Ksi篹acy

Aniela Chmieli雟ka.
Ziemia. Zeszyt monograficzny 這wicki.
Warszawa 1913. Rok 4. Nr 15 i 16.

 Lud w υwickiem... Kto go kiedykolwiek widzia, staj mu przed oczyma postacie wynios貫, powag tchn鉍e, silne, zdrowe, w barwny strój przyodziane. A gdy najpowa積iejsi z nich zasi鉅 w kociele, to zda si — dawne senatory rzymskie zjecha造, aby radzi nad losami kraju. 

Ch這p w υwickiem jest w pracy wytrwa造, zw豉szcza w pracy na roli, bo kocha ziemi karmicielk, bo ona nad wszystko inne w wiecie jest mu droga; dla niej gotów wszystko powi璚i, — pracowa do ostatniego tchu w piersiach, byleby dzieci jego przy ziemi si osta造. Nie marzy dla nich o l瞠jszym chlebie, nie d嘀y do oddania ich do miasta, bo „tam jest du穎 bisurma雟twa”. Stan rolnika uwa瘸 nietylko za najodpowiedniejszy dla siebie, ale — jako pos豉nnictwo, dane mu od Boga. Wo豉 ustami gospodarza Kubicy z B隕owa:

„Ty mi Bo瞠 da t rol z swej wszechmocnej r瘯i
Ja ci daj pot i trudy, z prac 章cz鉍 dzi瘯i”. 

Wiekowy gospodarz (p. Wolek z ζguszewa) tak pisze w jednym ze swych listów: „Patrz鉍 na ten wiat i na ten porz鉅ek, na nim przez Boga ustanowiony, — na t ziemi, okryt zieleni, która wyda z siebie pe軟e ziarno, a rozsypie si ono po ca造m kraju, z którego chleb jest pierwszem po篡wieniem ka盥ego, czy biednego czy bogatego, czy wieniaka, robotnika fabrycznego, czy uczonego, — bo oni wszyscy maj prawo do tego chleba, — rozwa瘸j鉍 to, widzimy, 瞠 ziemia nasza powierzona jest robotnikowi na to, aby pracowa na niej, ocieraj鉍 pot z czo豉, aby zbiera z tej ziemi i radowa si, 瞠 jest u篡tecznym cz這nkiem ca貫go ogó逝”. 

Tak pojmuj鉍 zadania rolnika, wytworzyli w sobie wiatli gospodarze poczucie godnoci w豉snej, — 蕨daj przeto poszanowania dla „stanu kmiecego”. Dalecy s od uni穎noci, p豉szczenia si przed kimkolwiek; — wol raczej obej si bez „starszej braci”, wystarczaj鉍 sami sobie, byleby nie natrafi na cz這wieka, który nie potrafi w nich uszanowa godnoci ludzkiej. Duma i pewno siebie bije z twarzy wiat造ch ksi篹aków; przyczyni這 si do tego niezawodnie wczeniejsze ni w innych okolicach kraju, bo dokonane w 1838 r., oczynszowanie w這cian, a by mo瞠 i wiadomo, 瞠 by ich panem nie kto inny — jeno pierwszy po królu dostojnik, — prymas, maj鉍y pierwszy g這s w senacie, nosz鉍y tytu pierwszego ksi嘀璚ia, nadany przez króla Kazimierza Wielkiego. Wed逝g ks. Korytkowskiego arcybiskupi byli bardziej wyrozumiali wzgl璠em swoich poddanych ani瞠li inni w豉ciciele; z ca貫go kmiecego obszaru Ksi瘰twa, wynosz鉍ego 1723 wóki, czyni豉 dziesi璚ina w 1642 r.: 篡ta 1450 kóp, pszenicy 382, j璚zmienia 438, owsa 430, jarki 35, grochu 166, prosa 180, tatarki 35 kóp. Prócz tego p豉cili w這cianie na rzecz skarbu arcybiskupiego czynsz (nieokrelony dla ca貫go obszaru kmiecego), spe軟iali robocizn, odstawiali drzewo, odbywali drog wilan z odstaw zbo瘸, sk豉dali s這m, prz璠z lnian, jaja, kury, g瘰i. Bez porównania wi瘯sza by豉 dziesi璚ina z miast i wsi królewskich i szlacheckich. Ju podówczas w這cianie z okolic υwicza okazywali sw t篹yzn; ks. Korytkowski podaje, 瞠 pokrzywdzeni przez starostów lub ekonomów niejednokrotnie chodzili a do kapitu造 metropolitalnej w Gnienie w celu uzyskania sprawiedliwoci. 

W 1838 r., po oczynszowaniu i odpowiedniem urz鉅zeniu w這cian, wydzielono na ka盥 osad po wóce ziemi, a prócz obszernych nadziaów ornych otrzymali w這cianie w Ksi瘰twie υwickiem przy regulacyi osobne pastwiska i 章ki wspólne dla ca造ch gromad wiejskich. Warunki te sprzyja造 rozwojowi gospodarstw w這cia雟kich, przy du瞠j pracowitoci i zabiegliwoci gospodarzy — zamo積o ros豉. 

Wszystkie wsie, b璠鉍e niegdy w豉snoci arcybiskupów gnienie雟kich, uwa瘸ne s za ksi篹ackie. 

Mieszka鎍y — Ksi篹acy ró積i si od swych s零iadów, zamieszkuj鉍ych niegdy wsie szlacheckie i st鉅 nazwanych „szlachetczyzn”, — ubiorem, zwyczajami i mow. Ksi篹acy trwaj przy swoim ubiorze, do czego usilnie zach璚a ich duchowie雟two. Na pierwszy rzut oka cechuj Ksi篹aka: sukmana bia豉, wyszywana czerwonemi tasiemkami lub czarna — wyszywana czerwonemi lub czarnemi, zale積ie od okolicy, w której mieszka, i spodnie samodzia這we w pasy, dawniej czerwone, obecnie pomara鎍zowe. Ksi篹ak z I豉kowa pisze: „pami皻ajcie bracia, nie zmieniajcie kapoty na kuse ubranie, jako u nas nazywaj niemieckie, bo si nam kuso w g這wie zrobi”. 

Dawne zwyczaje zachowali Ksi篹acy w ca貫j pe軟i, zw豉szcza wesela odbywaj si w ka盥ej niemal parafii w sposób odr瑿ny, niestety brak miejsca nie pozwala pisa o tem bogactwie pomys這woci i przejawach humoru, pe軟ego prostoty. 

Charakterystyczn cech wymowy Ksi篹aków jest zupe軟y brak cienionego e. Wymawiaj mleko, ser, chleb, kobieta, gdy na „szlachetczynie” mieszkaj鉍y o miedz s零iedzi mówi: „mliko, syr, chlib, kobita”, i t. p. z czego si Ksi篹acy namiewaj. Dwi瘯 ss wymawiaj jak s, za rz zupe軟ie prawid這wo. Lud w υwickiem stanowi jakoby wielk rodzin, zw豉szcza mieszka鎍y jednej parafii znaj si wszyscy, gotowi do solidarnego wyst雷ienia, gdy spotyka ich krzywda. Do stron rodzinnych przywi頊uj si silnie, opuszczaj je niech皻nie, a gdy, zmuszeni losem, emigruj w inne strony, by kupi ziemi, czyni to najczciej gromadnie. Lubi 篡cie towarzyskie, na wesela zje盥瘸 si familia z dalekich stron, aby zabawi si dni kilka, — bywa wtedy hucznie i weso這. Po pogrzebie i w tydzie po ochrzczeniu dziecka zapraszaj rodzin znajomych na pocz瘰tunek. Kupno i sprzeda inwentarza bez pocz瘰tunku obej si nie mo瞠; przy bytnoci w miecie, zw豉szcza, gdy gospodarz kupi buty, „obla je musi ze somsiadem” lub ze znajomym, z którym „towarzysy sie dobrze”, a nierzadko zabiera ze sob buteleczk do domu, zw豉szcza na uroczyste wi皻a i w czasie 積iwa. To te du穎 pieni璠y wydaj na trunki. W ostatnich czasach m這dzie wiatlejsza d嘀y do porzucenia wódki, ale starsi niech皻nie odst瘼uj od przyj皻ego zwyczaju, l瘯aj鉍 si nadewszystko, aby ich nie wyszydzili znajomi, nie pos鉅zili o brak gocinnoci. Mimo upartego trwania przy zwyczajach przyj皻ych, odby這 si w ostatnich czasach par wesel bez trunków: to wiat貫 rody w這cia雟kie przyk豉d da造 innym, nie licz鉍 si z tem, co powiedz ciemniejsi. 

