Pami靖ki historyczne υwicza (cz. 2)

przez W. H. Gawareckiego. W Warszawie, Nak豉dem i drukiem S. Orgelbranda. 1844.

Spis treci  Cz 1  Cz 3 
Kocio造 w υwiczu, a mi璠zy temi najpierwszy kollegiaty
  Erekcja i uposa瞠nie kolegiaty  Opis kolegiaty  Kaplice  Wn皻rze kolegiaty i wyposa瞠nie  Nagrobki  Odpusty i nabo瞠雟twa  Uposa瞠nie 

  14. Kocio造 w υwiczu, a mi璠zy temi najpierwszy kollegiaty.

Liczne niegdy bazyliki, klasztory, zdobi造 miasto υwicz, i dzi posiadania ich, acz nieco w zmniejszon嶴 liczbie, pozbawione nie zosta這.

Wymieni przeto nale篡 naprz鏚 istniej鉍e dot鉅 wi靖ynie i klasztory, z kt鏎ych pierwsze miejsce zajmuje:

Koci馧 kollegiaty w star幦 miecie, o kt鏎ym nast瘼uj鉍 umieszczamy wiadomo:

Koci馧 dawni嶴 parafialny, dzi kollegiaty i parafialny 章cznie, pierwotnie oko這 r. 1100 przez ksi嘀靖 Mazowieckich wystawiony, w roku 1433 przez Wojciecha IIgo h. Jastrz瑿iec, Arcybiskupa Gnienie雟kiego (13) do godnoci kolegiaty wyniesiony i kapitu章 kanonik闚 uposa穎ny, gdy przez dawno i po瘸ry zniszczeniu uleg, natenczas Maciej Pomian ㄆbie雟ki Arcybiskup (14), z fundamentu w kszta販ie, w jakim si teraz widzie daje, w r. 1652 znacznym nak豉dem odmurowa (15), a Miko豉j Pra禦owski Arcybiskup, r. 1668 dnia 14 padziernika konsekrowa (16) i uroczystoci dorocznej t嶴瞠 konsekracyi obch鏚, w niedziel drug padziernika przeznaczy (17).

(13) Wojciech IIgi h. Jastrz瑿iec, jest 35 z porz鉅ku Arcybiskupem Gnienie雟kim,  umar r. 1436.

(14) Maci嶴 IIgi ㄆbie雟ki, wi皻os豉wa i Barbary z Zapolskich, siostry ciotecznej Macieja Pstroko雟kiego biskupa Kujawskiego syn, i ze znakomit嶴 w Sieradzki幦 Pomian闚 rodziny, kt鏎a od wsi ㄆbny nazw przyj窸a, pochodzi. Nauki szkolne Jezuitom w Kaliszu, wy窺ze akademii Krakowski嶴, dalsze ukszta販enie wujowi Podkanclerzemu Pstroko雟kiemu by winien. Od niego zach璚ony, obra sobie stan duchowny, i od niego wsparty, pr鏂z pi璚iu kanonij posiadania, zosta Sekretarzem kr鏊. i Regentem kancellaryi koronn嶴, wkr鏒ce i bogate probostwo Miechowskie otrzyma. Zalecony jaknajlepi嶴 Zygmuntowi IIImu, dowi鏚 zdatnoci i pilnoci swoj嶴 zasiadaj鉍 w s鉅ach zadwornych, i w uk豉dach z Elektorem Brandeburskim, do kt鏎ych by Kommissarzem naznaczony, niemni嶴 i w sprawowaniu rz鉅闚 簑p solnych Krakowskich, kt鏎e mu kr鏊 odda. Lecz wkr鏒ce z這篡 ten najzyskowniejszy urz鉅 ㄆbie雟ki, gdy r. 1620 kr鏊 go Biskupem Che軛i雟kim mianowa, r. 1626 pozna雟kim, a we dwa lata Kujawskim, nakoniec r. 1641 od W豉dys豉wa IVgo na Arcybiskupstwo Gnienie雟kie wyniesiony, prze篡wszy lat 80, umar r. 1652. Bajdecki 篡wot jego dok豉dnie opisa: w nim przyk豉dn pobo積o, gorliwo usiln w pe軟ieniu dobrego past廨za obowi頊k闚, chojno dla wielu przeze wystawionych, ozdobionych i opatrzonych w dochody kocio堯w uwielbia.

Obraz wieku panowania Zygmunta IIIgo p. Siarczy雟kiego C. I. str. 298 i Niesiecki T. II; str. 493.

(15) O t幦 wspomina napis nad drzwiami kocio豉 znajduj鉍y si:

D. O. M.
Qui Basilicae huius Augustam spectas celsitudinem,
ea est
Cultus praecipui ergo DEI param virginem monumentum Malhiae Pomiani Lubienski Archiepiscopi Gnesnensis perpetui clientis Mariae,
Oui
Cum ejus honori plures vivens instaurasset et ornasset ecclesias,
Hanc
Octoagenario maior vetustam demolitur tropheum in celos
Assumptae triumphanti a fundamentis postquam inchoasset
Moriens
Perficiendo curam supremis tabulas credidit executoribus suis
Anno Domini MDCLII.

(16) Miko豉j IVty Pra禦owski, h Belina, 63 z porz鉅ku Arcybiskup闚, syn J璠rzeja Kasztelana Warszawskiego w r. 1666 pozyska godno Prymasa i Arcybiskupa; umar w Ujazdowie d. 15 kwietnia 1673 roku, w 56 roku wieku swego, pochowany w kollegiacie 這wickiej.

Po z這瞠niu ber豉 przez Jana Kazimierza, naznaczy Prymas Pra禦owski sejm konwokacyjny na dzie 5 listopada 1668, w pewn嶴 nadziei, 瞠 ksi嘀 de Cond zostanie kr鏊em Polskim; lecz pniej na sejmie elekcyjnym przymusili pos這wie Prymasa i jemu przychylnych senator闚 do wy章czenia tego Kondeusza z liczby kandydat闚 do tronu, z obawy, aby Prymas rz鉅z鉍 pod nim, nie bogaci famili swoj liczn a niezamo積. M闚iono wtenczas: non est cum DEO, qui est cum Condeo. Nieprzychylny by w闚czas obranemu kr鏊owi Micha這wi Korybutowi Wiszniowieckiemu, i z章czywszy si z hetmanem Sobieskim chcia go usun寞 z tronu. Z tego powodu zawi頊a豉 si konfederacja Go喚biowska przeciw Prymasowi i Hetmanowi w obronie Kr鏊a i do 180000 szlachty koronnej liczy豉, i Prymasa z bra熤i od dostoje雟tw ods鉅zi豉. Przeciwko ni嶴 stan像 zwi頊ek wojska koronnego w υwiczu dnia 24 listopada 1672 r., i zanosi這 si na to, 瞠 przyjdzie do rozlewu krwi braterskiej. Lecz przecie zjazd Warszawski w sejm zamieniony, zgod wyjedna miedzy stronami, kt鏎y w d. 13 padziernika 1673 sko鎍zy si.

Dzieje Kr鏊. Pol. przez J. Bandtkiego, wyd. II w Wroc豉wiu u Korna 1820 T. II str. 382 i dalsze.

(17) Erekcyi pierwotnej kocio豉 parafialnego i jego uposa瞠nia, ladu niema; erekcyi za na kollegiat, znajduje si w archiwum kapituln幦 orygina na pargaminie pisany.

Prawdopodobny domys niesie, i koci馧 pierwotny by wystawiony pod tytu貫m Najswi皻sz嶴 Panny Wniebowzi璚ia; przy konsekracyi za Arcybiskup Pra禦owski przyda za patrona temu kocio這wi, . Miko豉ja swego patrona (18).

(18) Napis na marmurze wyr積i皻y w cianie wn皻rzn嶴 kocio豉, to powiadcza i jest w s這wach: 

Ecclesiam hanc circa annum MC a Ducibus Masoviae in parochialem extructam, postea ab Illustrissimis et Reverendissimis Alberto Jastrz瑿iec maiori provisione et Collegio Canonicorum Anno Domini MCDXXXIII dotatam, a Mathia ㄆbie雟ki in ea quae nunc cernitur forma a fundamentis reformatam, Venceslao comite de Leszno altari majori cum fundatione exornatam Illustrissimus princeps ac Reverendissimus Dnus Nicolaus in Pra禦ow Pra禦owski, DEI gratia Archi-Episcopus Gnesnensis, Legatus natus Regni Poloniae primas, primusque princeps die 14 mensis Octobris, quae fuit ejusdem mensis Dominica 2da solemni ritu, sub titulo Assumptionis B. V. M. et S. Nicolai Eppi consecravit. Diemque anniversariam ejusdem dedicationis supramemoratam Dominicam cum octava assignavit 1668.

Errekcy kollegiaty z r. 1433 ustanowionych i uposa穎nych zosta這:

a, Pra豉t闚 trzech, to jest Proboszcz, Dziekan i Kustosz.

b, Kanonik闚 10, dw鏂h Kaznodziei.

c, i jednego Nauczyciela szko造.

Za prestimonia mieli sobie nadane: proboszcz wie Pop闚, dziekan dziesi璚iny niektore i probostwo w Pi靖ku, kustosz probostwo w B隕owie, kanonicy dziesi璚iny snopowe z wsi闚 pewnych. Pra豉ci i kanonicy moc erekcyi obowi頊ani byli do administrowania parafianom Sakrament闚 . tygodniowo, s逝chania spowiedzi, i codziennego w ch鏎ze odpiewania jutrzni, prymy, tercyi, sexty, nony i komplety. Kaznodzieje, mimo obowi頊ku miewania nauk i kaza, byli obowi頊ani tak瞠 do s逝chania spowiedzi. Proboszcz za szpitalny . Jana, winien by bywa w niedziele i wi皻a na processyach w kociele kollegiaty.

