Księżacy (Łowiczanie)

Aniela Chmielińska.
Bliblioteczka geograficzna "Orbis". Serja III. Tom 9.
Kraków 1925. Nakładem Księgarni Geograficznej "Orbis" Kraków-Dębniki

IV. Zaludnienie.

Statystyka zaludnienia w r. 1921.

 

 a) Powiatu Łowickiego

Gminy

Budynki mieszkalne

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

Bąków

676

4708

4811

9519

Bielawy

1618

4863

5054

9917

Bolimów

1244

2323

2431

4754

Dąbkowice

2025

5990

6048

12038

Jeziorko

1843

5557

5436

10993

Kompina

1377

4074

4062

8136

Lubianków

925

3147

3218

6365

Łyszkowice

2134

6174

6329

12503

Nieborów

672

2238

2218

4456

Łowicz

1102

7487

8318

15805

Razem

13616

46561

47925

94486

b) Powiatu Skierniewickiego 

Dębowa Góra

483

1869

1975

3844

Doleck

849

3055

3156

6211

Głuchów

1358

4411

4497

8908

Grzymkowice

308

1405

1404

2809

Korabiewice

779

2789

2851

5640

Kowiesy

505

2030

2109

4139

Skierniewka

1695

5482

5469

10951

Słubia

887

2770

2901

5671

Skierniewice

1028

7082

8216

15298

Razem

7892

30893

32578

63471


Spis ludności powiatu łowickiego według wyznań (odpis z wykazu parafji dekanackiej św. Ducha, sporządzony dla konsystorza warszawskiego za 1923 rok). Ogólna liczba parafjan 90.055, urodzin: mężczyzn 1.671, kobiet 1.679, razem 3.350; zmarłych mężczyzn 956, kobiet 799, razem 1.755. Zaślubionych 861, nawróconych 9. Ogólna liczba akatolików: Marjawitów 320, Żydów 7.024, Ewangelików 886, razem 8.230.


Strona główna           Spis treści           <<Wstecz           Dalej>>