Ksi篹acy zapatruj si na wszelkie pocz靖kowe zmiany w 篡ciu bardzo krytycznie i z wielkim niedowierzaniem, ale gdy przekonaj si, 瞠 jaka zmiana prowadzi do dobrego, zw豉szcza w kierunku polepszenia bytu, staj si oddanymi zwolennikami „nowoci”. Obcym wp造wom podlegaj niech皻nie, nie lubi przyjmowa przys逝g od ludzi nieznajomych — „Ksi篹ak nie poci鉚a za cudze klamki”; — ale jeli cz這wiek, wiod鉍y 篡cie nieposzlakowane, zbli篡 si do nich z bratniem uczuciem, dobrych rad udzieli, szczer 篡czliwo oka瞠, — uwierz w jego „dobr dusz”, serdecznoci otocz, wdzi璚zno oka蕨, ka盥e 篡czenie spe軟i, a pami耩 o nim zachowaj na d逝go. Jeli cz這wiek, któremu ufaj, przywiezie wycieczk, z這穎n bodaj z setki ludzi, wszystkich ugoszcz, nakarmi i chaty umyj i wycinankami obdarz, a czyni to z godnoci ludzi bieg造ch w przyjmowaniu goci, ze szczer prostot zacnych serc. Na obcego przybysza patrz z niedowierzaniem, ale jeli prosi o posi貫k, podejmuj, czem chata bogata, — obra瘸 ich ten, kto chce za gocinno zap豉ci pieni璠zmi: — „Bóg zap豉” i ucinienie r瘯i za wszystko tu starczy. Ale niech si kto powa篡 nastawa na honor Ksi篹aka, na jego dobre imi i uczciwo, albo te krzywdzi materyalnie, nie wybaczy nikomu, zemsty szuka b璠zie. St鉅 pochopno do zwady, do bójki, do szukania sprawiedliwoci w s鉅ach, a cho熲y na cztery oczy. Sprawy s鉅owe poch豉niaj Ksi篹akom du穎 czasu, du穎 pieni璠zy, mimo to prawuj si zawzi璚ie. 

Kasia Kowalczykówna z Jackowic, pow. 這wicki. Fot. Al. Janowski

Przywi頊anie do ziemi, ch耩 posiadania jej, pracowito i zwi瘯szaj鉍a si umiej皻no gospodarowania wp造waj na ci鉚貫 rozszerzanie si posiad這ci Ksi篹aków, wykupuj te jeden folwark po drugim, p豉c鉍 do 500 rb. za morg, i zajmuj coraz wi瘯sz przestrze ziemi. Obszar kmiecy, wynosz鉍y wczasach w豉dania arcybisków 1723 wóki, urós wed逝g „S這wnika Geograficznego” w 1879 r. do 4653 wók. Obecnie posiad這ci Ksi篹aków si璕aj wg章b powiatów, otaczaj鉍ych powiat 這wicki i tak: w sochaczewskim poza Sochaczew, w gosty雟kim pod Gombin, w kutnowskim za 砰chlin, w 喚czyckim za Pi靖ek, brzezi雟kim pod Brzeziny i Stryków. Ludno powiatu 這wickiego w ci鉚u ostatnich 34 lat podwoi豉 si niemal, wynosi豉 bowiem w 1878 r. — 69,557, za w 1912 — 130,848. Ludno wyznania ewangelickiego w powiecie, nie licz鉍 m. υwicza, uros豉 z 2582 do 3450. W gminach: B隕ów, Jeziorko, D鉉kowice, Nieborów, Bielawy ilo ewangelików zmniejszy豉 si z 1161 do 868, najbardziej w gminie D鉉kowicach, gdzie z 249 spad豉 do 75. 

Ludno 篡dowska w powiecie (nie wliczaj鉍 ludnoci υwicza) powi瘯szy豉 si z 1472 do 2809, w osadach stanowi znaczn cz ludnoci; zw豉szcza w Sobocie liczba 篡dów równa si niemal iloci zamieszka造ch katolików (katolików 756, — 篡dów 660). Prawos豉wnych by這 w powiecie bez υwicza — 4, w 1912 r. — 71. W tym samym 1912 r. posiada ca造 powiat 1092 maryawitów, z których υwicz zamieszkuje 855. Po υwiczu najwi璚ej maryawitów, bo 102 posiada gmina D鉉kowice. 

Przestrzenie, zamieszkane przez Ksi篹aków, zawieraj lepsz i gorsz gleb, — w zale積oci wi璚 od gatunku gleby, uk豉daj si warunki 篡cia mieszka鎍ów. Dobre ziemie w gminach jeziorkowskiej, a zw豉szcza b隕owskiej, w której w這cianie zaraz przy regulacyi urz鉅zili si kolonialnie, — przyczyni造 si do podniesienia zamo積oci gospodarzy; — ziemie l瞠jsze gmin d鉉kowskiej, a zw豉szcza 造szkowickiej, uparte trwanie wi瘯szoci w starodawnym sposobie gospodarowania, brak odpowiedniej iloci ludzi, którzy uwiadamialiby i zach璚ali do wprowadzania post瘼u w rolnictwie, przyczynia si do przed逝瘸j鉍ej si niezamo積oci mieszka鎍ów, granicz鉍ej cz瘰to z bied. Gospodarze zamo積iejsi, posiadaj鉍y wi瘯sz ilo produktów rolnych do sprzedania, przyje盥瘸j鉍 czciej do miasta, jako mielsi, zawierali szybciej znajomo z ludmi, którzy szerzy zacz瘭i czytelnictwo wród szerokich warstw. Zach皻a do prenumerowania pism i pierwsze ksi嘀ki sz造 na wie od p. R . O., za這篡ciela pierwszej w υwiczu ksi璕arni w r. 1870. W pami璚i ludu przechowuje si ze szczególniejsz wdzi璚znoci dzia豉lno owiatowa ksi璠za M. Machnikowskiego — proboszcza w Chrulinie, ks. Aleksandra Cetkowskiego — proboszcza w Zdunach, ks. Walentego winiarskiego — proboszcza w Nieborowie, ks. Aleksandra Wasilewskiego — proboszcza w Z豉kowie, ks. W豉dys豉wa Osi雟kiego — w Sobocie. 

W r. 1879 p. W豉dys豉w Tarczy雟ki za這篡 w υwiczu pierwsz bezp豉tn wypo篡czalni ksi嘀ek, obejmuj鉍 275 dzie貫k; by to wybór ksi嘀ek, istniej鉍ych podówczas dla ludu, korzysta這 z niej z gór 60 czytelników, wymieniaj鉍 do 1384 ksi嘀ek rocznie. Wypo篡czalnia ta istnia豉 z przyczyn od p. Tarczy雟kiego niezale積ych, niestety, zaledwo 6 lat. 