Pra豉t闚 tych i kanonik闚 od us逝gi parafialnej i piewania godzin kanonicznych uwolni Jan Gruszczy雟ki Arcybiskup (19) r. 1467, przez erygowanie i ufundowanie Zgromadzenia ks. Wikaryusz闚, razem i Mansyonarzami zwanych, w liczbie trzynastu. Tym by這 poruczone staranie dusz w parafii, oraz codzienne piewanie godzin kanonicznych, tudzie kursu de Beata ca趾owitego, nadto mszy . de Beata, matur zwan嶴, i summy tak瞠 (wyj預szy wi皻a), codziennie odpiewanie zalecone. Ci Wikaryusze pod inspekcy jednego z nich Podproboszczego godno maj鉍ego, poddani byli jurysdykcyi Proboszcza pra豉ta, i ten , wiele razy kt鏎y z wikaryat闚 zawakowa, za prezent przez jednego z pra豉t闚 lub kanonik闚 z kolei kap豉nowi zdatnemu dan, mia sobie nadane prawo instytuowania. Ci ks. Wikaryusze mieli na siebie obowi頊ek w這穎ny, w ka盥 niedziel i wi皻o assystowa w dalmatykach pra豉tom i kanonikom msze . wielkie celebruj鉍ym.

(19) Jan VI Gruszczynski h. Poraj, z porz鉅ku Arcybiskup闚 Gn. 39, zmar造 r. 1473.

W roku 1522 Jan ζski Arcybiskup, erygowa czwart prelatur Archydyakona, na funduszu jednego z kanonik闚, z dodaniem mu niekt鏎ych dziesi璚in od probostwa w wsi Zduny odj皻ych.

W roku 1609 Wojciech Baranowski Arcybiskup (20), zaapprobowa erekcy ks. Psa速erzyst闚 szeciu i ich Proboszcza, kt鏎ego chcia mie cz這nkiem kapitu造 υwickiej, z testamentu Jana Tarnowskiego Arcybiskupa (21) pochodz鉍. Tym sposobem przyby這 nowe zgromadzenie ksi篹y Psa速erzyst闚, maj鉍ych w wolne od nabo瞠雟twa godziny, psa速erz naprzemiany piewa dniem i noc, lecz szczup這 funduszu (gdy dwie wioski Krzykacze i Brudaki n璠zne i zniszczone za do ma章 summ sprzedane zosta造), przy obowi頊ku piewania psa速erza nied逝go zatrzyma豉, owszem pniejszym kapitu造 cz這nkom do pomno瞠nia ich funduszu pobudk by豉; kanonik za z familii Tarnowskich, h. Rola pochodz鉍y, lub w braku takiego przez znakomit tego herbu osob, prezentowany kap豉n, tym sposobem jako czternasty kapitu造 cz這nek przybywaj鉍y, za prestimonium nadan sobie mia wie Wol Tarnowsk; lecz za udzia wszystkich dystrybucyi i abwencyi z massy kapituln嶴 fundator nader szczup造 przeznaczy fundusz.

(20) Wojciech IIIci Baranowski h. Jastrz瑿iec, z Baranowa nad Gop貫m le蕨cego, nominowany na Arcybiskupstwo r. 1607, umar r. 1615 篡j鉍 lat 66, pochowany w kociele katedralnym Gnienie雟kim, w kaplicy od siebie z fundamentu wywiedzion嶴, kt鏎 mi璠zy innemi, najpi瘯niej ozdobi marmurem i pokry miedzi, a czynszami i kap豉nami opatrzy.

Niesiecki T. I str. 40.

(21) Jan Xty Tarnowski h. Rola, z tego domu pochodz鉍y, kt鏎ego gniazdem jest Wola Tarnowska nad Gop貫m. M這do swoj pod okiem Prymasa Karnkowskiego kszta販i, do spraw wa積ych sposobi, i w stanie duchownym si kierowa. Przechodz鉍 stopniami Sekretarza, Regenta i Referendarza Koronnego, wzi像 po Baranowskim piecz耩 mniejsz z uk豉du dworskiego, aby w przedsi瞝zi璚iu kr鏊a, po章czenia si z dworem Rakuskim, mie piecz皻arza powolnego i przychylnego zamys這m swoim. Je盥蕨c z kr鏊em do Szwecyi, odkry z這liwy zamach Karola Sudermana na zgub Zygmunta III i dworu jego. Za powrotem do kraju r. 1598, wzi預szy biskupstwo Pozna雟kie, piecz耩 z這篡; r. 1600 na Kujawskie si posun像, a z niego po mierci Karnkowskiego r 1603 na Arcybiskupstwo Gnienie雟kie. Na ni幦 wspania這ci i wystaw wszystkich poprzednich Prymas闚 przewy窺zy; lecz w pi耩 miesi璚y po obj璚iu t嶴 dostojnoci, 篡cie sko鎍zy. Wymowny Szcz瘰ny Kryski uwietni pami耩 Tarnowskiego pogrzebow pochwa章, a ㄆbie雟ki odda mu to wiadectwo, 瞠 nikt nad niego nie by do spraw publicznych zdolniejszy, do przyjani 豉twiejszy, do us逝g pochopniejszy, do pracy wytrwalszy. Obraz Zygmunta IIIgo p. Siarczy雟kiego, Tom II str. 262.

Roku 1736 Teodor Potocki Arcybiskup (22), na funduszu probostwa szpitalnego . Jana, erygowa kanonika pi皻nastego kapitu造 cz這nka; kapitule za, aby nowy kanonik do wszystkich dystrybucyi kapitulnych nale瘸, sowite w pomno瞠niu fundusz闚 kapitu造 uczyni wynagrodzenie.

(22) Teodor Potocki h. Pi豉wa, by trzecim synem Paw豉 Kasztelana Kamienieckiego. Mi這 jest wspomnie czcigodnego tego M篹a, ojca ubogich i opiekuna nieszczliwych. Pra豉t ten przez lat kilkadziesi靖 b璠鉍 wzorem prawdziw嶴 pobo積oci, przez swoje cnoty rozliczne sta si godnym t逝maczem wi皻ych prawd religii. Dostoje雟two zas逝穎ne cnotami, nie zmieni這 bynajmni嶴 ani sposobu mylenia, ani tkliwej prostoty obyczaj闚 szanownego pasterza. Zamek jego w υwiczu by dla ka盥ego otwartym, i kto tylko dozna nieszczcia, ju t幦 sam幦 mia wolne wnijcie do niego. υ篡 na wychowanie kilkunastu ubogi嶴 m這dzie篡, i spos鏏 j嶴 zapewnia do 篡cia. Ci鉚le zaj皻y wpajaniem religii, nie cierpia tego, aby przy j嶴 dobroczynnym wp造wie, zaszczepiano przes鉅y i pobudzano do rozlewu krwi. Daj鉍 sam z siebie przyk豉d prawdziw嶴 pobo積oci i cnotliwego post瘼owania, ujmuj鉍 serca pob豉瘸niem, zyska powszechne zaufanie; kochanym by przeto i powa瘸nym tak od tych co z nim 篡li, jako i od tych, co mni嶴 go znaj鉍, doznawali jego dobrodziejstwa. Wiele kocio堯w i klasztor闚 pobudowa i chojnie uposa篡. Zamek υwicki wyporz鉅zi ozdobnie, i nie szcz璠z鉍 znacznego nak豉du, cz瘰to te w nim przemieszkiwa. Podczas g這du wielkiego i morow嶴 zarazy w r. 1711 mn鏀two ludzi odbiera這 codziennie po篡wienie z domu jego. M嘀 ten litociwy sam wchodzi do n璠znych chat, jednym wsparcie, drugim pociech nios鉍. Na nikogo si nie spuszcza w szafunku ja軛u積y, nakaza aby zbo瞠 z worami przed jego zamek wystawiano, dla udzielenia go potrzebuj鉍ym, sam za pilnie z okien dostrzega, i瘺y nikt nie zosta bez zasi趾闚. W Brunsbergu b璠鉍 biskupem Warmi雟kim, m闚i Niesiecki, 13 ubogich co dzie z sto逝 swego karmi, a w czasie g這du wspomnianego w υwiczu 800, a w Skierniewicach 200 biednych i podupad造ch os鏏 篡wi. A cz瘰tokro osobicie odwiedzaj鉍 chorych, zach璚a do znoszenia cierpliwie t嶴 plagi Boski嶴; ca貫 te dni, mieszkanie jego by這 otoczone mn鏀twem nieszczliwych, kt鏎zy b豉gali Stw鏎c o d逝gie zachowanie 篡cia jego. Doczeka si t橦 pi瘯nego wieku, bo prze篡wszy 75 lat umar w roku 1738 w Warszawie w pa豉cu Prymasowskim przy ulicy Senatorski嶴, pochowany w kociele kollegiaty υwickiej. Tak 篡, tak czyni powinni ludzie, kt鏎zy nie dla siebie tylko 篡j i czyni!

Dekret redukcji kapitu造 υwicki嶴 d. 15 czerwca 1812 roku przez Ignacego Raczy雟kiego Arcybiskupa (23) wydany, supprymowa prolatur kustodyi i du瞠 kanonie. Kapitu豉 przeto obecna sk豉da si z 12 cz這nk闚, to jest: 3 pra豉t闚 i 9 kanonik闚. Z tych 8 os鏏 maj prawo do wszystkich dochod闚 massy kapituln嶴, a 4 tylko do aniwersarz闚, przy posiadaniu prestymoni闚. Pierwsi nazwani participantes, bior鉍y udzia, drudzy expectantes, oczekuj鉍y tego.

(23) Z porz鉅ku Arcybiskup闚 Gnienie雟kich Ignacy Raczy雟ki h. Na喚cz jest 78. M嘀 篡cia przyk豉dnego, pe貫n zas逝g i chwa造, sko豉tany wiekiem, z這篡 dostoje雟two swoje i w klasztorze OO. Jezuit闚 w Haliczu doko鎍zy dni swoich.

Zwr鵵my si teraz do opisu sam嶴 wi靖yni.

Koci馧 kollegiaty jest po這穎ny w rynku starego miasta i tak zbli穎ny do boku tego p馧nocnego, i mi璠zy kocio貫m a po豉ci dom闚, jest tylko ulica do w零ka. Wielkim o速arzem na wsch鏚 s這鎍a obr鏂ony, a facyat w stylu nowo gotyckim dwiema wie瘸mi przesz這 sto 這kci wysokiemi, wyborn嶴 struktury i rzadkiej okaza這ci ozdobiony. Na jednej z nich od strony p馧nocy, umieszczony jest zegar i dwa dzwony do wielkie do bicia godzin i kwandrans闚. Dachy nad naw i presbiterium od p馧nocy karpi闚k, od po逝dnia holenderk, za nad wszystkiemi kaplicami i obiedwie wie瞠 miedzi, pokryte. D逝go Bazyliki tej wspania貫j wynosi 這kci 33, a szerokoci 這kci 25 i 1/2 miary nowopolski嶴. Niebardzo jest widna, gzyms bowiem g鏎ny do wyskoku maj鉍y, zas豉nia cz wiat豉 g鏎nych okien a okna kaplic w znaczn嶴 od nawy s, odleg這ci. Presbiterium o jeden stopie nad poziom jest wzniesione.

