Z przesz這ci Ksi篹aków

Dr. Ignacy Baranowski.
Ziemia. Zeszyt monograficzny 這wicki.
Warszawa 1913. Rok 4. Nr 15 i 16.


Lud ksi瘰twa υwickiego wyodr瑿nia si dot鉅 jako oddzielna ca這 wród mieszka鎍ów Mazowsza. Odr瑿no ta wyrabia豉 si stopniowo od siedmiu i pó stuleci, je瞠li nie d逝瞠j, to jest od chwili, gdy kasztelania 這wicka dosta豉 si w niepodzielne w豉danie arcybiskupów polskich. Kiedy to nast雷i這, dok豉dnie nie jest wiadome, wiemy tylko, 瞠 bulla papie瘸 Inocentego II, wydana w Pizie dnia 7 lipca 1136 roku, wspomina, 瞠 w r瘯ach arcybiskupów jest najwy窺za w豉dza s鉅owa nawet w sprawach wieckich w υwiczu i otaczaj鉍ych go wsiach, i to nad ca章 ludnoci. Niestety nie wiemy, ile w owych czasach znajdowa這 si wsi na terytoryum póniejszego ksi瘰twa υwickiego, przewa積 cz którego stanowi豉 olbrzymia puszcza, 章cz鉍a si bezporednio z puszcz Jaktorowsk, która pozosta豉 w posiadaniu domu piastowskiego. Prawo polowania w tych olbrzymich lasach, zaznaczone w bulli Inocentego II, by這 mo瞠 jedn z gównych korzyci, jakie mieli pocz靖kowo arcybiskupi z w豉dania υwiczem. B鉅 co b鉅, ju w r. 1136 istnie musia這 chocia par wsi ko這 υwicza, skoro bulla nasza wspomina o „υwiche cum villis". Otoczona i os這niona puszczami kasztelania 這wicka mniej by豉 wystawiona na spustoszenia, ni ziemie polskie za ksi嘀靖 udzielnych; praca kolonizatorska musia豉 i w puszczy szybko, gdy w po這wie wieku XIV na terytoryum dóbr 這wickich jest ju 96 zaludnionych miejscowoci, to jest 4/5 istniej鉍ych w ko鎍u XVII wieku. Nie zadawalniaj鉍 si czynszami, p豉conymi przez poddanych w naturze i w gotowinie, arcybiskupi gnienie雟cy, posiadaj鉍y ogromne rodki materialne, nie omieszkali za這篡 w dobrach 這wickich ca貫go szeregu folwarków, których ilo dosi璕nie w ko鎍u do liczby 35. Stosunkowo wczesne rozwini璚ie gospodarki folwarcznej musia這 si odbi na po這瞠niu w這cian. Nie mog鉍 znale gdzieindziej si, potrzebnych do uprawy folwarcznej, musieli arcybiskupi, podobnie zreszt jak inni dziedzice wieccy i duchowni, korzysta z pracy pieszej zagrodników i — sprz篹ajnej kmieci swych dóbr. Pa雟zczyzny te znajdowa造 si w ksi瘰twie υwickiem w pe軟ym rozwoju ju na pocz靖ku wieku XVI za rz鉅ów arcybiskupa Jana ζskiego. ζski, b璠鉍 niezwykle rz鉅nym administratorem, dokona lustracyi wszystkich maj靖ków kocielnych, mi璠zy innymi i ksi瘰twa υwickiego, które wówczas dzieli這 si na osiem kluczów: 這wicki, zdu雟ki, kompi雟ki, 造szkowicki, chrzcili雟ki, mnichowski i s逝pski. Z lustracyi ζskiego dowiadujemy si, 瞠 za jego rz鉅ów pa雟zczyzny w ksi瘰twie υwickiem dochodzi造 do 2 dni z pó陶anka, w wielu za wsiach kmiecie musieli stawa do roboty na ka盥e 蕨danie zarz鉅u folwarcznego. Nie mo積a si dziwi, 瞠 kmiecie skar篡li si na przeci嘀enie robociznami, arcybiskup jednak, rozumiej鉍 znaczenie robocizn w ówczesnem gospodarstwie, wyda specyaln ustaw o robociznach, która nie zmniejszy豉 ich wymiaru, a nak豉da豉 kary pieni篹ne na uchylaj鉍ych si od nich samowolnie. ζski, wymagaj鉍 wiele od swych poddanych, dba równoczenie, by z nimi post瘼owano sprawiedliwie. Postanowi przedewszystkiem nada ch這pom przywilej, który