Szymon Kowalczyk z Jackowic, pow. 這wicki. Fot. Al. Janowski

Wielkie zas逝gi w szerzeniu owiaty w υwickim po這篡li nauczyciele ludowi. O ile w danej okolicy rozpocz像 prac sumienny, oddany swym obowi頊kom nauczyciel, a wiatli gospodarze wspó責zia豉li z nim ch皻nie, wkrótce zapada造 uchwa造 o budowie nowej szko造 lub gruntownem przebudowaniu starej, wal鉍ej si rudery, — analfabetyzm mala — czytelnictwo wzmaga這 si, „Kmiotek”, a nast瘼nie „Zorza” i „Gazeta wi靖eczna” stawa造 si upragnionym pokarmem duchowym mieszka鎍ów. Ile wdzi璚znoci odczuwaj ksi篹acy dla redaktora „Gazety wi靖ecznej”, niechaj wiadcz te s這wa gospodarza z υwickiego:

„Gazeto kochana, twórca twój ju w grobie!
Tak jest, cia這 w grobie, lecz duch wolny spieszy,
Z promieniem „Gazety” i wszystkich nas cieszy.
Wielki bojowniku, Promyku kochany,
Niech Ci wiat這 wieci! 篡czy lud stroskany”. 

„Gazeta wi靖eczna” posiada w υwickiem oko這 300 przedptatników, — wród Ksi篹aków wogóle rozchodzi si do 800 egzemplarzy. Pod wzgl璠em poczytnoci drugie miejsce zajmuje pismo miejscowe, — „υwiczanin”. „Lud Polski” pomimo, 瞠 wychodzi rok pierwszy, zjedna sobie du瞠 zaufanie wród w這cian. Prenumeruj nadto „Zorz”, „Zaranie”, „Dru篡n”, „Przewodnik Kó貫k” i inne. 

Gospodarze, rozmi這wani w czytaniu, nie zadowalaj si jedn gazet, op豉caj po par, czytuj ch皻nie gazety codzienne, by nie czeka zbyt d逝go na wie瞠 wiadomoci. Brak poczty na wsiach daje si wiele we znaki. Biegiem wojen interesuj si gor鉍o. — Powie n璚i niewielu: — poznanie historyi, poznanie tajemnic przyrody — to szczyt d嘀e najwiatlejszych ch這pów. 

... „Bodajby przysz這 du穎 pieni璠zy zap豉ci za ksi嘀k, która odkry豉by mi tajemnice przyrody, jakich umys przenikn寞 nie mo瞠, — nie 瘸這wa豚ym na to”. 

Sprawa sprzeda篡 dobrych ksi嘀ek jest mocno zaniedbana. 

Wsie, nie posiadaj鉍e wiat造ch gospodarzy, drzemi po dzie dzisiejszy, — a nie brak, niestety, i takich, do których gazeta jeszcze nie dotar豉 (w gminie 造szkowickiej), w której ksi嘀ek nie znaj, — szkó brak, o post瘼ie nie mówi nikt. Gdy namawia rolnika na zamian cepów na m這carni, odpowiada: „wol ja cepy, bo r瘯a si nie psuje, a maszyn trza ci璕iem narz鉅za”. 

Wie w υwickim ci鉚nie si przewa積ie na przestrzeni paru wiorst, — chaty najczciej pobudowane s przy drodze, biegn鉍ej wzd逝 wioski. Strzechy s這miane niejednokrotnie zbli瘸j si ku sobie, — gdy padnie iskra, — wie p這nie, jak w 1882 r. Zabostów, w r. 1886 Bednary i inne. Nowe chaty zamo積ych gospodarzy sk豉daj si co najmniej z dwuch izb z komorami, przedzielonemi sieni. Domy bywaj wysokie, w nich okna du瞠, otwierane, pod這gi drewniane, kuchnie angielskie, piece nowoczesne, drzwi wejciowe o dwuch skrzyd豉ch, przed domem ganek z pn鉍 si zieleni, — ogródek pe貫n malw, nagietków, opodal sad owocowy, z rz璠em uli porodku. W podwórzu 豉d i czysto, — ka盥a rzecz na swojem miejscu; — post瘼owy gospodarz d嘀y usilnie, aby w pracy swej docign寞 móg Czechów i Du鎍zyków, o których czytuje w gazetach i ksi嘀kach. 

Zabudowania gospodarskie bywaj cz瘰to z kamieni. Konie — to duma ksi篹aka, hoduj je starannie, kosztów nie 瘸逝j, lubi jedzi w dobre konie i sprzedawa je dobrze; hodowla koni dostarcza im znacznego dochodu; — najbardziej rozpowszechniony jest chów koni wród gospodarzy ekonomii B隕ów, gdzie na 701 gospodarzy wykazano 1247 koni, w rzeczywistoci za by這 ich wi璚ej. Konie sprzedaj na s造nnych jarmarkach 這wickich, bior鉍 cz瘰to za nie po 500 rb. O krowy dopiero w ostatnich czasach dba zaczynaj, — z trzody osi鉚aj du篡 dochód. Niemal ka盥y post瘼owy gospodarz posiada maszyny i narz璠zia rolnicze: m這carnie konne, 積iwiarki, kultywatory, siewniki rz璠owe, wialnie ameryka雟kie, p逝gi jedno i dwuskibowe, m造nki do czyszczenia zbo瘸, wa造 瞠lazne, brony 章kowe, centryfugi do mleka. Nawozy sztuczne stosuj coraz ch皻niej, — a gdy s零iadowi wyronie pi瘯ne zbo瞠, od瘸逝j pieni璠zy na dobre ziarno i wszelkie ulepszenia, byleby nie gorzej od tamtego gospodarowa. 

砰d jest dotychczas jedynym odbiorc zbo瘸 i byd豉 rogatego. Produkty wszelkie ch皻nie sprzedaj 篡dowi, bo: „篡d pozna charakter cz這wieka i zapodchlibi z góry”. — Na sprzeda篡 i kupnie oszuka si nie dadz, ceny stawiaj wysokie i wszystko dobrze sprzeda potrafi. 

Do post瘼u w rolnictwie przyczynia si Okr璕owe Towarzystwo Rolnicze w υwiczu ze swym przewodnicz鉍ym p. W豉dys豉wem Grabskim na czele, który szczer prac, dobro kraju maj鉍 na celu, zyska sobie zupe軟e zaufanie i g喚boki szacunek w這cian. Towarzystwo za這篡這 w 1911 r. dziewi耩 kó貫k, liczba cz這nków wynosi 330. Najwi瘯sz 篡wotno przejawia kó趾o wiery窺kie, prowadzone przez samych w這cian, jak równie (w 1912 r.) chruli雟kie. To ostatnie za這篡這 fabryk wyrobów betonowych, rozwijaj鉍 si dobrze. Cz這nkowie kó趾a d嘀 do wyzyskania dynamo-maszyny, dzia豉j鉍ej w m造nie w這cia雟kim w Bocheniu, aby zaprowadzi w swoich zabudowaniach wiat這 elektryczne, zu篡tkowa si喚 motoru do prac gospodarskich. W tej瞠 wsi projektuj gospodarze budow domu ludowego i spichrza na zbo瞠. Wysy豉no ju trzykrotnie podanie o zatwierdzenie kasy po篡czkowej, — dotychczas bezskutecznie. 

Lud w υwickim cechuje silna sk這nno ku zrzeszaniu si na podk豉dzie ekonomicznym. Uznaj tu powszechnie korzyci materyalne, p造n鉍e z ujmowania przedsi瑿iorstw w r璚e w豉sne, mimo to jednak ruch spó責zielczy rozwini皻y jest bardzo s豉bo. O kó趾ach, spó趾ach, stowarzyszeniach mówi tu cz瘰to, lecz brak ludzi do ich tworzenia. Wielkiej, rw鉍ej si naprzód ochocie, staje na przeszkodzie nieporadno, brak umiej皻noci prowadzenia rachunków. Mimo to bierze si lud do dzie豉 ponad swoje si造 i cz瘰to zapa i praca nie daje po蕨danych wyników. Otworzono 10 sklepów udzia這wych, lecz wegetuj one raczej ni 篡j zdrowem 篡ciem. Z wyj靖kiem υwicza i ㄊszkowic (obrót najwi瘯szy 35 tysi璚y rb.) rachunkowo prowadzona jest wsz璠zie wadliwie. Organizacya tych stowarzysze pozostawia równie wiele do 篡czenia; maj one raczej charakter sklepów prywatnych ni spó責zielczych. Na obron ruchu spó責zielczego w υwickiem zaznaczy trzeba, 瞠 datuje si on zaledwie od dwuch lat i przejawia b鉅 co b鉅 d嘀no ku doskonaleniu dzia豉lnoci przez porozumiewanie si wzajemne stowarzysze i 章czenie si przy zakupach. 