O速arzy wszystkich liczy czternacie: Pierwszy z nich wielki z obrazem Wniebowzi璚ia Matki Boskiej. Od strony ewangelii 2gi Matki Boski嶴 Cz瘰tochowski嶴, przy ko鎍u presbiterii; 3ci Pana JEZUSA ukrzy穎wanego, w kaplicy Komorowskich zwan嶴; 4ty Sanctissimi, gdzie jest Cimborium i obraz wielki Pastor bonus, w kaplicy Lipsk zwan嶴; 5ty t嶴 Rozalii przy filarze pi廨wszym; 6ty . Liboryusza przy filarze trzecim. Od strony episto造, 7my . Miko豉ja i Anio堯w Str騜闚, 8my przy filarze pierwszym . J霩efa, 9ty przy filarze drugim S. Barbary, 10 przy filarze trzecim . Rocha, 11ty w kaplicy Ucha雟ki嶴, S. Wiktoryi, 12ty w kaplicy W篹ykowsk, zwn嶴, go Jana Nepomucena i w ust瘼ie na boku . Anny, 14ty w kaplicy Tarnowskich Trinitatis zwan嶴, Pana JEZUSA ukrzy穎wanego.

Kaplic zdobi鉍ych koci馧 kollegiaty tutejsz嶴 jest pi耩, z tych :

Isza Zwana Komorowsk (24), z o速arzem Pana JEZUSA, wspania章 arkad z marmuru czarnego i krat 瞠lazn zamykaj鉍a si: na j嶴 o速arzu pobo積i wiele wot闚 z srebra zawiesili (25).

(24) Z porz鉅ku Arcybiskup闚 75 Adam Komorowski, h. Orawa, umar w Skierniewicach r. 1759, pochowny w kociele kollegiaty 這wickiej, w kaplicy przez siebie wystawion嶴.

(25) Napis w kaplicy Komorowskich: 

Attendite Elinque marmor et sine voce loquetur.
Hic, qui quiescit, existit post fata immortalis gloriae haeres.
Lechici orbis decus, pauperum thesaurus.
Tutor pupillorum, gloria Sacerdotum, caput Praelatorum, gemma Pontificum.
Prototipon virtutum, defensor jurium, propagator ornamendum, et praesidium ecclesiarum, pater patriae, Cessissimus Rndissimus Dominus Adamus Ignatius Comes de Liptow et Orawa Komorowski, Archiepiscopus Gnesnensis Primas primusque Princeps Regni Poloniae et M D. Lithuaniae. 
Nosti virum
Non fama, non gloria, non memoria, sed vita functam scias.
Huius sacri penetralis, quod dolavit Fundator.
Mortalitatis persalvit debitum. Anno Dni MDCCLIX die 2 Martii.

IIga Zwana Lipsk (26) Sanctissimi, pod trzema arkadami, krat 瞠lazn mosi篹nemi ga趾ami ozdobion, od reszty kociola oddzielona. W ni嶴 s malowania al fresco, r騜nych ailegoryi z pisma go do tajemnicy o速arza zastosowanych; dach nad t kaplic w kszta販ie rotundy jest sklepiony (27).

(26) Jan XII Lipski h ζda, Arcybiskup, Wawrze鎍a S璠ziego Rawskiego syn, m這do swoj przez nauki w obcych akademiach 獞iczy, a przy Kryskim Kanclerzu W. Koronnym do urz璠owania si sposobi. Ju w schy趾u 篡cia Zygmunta III, mianowany proboszczem i Kanclerzem Krakowskim, Opatem W鉍hockim i Referendarzem koronnym przy Konstancyi Kr鏊ow嶴 urz鉅 Piecz皻arza sprawowa. Od W豉dys豉wa IVgo na biskupstwo Che軛i雟kie wyniesiony, jedzi do Wiednia, aby wzgl璠em ma鹵e雟twa kr鏊a tego z Cecylj Renat siostr Ferdynanda IIIgo cesarza, umow zawar i on篹 do Polski sprowadzi. Co gdy dope軟i, otrzymawszy arcybiskupstwo Gnienie雟kie 篡 wkr鏒ce przesta r. 1641. 

Jerzy Ossoli雟ki w pogrzebn嶴 mowie odda mu nale積e pochwa造: past廨z gorliwy, sob鏎 zgromadzi, kocio造 opatrzy, kacerz闚 nawraca. Dla obszernych wiadomoci Klaudyusz Memmiusz pose francuzki, Lipsiuszem Polskim go nazwa. S造n像 z pi瘯nej wymowy, kt鏎ej dowody zostawi w mowach na mier Zygmunta IIIgo i Konstancyi kr鏊ow嶴, mianych z woli W豉dys豉wa IVgo na ich pogrzebie w Krakowie r. 1633. Urban VII Papie rzek o Lipskim: 瞠 ze wszystkich list闚, kt鏎e z ca貫go wiata do Rzymu przychodzi造, najwymowni嶴sze te by造, kt鏎e od Lipskiego z Polski odbiera. 砰wot jego opisany jest przez Bazi雟kiego. Obrazu panow. Zygmunta IIIgo p. Siarczy雟kiego T. I. str. 280.

(27) Napis nad t kaplic umieszczony jest nast瘼uj鉍y:

D. O. M.
Memoriae excellentiss. et Reverendiss. Principis Joannis a Lipie, DEI gratia Archiepiscopi Gnesnensis, Capellam hanc in honorem SS. Sacramenti, ab Illustr. et Rnd. Philippo a Lipie, Abbate W鉍hocensi, Scholastico Gnesnensi, a fundamentis erectam, Samuel a Lipie; Capitaneus Stanis豉wovien. utriusque germanus, perfecit, et ornavit. Anno Domini MDCXLVII.

IIIcia t嶴 Wiktoryi, tak瞠 krat 瞠lazn, ga趾ami mosi篹nemi ozdobion oddzielona, przez Arcybiskupa Ucha雟kiego pierwotnie wystawiona, pniej przez Macieja ㄆbie雟kiego miedzi pokry豉, i o速arzem marmurowym, oraz z這瞠niem na nim reszt ziemskich S. Wiktoryi Panny i M璚zenniczki , w trumnie srebrn嶴, a czaszki j嶴 w z這t嶴 tece zaszczycona, w ko鎍u kosztem Kajetana So速yka kanonika υwickiego, a pni嶴 biskupa Krakowskiego, mozajk, czyli naladowaniem marmuru, w kolumnach, cianach, arkadzie i draperyach, z dodaniem na sklepieniu kassaton闚, ozdobiona (28).

(28) Nad kaplic . Wiktoryi znajduje si napis:

Desine mirari Parii rnolimina saxi, 
Vult Deus extremum nos meminisse diem; 
Uchanius pietatis amans, Patriaeque columna.
Hac quoque structura, stravit in Astra viam. 
Anno Domini 1580.

W o速arzu Wiktoryi napis na marmurze wyryty:

Victoria quae vixit annis XVIII quiescit in pace.
Haec tabula cum sua inscriptione reperta fuit supra corpus S. Victoriae in Cryptis Romanis via Salaria extra portam.

Trzeci jest napis w kaplicy tej Wiktoryi po praw嶴 stronie:

Me Jacobus Ucha雟ki Arrhiepisc. Gnesnen: a fundamentis erexit de lapidibus dolatis, quos in faestigio iam stillicidiis pervios, bracteato aere contexit, altari marmoreo exornavit, ac Lipsanis S. Victoriae virginis martyris insignivit octavus ab eo successor Matbias Pomianus ㄆbie雟ki Anno Virginis Matatris MDCLI.

Ostatki ziemskie St嶴 Wiktoryi s z Rzymu przez Henryka Firleja Arcybiskupa sprowadzone (29), kt鏎e Jan Kazimi廨z kr鏊 z kr鏊ow Ludwik i licznym dworem swoim odwiedzi w roku 1652, chnroni鉍 si przed zaraz morow w tutejszym grodzie.

(29) Henryk Firlej h. Lewart, syn Kasztellana Wojnickiego, a pni嶴 Wojewody Krakowskiego i  Mniszchown嶴: ojcem jego chrzestnym by kr鏊 Henryk, i st鉅 imi jego nosi. Pobiera nauki w Akademii w Gracu, pni嶴 w Rzymie, aby si do stanu duchownego usposobi. Zach璚a go pot幦 wi璚嶴 Klemens VIII Papie, kt鏎y b璠鉍 w Polsce Nuncyuszem, zna dobrze dom Firlej闚, z tego wzgl璠u znakomitemi urz璠ami dworu rzymskiego Henryka zaszczyci. R闚nie by szczliwy w ojczyznie: obsypany dochodami duchownemi naprz鏚 probostwem P這cki幦, scholastery Krakowsk, kanoni Sandomiersk obdarzony, wkr鏒ce wzgl璠ami Zyumunta IIIgo kr鏊a, otrzyma sekretarstwo wi瘯sze koronne, dal嶴 referendary, probostwo Miechowskie, i w poselstwie do Rzymu wys豉ny zosta. Za powrotem do kraju obj像 biskupstwo P這ckie w r. 1618, z tego na Arcybiskupstwo Gnienie雟kie wst雷i, lecz tylko p馧tora roku na ni幦 siedzia. Rozsta si z tym wiatem w υwiczu r. 1626. W pochwa豉ch jego to licz, i tak by 豉godny, 瞠 gniewa si nie umia.

Obraz panowania Zygmunta IIIgo p. Siarczy雟kiego T. I str. 127. Niesiecki T. II str. 156.

IVta Tarnowska, w kt鏎ej wiele ozd鏏 z bia貫go marmuru doskona喲j roboty, a miedzy niemi odznacza si szczeg鏊ni嶴 mistrzowskie dzie這 w o速arzu, wyobra瞠nie Pana JEZUSA ukrzy穎wanego z osobami Naywi皻sz嶴 Maryi Panny, go Jana Ewangielisty i t嶴 Magdaleny, z jedn嶴 sztuki marmuru najdok豉dniej wyrobione. W t嶴 kaplicy jest umieszczona chrzcielnica marmurowa z pokryw miedzian; kaplica ta krat 瞠lazn l瞠jsz嶴 i pospolitszej roboty zamkni皻a (30).