dla nich sta si by powinien tem, czem by豉 dla szlachty polskiej ustawa „Neminem captivabimus". Odt鉅 wi璚 w這cian arcybiskupich nie wolno by這 kara w jakikolwiek sposób, dopóki nie byli „jure victi", to jest dopok鉅 wina ich nie zosta豉 dowiedziona s鉅ownie. S鉅, jakiemu podlegli w這cianie 這wiccy, by oczywicie patrymonialnym, pe軟ili go „faktorzy" i starostowie arcybiskupi, zarz鉅zaj鉍y poszczególnemi wsiami, w sprawach za cywilnych s鉅zi造 s鉅y wójtowskie, o ile znajdowa造 si w jakiej wsi. Jak we wszystkich dobrach, tak i w ksi瘰twie υwickiem, w這cianie od tych s鉅ów, stanowi鉍ych ni窺ze instancye, mieli prawo apelowa do s鉅ów arcybiskupich, i w豉nie w tej mo積oci szukania obrony i sprawiedliwoci przed nadu篡ciami faktorów i starostów miejscowych le瘸這 by mo瞠 jedno ze róde pomylnoci ludu 這wickiego. Nie by豉 bez znaczenia i ta okoliczno, 瞠 w豉nie wród υwiczan przebywali cz瘰to arcybiskupi, posiadaj鉍y swe ulubione rezydencye w υwiczu, Skierniewicach, w Placencyi, mieli wi璚 poddani mo積o w razie potrzeby szukania sprawiedliwoci bezporednio u swych arcypasterzy, ci za lubili widzie naoko這 siebie poddanych szczliwych, zamo積ych i pi瘯nie odzianych. Szczególnie niektórzy prymasi ws豉wili si sw dba這ci o poddanych, jak np. Wac豉w Leszczy雟ki, który, staraj鉍 si zagoi u swych poddanych rany, zadane im przez Szwedów, zaopatrywa ich w inwentarz i odbudowywa podupad貫 domostwa. Nie mniejsz troskliwoci odznaczy si w epoce rozbiorowej arcybiskup Micha Jerzy Poniatowski, który, za這篡wszy fabryk sukienn w Skierniewicach, a pócienn w υwiczu, da υwiczanom nowe ród這 zarobku. Na m鉅r troskliwo Micha豉 Poniatowskiego o dobro swych podanych rzuca nieco wiat豉 cho熲y schemat kontraktów, zawieranych przez zarz鉅 maj靖ków arcybiskupich z dzier瘸wcami poszczególnych folwarków. Zastrzega造 wi璚 kontrakty, 瞠 dzier瘸wca nie powinien przeszkadza poddanym w korzystaniu z gromadzkiego samorz鉅u. Nie tylko 豉wnicy, tak zwani „radzcy", ale nawet i karczmarze mieli by wybierani przez gromad i jedynie aprobowani przez zwierzchno zamkow. Zapobiega造 dalej kontrakty uciskowi poddanych ze strony dzier瘸wcy, przestrzegaj鉍 go, 瞠 gromada posiada dok豉dny wypis swych powinnoci, „który w razie nadu篡 pana posesora ma by przedstawiony przez „dwóch starych gospodarzy". Gdyby to przedstawienie nie pomog這, gromada mia豉 prawo wys豉 do administracyi arcybiskupiej za瘸lenie, wtedy za delegowano lustratora dla rozs鉅zenia sprawy na miejscu. Godne jest uwagi, 瞠 obowi頊kiem arendatorów w dobrach arcybiskupich by這 nie tylko czuwanie, by poddani domy swe porz鉅nie i z nale篡t ostro積oci od ognia trzymali, ale tak瞠, by si nie bawili pija雟twem i nie zad逝瘸li w karczmach. Stosunek dziedzica do w這cian powinien by „ojcowski", obowi頊kiem ich te by這, wszystkim poddanym przyzwoit dawa pomoc, jako to w chorobie, w po篡czaniu pieni璠zy lub zbo瘸 i zas這nienia od wszelkiej krzywdy. Takie stosunki, jakie nam rysuje schemat kontraktów, panowa造 niew靖pliwie w drugiej po這wie XVIII w. we wsiach arcybiskupich, znajduj鉍ych si w bezporedniej administracyi ksi瘰twa υwickiego. 