Chata 這wicka, zdobiona malowaniem, w ζnikach, pow. 這wicki. Fot. Al. Janowski

Najwi瘯szym bodcem do pracy zrzeszonej by造 wycieczki, podczas których rezultaty tej pracy stawa造 si dla ka盥ego widoczne. Paru gospodarzy jedzi這 do Czech, kilkudziesi璚iu do Liskowa, — odt鉅 ch耩 do zrzeszania si wzros豉. 

Ksi篹acy odznaczaj si bystroci umys逝 i zr璚znoci w wykonywaniu prac domowych. D逝gi by豚y spis wybitnie zdolnych samouków, którzy bez narz璠zi wykona potrafi ró積orodne prace, zbudowa wiatrak, dom, obmyle ulepszone narz璠zia rolnicze — w oczach s零iadów to zwyk豉 rzecz; na wyró積ienie zas逝篡 wykonawca zegara, skrzypiec, wagi dok豉dnej. 

Wn皻rze mieszkania gospodarzy, dba造ch o czysto, — to bajecznie kolorowa siedziba. ó磬a zasiane wysoko, naspy kraciaste, samodzia這we na pierzynach, przecierad豉 bia貫, szerokim szlakiem szyde趾owym zako鎍zone, — poduszek na ka盥ym ó磬u po dziewi耩, sznurowanych kolorowemi cerglami w ró積e wzory. Pod oknami 豉wa czerwono malowana, opodal stó bia這 nakryty, na nim wizerunek Chrystusa, otoczony liliami bia貫mi, obok ksi嘀ki i gazety. Po drugiej stronie drzwi, prowadz鉍ych do komory, — skrzynia wzorzysta, weso這 malowana, szafa, konewnik, pe軟a talerzy jaskrawych, nad ni listwa z talerzami, opodal wisz kubki w du瞠j iloci. Sufit i belki poprzeczne drewniane, strojne w gwiazdy i pod逝積e wycinanki (kodry), misternie z papierów kolorowych wylepione, ciany obwieszone obrazami wi皻ych, obok zegar; wycinanek bez liku, ubieraj one ciany, jakby wst璕i wzorzyste. Chwiejne, dr蕨ce paj隕i ¹) wisz u pu豉pu. 

¹) Paj隕i, posiadaj鉍e w υwickiem t jedn nazw, — s to zwieszaj鉍e si u sufitów w chatach ozdoby, wykonywane przez Ksi篹anki ze s這mek, bibu趾i, papieru (p. str. 261). 

To wietlica, w której goci przyjmuj gospodarze. Druga izba — to kuchnia, w której mieszkaj; latem gotuj w sieni. Skrzynka a cz瘰to szafa zawiera bielizn i pi瘯ne ubrania, w豉sn wykonane r瘯. Z zadowoleniem pokazuje gospodyni gociom ró積obarwne kiecki, fartuchy na odziew i do pasa, spajncerki, gorsety, jedwabnice, sanelówki (1). 

Wszystko 篡we, m這de, weso貫, tchnie radoci 篡cia; 瘸dnych pó速onów — si豉 bije od tych barw s這necznych. 

„A jak wyposadzita (2) córk swojom, jak jo bedzieta zenili?” — pyta mnie gospodyni, — „bo jo swojej dom osim kiecek samych nowych, fartuchów do pasa tery, a na odziew osim, gorsentów w grzebinie osim, spajncerków dwa, tolubek, dwie jubki cyli angierki, jednom do chodu, drugom na wi皻o, niedwabnic (3) tery, salnówek (4) i tasiemków (5) ka盥ego koloru: pomara鎍owom, ó販iutkom, cornom, janiuchnom (6), jasnom (7), bie軟om, cia這wom (8), cerwonom, winiowom, 造som (9), ostró磬owom, kawowom, zielonom, zielenziwom (10); jedne pierzyne, pi耩 p豉chtów, jedne zacie趾e, dwa przecierad豉, dwanacie podusek z posewkami, trzy naspy na pierzyn, dwadziecia kosul, dwie bio軟e spódnice, se chustecków do nosa, na nich krzyzikami wysyte imie i nazwisko, r瘯owki w這ckowe z pocioreckami, po鎍ochów ze se por w這ckowych, wyrabianych w kwiotki, stó, ózko, kó趾o do przendzenia, wiad這, obrazy wiente, 造ski, krowe, kury i ze trzy tysi鉍e posagu, jezeli pójdzie na dwadziecia morgów psennej ziemi”. 

Ile pracy podj皻o, aby przygotowa wypraw zamo積ej dziewczyny! 

Starsze gospodynie gani t „wysad — dawniej ch這py obócyli si w bio軟e portki pótniane, lejbik i spajncerek, kobity mia造 znuk jednom we軟o kiecki, ukrasonom cerwono, carno i zielenziwo, — gorsenty marynusowe (11) na dwa cergle nurowane, a babki nie syli ch這pokom capki, — uzli (ur積瘭i) nogawice zestarych portek, zwi頊ali w cubku i wcibili dzieciakowi na g這w — i juz beli galanci”.


(1) Chusteczki we軟iane kupne, sprowadzane z fabryk w Rosyi.
(2) Wyposa篡cie.
(3) Chustki jedwabne na g這w.
(4) Chustki we軟iane na g這w.
(5) Wst嘀ki do w這sów i „na przecibke” (pod korale przypinane).
(6) Jasno niebiesk.
(7) Szafirow.
(8) Ciemno cielist.
(9) Ró穎w.
(10) Zielono-ó速.
(11) Z we軟y owiec, zwanych merynosami. 

Gdy przest雷isz progi chaty, 瘸dnego nie widzisz zmieszania ani oniemielenia na twarzach mieszka鎍ów, — przyjmuj ci jak „swój swego, — bo cho ta wioska le篡 jak ma造 punkcik na szerokim obszarze naszej polskiej ziemi, ale w 篡ciu spo貫cznem i towarzyskiem post瘼uje wci嘀 naprzód, — bo tu niema tak grubego karku, aby nie schyli si na powitanie uczonego, czy te mo積iejszego, ani tak krótkiej r瘯i, aby si nie wyci鉚n窸a z ja軛u積 ku ubogiemu; bo dzi nikt twardo nie zasypia bo na spanie nie pora, a jakie dzwonki nad wiejskiemi chatami dzwoni, takie pewno i nad miejskiemi kamienicami si odzywaj” (1). 

Ja軛u積y nie odmówi 瘸dnemu biedakowi, ch皻niej jednak daj garnuszek kaszy, m隕i gar, chleba kawa貫k, ani瞠li pieni鉅ze. Pieni鉅ze sk豉daj Ksi篹acy ch皻nie tylko na budow kocioów, czuj si szczliwi i dumni, 瞠 Ksi瘰two posiada bogate kocio造, przewa積ie za ich pieni鉅ze wybudowane. Pieni鉅z gra wielk rol w 篡ciu Ksi篹aka, — ciu豉, przechowywa, sk豉da, jak obecnie w kasach po篡czkowych, na posag dla dzieci lub na kupno gruntu, — to przewodnia myl Ksi篹aka. W tym celu gotów pracowa bez wytchnienia, 瘸這wa sobie lepszego jad豉, odmawia wszelkich wygód, — byleby dopi寞 swego. 

