Księżacy (Łowiczanie)

Aniela Chmielińska.
Bliblioteczka geograficzna "Orbis". Serja III. Tom 9.
Kraków 1925. Nakładem Księgarni Geograficznej "Orbis" Kraków-Dębniki

Kele lnu robota. 

W pobliżu wsi Bobrowa kilkanaście kobiet pracuje nad lnem, podchodzę, pozdrawiam, pytam o pracę, proszę jednej, aby opowiedziała, jak obrabiają w tej wsi len; bez wahania zaczyna mówić:
"Ten len - to niewola kobiety na Księstwie, całki rok jest kele niego co robić, przy kądzieli trza siedzieć kamieniem, wstawać o 4-ej i do późnej nocy trzymać ręce w powietrzu, bo przendzenie trza ukończyć do marca; w marcu, a najpóźniej w kwietniu trza ukończyć tkanie płótna, bo w maju bielenie płótna na trawie. Powiem pani, jak my pracujemy kele lnu od początku samego.

Jak sobie upatrzom ziemie dobro, nie mokro, bo go nie będzie, to dopiero nawiezom gnoju, przyorzom; jak się ziemia przesusy, to dopieroz go siejom. Jak pódzie w górę, to zielsko się z niego wyrywa, to znacy pieli się az do trzeciego razu; dojńdzie do kwiatu, potem ma główecki, pójńdzie lepiej w górę i zezółknie, dopiero go się rwie. Kiedy go się wyrwie, ogornie się gorstecki i kładnie się na ziemie, zeby sechł; jak przeschnie, dopiero się go przewraca na drugom stronę, zeby lepiej wysechł, główecki przycerzniejom; potem się go zbiera, bierze go się i zwionze i do stodoły, chłopy bierom i młócom jak zyto. Jak go omłóco, wytrząsno, wionzo w duze snopki, kłado we wodę i mięknie; w kilka dni wyjmie się go mały płachetek, a jak się zegnie, zatrze się i do cna wyłusknie, to można wziąść na piękne do domu; jesce się go płuce, wyrzuca się go na rzysku, na łące, gdzie lek, susy się na stojąco, probuje; bedzie miał, to go się wiąze w pęki duze i połozy się go w susy, gdzie na niego nie zacina. Gdzieindziej stawiajo piece na polu, u nas, w Bobrowej znuk tak: mescyzna wykopie dół, kładzie się tam lasy, wrotka lub drągi, a na nich bronę, włozy się chojny lub jałowcu, popóźniej grube drwa, karce grabowe osobiście lepse, zeby się dłuzej tliło, ognia nie poli się duzygo, ino mały i susy się len; jak włókno tsescy, to ma dość, zdejmie się dwie kupki, kupkę biero, tłuko na kamieniu pałkom. Nie chce się bele kto podująć len susyć, bele susarka nie uda się im, przebrydzajo, bele pies zakręci ogonem, to im się nie podoba.

Kiedy len utłuko, trom go w cierlicach. Jak jest cyste włókno, bierze kobieta pod klepadło, a jak się wyklepie, wytrząśnie się paździerze z niego i bierze się go cese. Jak len zdębieje abo zsurowieje, nie chco paździerze z niego wylecieć; jak się go cese, przywionze się scotke do stołka i go się cese ręcami na scotce; jedna jest rzadka, to się cese z tłuściennego, najpierwej idom zdziery, a potem tłuścienne; druga scotka gęsta, to się cese z pacusek (pakuły miałkie). Potem, jak go się ładnie wycese, wydrobi, porobi się gorście i się go przendzie na kółku. Jak się uprzeńdzie na kółku, to się mota na motowidło w ręcach, kiej motowidło się wykrenca, abo na stołku, to się lata dokoła stołka".

W tej chwili parę kobiet podchodzi do "susarki", oddają jej len z wymówką, że jest źle wysuszony; ta niezadowolona mówi: "głupie jesteśta, nie chce wam się trzyć, wybredzace! to idźta sobie same susyć, patrzajta, robio sobie przebrydy!"

Uprzejma, rozmowna gospodyni poucza mnie dalej z całą życzliwością:

"Z motowidła zdejmie się psendziono, a jak ich jest duzo, to się mocy w cebratce, zeby odmiękły, a jak odmiekno, bierze się na balijo, posypie się popiołem i namina się popiołem (trze), jak kto chce; chcom - kładom w grapy i gotujom we wodzie z popiołem, a kto chce, wsadza do pieca po chlebie i zalepi się i do trzeciego dnia lezy; brud odeprzeje, potem wyjmą się z pieca, woła się ze stery kobiet, dwie stojo przy stołu - pierom kijankami, a dwie płukają, az woda cysta leci, a potem schnie na płocie, na duzej tyce, poty susom, az wysusom, bierze się na wijaki i zwija się na kłębki, a jak się zwinie, snuje się na snowadlom; jak się osnuje, zdejmie się ze snowadli, to się psendze ciągnie na nowoj i się okrąca, nabiera się w nicielnice i w płoche i powionze się. Przendze krętom nawijo się na cewki, cewke kładzie się w cółnek i robi się płótno. Jak się zrobi płótno, moco się we wodzie z rzyce i rozpościera się na łące, na bielnik, a jak się wybieli, kraje się kosule i się syje.

Jak snowadle jest dużo, to bedzie ze smycki seść łokci płótna. Gospodyni zamozna ma do 200 łokci ręcnych płótna" (łokieć ręczny to niemal półtora łokcia zwykłego).


Strona główna           Spis treści           <<Wstecz