(30) Napis nad kaplic Tarnowskich zamieszczony:

Tarnovidum antiquae spirilis generosa propago.
Praesul Joannes Genesna beata tuus, 
Hoc extravit opus multis dotavit et auxit, 
Muneribus sacris auxit, et oficium Divinum mystas aliquod super addidit illi qui psaltant Christo, nocte dieque suo.
Plura paratus erat praestare, ac mors inimica invidit, factum Christe repende bonum. 
Anno 1611.

Vta W篹ykowska kaplica, poprzednim w ozdobach nieust瘼uj鉍a, z o速arzem . Janowi Nepomucenowi powieconym (31), fundacyi Jana W篹yka Arcybiskupa (32).

(31) Napis nad t kaplicy jest nast瘼uj鉍y:

D. O. M.
Divino cultu propagando,
Honori Virginis Matris proferendo,
Collegiatae huius adornandae,
Corpori humando. 
Memoriae ad posteritatem transmittendae.
Hoc sacellum 
Joannes W篹yk,
Archiepiscopus Gnesnenis Primas, et Princeps Regni.
Executoribus testamenti extruere, et dotare mandavit.
Peractum Anno Domini MDCXL.

(32) Jan XI W篹yk, h. W嘀, Arcybiskup Gnienie雟ki, w czasie s豉boci W豉dys豉wa IVgo w senacie prezydowa, umar r. 1638, pochowany w kollegiacie tameczn嶴.

Przy drugim filarze na stronie ewangelii osadzona ambona drewniana, w kt鏎嶴 snycerska robota doskona豉; fundowana przez Arcybiskupa Adama Komorowskiego. Wszystkie o速arze przy filarach i w kaplicy W篹ykowski嶴 s pi瘯nej struktury, roboty dobrej tak stolarski嶴 jak snycerski嶴, ca趾iem z這cone, a takich jest dziewi耩. We wszystkich o速arzach, (wyj預szy wielki, Sanctissimi, Pana JEZUSA w kaplicach Komorowski嶴 i Tarnowski嶴, . Liboryusza i . Rocha) obrazy aczkolwiek dobrego p璠zla, okryte s i ozdobione srebrnemi draperyami.

Pr鏂z obraz闚 w wszystkich o速arzach dobrego p璠zla, s trzy dawne obrazy wielkie na cianach presbiterii, wyobra瘸j鉍e Narodzenie, Ofiarowanie i Nawiedzenie Najwi皻sz嶴 Panny Maryi, oraz Pana JEZUSA w formacie daleko mniejszym; naprzeciw ambony na filarze jest obraz du篡 Pana JEZUSA, i na boku mniejsze dwa, jeden z nich tej Cecylii, drugi go Sobestyana.

Stulla kanonicze, a przed niemi wikaryuszowskie s starowieckie, do porz鉅ne, lecz ju dawne.

Organ wielki na g堯wnym ch鏎ze, maj鉍y klawiatury, manualn, pozytywy i peda逝, w og鏊e g這s闚 27, struktury okaza貫j: przez reperacy w r. 1837 dokonan i zmian g這s闚 do rzadkich utwor闚 liczy si mo瞠. Reperacyi t嶴 i przemiany oraz doboru g這s闚 dope軟i z wszelk doskona這ci i zaszczytnie, ziomek Mateusz Milczarski orgarmistrz.

Drugi organ mniejszy o dziewi璚iu g這sach na ch鏎ze ma造m wprost kaplicy Komorowski嶴, dobry i przyjemny, przez tego artyst w roku 1836 wyporz鉅zony zosta.

Dzwon闚 na dzwonicy pi瘯n嶴 architektonicznej struktury, bia章 blach pokrytej, jest trzy. Pi廨wszy kosztem wsp鏊nym Arcybiskupa Jana W篹yka i kapitu造 υwicki嶴 sprawiony, wa篡 3000 funt闚 przesz這; inne dwa mniejsze stosown嶴 proporcyi do pierwszego. Przy tych na filarze obmurowania w oko這 kocio豉 b璠鉍ego, jest dzwon przesz這 100 funt闚 wa蕨cy, dla dawania znaku do modlitwy za konaj鉍ych.

Zakrystye tak kleru jak kanonicza z wszelkiemi wygodami i ozdobami s urz鉅zone, a dla swojego porz鉅ku, liczby pi瘯nych i kosztownych apparat闚, niemni嶴 naczy do s逝瘺y Bo輸j nale蕨cych, na wspomnienie zas逝guj. Wiele z tych apparat闚 s z drogich materyi, z lamy z這t嶴 i srebrn嶴, galonami z這temi lub srebrnemi prawie wszystkie ob這穎ne, sprawione przez Arcybiskup闚 Gnienie雟kich w czci, jako to: Lipskiego, Pra禦owskiego, Tarnowskiego, Komorowskiego, ㄆbie雟kiego W豉dys豉wa, a po czci przez, kanonik闚 szczeg馧owo i przez kapitu喚 z massy t嶴瞠.

Mi璠zy naczyniami do s逝瘺y Bo輸j, odznaczaj si:

a, Monstrancya srebrna, cala z這cona, pi瘯nej roboty, przez Stanis豉wa Szembeka Arcybiskupa (33) sprawiona, wa蕨ca funt闚 9 逝t. 24.

b, Kielich srebrny starodawny, kamieniami i emalj tajemnice m瘯i pa雟ki嶴 wyobra瘸j鉍 ozdobiony: sprawienia jego ani czasu, ani przez kogo, ni幦a ladu.

(33) Stanis豉w Szembek Arcybiskup, jest z porz鉅ku 67, herbu swego, umar r. 1722. Na pami靖k jego jest wybity medal.

S. G. Popiersie z praw嶴 strony w duchownym ubiorze. W oko這: Stanislaus in S逝p闚 Szembek Archiepis. Gnesn. Et. C. 1721.

S. O. Herb Szembek闚 na tarczy, na kt鏎ej spoczywa mitra ksi嘀璚a, a nad ni krzy patryarchalny; nad tym za kapelusz kardynalski z kutasami po obu bokach. W red. 18 linii, srebrny 1 1/10 逝ta wa蕨cy.

Spisu medal闚 Polskich p. Feliksa Bentkowskiego w Warsz. 1830, N. 491 str. 139.

Opr鏂z znakomitych relikwii S. Wiktoryi w kaplicy t嶴瞠 na o速arzu w trumnie srebrnej i tece z這tej b璠鉍ych, jest jeszcze relikwiarz闚 wi璚ej, jako to:

a, Dwa w skrzyneczkach srebrnych na kt鏎ych Anio趾owie trzymaj napisy na takich瞠 tarczach . Feliksa, Innocentego i Konstantego, przez Krajewskiego Dziekana υwickiego ofiarowane.

b, Relikwiarz srebrny do r隕, z relikwiami . Wiktoryi, przez So速yka Biskupa Krakowskiego ofiarowany.

c, Srebrny miejscami z這cony w formie serca, z zatracon kartk, a z herbem Potockiego.

d. Srebrny tako miejscami z這cony, z herbem tego, bez kartki.

e. Dwa relikwiarze srebrne z relikwiami S. Jukundyna i . Klemensa, przez ks. Szajewskieno Suffragana υwickiego dane.

f, Relikwiarzyk w formie krzy瘸 z relikwiami go Wojciecha.

g, R瘯a srebrna, w niej relikwie B. J霩efata, z herbem Potockiego.

h, R瘯a srebrna druga, bez napisu relikwii, od Skorubskiego.

i, Twarz Pana JEZUSA, czyli Veronica, w tece srebrn嶴, dana przez Arcybiskupa
W篹yka.

k, Msza造 dwa w srebro oprawne.

l, Krzy z drzewem Krzy瘸 go i inne pi瘯ne i kosztowne naczynia kocielne.

Grob闚 do szesnastu liczy si pod kocio貫m. Z tych s szczeg鏊ne, w kt鏎ych cia豉 arcybiskup闚, jako to: Przerembskiego Jana r. 1562, Ucha雟kiego Jak鏏a r. 1583, Tarnowskiego Jana r. 1604, Firleja Henryka r. 1626, W篹yka Jana r. 1038, Lipskiego Jana r. 1640, Leszczy雟kich Andrzeja 1658 i Wac豉wa r. 1666, Pra禦owskiego Miko豉ja r. 1673, Szembeka Krzysztofa r. 1748, Komorowskiego Adama r. 1759 i W豉dys豉wa ㄆbie雟kiego r. 1767 zmar造ch. Jest tak瞠 gr鏏 kapitulny, inny by dla cywilnych, to ksi璠za Adama Zaj鉍zkowskiego.

Kapitu豉 kollegiaty posiedzenia swoje jeneralne odbywa: pierwsze pocz預szy od rody wi靖eczn嶴, drugie od dnia 9 Grudnia, i przeci鉚a do dni kilku, a to stosownie do iloci i wa積oci interess闚. Bywaj te i zwyczajne w czwartki lub nadzwyczajne, w miar zachodz鉍ych i nadarzaj鉍ych interess闚, zawsze pod prezydency Proboszcza, lub pierwszego Pra豉ta, kt鏎ego pod niebytno zast瘼uje pierwszy per senium z grona.

Piecz璚i kapitu豉 u篡wa: - Najwi皻sza Panna w figurze stoj鉍嶴 trzyma dzieci, Pana JEZUSA; Zgromadzenie ks. Wikaryusz闚 - wyobra瞠nia Najw. Panny Maryi Wniebowzi璚ia; Ks. Psa速erzyci - go Dawida z arf.

Wikaryusz闚 a razem Mansyonarz闚 jest teraz 4, kt鏎zy dla szczup這ci funduszu swego, zast瘼uj obowi頊ki ju Prebendarz闚 w kaplicy Komorowski嶴, ju Psa速erzysty w kaplicy Tarnowskich. Pr鏂z tych jest ks. Sekretarz kapitu造 i Regent Instytutu go Leonarda, oraz kap豉n oddzielny, kt鏎zy dope軟iaj obowi頊k闚 jednej z Prebend; altaryjne za obowi頊ki mi璠zy wszystkich podzielone.