Jedna z gospody z υwickiego tak opowiada o pracy kobiet wiejskich w okresie 積iw: 

„Ledwo s這鎍e wze鎱zie na duzym dniu, gospodyni zrywa sie ze piku (ze snu), ob逝cy kiecke, budzi pi鉍ych, odmówi pocierz. Gospodorz zamozny trzyma parobka, sypia on w stajni u kuni na werku. Nad ózkiem wisi obrazek wienty, kodry (2) i tasiemki, wyrzucone z cha逝py, bo be造 stare, z 這雟kiego roku. Obudzony parobek daje kuniom je, — myje sie wodom z kube趾a, w którym pojom kunie, — po niodaniu bierze sie za robot.

(1) Wyj靖ek z listu gospodarza Wo趾a.
(2) Wycinanki.

S逝zoncom chowa gospodyni zamozna, biedniejsa wsystko sama ob豉chnie, w dopilnowaniu dziecioków ma造ch pomoga m頊. Gospodyni chodzi doi krowy, spiesy sie sykowa niadanie, we zniwa dostajom wsyscy podniodanek — chleb z mas貫m — i idom w pole; biedniejsa gospodyni idzie tys w pole, gdy obrobi robote, — bierze ze sobom niodanie i dziecioka, — drugie trzyma za kiecke i idzie za matkom. Na polu wcibia kije, uwi頊e p豉chte w jednych stronach od s這鎍a i wiatru, uk豉dzie dziecioka w cieni na p豉chcie, albo w kopa鎍e nakryje pierzynkom i buja sielnie, az sie ucisy i upi. Przed po軟iem wraca do domu sykowa objod, — wstawio w gorckach polewk (1), wode na kluski, jag造 gotujom na sucho; bierze sie oprzonta dom, winie, to znuk doi krowy.

(1) Serwatk.

Wroco gospodorz z pola ze zbierackami, parobkiem i z nojemnikomi, rozbierajom kosy, idom my sie przy studni — ch這py dla ch這du, a dzieuchy dla brudu. Gospodorz wchodzi do cha逝py, bierze flaske i kielisek i zwo逝je, — dzieuchy ogl鉅ajom sie jedna na drugom, — wstydzo sie, ale jak jedna wypije, pijom wsystkie; obsiadajom 豉we, gospodyni stawia na sto趾u kluski w misce, potem sypie jag造 z gorcka, k豉dzie na miske, obleje mlekiem i podaje, aby jedli; na samym ko鎍u polewke osobliwie ostudzonom we wodzie w gorcku i okrasonom mietanom. Dzieci dostajom je osobliwie w sieni, zeby nie przeciwia造 najemnikom, wsystkie dzieci jedzom na jednej misce. Wsyscy zegnajom sie krzyzem wientym do objadu, jedzom poma逝, 造ski skrzybiom po miskach, nie godajom g這no, — dzieuchy godajom do siebie po cichu, sekstujom, ksukocom, spogl鉅ajom jedna na drugom i na ch這poków, miejom sie, jedna drugo tr鉍a i wstydzi sie je, — ch這poki najedzom sie do syta. Gospodyni przyk豉da i kaze je, zeby nie pomgleli przy robocie. Podnosom sie od sto趾a, zegnajom sie, ch這poki idom kosy klepa, a dzieuchy idom spa do sadu. Gospodyni sprz靖a ze sto趾a, sama je objad, zmywa statki, daje chla winiom, kurom, psom, pozamyka drzwi dooko豉 i wy豉zi oknem, zeby i w pole za najemnikomi i gospodorzem. Podwiecorek wemie ze sobom, — ser, chleb i mleko w cystej smatce od sera, po這zy to w cieni i dalejze pobiera. Jak przetnom staje z pi耩 razy, zasiadajom do podwiecorku, gospodyni rozdaje co dla kogo, — jedzom, — i wtencos najwiencej rozmawiajom, miejom si duzo, — a gdy se trosk odpocnom, jak si ulezy podwiecorek, a ch這poki wypalom papierusy, — ostrzom kosy i znowu do roboty. Tnom do s這鎍a zachodu. Gospodorz i gospodyni idom przed s這鎍em zachodu do cha逝py, pasturek przygna byd這, gospodyni doi krowy, aby mleko ostyg這 na wiecerzom; — winiom da chla, kury, g瘰i, jendyki ponagania, — sykuje wiecerzom, ugotowane w objad jag造 polewa mlekiem, w polewke k豉dzie kluski, leje mleko, a na ostatku cwarug z mlekiem i ze mietanom. Dzieci jedzom naprzód, mówiom pacierz i idom spa. Najemniki nie spiesom sie z wiecerzom, zbierajom si i jedzom poma逝. I po zniwach gospodyni nie brak roboty, ceka na niom len; wyrwie go, po wymóceniu mocy we wodzie, a gdy wymi瘯nie i przywiezo go pole domu, stawia go do góry, wysusy, t逝ce gocom, rozpociera na s這鎍u, pociera, klepie, cese, — ocesany chowa do komórki, — bo cas kopa kartofle. Jak wykopiom kartofle, to ich nasypiom na rype i przykryjom s這mom i ziemiom. Po kartoflach majom do obrzynania marchew, buroki, kapuste. Jak to zrobiom, biorom sie prz. K鉅ziel to najgorsa niewolo, bo trza siedzi kamieniem i r璚e bolom od trzymania w powietrzu. Przy k鉅zieli siedzom od 4-ej rano do pónej nocy. Jak k鉅ziel oprz璠om, to prz璠ziona opierom, a zacem wyschnom — pierze drom. Gospodyni zwo逝je ze dwadziecia pi耩 dzieuchów na jeden wiecór do siebie, nasykuje im powtórnice (1) o 11-ej godzinie: — wódke, placek, ser, mas這, kawe. piewajom wtedy, ze ledwo sie dom nie podniesie. Od zmierzchu do jakiej drugiej godziny nadrom wsystkie pierze, co gospodyni ma. 

Gospodyni zabiera si do wicio przendzion na k喚bki, z k喚bków snuje na snowadli; jak osnuje, zdejmie ze snowadli, rozwiesi przendze na postawe, postawe nabiera w nicienice, potem w p這che i powionze. Przendze krentom nawija na cewki, cewke k豉dzie w co軟ek i robi pótno. Gdy zrobi pótna ze 120 這kci, zabiera sie do br頊ków (2) i krotecki; jak sie z tem obrobi, syje kiecki, fartuchy. 

Musi nasadzi g零ionta, kurcenta, perlice, kacki, jendyki. Na tydzie przed Wielganocom bieli w cha逝pie i prze ciniom (3), szoruje statki, pu豉p, pod這ge, popóniej bije wieprzka, piece placki, ob逝cy pociel. We Wielgom sobote nasykuje wienconke; zanim ksi鉅z przyjedzie do wsi, znosom wienconke z kilku cha逝p do jednego gospodarza. 

Po wi皻ach robi letkom robot, wysywa obsewki, k雋ierze na pótnie kupnym, wysywa p這tki (4), na swojskim, na p這tki bieli ma貫 kawo趾i pótna. Gdy zazieleni sie trawa, lub koniczyna, rozpociera pótno do bielenia — jak wybieli — syje kosule dla kazdego po dwie abo trzy, i dla pasturka i dla parobka tys. Po Wielganocy krajom kartofle i sadzom, popóniej marchew, buroki, a gdy odronie zielsko, idom pli. 

(1) Drug kolacy.
(2) Tkanie samodziaów w pasy czyli w pr嘀ki.
(3) Front domu.
(4) Przyramki. 

