Postanowienie cara Aleksandra I z dn. 9 lipca 1822 r.

ustalaj鉍e granice d鏏r 這wickich.

Dziennik Praw, t. 7, str. 391.

Wypis z Protok馧u Sekretaryatu Stanu Kr鏊estwa Polskiego.

z Bo輸y ζski

My ALEXANDER  I.

Cesarz Wszech Rossyi, Kr鏊 Polski etc. etc. etc.

Zwa篡wszy i w Postanowieniu Naszem z dnia 22 Czerwca/4 Lipca 1820 kt鏎em nadalimy na wieczne czasy, Nayukocha雟zemu Bratu Naszemu Jego Cesarzowiczowski懅 Moci Wielkiemu Xi璚iu Konstantemu, i Jego potomkom, dobra υwickie, tytu貫m w豉snoci prywatney; wcisn窸y si pomy趾i kt鏎e dopiero przy tradycyi tych d鏏r i odseparowaniu ich od d鏏r Rz鉅owych kt鏎ych cz sk豉da造, wykrytemi byd mog造, i kt鏎e dowolnemu u篡tkowaniu z tych瞠 d鏏r znaczne wystawiaj鉍 przeszkody, pozbawiai w豉ciciela zamierzonego przez Nas dochodu;

Chc鉍 uprz靖n寞 wszystkie te niedogodnoci i widzie iak naypr璠z懅 Nayukocha雟zego Brata Naszego w ca趾owitem i zupe軟幦 u篡waniu tey瞠 donacyi, na przedstawienie Namiestnika Naszego w Kr鏊estwie Naszem Polski幦 postanowilimy i stanowiemy co nast瘼uie:

Artyku 1.

Granice d鏏r υwickich w豉sno prywatn dziedziczn Nayukocha雟zego Brata Naszego Jego Cesarzowiczowski懅 Moci Wielkiego Xi璚ia Konstantego sk豉dai鉍ych, mai byd odt鉅 takie, iakie s obwodem czarnym na mappie tu za章czon懅, oznaczone.

Artyku 2.

W skutku tego zakrelenia, folwark i wie Strzelczew, ze wsiami P豉skocin, ζguszew, Szerzniki, Gole雟k, Klewk闚 i Swiery na lewym brzegu rzeki Bzury, tudzie wie Wola Drzewiecka z czci grunt闚 Be販howskich na prawym brzegu tey瞠 rzeki po這穎ne i pierwszem nadaniem Naszym z 22 Czerwca/4 Lipca 1820 obi皻e, odpadai teraz od donacyi i powracai nazad do d鏏r Rz鉅owych.

Artyku 3.

Dwie za posiad這ci w miecie Naszem υwiczu, Austery Manes i domem Popowszczyzna zwane z placami i gruntami do nich nale蕨cemi, tudzie 章k Kostka zwan przy gruntach mieyskich sytuowan i w kwestyi b璠鉍, nieymni懅 op豉ty kot這wego garcowego i 這patkowego, dawnym zwyczaiem do folwarku czyli Ekonomii υwicki懅 wcielone, na rzecz miasta Naszego υwicza i pomno瞠nie dochod闚 iego Kamelaryinych, na zawsze odst雷ione mie chcemy.

Artyku 4. 

Nawzaiem dodai si do d鏏r υwickich donacy Nasz pierwsz obi皻ych.

a.) Z d鏏r Rz鉅owych. 

1. Wie Otolice od Ekonomii B隕闚. 

2. Folwarki wsie i W雡tostwa Ekonomii ㄊszkowice, iako to: 

Folwark Strzebiesz闚 ze wsiami Strzebiesz闚 i Strumienice. 

Folwark Skaratki z czci W雡towsk wsi Skaratek. 

Folwark Grabie ze wsiami Domaniewice i Roguno, z zastrze瞠niem prawa do propinacyi Proboszczowi Domaniewickiemu w t懅 wsi s逝蕨cego.

Folwark ㄊszkowice ze wsiami ㄊszkowice, Zakulin, Rzeczyca i Wrzecko.

Folwark Kuczk闚 z wsi Kuczk闚.

Folwark Uchan dolny z wsi tego nazwiska. 

Folwark Selig闚 z wsiami Selig闚 i ζg闚.

Folwark Jacoch闚 z wsi tego nazwiska.

Folwark Pszczon闚 z wsi tego nazwiska.

W雡tostwa Wierzbienice, Sroki, Bobiecko. 

3. Od Ekonomii Skierniewicki懅.

Folwark Bobrowa ze wsiami Bobrowa i Retniewice, wie czynszowa Chleb闚.