Wydmy z pustyni nieborowskiej. Fot. Al. Janowski

Wspominalimy ju o tem, i w pocz靖ku wieku XVI pa雟zczyzny by造 w niektórych wsiach 這wickich stosunkowo bardzo wysokie. Otó na uwag zas逝guje, 瞠 zarz鉅 dóbr arcybiskupich zmieni swe zapatrywanie na u篡teczno robocizn jeszcze wówczas, gdy w dobrach prywatnych by造 one w pe軟ym rozwoju. Pa雟zczyzny zacz皻o czciowo znosi, a na ich miejsce wprowadza czynsz, tak zwany „najem wielki". Nie wiemy, kiedy nast雷i豉 ta tak wa積a pod wzgl璠em gospodarczym i spo貫cznym reforma, w ka盥ym razie w roku 1685 „najem wielki" p豉c ju ch這pi w kluczu kompi雟kim: wynosi on ju wówczas 1665 z. z 382 gospodarstw, natomiast pa雟zczyzna ogó貫m wynosi豉 wówczas 232 dni sprz篹ajnych i 258 pieszych. W roku 1777 przeci皻ne obci嘀enie robociznami z jednej wóki ch這pskiej w ksi瘰twie υwickiem wynosi這 rocznie 77 dni sprz篹ajnych, wzgl璠nie 144 dni pieszych, licz鉍 ju „gwa速y" i szarwarki, natomiast czynsze dosi璕造 wówczas wysokoci przeci皻nej 1258 z., nadto subsidium charitativum i podymne, p豉cone przez ch這pów, wynosi造 z wóki ziemi 19 z逍. Doda nale篡, i oprócz tych op豉t w gotowinie dawali w這cianie 這wiccy daniny w naturze, sk豉daj鉍e si z pszenicy, 篡ta, owsa, siemienia lnianego, prz璠zy i mat. 

S逝p graniczny Ksi瘰twa υwickiego. Fot. Al. Janowski

Dzi瘯i starannoci, z jak w wieku osiemnastym prowadzono inwentarze w wi瘯szych dobrach polskich, zarówno wieckich, jak i duchownych, mo瞠my sobie wyrobi niejakie poj璚ie o po這瞠niu i iloci w這cian 這wickich w epoce mi璠zyrozbiorowej. Okazuje si wi璚 瞠 w roku 1777 w 125 wsiach, sk豉daj鉍ych ksi瘰two υwickie, by這 wók osiad造ch 1723, na których siedzia這 poddanych 14.089, gospodaruj鉍ych w 1750 gospodarstwach. W wi瘯szych gospodarstwach kmiecych oprócz gospodarzy i ich dzieci znajdowa造 si jeszcze parobcy i dziewki s逝瞠bne, rekrutuj鉍e si przewa積ie z poród rodze雟twa, wzgl璠nie stryjów i ciotek gospodarza. Tak wi璚 w kluczu mnichowickim przy 322 gospodarzach, z których 穎natych by這 254, mieszka這 krewnych 584, w kluczu chruli雟kim przy 234 gospodarzach mieszka這 191 穎n, 220 synów, 182 córek, 433 czeladzi i krewnych. Widzimy wi璚, 瞠 w tym kluczu na jednego gospodarza wypada這 blizko 2 czeladzi. Poniewa, jak ju wiemy, robocizny w ksi瘰twie υwickiem nie by造 zbytnio wysokie, wi璚 du瘸 ilo czeladzi mo瞠 s逝篡 b鉅 co b鉅 za dowód zamo積oci kmieci, czego zreszt dowodzi i stosunkowo znaczna ilo byd豉, utrzymywanego przez ch這pów. W takim np. kluczu 這wickim jest w roku 1777 na 448 gospodarzy 430 koni i 1036 krów; w ten sposób wypada tam na gospodarstwo prawie jeden ko i wi璚ej ni 2 krowy. Do wzgl璠nej zamo積oci υwiczan przyczyni這 si niezawodnie dobre wyposa瞠nie ziemi, które wynosi這 przeci皻nie bezma豉 wók. 