W marcu sieje len, potem piele go az do trzech razy. Przede zniwy obstrzyze owce, zawozi we軟 do krosa (1) — bez to w lato, aby nie be豉 wielgna, — kros uprzendzie, ukrosi, ona wykupi we軟e, powiesi w komorze, w posewce z poduski i tak sobie wisi, az przyndzie na niom pora. A tu dziecioki zsy豉 Bóg jedno po drugim; niedo nakoco逝je sie kele nich i pole gospodarstwa bez ca趾i dzie, ale i nocy spokojnej tys nima”. 

(1) Farbiarza.

Widzimy z niniejszego, 瞠 穎na gospodarza pracuje bez wytchnienia. Gospodyni niezamo積a jest przeci嘀ona prac; — w ci鉚u d逝窺zego czasu przebywa豉m w chacie niezamo積ych gospodarzy: obywali si bez najemników, ca造 ci篹ar zaj耩 gospodarczych ponosili sami — po 30 wiader wody wyci鉚a豉 gospodyni ze studni, aby napoi inwentarz, po trzy 獞ierci kartofli dwiga豉 na plecach, aby je ugotowa dla ludzi i inwentarza. 

Wobec takiej pracy, brak jej czasu na czytanie. Z chwil wprowadzenia ulepszonych sposobów gospodarstwa domowego: parników, ulepszonych narz璠zi tkackich, dobrych studzien, oddawania lnu do prz璠zalni, — kobieta wiejska, zdobywszy czas na czytanie, zacznie przyjmowa udzia w 篡ciu spo貫cznem, którem zainteresowana przejmuje si 篡wo. 

„Nalepianka 這wicka”, dzbanuszek z g瘰iego jaja, nalepianego kolorowymi papierkami. Ze zb. Muzeum Przem. i Roln. w Warszawie

Jako matka — ma du穎 serca dla swoich dzieci, ale nie mo瞠 sobie pozwoli na oddanie im swego czasu; z koniecznoci dzieci pozostawione s samym sobie; — dlatego mo瞠 wychowuj si na dzielnych, odwa積ych, silnych, wytrwa造ch ludzi, — ale ile ich umiera! Matka pozostawia córkom najl瞠jsz prac, — oszcz璠za ich si, sama dwiga, nie ustaje w trudzie, aby córce by這 dobrze, dopóki jest u rodziców, — „jesce ji si da we znaki, gdy pójdzie na swoje”, t這maczy sw s豉bo macierzy雟k. Zamartwia si, zap豉kuje, gdy syna wezm do wojska, — „poniewiera bedom chudziakiem” — rozpacza. 

Zasady hygieny s niestety dotychczas wi瘯szoci nieznane. Dziecko wychowuje si w ko造sce, dopóki chce w niej pozostawa — (bodaj do trzech lat); gdy male雟two jest o tyle silne, 瞠 mo瞠 samo czo貪a si, puszczaj je na izb; nabrawszy si造, wyrywa si na powietrze, i wtedy rozpoczyna si najszczliwszy okres w 篡ciu dziecka, zupe軟ej swobody. 

Trwa to krótko, — ju pi璚ioletni ch這piec zostaje g瘰iarkiem, — bierze na siebie odpowiedzialno za cz maj靖ku rodzinnego. Nazi瑿niesi dzieciaczyna, a nieraz i szturcha鎍a oberwie, gdy nie zd嘀y wyp璠zi stada ze szkody. 

Gdy podronie, zostaje pastuszkiem przy bydle. Czy ch皻nie ucz si dzieci w υwickiem, niechaj za mnie odpowie nauczyciel, który odda im swe serce i si造. Ze smutkiem przyzna trzeba, 瞠 w kierunku wychowania m這dego pokolenia do tej pory uczynili Ksi篹acy bardzo ma這. Jedyne instytucye, z których dzieci czerpi pokarm duchowy, to szko造 pocz靖kowe, a jest ich tak ma這, 瞠 mieszcz zaledwie trzeci cz dzieci w wieku szkolnym. W ostatnich czasach przejawia si d嘀no do stawiania szkó (gmina B隕ów uchwali豉 budow 7 szkó). Wi瘯szo nie rozumie nowego prawa, tycz鉍ego zapomogi, brak ludzi, którzy uwiadamialiby w tym wzgl璠zie. Obecnie powiat 這wicki posiada 52 szko造. Ch耩 do nauki wród dzieci jest wielka. Skar蕨 si wprost rodzice, 瞠 dzieciak, gdy zacznie chodzi do szko造, nie daje si w domu zatrzyma i bodaj w tajemnicy przed rodzicami wyrywa si do szko造. Mimo to liczba dni szkolnych w roku dosi璕a w wyj靖kowych razach 100, winne s temu warunki domowe. Czytelnictwo, przy zach璚ie ze strony nauczyciela, rozwija si wród dzieci pomylnie, budz one niejednokrotnie zainteresowanie do czytania wród starszych. Dziecko otrzymane od rodziców na 豉kocie pieni鉅ze przeznacza ch皻nie na zakupienie ciekawej ksi嘀ki. Starsze 篡j zgodnie i solidarnie: aby obroni koleg przed kar rodziców za uszkodzenie jakiego przedmiotu szkolnego, piesz z pomoc materyaln. W nadziei us造szenia lub zobaczenia czego ciekawego id z w豉snej inicyatywy kilka wiorst drog b這tnist. 

Do niedawna jedynie posiadacze wi瘯szej w豉snoci zak豉dali ochrony; wyj靖ek stanowi豉 wie Kompina, w której ks. Niemira za這篡 ochron dla dzieci gospodarzy. W ostatnich czasach wiat貫jsi gospodarze i gospodynie zaczynaj odczuwa potrzeb ochron; wp造n窸y na to: nawo造wania pism ludowych, wycieczki do Miros豉wic i Liskowa, w czasie których przekonali si naocznie, czem jest ochrona — uwiadomi造 kó趾a kobiece, za這穎ne i prowadzone przez pani K鉍zkowsk z Lubiankowa z prawdziwem umi這waniem pracy spo貫cznej. Wynikiem pracy kó趾a w Domaniewicach, najbardziej bij鉍ym w oczy, jest za這瞠nie ochronki we wsi Strzebieszewie, któr popieraj wytrwale gospodarze: Andrzej Szymczak, Józef Mrzygód i Jurga. Za przyk豉dem Strzebieszewa pójd niezawodnie inne wsie, o czem coraz czciej daje si s造sze; sprawa zak豉dania ochron bywa poruszana podczas uroczystoci familijnych i na zebraniach kó貫k rolniczych. 

Paj隕 ze s這my i papierków kolorowych, zawieszany u pu豉pu dla ozdoby - z pow. 這wickiego. Ze zb. Pol. Tow. Krajozn.

