie doktorem i to doktorem bez porównania zdolniejszym od tego, który uczył się w najlepszych zakładach naukowych i miał dużą praktykę lekarska. Będzie leczył chorych, nie potrzebując widzieć ich, ani dotykać, wystarczy, gdy chory zwróci się do niego, on już będzie wiedział, co mu dolega i jakiego lekarstwa potrzebuje. Lud wierzy, że "opsuty" jest wszystkowiedzący i dlatego chętniej udaje się do znachorów, aniżeli do lekarzy.

Czarownice trudnią się nietylko zadawaniem "złych", one zadają również rozmaite choroby. Żeby dowiedzieć się, czy choroba jest zadana czy nie, gotują ziele, zwane "wrońcem", które musi być poświęcane w kościele dziewięć razy; garnek, w którym gotuje się ono, musi być bardzo szczelnie przykryty, a na pokrywę kładą koronkę lub różaniec. Jeżeli choroba jest zadana, to podczas gotowania wejdzie czarownica. Biada temu, kto wtedy przyjdzie: uznany jest za czarownika.

Lud wyraża się o czarownicach niepochlebnie, a wierząc, że one o wszystkiem wiedzą, cokolwiekbądź mówi się o nich, nie chcąc wywołać złych następstw, zabezpieczają się następującerni słowy: "w każdy dzień Boże Narodzenie, żeby się nie dowiedziało złe stworzenie; we czwartek Boże Ciało, żeby się złe nie dowiedziało".

Prócz wymienionych czarownic, istnieją jeszcze czarownice, które ludziom nie szkodzą, jedynie krowom; mogą zabrać krowie mleko, albo śmietanę, albo paszę. Jeśli zabiorą mleko, krowa przestanie je dawać jeśli śmietanę, mleko jest chude, jeśli paszę, krowy, wypędzone na pastwisko, nienajedzą się nigdy. Ażeby zabezpieczyć się, określają czyli opisują oborę wokoło kredą święconąw dniu Trzech Króli, a w czasie cielenia się krowy nie pożyczają nic nikomu, nawet najlepszemu przyjacielowi.

Księżak w spencerze.

Zmora, jest to w przekonaniu ludu najczęściej kobieta; stała się zmorą na skutek omyłki, popełnionej podczas chrztu, zamiast powiedzieć "Zdrowaś Marja" powiedziano "zmoraś". Zmora "przyciska" ludzi podczas snu, napastowany przez nią odczuwa na sobie wielki ciężar, nie może obudzić się, dopóki zmora nie nasyci się jego krwią, którą wysysa z języka. Zmory lubią pokarm położnic, kobiety męczone przez zmory, czują lęk, nie mogą wydać głosu, zdaje im się, że ktoś ściąga z nich pościel. Zmory przyciskają nietylko ludzi, ale psy, konie, kamienie, wodę i inne rzeczy; czynność tę wykonywują tylko nocą; posiadają szczególniejszą moc, wchodzą do mieszkania, nie otwierając drzwi, a jeśli kto zaświeci w ciemnościach, zamieniają się w słomkę, wiórek, żabę i t. p. i w tym stanie pozostają do wschodu słońca; po wzejściu słońca przybierają postać zwykłą.

Urok. Urzec można każde żyjące stworzenie, nawet rośliny. Człowiek i zwierzę po urzeczeniu choruje ciężko, roślina przestaje rosnąć. Podlega urokowi, kto spojrzy w złą godzinę, lub w niedobre oczy. Są ludzie, którzy na cokolwiek po raz pierwszy spojrzą - urzekną, a to wskutek tego, że matka karmiąca dwa razy "zostawiała" dziecko, to znaczy, że przestała dawać pierś, a po niejakim czasie powtórnie zaczęła karmić. Kiedy ogląda się coś poraź pierwszy, aby nie urzec, należy splunąć parę razy i powiedzieć: "na psa urok, na kota oczy". Urzeczonemu trzeba urok odczynić, bo może umrzeć. Odczynianie uroku odbywa się rozmaicie. I tak: w zimną wodę kładzie się dziewięć węgielków, trzy skórki chleba i mówi się: "pierwsze Boże Narodzenie, drugie Wniebowstąpienie, trzecie Pańskie Przemienienie", poczem daje się urzeczonemu płynu tego do picia i pociera się tą wodą czoło i piersi. Jeśli człowiek ten jest istotnie urzeczony, to węgielki utoną i lekarstwo wywrze należyty skutek, a jeżeli węgielki pływają i lekarstwo nie pomaga, człowiek ten nie jest urzeczony. Resztę wody z węgielkami należy wylać w cztery rogi mieszkania. Inny sposób: należy wyjąć wiecheć z prawego buta, otrzeć nim czoło, napluć i rzucić za siebie. Przy odczynianiu uroku zwierzętom domowym należy wyjąć wiecheć z któregokolwiek buta i pocierać od tułowia do głowy do trzeciego razu.