Nagrobk闚 z napisami znajduje si 42: z tych, Arcybiskup闚 10, Kanonik闚 22, cywilnych os鏏 4; pr鏂z tego napis闚 6 ju przytoczonych, wszystkie na marmurze wyrabiane, i napisy po這穎ne na nich s nast瘼uj鉍e:

1.
D. O. M.
D. Joanni Przerembski, ingenio, eruditione, gravitate, integritate, vitae, et pietate praestanti viro. Qui cum iuvenis Procancellarius regni Rempub. naviter ac dextre gessisset, Chelmen. Episcopus et mox Archiepiscopus Gnesnen.. Primas Regni, et. Legatus sedis Apostolicae factus, splendidam apud Imperatorem Romanum Ferdinandum II Legationem Sigismundi Augusti regis nomine obivil. nec multo post immatura morte interceptus est. Anno Domini MDLXII aetatis suae XLIII.

2.
Stirps michi Dzierzgovia est, vixi viduata maritis solius Christi facta patrocinio.

3.
Generosa Anna de Paw這wo Dzierzgowska, generosi olim Pauli Kiernoszki Caslellani Gostiniensis primarum nuptiarum consors, nunc vero Generosi Martini Slesi雟ki Tribuni terrae Gostinensi sccundarun nuptiarum relicta rerum gerendarum summa prudentia, pietate praedita, hoc monumentum, Generoso Marlino Sleszy雟ki, Tribuno Gostinensi, Marito charissimo. moerens posuit. qui obiit Lovicii, Anno Domini 1578 die 27 April: aetatis 53.

4.
D. O. M.
Pietati et Memoriae
S.
Petro Tarnowski, Equiti Polono, Palatinatus Lencicien. Vexillifero, et generis antiqua nobilitate, et omnium insignium virtutum concursu, religione, probitate, integritate, et liberalis vitae splendore incomparabili. Qui cum patriae, principibus, et amicis strenuam navasset operam , humanum nilhil metuens nec optans, coelo libero animum liberum dimisit. Joannes Tarnowski, regni Poloniae Vice-cancellarius, patri optimo, hunc titulum et tumulum moerens merenti donavit, dicavit.

5.
D. O. M.
Henricus de D鉉rowica Firley, Joannis Palatini et Capitanei Cracovien. et Regni Marschalci filius, ab Henrico Galliarum et Poloniarum rege de sacro fonte susceptus, adolescentia Romae naviter exercitata, et elegantia morum instructa, a Clemente VIII pontifice Camerarius creatas, qui postquam in patriam virtutum honorumque plenus rediisset, a Sigismundo III ad eundem Pontif. Magni Legati munere dignissime functus, tandem regni Referendarius et Procamerarius et Lucevrien. ad Plocens. translatus Episcopum, et in 1624 Archiepiscop. Gnesnen. per Urbanum XIII renunciatum. Vir excelsi auimi, primitiali dignitati et muneri par, ob virtutes heroicas, omnibus acceptus princeps cum plurimis donariis Ecclesiam hanc, et in his S. Victoriae V. et M. Lypsanis decorasset, maiora meditatus, vivere desiit Anno Christi MDCXXVI.

6.
Georgius Rokicki praepositus Kurzeloviens. Canonicus Lovicien. vir priore adolescenliae parte, in Turcarum Scytharumque arcendis a patria Legionibus strenuus, posteriore in Hungariae, Germaniae, Flandriae, Galiiae, Italiae, Hispaniae, terra marique lustrandis oris impiger, ubi Cavaleriae insigni dotatus est, tandem palriae redditus, et praepositus Kurzelovien. Canonicus Lovicien. iudicio magni illius Laurentii Gembiccii creatus, locum hunc singularem suae in Deum pietatis arrham, erexit et dotavit, Anno vitae saluto 1629 aetatis XLIII Qui legis dicito Delicta juventutis ejus, ne memineris Domine.

7.
D. O. M.
Piisque Manibus
Admodum Reverendi D. Joannis. ㄆgowski. J. U. Doctoris, Archidiaconi Lovicien. Lancicien. Vielunen. Canonici. Qui ob singularem juris peritiam. Gnesnen. Archiepisc. Laurentii Gembicki, primum Actuarius, deinde Joannis W篹yk, Generalis Causarum Auditor ad extrema utriusque tempora fuit religiosus, aequi iustique tenacissimus, liberalitate in pauperes, officio in amicos, et hospitalitate clarus, obiit Anno Dorniui MDCXLI aetatis suae LX. Venceslaus Kunicki, Albertus Swi璚ki Canon. Martinus Bogus豉wski, Rorantista Lovicien. Testamenti executores, corpore hic ad pedes Domini sui deposito, altari in vim benef. Ecclcsiae erecto, et aliis liberalitate aeviterne constitutis posuerunt.

8.
D. O. M.
Illustri Adm. Reverendo Dno Petro Ma這kl璚ki.
Qui
Cum duobus Illustrissimis D. D. Archi-Eppi. Gnesnensibus Henrico Firley et Joanni W篹yk.
Fidem et industriam aeconomicam probasset
a primo
Praemiorum spem,
a secundo
Praemia virtutis tulit. 
Gnesnensi Loviciensique Canonicatus
auctus
Executores posuerunt die l mensi Junii Ao 1645. Visit Anni 53 mortuus die 29 Junii A. 1644.

9.
D. O. M.
Memoriae Adm. Reverendi D. Alberti Swi璚icki, Sacrae Theologiae et Juris U. Doctoris, Cantoris Volborierisis, Lovicien. Vielunen. Canonici.
Qui
Romae ad S. Apollinarem, in Ponlificio Alumnatu, septennio exacto, Illustrissimorum et Reverendissimorum DD. primum Pauli Wo逝cki, Episcopi Vladislavien. deinde Joannis W篹yk, Archiepiscopi Gnesnen.
Familiaris
Concionatoris et ofticialis in Ecclesia Collegiala Lovicien. munere functus, par utrique, repentino cordis dolore,
Correptus
Diem ultimum obiit.
V. Calend. Decemb. Anno Domini
MDCXLIV.
Cui executores Testamenti, hoc perenne amoris monumentum. F. B. M. PP.

10.
D. O. M.
Nicolaus ζyszczewski, utriusque ζyszczewo Bonorum avitorum haeres. Quem ex Sochacoviensi Vice-capitaneo et Regio Secretario Rawanos obitas cum Rege Sigismundo III contra Turcas et Svecos in Prusiam expeditiones, concordibus nobilitatis suffragiis Notarium, mox approbante Vladislao IV Judicem terrestrum. Respublica, in generali Tribunali Judicem deputatum, in comitiis frequenter Nuntium, demum in Senatu Castellanum Sochacovien. habuit et probavit Lovicia primo sub Joanne W篹yk Arch. Eppi Gnesnen. deinde Mathia ㄆbienski, gratissimum sibi Capitaneum nocta est. Viri in Deum pius in amicos officiosus, prudencia et consilio polens, morum comitate et humanitate omnibus gratus.
Anno salutis MDCLV mensis 20 Januarii aetatis suae 59 mortus hic tumulatur.

11.
D. O. M.
Barbara Duninowna, 
Gregorii de Skrzynno Dunin, 
Castellani Zarnouien. 
Sophiae do Nowe Miasto filia,
Nicolai ζiszczewski, Castellani Sochacouien. Conjunx,
Hic tumulatur.
Quae in Deum cultu, in Amicos benevolentia, in maritum observantia, matronali prudentia, morurn comitate. 
Insignis
Post viginti quatuor annos Conjugii, immatura morte, Consors maritum, Mater libera Lovicii die 29 Januarii aetatis XLVC, Anno salutis MDCXLV.
In merorem traxit
Nicolaus ζiszczewski, Castellanus Sochac. desideratissimae Conjugi moestissimus posuit.

12.
D. O. M.
Adsta viator et venerabundus adspice, situs hic est Andreas de Lesno Archi-Eppus Gnesnensis, Venceslai, Magni in Regno Cancellarii, et Maioris Poloniae Generalis Praefecti filius, a flore juvenili per omnes virtuti gradus ad magna exercitus, primum Serenissimae Caeciliae Reginae, mox Regni Minor, denique et Major Cancellarius, inde ad Sacrarum in Polonia Dignitatum supremam, atrocissimus postea Reipublicae periodos, ob iniquae conspirantes in Poloniam undequaque populos Expertus Fortunam patria sua abeuntem, sed et reverentem vidit, Maiestati ubique fictus et indivulsus Comes, genorositate et prudentia semper constans sibi. Patriae amore et beneficientia omnibus gratus, omnibus desiderabilis, Fato praevoce obiit 
Anno MDCLVII.

13.
D. O. M.
Viatores! hic perillustris olim et reverendissimus Dnus Gaspar Trzemeski, gente Lubicianus, in aulis Illustrissimorum Primatum Regni versatus, Episcopus Armirensis, Sufraganus Gnesnensis aviti maiorum suorum candoris, Haeres ex asse, ad felix aeternitatis brarium, soleatus timore Domini, vobis praecurrens eximias suae mortalitatis deposuit. Anno Dni 1665 aetalis suae 70 die mensis Augusti 9, Monens omnes secuturos "Sic currite ut comprehendatis." Corinth. 9.

14.
D. O. M.
Tegit hic lapis,
Praelatum immortali memoriae dignum, Reverendissimum Dominum Alberlum Pilichowicz. J. U. Doctorem Eppum Hipponensem Suffraganeum Canonicum Varrnien. et Gnesnens. Decanum Loviciensi S. R. M. S. Hic ubi primarum juventae florem, liberis probitateque tinctum.
In Illustrissimi Principis Dni Venceslai Comitis de Lesno Archi-Eppi Gnesnens. aulae theatrum eduxit. Rara in aulis felicitate ultra XL annos intimae admissionis familiaris vixt.
Exmiam ejus comitatem candorem et vitae integritatem.
Omnes suspexere, nemo reprehendit.
In Deum, laelites, et divum tutelarem Regni S. Adalbertum,
Pietatem multa licet loquentur Simulacra,
Tandem Lyscoviciis, febri correptus, peculium Ecclessiis et pauperibus,
Animam coelo, corpus terrae transcripsit.
Ipsum Die fest. SS. Apostolorum Filippi et Jacobi,
Supremum nactus, aetatis suae 65, Anno Christi 1665.
Patronus clienti bene merito poni curavit.