Folwark i wie Stachlew. 

Folwark i wie Sierakowice.

b.) Z las闚 Rz鉅owych.

Stra瞠 Chlebowska i Lipiecka inclusive 章czek we wsi Bobrowa tudzie czci ma喲y lasu do Proboszcza w Lipcu nale蕨c懅 kt鏎emu stosowne wynagrodzenie z las闚 Rz鉅owych granic teranieysz odci皻ych, naprzeciw cegielni tego Proboszcza wyznaczone byd ma.

Wszelako przy wymienionych dw鏂h stra瘸ch ci篹ar i obowi頊ek dawania corocznie Proboszczowi Pszczonowskiemu dwadziecia s嘀ni drzewa opa這wego, a Wikaremu tego kocio豉, dziesi耩 s嘀ni takiego drzewa, na zawsze pozostaie.

c.) Dwie realnoci dot鉅 Instytutowe to iest:

Folwark i wie Pilaszk闚, wraz, z m造nem wodnym w Otolicach do Instytutu Xie篡 Emeryt闚 w υwiczu nale蕨cy, tudzie:

Wie Zarobna, Zelkowice do Kamelaryi Miasta Naszego υwicza nale蕨ca, z obowi頊kiem op豉cenia Szpitalowi . Leonarda w υwiczu czynszu rocznego z這tych polskich dwiecie dwadziecia za cz grunt闚 w t懅 wsi po這穎nych w豉snoci tego Szpitala b璠鉍ych.

Artyku 5.

Ko鎍em wynadgrodzenia tak Instytutu Xi篹y Emeryt闚, iako i Kamelaryi Miasta Naszego υwicza, za obi皻e artyku貫m poprzedzai鉍ym, im odi皻e realnoci; wzywamy Namiestnika Naszego aby przedstawi Nam niezw這cznie proiekt do wynagrodzenia st鏀ownego i sprawiedliwego, b鉅 w dobrach Rz鉅owych, b鉅 w roczn懅 ze Skarbu Naszego mai鉍懅 si op豉ca kompetencyi.

Artyku 6.

Gdy we wsi D鉉kowicach znayduie si omiu w這cian do szpitala go Jana w υwiczu nale蕨cych, i ci do og馧u donacyi ninieysz幦 si do章czai, przeto w zamian za tych omiu w這cian, tyle ich i z takiemi samemi powinnociami we wsi Rz鉅ow懅 Zabos這wie ma造m do Ekonomii K雷ina nale蕨c懅, dla tego Szpitala go Jana przeznaczamy. 

Artyku 7.

Gdy w dobrach ninieysz donacy obi皻ych znaydui si kolonici i inni rozmaici wieczyci i czasowi czynszownicy osiedli, niemni懅 m造narze, przeto obowi頊ki ich i praestanda iakie si od nich wedle przywilei闚 i nada im s逝蕨cych do Skarbu Naszego nale瘸造, odt鉅 na rzecz Nayukocha雟zego Brata Naszego przelewamy.

Artyku 8.

Wykonanie ninieyszego Postanowienia Naszego kt鏎e w Dzienniku Praw umieszczonem byd ma, z zachowaniem praw trzeciego i zastrze瞠niem podatk闚 i ci篹ar闚 publicznych tak iu istn鉍ych, iako i pni懅 ustanowi si mog鉍ych, Namiestnikowi Naszemu, tudzie Kommissyom Rz鉅owym, w czem do kt鏎懅 nale篡 polecamy.

Dan w Petersburgu dnia 27. Czerwca/ 9. Lipca 1822 r.

(podpisano) ALEXANSDER.

W zast瘼stwie Ministra Skarbu
Minister Sprawiedliwoci.
(podpisano) M. Badeni.

przez Cesarza i Kr鏊a 
(L. S.) Minister Sekretarz Stanu 
w zast瘼stwie Genera Brygady, 
Radca Stanu Dyrektor Jeneralny
Stefan Hr. Grabowski.

Zgodno z Orygina貫m. 
Minister Sekretarz Stanu 
w zast瘼stwie Genera Brygady, 
Radca Stanu Dyrektor Jeneralny 
(podpisano) Stefan Hr. Grabowski

Zgodno z Orygina貫m.
Radca Sekretarz Stanu, Genera Brygady
(podpisano) Kossecki

Zgodno z Wypisem. 
Minister Sprawiedliwoci
M. Badeni.

w zast瘼stwie Sekretarza Jeneralnego. 
Antoni Podbielski.

Dzie og這szenia d. 20. Sierpnia 1822 roku.

Strona g堯wna     Dokumenty