Przelęknienie. Jeżeli dziecko lub starszy człowiek nie może spać, budzi się co chwila i jest niespokojny we śnie, stało się to skutkiem "przelęknienia". Ażeby temu przeciwdziałać, gdy przelękniony uśnie, trzyma się nad nim naczynie, napełnione wodą, na niej dwie rózeczki, położone na krzyż, na to sypie się zarzewie trzy razy. Albo też leje się na wodę roztopiony wosk. Po tej ceremonji stawia się naczynie pod łóżko przelęknionego. W tym samym celu nakrywa się przelęknionego, gdy zaczyna zasypiać, cienką szmatą i pali się nad nim zwitek włókna lnianego.

Romuald Oczykowski w swych notatkach z 1886 r. podaje: "We wsi Otolice mówią, że choremu od uroku "nada", jeśli odwróci się koszulę i pluje na ziemię. W innej wsi urokiem nazywają tak silny ból i zawrót głowy, że nią ruszyć nie można; skuteczna jest woda "urokowa". Konie czaruje się wówczas, gdy zły człowiek przed niemi napluł, lub zrobił zły ruch biczyskiem. Wszelkie ciągnie nie konia, nawoływanie, bicie nic nie pomaga, bo koń oczarowany nie może ruszyć z miejsca. W Chruślinie pnie się po parkanach roślina, zwana "liguś"; jest ona bardzo skuteczna przeciwko wszelkim urokom, zadawanym krowom; korzeń tej rośliny daje się do spożycia wraz z innym pokarmem, przynajmniej raz do roku, a można być pewnym, że krowa dużo mleka dawać będzie i czary szkodzić jej nie będą. Tam, gdzie rośnie przestęp, czarownice tracą moc czarowania.

W Guźni gospodyni miała dwie krowy, dające mało mleka, bo je licho żywiła; składając to na karb uroku, udaje się po radę do owczarza; ten każe jej kupić w aptece pewnych ziół i zaleca podkadzać krowy, a z pewnością podczas podkadzania zjawi się czarownica, która podbierała mleko. Gospodyni spełnia radę owczarza; w chwili, gdy podkadza wziętą do chałupy krowę, wchodzi szczera przyjaciółka, prosi o pożyczenie soli. Oczy wiście, według przepowiedni owczarza jest to czarownica. Odmawia jej przyjścia z pomocą, przed całą wsią oskarża o czary i staje się zaciętym wrogiem wieloletniej przyjaciółki".

W innej wsi opowiada gospodyni: "Kiedy byłam młoda, zakochał się we mnie jeden parobek, prawie siłą chciał, abym wyszła za niego. On widząc, że za niego nie pójdę, przez zemstę oczarował mnie, dostałam w oczach pełno jadówek (wrzodzików) i oślepłam. Myślałam już, że zostanę na całe życie ślepa, ale dobrze ludzie ulitowali się, poradzili matuli, żeby ze mną poszła do owczarza, znającego się na czarach. Owczarz pocieszył, że będę zdrowa, bo głupi parobek wsadził ropuchę do garczka; gdyby żabę puścił na wolność, kalekąbym ostała na całe życie, bo gdzie szukać po świecie tej ropuchy?" Owcarz wytłomaczył gospodyni, że parobek wyrwał jej włos z głowy z nad czoła prosto w usta; włos ten nawlókł w igłę śmiertelną (igła, którą użyto do szycia koszuli śmiertelnej - "żgła") i przeciągnął go przez ślepie ropuchy, potem ropuchę wsadził do garnka i dlatego zaślepła. Owczarz zażegnał oczy chorej, parobka zmusił do odczynienia uroku żabie i dziewczyna widzi na oczy do dzisiejszego dnia.