15.
Fratri patrueli et iuxta decessori proximo pone adjacet.
Venceslaus Comes de Lesno Pariter Archi-Eppus Gnesnensis ab Andrea palatino Brestensi
ex Opalinia genitus
Olim Regni Referendarius
Post Episcopus et Princeps Varmiensis, postremo, ad Primatum Regni provectus.
In omni vitae ac fortunae colore magnus ac Venerabilis, praeter solita munia Legationibus subinde adhibitus, summam dexteritatem ac vigilantiam ubique testatus, De Rege et patria bene mereri cupidus, Ad-mitia ut plurimum consilia flexit, Turbatissimus Poloniae rebuse.
Prudentia sua serenitatem saepe reddidit.
In primis Electore Brandeburg. a Suecis ad partes Reipublicae Exercitu Polono, a successione ad obsequium reducto.
Tandem recrudescentibus pafriae vulneribus privatis dudum publiusque infirmitatibus languidus Obiit Anno MDCLXYI. 
Cal. April.

l 6.
D. O. M.
Memoriaeque posthumae
Illustris et admodum Reverendi Domini Samuelis, de Przec豉wice Krupka Przec豉wski, Decani Lovicien. Cautori Sandomirien. Gnesnen. Pultovi. Canonici S. R. Majest. Secretarii.
Qui
Decurso et Domini, et in exteris nationibus literar. studio.
In aula Illmor. Principum Henrici Firley et Joannis W篹yk Arhi-Episcoporum Gnesnensium Familiaris.
Ecclesiae et Reipublicae officio graviter et studiose functas, Lecti feralis memor, in quo omnis substitit gloria mundi, Hoc sibi vivens sepulchrale posuit monumentum. Obiit Lovicii Ao 1659 mense ...die ... aetatis suae anno.

17.
D. O. M
Nicolaus in Pra禦ow et Nepor皻 Pra禦owski, Andreae Pra禦owski Castellani Varsaviensis et Sophiae Ko簑chowska filius, per omnes honoris gradus, ad Episcopatum Lucevriensem et Cancellariatum Regni progressus, pacem Olivienseni conclusit, bellum Moschoviticum exinxit, tristem Reipublicae crisim Domi ac foris magna virtute superavit, civilesque sodavit motus. In Metropolitanam sedem et Archiepiscopatum Gnesnensem, meritis suis et serenissimorurn Joannis Casimiri et Ludovicae Gonzagae judicio erectus, hanc publico funere extulit. Illum cum renitentem in solo tenere nequiret in tegro Maiestatis et Regni honore abdicantem, lacrymis et affectu constanter ad Extremum regiminis et vitae prosecutus. Interregnum summa orbis admiratione, intermotue pacatissime administravit. Serenissimum Michaelem nominavit, et Serenissimam Eleonoram Augusti Ferdinandi Imperatoris Romani Filiam solemniter coronavit, aequitate securitate, patriae legum integritate, sui etiam periculi in publico ... tutatus in Consiliis vultu voce, animo constans generose svasit, dubia discussit, secura implevit praevisa patriae mala, communi Magnorum civium consilio avertens, ingenitem impetum contra orbis Tyranum, praepartum, in se a Civibus patriae conversium, civis sustinuit, et nonnisi everso statu pro Rege declaratus supremi Magistratus Regni et Magnorum virorum assistentia victor Patriae malaciam, Rei publicae formam male cautis consiliis informam restituit. Cives Civibus servavit, et ab excidio ad conservationem patriae convertit, converso tandem a publicis in se ipsum fato pulmonis malo coripitur, lecto super positus cuncta rite composuit ac disposuit. Vitae supremo die instante, mortis ictum intrepidus excepit, solemniterque magno spectantium fructu, omnibus Sacramentis munitus, inter suorum manus, justorum morte quievit, Jasdoviae die XV Aprilis, Anno Domini 1673 aetatis 56.
Luctu datus publico, urbi et orbi Christiano notissimus, omnibus desideratissimus, multa innocens perpessus hic, sub patientis Christi pedibus ... in pace quiescit.

18.
D. O. M.
Adamus Casimirus Oporowicz Protonotarius Apostolicus J. U. D. perdocte praevia mortis meditatione ivit ad tumulum.
Magnis in ecclesia DEI meritis fessus, post tot labores requiem exoptavit. 
Is primum
Illustrissimi et Reverendissimi Joannis W篹yk, Archiepis. Gnesnens. Domesticus familiaris, tandem Illustrissimi et Redissimi Mathiae ㄆbie雟ki Actuarius Notarius, ab Eodemque dignitalibus ecclesiae Lenciciensi, Loviciensi, Canonicatibus, nec non Chrostinensi, Boleoviensi praepositaris ornatus, demum ab Illustrissimo et Reverendis: Andrea Trzebnicki Eppi Cracoviensi causarum Auditor et Judex denunciatus. A Christo vivorum et mortuorum Judice 74 aetatis suae, anno sententiam mortis audivit.
Consumatus in brevi explevit tempora multa,
Inviator
Mortem meditare, Doctorum imitare, et dum recogitas te esse mortalem id tibi sufficient ut tua detesteris peccata,
Vale
Mortus vitam aeternam apprecare Vos veri Doctores scitate.
Quia moriter doctus pariter ut indoctus.

19.
Quis quis es
Qui sacrum hunc pulverem calcus cincres specta.
Perillustris. et Adm. Rndi Dni Joannis Stanislai Grabowski Cancellarii Leopolien. Archidiaconi Unieiovien. Gnesnens. Loviciensique Canonici,
Qui recte institutam aetatem exertitio et praxi legum
Ad sanctorem vitam reduxit iisque quos muneras
auctus honoribus
Ad obsequia Regnm conversus Fidei obsequio, actione indefessa, constantia zelo,
et pietate permultis
Omnibus acceptus,
In magno cursu rerum cedente natura e vivis dimissus
Kostrae in Lithuania
Anno Dni 1679 die 22 Aprilis
Sancte obiit
Magno omnium luctu, summi amicorum desiderio relicto hic requiescit.

20.
D. O. M.
Joannes Alexander Paprocki
S. Theologiae et J. U. D.
Gnesnens. Loviciens. Canonicus, Praepositus Ravensis.
Cultum artibus ingenius, et in exteris nationibus,
Doctrina probatam iuventutem in academia Lvoceniensis Laurea utraque doctorali ornatus,
Redux in patriam extulit.
Illustrissimo Nicolao Pra禦owski Archi-Eppi Gnesnens. Curiae causarum Auditor generalis et cum relatione Diaecesis,
Ad Clementem X. Pontificem maximum Nuntius
Quem
Morum probitate, exemplo vitae, maturitate judicii,
A patrono suo quaesivit honorem
Illustrimorum Ejusdem Sucessorum probavit judicio
Demum
Amicus caerus ecclesiae utilis, omnibus acceptus,
Exactis aetatis suae LXIV annis
Obiit
XVII Februarii MDCLXXXI Lovicii.
Et cineres suos
Ad pedes patroni sui deponi fecit.
Quis quis hunc lapidem spectas! Hominem te esse cogita ot mortuo bene praecare.

21.
D. O. M.
Hospes verte oculis
Et in hoc marmore alte considera tristem memoriam Perillustri Adrn Rndi Vladislai Obidowski Gnesnen. Vielunen. Canonici. Viri Natalionem dignitate cultura literarum, civilitate morum, fidelitate obsequiorum et officiorum exercitio viris insignibus et quod rarum et omnibus chari ot accepti.
Qui
Sacris adscriptus perpetuo pro ecclesia Metropolitanea Gnesnensi labore et cura, ita negotia omnia explevit, ut suorum oblivisceretur, hospitalis ultra fortunam, amicitiae perpetuus cultor, etiam erga infensos fidem servavit. Justitiam sine discrimine innocenter adininistravit, nemini nocuit, opes contemposit et quod magnum est, semper quod pio usui servaret, habuit, illud Evangelium meruit.
Quod primum regnum DEI quaerenti omnia adiiciantur.
Tandem omnibus omnia factus
Hic Lovicii animam Coelo die XX
Februarii A. D. MDCVXXXIII
Reddidit. aetatis vero suae LVI Corpus Gnesnen. Sepultum,
Cui hanc posthumam memoriam constans amicitia posuit, tu vero 
Considera
Quae distribuntur in terra deponi in coelo
Et non tua esse quae sine usu optimo servantur
Abi et mortus bene precare.

22.
D. O. M.
Quiscunque spectator vide
Testem mortalitatis lapidem hunc
Perillustris. olim Adalberti a magna Szczavin Szczavi雟ki Lancicien. Lovicien. Canonici, praepositi Zychlinen. qui ornatam studio literarum in academia Cracoviensi iuventutem sacris adscripsit, ad latus Illustrissimorum olim Andreae Olszowski el Joanni Stephani Wydzga Archiepiscoporum Gnesnensium ad motus omnibus exemplo, nulli scandalo vitam transegit, et post septimum aetatis suae lustrum, dies suos Lovicii inter manus amicorum consummavit. Quidquid ex honesto deposito habuit, tabulis suis in manus pauperum et majorem DEl gloriam transportavit, mortem suam testem actuum suorum ad posteros fidelem transcripsit ut nihil adversa quod loqui posset forma inveniret. Finem vitae die XXVI Februarii MDCLXXXVI natura fecit, cujus cineres testamenti executores hic deposuerunt.
Tu aeternitatem felicem precare! ut ipse non infeliciter ingrediaris.

23.
D. O. M.
Stanislaus Kraiewski
Gentilitio splendore clarus,
Meritis in Deum et patriam clarior,
Decanus Gnesnen. Custos Lovicii
Cracoviae ad S. Michaelem Praepositus,
Metropolitanae Gnesnensis ter Administrator
Praefuit Ecclesiis cum honore ut isdem prodesset cum decore
Regem Maioris Cancellariae Regni,
Pietatis prudentiae summaeque auctoritatis et experentiae calamo
Metricae Regni viventium inscribi meruit,
Tribunalis Regni quater praesidens, 
Ita pacesse judiciis mortalium sduduit. 
Ne judicis immortalis intravit in judicium, 
Expensis vitae suae plusquam sexaginta annis
Coelis Coelorumque Reginae
In claro montana Cz瘰tochoviae tumulatus cede
Se et suos cineres impendidit.
E vivi XXII Martii MDCXCIV ecclesiae in rnerorem
Caelitibus in salutium
Inclytae prosapiae transiit in Lacrymas 
Perillustris Adalbertus Kraiewski praepositus Calisien. Decanus Lovcien.
Piis defuncti manibus
In claro monte sepulchrale, hic memoriale
Fraterni amoris
Et suorum post sera fata cinrrum
Posuit monumentum
Anno Domini MDCXCV.
Viator mortuo aeternam precare requiem.