Dziewcz皻a odznaczaj si 豉godnoci i wielk dobroci, ale niestety, wobec warunków, które nie dozwalaj rozwin寞 si ich zdolnociom umys這wym, niejednokrotnie objawiaj鉍ym si wybitnie — ton w 篡ciu bezmylnem. Strój i zabawa — to podnieta 篡ciowa wi瘯szoci. Kiecki, fartuchy musz mie koniecznie modne. Now mod, t. j. dobór i zestawienie barw w we軟ie, w豉ciwe ka盥ej okolicy, wytwarzaj najzdolniejsze dziewcz皻a. T這 we軟iaków by這 w dawnych czasach koralowe; kolor ten nazywano prostym czerwonym; farbowany by ret (rolina); póniej koralowy zamieni造 Ksi篹anki na czerwony, zwany dubeltowym; do farbowania u篡wano laku, który zast雷i豉 koszenila; nast瘼nie zacz像 przyjmowa si kolor pomara鎍zowy, przechodz鉍 stopniowo w coraz janiejszy, w ostatnich za czasach u篡wane s coraz czciej kolory: ciemno zielony, granatowy, szafirowy, brunatny. Obecnie do farbowania s逝篡 anilina, która daje kolor czysty ale nietrwa造. Na zmian kolorów ludzie postronni nie mieli 瘸dnego wp造wu. Ksi篹anki, zw豉szcza m這dsze, mimo wrodzonej oszcz璠noci nie zwracaj 瘸dnej uwagi na nietrwa這 obecnych barw — idzie im jedynie o mod i o czysto kolorów. Zdaniem p. Sadowicza, wieloletniego w豉ciciela farbiarni, Ksi篹anki znaj si wybornie na czystoci barw; we軟a, któr kupuj, musi mie kolor 篡wy, czysty, w przeciwnym razie nie kupi jej. To te w υwickiem panuje wszechw豉dnie barwa. Objawia si równie wielkie odczucie barw w wycinankach. W ca貫j wytwórczoci d嘀 do zast瘼owania motywów, które uznaj za „ordynalne” — „delikatnemi”, i tak: dawne trzewiki ci篹kie zast瘼uj gemzowemi; kolor czerwony odrzuci造 — bo „ordynalny”; — du瞠 chustki — dzikówki, tureckie, zast雷i造 jedwabnemi, ma貫mi, wst嘀ki dawne o grubych deseniach zarzucaj, nowe musz by w drobne, delikatne kwiatki; dawne motywy na wycinankach uwa瘸j za „ordynalne”. Mimo niech璚i do motywów „ordynalnych”, — w stroju d嘀 do uwydatnienia swego bogactwa, znajduj鉍ego wyraz w wielkoci: kiecki musz by bardzo sute, r瘯awy koszuli szerokie, bufiaste, fartuch t璕o namarszczony, licznemi „torsami” (1) naszyty, wst嘀ki jak najszersze, d逝gie, obficie spadaj鉍e, korale cho sztuczne (prawdziwe zarzucaj jako nik貫) ale wielkie, ci篹kie, a do pasa w sznurach si璕aj鉍e; bursztyny du瞠; drobne wyszycia na koszulach zast雷i造 szerokiemi, barwnemi wyszyciami, przyniesionemi przez powracaj鉍ych z wojska; dawny cieg nazywaj polskim, obecny w drobne krzy篡ki ruskim, — mimo to upodoba造 go sobie. Wszystkie te zmiany wychodz wprost od nich — nikt postronny wp造wu mie na to nie mo瞠.

(1) Ozdoby.

Przywi頊ane s do swego stroju bardzo, jedna z nich opisuj鉍 swoje ubranie, tak si wyra瘸: „Ja, Ksi篹anka, stroju swojego nie pomieniam cho熲y za pó Królestwa Polskiego”. Troska o pi瘯ne ubranie, nazywane „豉chami”, rozwija w nich pró積o i p造tko, a matki podsycaj w nich te uczucia. Ma豉 dziewczyna przestaje chodzi do szko造 ju w lutym, bo potrzebna jest do nawijania we軟y na cewki; bywa wiadkiem d逝gich namysów i narad nad doborem barw tkanych w domu we軟iaków (przypominaj鉍ych d逝gie debaty z modniarkami inteligentnych elegantek) — nikt nie budzi w niej zaciekawienia do gazet i ksi嘀ek, nie wolno jej wyj za m嘀 z upodobania, bo musi i na grunt, przewy窺zaj鉍y warto jej posagu, albo te, gdy ona wnosi ziemi, ten, z którym ma po章czy swe 篡cie, musi mie kapita niemal dwa razy wi瘯szy; — wymagaj tego sp豉ty familijne — ch耩 pozostawienia dzieci przy ziemi. O szko豉ch rolniczych dla dziewcz靖 ma這 dotychczas wiedz, zreszt matka nie godzi si na szko喚, bo s造sza豉, 瞠 tam „gorsz dziewcz皻a”. W ostatnich dopiero latach, wskutek wycieczek do Miros豉wic i Kruszynka rozumne gospodynie zaczynaj dopytywa si o szko造 dla córek; par Ksi篹anek powróci這 z Miros豉wic i Kruszynka i nietylko zgorszenia po nich nie widz, ale podziwiaj zdobyt przez nie umiej皻no pracy, ich rozs鉅ek, obejcie taktowne, szanowanie swej godnoci, wi瘯sz dba這 o rodziców; wszystko to nasuwa im myl, 瞠 szko豉 z豉 nie jest, wi璚 patrz, badaj, je盥蕨, sami sobie nie wierz i wahaj si. 

Budz si ju dziewcz皻a; oto pisze m這da samouczka: „gdy patrz na nasze stroje ksi篹ackie, to mi w pami璚i staje nasza Polska kochana, niegdy szczliwa i s豉wna; myl moja zwraca si do tych chat polskich, s這m krytych, do tej m這dzie篡 naszej i smutek m dusz nape軟ia. A najbardziej si smuc, gdy widz dziewczyny strojne, bogate, a ciemne; one nic nie wiedz o ojczynie swojej, nie kochaj Polski, bo jej nie znaj. Oj biedna nasza m這dzie! Ale sk鉅 mog o niej wiedzie, sk鉅 mog zna pi瘯no i dobro, kiedy niema ludzi, którzy zbli篡liby si szczerze do m這dzie篡. Rodzice nie znaj swej ojczyzny, nie mog mówi o niej swym dzieciom. Wi璚 m這dzie nasza strojna, — lecz w g這wach ciemno, 瞠 strach! M這dzie篡, czytaj dobre pisma i ksi嘀ki, a one naucz ci du穎 dobrego. Oj ciemnoto, kiedy opucisz nasze polskie wioski, a ty owiato droga, kiedy wejdziesz do chat, by rozjani myli nasze! Na nas, comy zdobyli troch wiat豉, le篡 obowi頊ek, aby wieci niem biedniejszym braciom, to nie jest 豉ska, ale wi皻y obowi頊ek!” 

M這dzie na ksi瘰twie prócz gazet i ksi嘀ek, do których nie by豉 dotychczas zach璚ana, nie ma bodca do pracy umys這wej, — nie widywa豉 rozrywek szlachetnych. Dla gospodarzy starszych powstawa造 kó趾a rolnicze, — m這dzie蕨, prócz paru nauczycieli, nie zaj像 si nikt. Przeczytajmy, co pisze w „Zorzy” p. Franciszek Wojda, jeden z najbardziej uspo貫cznionych gospodarzy: „Zbudzi豉 si w mem sercu t瘰knota za zabaw tak, któraby prawdziwie nas rozwesela豉. Mimowoli 透a w oku stan窸a na myl, jakie to u nas s zabawy. Zabawy nasze nazwa mo積a dzikiemi, bo takie one s... Lecz jak瞠 b璠ziemy si bawili, kiedy zabawy szlachetnej nikt nas nie nauczy. M這dzie nasza ronie dziko i bawi si dziko. M這dzie nasza opuszczona, zaniedbana... Cz這wiek potrzebuje zabawy, wi璚 bawi si jak umie. le czyni, — lecz on ciemny, z豉 tego nie widzi, — krzywd robi sobie i spo貫cze雟twu, lecz on tego nie rozumie — bo ciemny. Ale s tacy, co widz, patrz na t m這dzie dzik oboj皻nem okiem i nie wstydz si za czyny i post瘼ki tej m這dzie篡. A mówi przecie, 瞠 kochaj spo貫cze雟two! Wy, ludzie dobrzy a wiatli, winnicie uczy lud wiejski takiej zabawy, która uszlachetnia豉by jego serce. Powiem mia這, 瞠 najkrótsza droga, by najpr璠zej lud owieci, prowadzi w豉nie przez zabaw”. 