Uregulowana Bzura pod M這goszynem, pow. 喚czycki. Fot. St. Maciejowski

Nie mogli si wi璚 υwiczanie skar篡 na swych dziedziców prymasów, pod w豉dz których pozostawali do trzeciego rozbioru Polski. Wtedy to dobra 這wickie przesz造 na w豉sno rz鉅u pruskiego. Po utworzeniu ksi瘰twa Warszawskiego Napoleon nada ksi瘰two υwickie marsza趾owi Davoust, który posiada je a do roku 1814, w którym, w charakterze dóbr narodowych, przechodz one pod administracy rz鉅ow. Jednak瞠 ju w sze lat póniej, w roku 1820, dobra υwickie nadane zostaj przez cesarza Aleksandra I wielkiemu ksi璚iu Konstantemu, jako nagroda za zas逝gi, po這穎ne podczas reorganizacyi wojska Polskiego. Nadaj鉍 dobra υwickie swemu bratu, cesarz Aleksander I przywróci im oficyaln dawn nazw ksi瘰twa υwickiego, nadawan mu przez dawniejszych posiadaczy prymasów, tytu逝j鉍ych si w ostatnich wiekach istnienia Rzeczypospolitej ksi嘀皻ami 這wickimi. Wspó逕豉cicielk dóbr 這wickich na mocy ukazu 1820 stawa豉 si ma鹵onka wielkiego ksi璚ia Konstantego, Joanna Grudzi雟ka, która otrzyma豉 tytu ksi篹nej υwickiej. W roku 1829 cesarz Miko豉j I uzupe軟i nadanie swego brata, przy章czaj鉍 do ksi瘰twa υwickiego ekonomie: Skierniewice, G逝chów, B隕ów, Jeziorko i Kompin. Po zgonie wielkiego ksi璚ia Konstantego ksi瘰two υwickie przesz這 na w豉sno Miko豉ja I, i odt鉅 jest niepodzieln w豉snoci ka盥orazowego Cesarza Rosyi, korzystaj鉍 ze wszystkich przywilejów i prerogatyw dóbr rz鉅owych. 

Zaraz po nadaniu ksi瘰twa 這wickiego wielkiemu ksi璚iu Konstantemu zniesiono w dobrach tych pa雟zczyzn, a w這cian zacz皻o czynszowa. Reforma ta, uko鎍zona w roku 1838, przyczyni豉 si oczywicie bardzo do podniesienia dobrobytu dawnych poddanych prymasowskich. Gospodarstwa, które wówczas otrzymywali ksi篹acy, wynosi造 od 30 do 50 mórg, a czasem nawet i wi璚ej. Tak uposa瞠ni ksi篹acy zacz瘭i czyni nadzwyczaj szybkie post瘼y na polu gospodarczem. Rozwijali coraz bardziej chów koni, wyhodowali poprawniejsz odmian owiec, rozwin瘭i hodowl g瘰i. W roku 1847 otworzona zosta豉 na terytoryum ksi瘰twa wielka cukrownia w ㄊszkowicach, i ksi篹acy wzi瘭i si do uprawy buraków cukrowych. Stopniowo wyrabia si zacz瘭i w這cianie 這wiccy na wyborowych gospodarzy, mog鉍ych s逝篡 za wzór dla ca貫go kraju. 

RÓDx:
Zakrzewski: Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. Tom I.
Ks. Jan Korytkowski: Arcybiskupi gnienie雟cy.
Ig. Baranowski: Materya造 do dziejów wsi polskiej.
W. Grabski: Historya Tow. Rolniczego.
Strona gówna           Spis treci             <<Wstecz            Dalej>>