24.
D. O. M.
Hunc locum post sera fata cum consensnsu Vener. Capituli indigum olim presbiter magnus peccator Martinus Brzeznicen. Collegii Rorantistarum Senior ad huc vivens adornavit, ei in eo sepeliri postulavit, qui transactis penes hanc ecclesiam in raris functionibus plus quam 40 annis, obiit anno Dni 1695 aetatis 73.
Hunc lapidem qui spectas sis et tu memor mortis,
Et mortuo aeternam apprecare requiem.
O! Domine dum veneris judicare, noli me condemnare.

25.
Aeterno numini dicatam
Specta viator metam.
Excisam in concavo petrae clarissimam ausculta vocem,
Perillustris olim Andreae Caroli de Sza這wa Sza這wski, quem Rava nectare rudimentorum Lublinum doctrinae pabulo,
Cracovia pingvi scientiarum enutrivit alimenta,
Hunc innatu virtutum comitas, ac generosi indoles animo
Nec rudi imbutum Minerva, ac Martis adoptavit trophea
A sago ad togam evocando pulchrae virtutis ab Illustrissimorum Antistitum benignitate
Canonicatu Plocensi, Archidiaconatus Loviciensi ibi denique
Sancti Spiritus praepositura, ac generalis aeconomia
Totius Archiepiscopus decoravit honore fortunamque propitia dignas personavit laudes.
Tandem vis perennitatis dum praecipites superare contendit cursus et vitae fata fortunale favere intentant parca severa rapit.
Lovicii verbi Incarnati 1686 die 2 Martii aetatis suae 63 hic diem terribilem extremi Judicii expectans quiescit
Spectator
aeternamn ei precare requiem.
Et ipse tende ad illam, amantissimus Nepos a fratre Joannis a Sza這wo Sza這wski hoc Mausoleum fieri curavit 1697.

26.
D. O. M.
Mathaeus Casimirus Or這wski Prothonotarius Apostolicus, Virtutum scientiarum ac meritorum celsitudine
Illustrium, aquilarum honoribus Gnesnen. Lovicien. Tarnovien. Canonicus Infulatus Camenecen. Scholasticus Vislicien. ubique Aquila ad solem,
Sumnam lucem, non radicem tota pupilla hausit,
Ad Clementem X ad InnocentemXI 
Cum obedientia Orator verior ales tonantis,
Ut Joves suos principes primatesque Regni
Andream Olszovium et Stephanum Wydzga
Pacem, non fulmina populo DEI velle ostenderet.
A Romanae sapientae sole tulit lauream J. U. D.
Hanc in Judiciis publicis illa integerrime movit
Ut nunquam altioris subsellii fulgur extimeret,
Generalis Causarum Auditor et Judex Stanislai Kraiewski sede vacante Administratoris Gnesnensis
Joannis Ma豉chowski Episcopi Cracoviensis,
Michaelis Radzieiowski S. R. E. Cardinalis Archiepiscopi Gnesnensis Mors illi tamen diem supremum dixit.
Anno Dni 1697, 21 Febr. Aetatis 62.
Ad Tribunal iustitiae solis, justitias hominum judicantis
Memor aquilas in parties aedificare et mori
Nicolaii Pra禦ovii Archieppi Gnesnensis Mecaenatis sui
Marmore recondi petiit sepulchrali
Cum illo quieturus in tumulo
Quo promovente altius evolaverant.
Viator
Viam avalantis in Coelum aquilae si miraris dificilem
Suspiriis precibusque tuis redde facilem.

27.
D. O. M.
Spectator Feralem casum posteritas operum immortalium characterum
Fama perennans prodigia
In erecto memoriae in extinctae monumento,
Luge, lege admirare.
Soles, Europae, patriae, ecclcsiae. 
Et avitis domus magnae Ceris et virtutibus luminosi
Joves tam dextera quam ingenio potentes.
Quin imo immobili penes commune bonum constantia summi statores.
Illustrissimi et Reverendissimi Dni Franciscus Eppus Margarithens. Suffraganeus Vladislavien.
Cantor Gnesnens. Cracovien. Lovicien. Canonicus Mathias Archidiacon. 
M. Gnesnen. Scholasticus Cracovien. Cantor Plocen. Decanus Lovicien. 
De Nadole ㄨceii
Artibus, liberalibus, imbuti in Academiis Cracovien. et Patavien. Ubique Lauream Gloriae meruerunt
Post noctes atticas
Aris admoti Divinis solem aeternum et meridiem accenderunt
Dum
Domni ad immortalem Gloriam omnibus ad exemplum
Ecclesiae fulerum, patriae ad solatium fulsere.
In Polonae Themidis areopago
Praesidentes dignissimi.
Omnium vota singulorum expectationem coronarunt.
In responsis erant Delphici tripodes, in Consiliis Cumea antra gracissimis
Sub magnis nominibus et auspiciis
Celsissimorum principum Archiepiscoporum Gnesnensium
Primatum Regni,
Tam in Synodis provincialibus, quam iu maximis rer. Negotiis
Ecclesiam prudentia consiliis.
Ecclesiam et patriam firmaverunt,
Quam fortiter fidem propugnaverint
Ex hastis gentilitiis collige
Quam gloriose relligioni et regioni descedaverint
Merita intuere
His antecessoribus suis in memoriam posuit grati amoris monumentum
Nepos
Andreas Constantius ㄨcki Cancellarius
Gnesnen. Infulatusque Olycen.
Canonicus Lovicien. Praesidens Tribunalis regni Poloniae
Anno Dni 1698 die 20 Julii.

28.
D. O. M.
Morare parum et mirare viator, hic jacet
Perillustris et Reverendiss. Dnus Joannes Witkowski
Vis praestantiam viri?
Omnia gratiosa dixi, cum Joannes nominavi,
Vis titulos quibus surrexetit major?
U. J. D. Prothonotarius Apostolicus, Ecclesiar. Metropolitanae, Gnesnen. Canonicus,
Collegiatarum Camenensis, Loviciens. Cureloviensis Praepositus Infulatus, Custor, Archidiaconus.
Fructum virtutum Gnesnen. Cumeni gemmam in jure Canonico, Abiisque honoribus cum se delicium praestitisset,
idem omnibus fuerat.
Hunc Virorum aestimator.
Cardinalis Radzieiovius Archiepis. Gnesnen.
Ultra notariatum Canonicatu insignivit Lovicien. moxque Canonicum Gnesnens. Praepositum Infulatum Camenen. ac Metropolitan. Curiae Auditorem generalem creavit.
Quem tandem Roseus princeps Stanislaus in S逝pow Szembek Archiepis. Gnesnen. Primas Regni, rerumque stator
Praedecessoribus suis carum et aestimatum dilexit,
Auditoremque generalem ac Judicem declaravit.
Vir hic tantorum numinum favore et ingenio felix,
Moribus gravis, accessu facilis, singulis gratiosus
In causis audiendis perspicax, in judicandis justus.
Cum aras Divini pretiosa et aurea suppellictili
Ecclesias, pia fundatore clitaret, ea hora, qua solebat
ad preces DEO fundetas surgere 
Morte justorum quievit in Domino.
Scilicet 3 post med. nocte die 21 Xbris 1718 aetat. 73
A quo vivere disce viator,
Et defuncto, visionem beatificam precare,
Monumentum hoc, in vim justi debiti 
Nepos suus extruxit.

29. 
D. O. M.
Permanet in hoc marmore 
Post mortem fama nominis immortalis, 
Illustriss. Reverendiss. Dnus Josephus Michael Trzci雟ki
Episcopus Juliopolitanus Suffraganeus Gnesnensis, alto senatorum sanguine clarus
Quibus ipsos adomavit honores Moritis multo clarior.
Antea Canonicus Posnaniensis Gnenensis,
Archidiaconus Cancellarius Primatialis,
Decanus Loviciensis tandem
Infularum decus et ornamentum.
Pluribus, postquam in patria enituit titulis.
Insuperos pietatem promovit
Institutiam Areopagi polonii ternis vicibus
Supremus arbiter defendit,
Sicque Illustrissimam propagiam potiori jure illustravit,
Demum honoribus cum fatis cessit
E terris vocatus in coelos
Etiam avitum Ravicz ut pote de ecclesia et patria
Optime meritam ursam, una secum inter sidera locavit.
Anno Domini 1738 die 5 Januaris aetatis 54
Cui viator requiem praecare
Et abi.

30.
D. O. M.
Perenni gloriae Illustrissimi et Reverendissimi Dni
Christophori Dobiecki
Episcopi Serenensis, Suffraganei Gnesnens. Decani Lovicien.
Abbatis comendataris Hebdovien.
Ex illusti Rolarum prosapia patre Thoma, matre Magdalena Morscia progeniti,
Qui primam aetatem sacravit Primatibus Regni,
Stanislao Szembek, et Theodoro Potocki,
Illi et propingvitate sangvinis per maternam aviam
Huic ex meritis, utrique ex praeclaris dotibus
Delicium et amor.
Deinde totam vitam, in opera pietatis effudt.
Cultus Divini promotor solicitus
Pontifex in Episcopalibus indefessus. 
In regni areopago repetitis vicibus praesidens
Jurium ecclesiarumque strenuus propugnator
Cleri amator et liberalis nutritius
Egenorum pater in eosque prodigus dispensator
Tandem desiit bene facero tum, dum vivere
Anno Dni 1769 die 21 mensis Julii aetatis ... (34).

(34) Oto pomniki z dawnych wiek闚, ale gdzie ludzie? gdzie ci staro篡tni naddziadowie? jak瞠 zgas豉 ich s豉wa? czemu tyle dzie nie zachowa這 ich od losu ludzi pospolitych? Rozwa盧ie wy, kt鏎ych pycha udr璚za, albo chciwo po瞠ra, idcie poduma aby na chwil na grobach poprzednik闚 swoich, a tam mo瞠 umierz si owe burzliwe 蕨dze, kt鏎e podkopuj wasze jestestwo. Te szcz皻y powiedz wam, i wszelkie utwory ludzkie, uleg貫 s zniszczeniu, a pomn鉍 na to, czem byli niegdy przodkowie wasi, zw靖pcie w闚czas o wiekuistem trwaniu waszych zaszczyt闚 ziemskich, a cnocie przywr鵵cie ho責 nale積y, gdy ona tylko jest niemierteln!

Te s nagrobki i napisy w kociele kollegiaty υwickiej, niekt鏎e z nich wspaniale i kosztownie wzniesione.