Nie omyli si p. Wojda, pisz鉍 w 1909 r. te s這wa. Zaledwo rozpocz窸y si szlachetniejsze zabawy w jednej z okolic υwicza, a ju zbudzi豉 si w m這dzie篡 ch耩 do nauki, do szukania wiedzy w szko豉ch. M這dzie ta bez wzgl璠u na pogod i stan bocznej drogi spieszy o kilka wiorst do miasta na przedstawienia, koncerty, odczyty, zapisuje si t逝mnie na wycieczki, urz鉅zane przez oddzia Tow. Krajoznawczego, w czasie zwiedzania gotowa nie je, zapomina o nie, byleby wch這n寞 w z豉knion dusz swoj skarby nauki i pi瘯na. W ci鉚u paru dni zg這si這 si 80 osób na wycieczk do Pszczelina, do Warszawy pojecha這 35 w這cian, do Liskowa 40, do Miros豉wic z gór 300. W gazecie miejscowej „υwiczaninie”, zwracaj si Ksi篹acy — „synowie ziemi polskiej” z zapytaniem, ile kosztuje podró i pobyt pi璚iodniowy w Krakowie, poniewa postanowili wyrzec si wódki i papierosów, tego „paskudztwa”, aby za oszcz璠zone pieni鉅ze pozna drogie pami靖ki przesz這ci. Echo g這su tego rozchodzi si daleko — zg豉szaj si inni, objawiaj鉍 ch耩 zwiedzenia Krakowa. Radosny to objaw mi這ci do kraju, — tem radoniejszy, 瞠 o czasach minionych tak pisze gospodarz Wasilewski: „Za mojej m這doci, t. j. przed 20 laty, nie zna貫m na wsi cz這wieka, który zdawa豚y sobie spraw, 瞠 jest Polakiem. U篡wano wyrazów nie polskich, bo to uchodzi這 za co wy窺zego; ja sam by貫m najmocniej przekonany, 瞠 porz鉅ek, jaki jest, istnia od niepami皻nych czasów i istnie b璠zie nadal, i nikt z otoczenia, w jakiem znajdowa貫m si podówczas, nie objania mnie, 瞠 bylimy narodem samodzielnym. Dopiero moja wrodzona ciekawo do ksi嘀ek naprowadzi豉 mnie na ten lad, z ksi嘀ek wyczyta貫m i dowiedzia貫m si, czem bylimy w przesz這ci. Opanowa這 mi przygn瑿ienie, 瞠 ludzie s tak oboj皻ni... Mnóstwo rozmaitych myli cisn窸o si do mózgu, chwilami zapomina貫m, gdzie jestem... i ból i 瘸l targa造 mn. Przysz造 lata, w których zbudzi這 si odczucie. Dzi pod tym wzgl璠em jest zupe軟ie inaczej, trudno znale cz這wieka, któryby nie widzia i nie czu si Polakiem. Prawda, 瞠 to odczucie jest niejasne wród wi瘯szoci, ale to fakt, 瞠 ono jest i przy sprzyjaj鉍ych warunkach mo瞠 si rozwin寞. Posuwamy si wci嘀 naprzód, ale na tem polu bodaj 瞠 najwi璚ej jest przeszkód: skr瘼owanie, dawna historya czasów pa雟zczynianych, ta rana jakkolwiek zabliniona, ale nie daj鉍a o sobie zapomnie, analfabetyzm, s豉bo rozbudzone zami這wanie do czytania i niewiadoma rozrzutno funduszów na bezmylne stroje, na g逝pie zabawy, poch豉niaj鉍a myl, energi i czas”. 

Gospodarz Ga豉j pisze w licie: „cz瘰to jak upiór chodzi za mn myl i ur鉚a niejako mówi鉍: patrzcie, jak jestecie s豉bi! My mamy jedni do drugich 瘸l, a by這by lepiej, gdyby ten 瘸l szed we w豉ciwym kierunku...” 

Mi這 do ziemi przejawia si niejednokrotnie gor鉍o. P. Kubica z B隕owa mówi do Niemca, poszukuj鉍ego ziemi polskiej:

„Ha鎟a, kto Niemcom sw rol sprzedaje!
Wiem, da豚y tysi鉍e za moje zagony,
Lecz ja ci nie sprzedam ich i za miliony!
A cho熲y mi gwa速em skrad rol kochan,
Wiedz: duch mój i serce mi w豉sne zostan.
Id, Niemcze, sk鉅 przyszed, cho za czwarte morze!
Ja ziemi sw kocham, tak mi pomó Bo瞠!” 

Do szkó rolniczych, do niedawna niemal nieznanych w υwickiem, zaczyna garn寞 si m這dzie: w roku bie蕨cym pojecha這 do Miros豉wic sze Ksi篹anek, wród nich jedna m篹atka, maj鉍a pó速oraroczne dziecko; ch這pców pojecha這 dziesi璚iu, w latach ubieg造ch wyje盥瘸這 najwy瞠j po dwuch. Gdyby rodzice nie byli przeciwni — zapisywaliby si gromadnie do szkó. A wdzi璚zni s wszystkim, którzy zach璚aj do owiaty:

...„Tym, co nam nios kaganek owiaty
przez szko造, gazety do wieniaczej chaty,
co szczepi nauk w pokoleniu m這dem,
id鉍, jak rzek Skarga, z Bogiem i narodem,
co nios owiat dla nas i s szczerzy
— tym mi這, szacunek od nas si nale篡!”

 Czyni Ksi篹akom zarzuty, 瞠 s zmateryalizowani, chciwi, sk雷i, 瘸逝j pieni璠zy na owiat, na cele dobra ogólnego. Istotnie, uczucia spo貫czne wród wi瘯szoci drzemi, by造 dotychczas s豉bo rozbudzone, nie brak jednak dowodów, 瞠 przy sprzyjaj鉍ych warunkach rozwin si i w czynach znajd swój wyraz. Uspo貫czniona w Miros豉wicach Ksi篹anka wychodzi za m嘀 za niezamo積ego cz這wieka, po lubie, gdy przesta podlega w豉dzy rodziców, zach璚a go do wst雷ienia do szko造 w Wa豉ch, wyprawia wesele bez trunków; wiat豉 m這dzie zamiast pocz瘰tunku sk豉da pieni鉅ze na umi這wan „Dru篡n”. 

Lebiodowa, znana „wytwórczyni” dzbanuszków 這wickich, pracowa豉 nad nimi po nocach, aby osi鉚ni皻y ze sprzeda篡 na wystawach dochód przeznaczy na Muzeum w υwiczu. 

Powstaj liczne stra瞠 ogniowe, do których zapisuj si ch皻nie m這dzi i starsi, broni鉍 dzielnie cudzej w豉snoci; wy瞠j wspomniane wycieczki po kraju znajduj coraz wi璚ej zwolenników, wycieczki z miast przyjmowane bywaj na wsi ze szczer gocinnoci; do Muzeum Tow. Krajoznawczego znosz w這cianie cenne dary, na uroczysto otwarcia nowego lokalu Towarzystwa zjechali si w這cianie t逝mnie z odleg造ch okolic, daj鉍 wiadectwo, 瞠 zbudzili w sobie nietylko ch耩 bogacenia si, ale i wiadomo obywatelsk, wiadomo obowi頊ków spo貫cznych. 

Coraz liczniejsze jednostki zaczynaj niecierpliwi si, 瞠 „tak szaro i ciemno doko豉, a brak ludzi, którzy rozjanialiby mroki”. 

Ale Ksi篹ak wierzy gor鉍o w si喚 narodu:

„Ju wiat這 wschodzi pod strzech s這mian,
mo瞠 dorównamy Czechom, Morawianom,
Wi璚 naprzód m這dzie篡,
Przodem jak nale篡!
Za wiat造ch przewodem,
Dwigniem si z narodem!” 

A inny pisze: „Nie nu熤y smutnych i przera瘸j鉍ych pieni: biada niesprawiedliwoci, to ten winien, to tamci winni; wyznawajmy wszyscy jedno has這: Wiara, Nauka, Praca, Wytrwa這, Jedno myli, Jedno Ducha, — bo Czas pilny!”
 
Strona gówna           Spis treci             <<Wstecz             Dalej>>