Jeśli dziewczyna silnie kocha chłopaka, przypisują to czarom.

Inna kobieta opowiadała, że skradziono jej koszulę; podejrzywała pewną kobietę, ale jakże ją zaczepić? Udaje się do owczarza; ten radzi jej, aby odcięła kawałek płótna, pozostałego od skradzionej koszuli i włożyła go umarłemu do trumny, a złodziej napewno umrze. Poszkodowana spełniła radę, podejrzywana kobieta wkrótce zakończyła życie.

Leki ludowe. Prof. Eugenjusz Frankowski w jednej z prac swoich pisze: "Leki ludowe, rozpatrywane w zespole, przestają być li tylko śmiesznym wyrazem ciemnoty, odkrywają nam głęboką myśl ludu z niedomaganiami życia".

Paskudnik: przy pomocy ostrego kozika i igły "znający się chłop" wyrzyna koniowi lub krowie paskudnika, t. j. narośl stwardniałą z kąta oka.

Ból głowy leczą, ściskając głowę z przodu i z tyłu, następnie z boków, musi to czynić ktoś obcy. Głowę "zbolałą" okładają letnią porą świeżemi liśćmi buraków, kapusty, zimową porą kapustą kwaszoną, "barszczowinami", pozostałemi po zlaniu barszczu.

Ból zębów leczą, płucząc je odwarem z korzeni cierniowych. Zęby okładają potłuczonemi kłami zwierzęcemi i korzeniami róży, rosnącej na grobach umarłych. Księżak wiekowy, po wyjęciu zęba przez lekarza, gdy dowiedział się, że ma zapłacić pół rubla, powiada: "o jej, a toć minuty nie trwało i pan żąda aż pół rubla. Kowal w naszej wsi założył obcęgi i ciągnął, omykały mu się ze trzy razy, trwało długo, namordował się i wziął aby dwa złote“.

Gardła leczą, owiązując szyję lnem z gromnicy; chory musi przed zachodem słońca chuchnąć w komin trzy razy.

Oczy zażegnują, jeśli coś wpadnie w oko, wkładając język i szukają nim.

Febrę gubią nalewką, t. j. wódką mocną, w której moczono piołun w ciągu roku.

Reumatyzm: chrabąszcze i mrówki żywcem złapane, namoczone w spirytusie i dobrze wystałe na słońcu, są zbawiennem lekarstwem dla cierpiących na reumatyzm. Leczą "darcie w nogach" wodą słoną, paprochami z siana, pijawkami.

Rany i wyrzuty wszelkie obmywają w piątki przed wschodem słońca i przykładają liście olszowe, cendalję, kurdyban, kopytnik, denderę, chrzan tarty, podbiał, rumianek, kwiat lipowy, podróżnik, kwiat bzu, tatarak, spodnią skórę z gałązek róży ogrodowej, cebulę, utłuczoną muszlę ślimaka wodnego, albo nawóz, twierdząc, że "złe złem zbywać trzeba".

Wścieklizna. We wsi Skaratki mieszkał znachor, który leczył chorych na wściekliznę. W maju chwytał robaki, zwane maiki, wkładał je do butelki, zalewał oliwą, a gdy nasiąknęły dostatecznie, urabiał je na ciasto, przechowywał w naczyniu szklanem. Gdy zgłosił się chory, odkrawał długi kawałek chleba, smarował go grubo masłem i przyrządzoną maścią, na tem pisał cienkim patykiem wyrazy tajemnicze: "Sator arepo tenet opera rotas" - czytane tak od strony prawej jak lewej brzmią jednakowo. Chleb ten dawał do spożycia.

W innej wsi leczył znachor ukąszonych przez żmije. Koni nie leczył, bo postradałby moc ratowania ludzi. Przyczyną chorób, w pojęciu większości Księżaków, jest "namorzenie", rzadziej znacznie przeziębienie.

Znachor Duda miał sławę olbrzymią, "wymierzał", a zwłaszcza nastawiał nogi, ręce ludziom nietylko w pobliskiej, ale i dalekiej okolicy.


Strona główna           Spis treści           <<Wstecz           Dalej>>