Mimo odpisania ich w tym czasie w t嶴瞠 szacown嶴 i s豉wn嶴 Bazylice, stara貫m si takowe por闚na z napisami nagrobkowerni w dziele Szymona Starowolskiego, pod tytu貫m Monumenta Sarmatarum umieszczonemi. Niekt鏎e z nich w tym瞠 zbiorze znalaz貫m, inne nateraz w kollegiacie υwicki嶴 nie znajduj si, bowiem z powodu spalenia si, dawniejszego tej瞠 wi靖yni, a przezto j嶴 rozburzenia, starodawne napisy nagrobkowe nie dochowa造 si do dni naszych.

Lecz 瞠 dzie這 Starowolskiego w roku 1655 na widok publiczny z druku wysz這, przeto po tym瞠 roku przyby貫 nagrobki w kollegiacie w tym瞠 zbiorze umieszczone nie s, i pierwszy raz teraz do wiadomoci drukiem podane zostaj.

Odpusty doroczne s na uroczysto . Aposto堯w Filipa i Jak鏏a, . Jana Nepomucena, Najw. Maryi Panny Wniebowzi璚ia, Micha豉 i Wiktoryi: wszystkie na niedziele po wi皻ach . Aposto堯w, . Jana i . Micha豉 przeniesione, za . Wiktoryi w niedziel, sz鏀t po Wielki嶴nocy ustanowiony, Najw. Panny Wniebowzi璚ia w dniu przypadaj鉍ym, odprawiaj si. Uroczysto powiecenia obchodzi si w niedziel drug padziernika, lecz bez wystawienia Najwi皻szego Sakramentu.

S逝瘺a Boska odprawia豉 si dawniej przed rokiem 1820 w wi瘯szej rozci鉚這ci i okaza這ci.

I tak: w niedziele i wi皻a uroczyste o 3 kwandranse na godzin 5 z rana, zaczyna豉 si i piewana by豉 jutrznia i Laudes; po nich przed kaplic P. Jezusa "Zawitaj ukrzy穎wany" piewane, i psalm de profundis, cum collecta pro anima Adami sacerdotis odm闚iony przez ks. Wikaryusz闚; potem Msza . piewana "Rorate", przez jednego z ks. Prebendarz闚 Crucis razem i Rorantyst闚; po tej Mszy i odegraniu na ch鏎ze litanii o N. M. Pannie, piewa豉 si Prima i Tertia przez kantor闚 przy zaczynaniu i ko鎍zeniu przez Chori hebdomadarium z ks. Wikaryusz闚; po nich Msza . piewana w kaplicy Ssmi Lipscyan zwana przez jednego de Collegio Psalleristarum; po t嶴 Kollegium Prebendarz闚 w kaplicy Komorowskiej piewa這 officium parvum cum missa de cruce, po kt鏎ej w kaplicy Tarnowskiej Collegium Psalteristarum piewa這 Msz . de Trinitate; dalej bywa豉 Msza . piewana de Beata przed o速arzem . Anny w kaplicy We篡kowski嶴 z odpowiadaniem organu ma貫go; po ni嶴 Wotywa przed jednym z trzech o速arz闚 w kol嶴, Anio堯w str騜闚, . Wiktoryi, lub . Jana Nepomucena; dalej nauka katechizmowa, Sexta przez kantor闚, a Nona przez ks. Wikaryusz闚 piewana, Aspersya, Processya, Summa przy assystencyi, wr鏚 kt鏎嶴 kazanie, a po Summie kocielni ubodzy odpiewali pie "Bogurodzica" i "Gwiazdo morza."

Po obiedzie, od Wielki嶴nocy do go Micha豉 o godzinie 3, a od tego czasu do Wielki嶴nocy o godzinie 2, odpiewane bywa造 najprz鏚 Nieszpory z komplet de Cruce w kaplicy Komorowski嶴 przez Prebendarzy, potem Nieszpory z komplet de Beata w kaplicy W篹ykowski嶴 przez ks. Wikaryusz闚, nakoniec w ch鏎ze Nieszpory z komplet officii divini przez kantor闚 przy przewodnictwie jednego z ks. Wikaryusz闚.

W dnie powszednie w tym瞠 porz鉅ku nabo瞠雟two si dbywa這, wyj預szy 瞠 nieby這 wotywy, nauki, aspersyi, processyi i kazania; z tegote powodu jutrznia zaczyna豉 si o 3 kwadranse na godzin 6, kt鏎 jako i wszystkie godziny sami ks. Wikaryusze piewali. Nadto bywa造 piewane mimo powy窺zych Msz闚 . po Mszy Rorate, co pi靖ek Msza . de passione Domini przez Altaryst w kaplicy Komorowski嶴, a co sobota Votiva stabat przez Zgromadzenie ksi篹y Wikaryusz闚 przed Wielkim o速arzem, i w te do po逝dnia samego nabo瞠雟two si przeci鉚a這. Ile razy za kt鏎ego dnia mia byd Aniwersarz kapitulny lub ks. Wikaryusz闚, jutrznia zaczyna豉 si o pierwszym kwandransie na godzin 6.

Reszta czasu od nabo瞠雟twa powy窺zego, by豉 zape軟ion piewaniem psa速erza przez trzech Zakrystyan闚, po trzy godziny z kolei odbywane.

Od owej epoki 1820 r. kiedy znaczny fundusz na piewanie Mszy . matur zwan嶴 w kaplicy W篹ykowski嶴 i cursu de Beata od Arcybiskupa Jana W篹yka nadany na miecie Toruniu zabezpieczony, d逝go zalegaj鉍y, oraz r闚nie niema造 na dobrach Opatowskich zalegaj鉍y, odpad造, kiedy Seminarium υwickie zamkni皻e zosta這, porz鉅ek nabo瞠雟twa zmieni si. I tak: w niedziel tylko i wi皻a uroczyste jutrznia i godziny kanoniczne odpiewuj si jak dawni嶴, to Msze . tak瞠 jak dawniej (wyj預szy 瞠 si officium parvum de Cruce w kaplicy Komorowski嶴 w niedziel nie piewa, a Msza . z tego funduszu tylko czytana w czasie piewania prymy i tercyi odprawia si, a to aby czas przyzwoity by do odprawiania nauki katechizmow嶴). Po Mszy . Rorate zamiast przegrania na ch鏎ku litanii de Beata odmawiaj si z ludem modlitwy poranne; a po Summie w miejsce pieni Boga rodzica, piewa lud "Anio Pa雟ki"; po po逝dniu o tych瞠 jak wy瞠j godzinach kurs de Cruce i Nieszpory z komplet.

W dni powszednie niemasz jutrzni ani 瘸dnych godzin piewanych, tylko o godzinie 7 przez jednego z ks. Wikaryuszow piewa si z zgromadzonym ludem "Zawitaj ukrzy穎wany", Msza . Rorate, po ni嶴 modlitwy poranne, aspersya, a o godzinie 8 Msza . Lipscyana, od wp馧 do dziewi靖嶴 do wp馧 do dziesi靖嶴 officium crucis i Msza . w kaplicy Komorowski嶴, o wp馧 do dziesi靖嶴 Msza . Trinitatis, lub de Beata w kaplicy Tarnowski嶴, o godzinie dziesi靖嶴 Summa, w cztery dni przez kanonika septymanansa, a w inne trzy przez Wikaryusza, po Summie pieni Boga rodzica i Gwiazdo morska; w pi靖ki i soboty Wotywy, oraz aniwersarze Wikaryjskie odprawiaj si, przed godzin si鏚m, a aniwersarze kapitulne o godzinie dziewi靖嶴, i wtenczas officium crucis wczeniej si odbywa; po po逝dniu jak w niedziel kurs de cruce, i Nieszpory z komplet offici divini.

Uposa瞠nie kollegiaty dawniej z wsi闚, folwark闚, dziesi璚in i procent闚 od kapita堯w sk豉daj鉍e si, przez zabranie pod administracy Rz鉅ow za by貫go Pruskiego Rz鉅u d鏏r ziemskich, zmianie znaczn嶴 uleg這, i kapitu豉 z wszystkiemi kocio豉 swojemi korporacyami, pozosta豉 przy dochodach:

a, z kompetencyi,

b, z dziesi璚inw ziarnie zbo瘸,

c, z procent闚 od kapita堯w do Banku wesz造ch, z這穎nych, z kt鏎ych s逝瘺a ca豉 kocio豉 i utrzymanie fabryki musi by dope軟ione.

Po znakomitej i gruntownej restauracyi kocio豉 kollegiaty przez Macieja ㄆbie雟kiego Arcybiskupa, jak ju powy輸j wy逝szczylimy, oraz restauracyi wie篡 przez Stanis豉wa Szembeka Arcybiskupa, w roku 1712, by ten koci馧 wyporz鉅zony i odnowiony w roku 1819. Znowu po zrujnowaniu wie篡 od po逝dnia przez wiatr gwa速owny w dniu 24 Stycznia 1834 roku przypad造, ta wie瘸 w roku 1835 z odz這ceniem krzy瘸 i bani pod nim, oraz druga niebezpiecze雟twem gro蕨ca, z odnowieniem z這cenia, zosta造 zrestaurowane; r. 1840 na nowo dany dach miedziany na kaplicy W篹ykowski嶴. Za ka盥ym z tych trzech raz闚, restauracye kosztowa造 przesz這 po z這tych 10,000 przez mass kocio豉 i kapitu造 podj皻e.

Domy kanonik闚, tak zwane kanonije lub Curiae, s w liczbie dwunastu; z tych dom dla Suffragana razem i Dziekana kapitu造 opcyi nie ulegaj鉍y, jest z muru z dziedzi鎍em i ogrodem warzywnym ma造m. Dziekania ta jest wystawiona przez ks. Wojciecha Krajewskiego Dziekana υwickiego a Proboszcza Kaliskiego (35).

(35) Niesiecki T. II str. 691.

Pi耩 jest kanonii murowanych, a sze drewnianych: przy pi璚iu s ma貫 ogr鏚ki, przy sz鏀tej dziedziniec i ogr鏚 warzywny.

Dom dla Wikaryusz闚 tak瞠 z muru wystawiony, ma by fundacyi Teodora Potockiego Arcybiskupa.

W og鏊noci, domy do kollegiat nale蕨ce porz鉅nie utrzymywane, zdobi gr鏚 tutejszy.

Strona g堯wna          Spis treci          <<Wstecz          Dalej>>