Księżacy (Łowiczanie)

Aniela Chmielińska.
Bliblioteczka geograficzna "Orbis". Serja III. Tom 9.
Kraków 1925. Nakładem Księgarni Geograficznej "Orbis" Kraków-Dębniki

Dziecko.

Dziecko w rodzinie Księżaka - to błogosławieństwo Boże - przybywa para rąk do pracy; radaby matka poświęcić mu dużo czasu, ale zajęcia różnorodne nie pozwalają zadość uczynić pragnieniu serca. Zastępuje ją, w wolnych od pracy chwilach, mąż, który chętnie niańczy dziecko, opiekując się niem całemi godzinami. Najczęściej widuje się maleństwo w kołysce, a przy niem starszą siostrę, która czuwa, aby nie stała mu się krzywda. Gdy jest na tyle silne, że może czołgać się, puszcza je matka na izbę, a kiedy jest w stanie pokonać trudności przejścia przez wysoki próg domu, wychodzi na drogę, aby bawić się z rówieśnikami. Odczuwając tkliwą miłość ojcowską, idzie na spotkanie ojca, wracającego z pola, i domaga się, aby je wziął na ręce, często na konia, na którym ojciec wraca od pracy. Jest to najszczęśliwszy okres w życiu dziecka - zupełnej swobody. Trwa to krótko, już pięcioletnie zostaje gęsiarkiem, bierze na siebie odpowiedzialność za część majątku rodzinnego. Naziębnie się, a często i szturchańca oberwie, gdy nie zdąży wypędzić stada ze szkody. Gdy podrośnie, awansuje na pastucha. Nielada zadanie: paść krowy i owce na wąskim pasie rżyska.

Tak wczesną samodzielność przypłaca często chorobą, nieszczęśliwym wypadkiem; o ile jednak uniknie nieszczęścia, wyrasta na człowieka dzielnego, wytrwałego.

Księżacy w przeważającej ilości nie doceniają znaczenia ochron, wolą, aby dziecko pomagało w pracy, aniżeli otrzymało staranniejsze wychowanie. Wobec braku dostatecznej ilości szkół do r. 1919/20 do 53% dziatwy w wieku szkolnym nie korzystało z nauki, większość uczących się dzieci przerywała naukę wczesną wiosną aż do zimy, kształcąc się na pieśniach, rozbrzmiewających po łąkach, ugorach i pastwiskach.

Rodzice wymagają od dzieci pracowitości, spełniania włożonych na nie obowiązków, kary stosują bardzo umiarkowanie, nie widziałam nigdy bicia dziecka, to też dzieci są łagodne, miłe i dobre. Mimo braku odpowiedniego wychowania domowego, mimo braku ochron dzieci mają dużo cech dodatnich. Dzieci łowickie są zgodne; spory i bójki są rzadkością. Zachęcane do czytania, wolą pieniądze, dane im na łakocie, przeznaczyć na kupno książki i zachęcają też rodziców do czytania. Są oszczędne, rzadkim objawem jest wydzieranie czystych kartek z zeszytów lub niszczenie książek. Aby obronić kolegę przed karą rodziców za uszkodzenie jakiego przedmiotu szkolnego, spieszą z pomocą materjalną. Natomiast w stosunku do spraw społecznych przejawia się w nich obojętność, trudno jest zachęcić do składki na cel ogólny, uczucie obywatelstwa jest dotychczas w uśpieniu.


Strona główna           Spis treści           <<Wstecz           Dalej>>