Dokumenty i przywileje

dotycz鉍e Ksi瘰twa υwickiego

Bulla papie瘸 Innocentego II z 1136 r. wydana dla arcybiskupa gnienie雟kiego Jakuba potwierdzaj鉍a stan posiadania archidiecezji gnienie雟kiej.

Przywilej ksi嘀靖 polskich wydany dla arcybiskupa gnienie雟kiego Henryka Kietlicza w 1210 r., potwierdzony przez papie瘸 Innocentego III w 1215 r., przywracaj鉍y arcybiskupstwu dobra 這wickie.

Przywilej Konrada I z 1242 r. wydany dla arcybiskupa gnienie雟kiego Fulki oraz biskup闚 kujawskiego i p這ckiego, potwierdzaj鉍y stan posiadania i przywileje arcybiskupstwa gnienie雟kiego, biskupstwa kujawskiego i p這ckiego na Mazowszu oraz w ziemi 喚czyckiej.

Przywilej Boles豉wa II z 1286 r. wydany dla arcybiskupa gnienie雟kiego Jakuba zezwalaj鉍y na bicie w豉snej monety w kasztelanii 這wickiej.

Przywilej Boles豉wa II z 1298 r. wydany dla arcybiskupa gnienie雟kiego Jakuba II zezwalaj鉍y na bicie w豉snej monety w kasztelanii 這wickiej.

Przywilej Kazimierza Wielkiego z 1357 r. wydany dla arcybiskupa gnienie雟kiego Jaros豉wa Bogorii Skotnickiego potwierdzaj鉍y dotychczasowe przywileje, prawa, wolnoci i nadania arcybiskupstwa, m.in. na obszarze kasztelanii 這wickiej.

Przywilej Kazimierza Wielkiego z 1358 r. wydany dla arcybiskupa gnienie雟kiego Jaros豉wa Bogorii Skotnickiego przywracaj鉍y stan posiadania arcybiskupstwa w obr瑿ie kasztelanii 這wickiej.

Przywilej Siemowita III z 1359 r. wydany dla arcybiskupa gnienie雟kiego Jaros豉wa Bogorii Skotnickiego potwierdzaj鉍y dotychczasowe przywileje i stan posiadania arcybiskupstwa na obszarze kasztelanii 這wickiej.

Dokument abpa gnienie雟kiego Jaros豉wa Bogorii Skotnickiego z 1374 r. polecaj鉍y biskupowi p這ckiemu Stanis豉wowi na這篡 kl靖w na Siemowita III i jego ludzi oraz ob這篡 interdyktem znaczne obszary diecezji p這ckiej.

Przywilej Siemowita III z 1374 r. wydany dla arcybiskupa gnienie雟kiego Jaros豉wa Bogorii Skotnickiego nadaj鉍y arcybiskupstwu prawo w豉snoci trzech wsi w obr瑿ie kasztelanii 這wickiej.

Dokument Ludwika W璕ierskiego z 1379 r. rozs鉅zaj鉍y sp鏎 pomi璠zy Siemowitem III i arcybiskupem gnienie雟kim Jaros豉wem Bogori Skotnickim.

Dokument El瘺iety υkietk闚ny z 1379 r. rozs鉅zaj鉍y sp鏎 pomi璠zy Siemowitem III i arcybiskupem gnienie雟kim Jaros豉wem Bogori Skotnickim

Dokument Siemowita IV z 1385 r. wydany dla arcybiskupa gnienie雟kiego Bodzanty potwierdzaj鉍y arcybiskupstwu przywileje w kasztelanii 這wickiej wydane przez jego poprzednik闚.

Postanowienie cara Aleksandra I z dn. 4 lipca 1820 r. nadaj鉍e wielkiemu ksi璚iu Konstantemu dobra 這wickie. 

Postanowienie cara Aleksandra I z dn. 20 lipca 1820 r. nadaj鉍e Joannie Grudzi雟kiej tytu ksi篹nej 這wickiej.

Postanowienie cara Aleksandra I z dn. 9 lipca 1822 r. ustalaj鉍e granice d鏏r 這wickich.

 

Strona g堯wna