υwicz

Romuald Oczykowski.
Ziemia. Zeszyt monograficzny 這wicki.
Warszawa 1913. Rok 4. Nr 15 i 16.


Nazw miasta „υwicz” niektórzy wywodz od 這wów ksi嘀靖, panuj鉍ych na tych ziemiach, którzy w obszernych i nieprzebytych lasach tutejszych polowali na dzikiego zwierza, wystawili nawet dla swej wygody dom myliwski, zwany zamkiem, przy nim kaplic (mo瞠 koció w. Leonarda?), oraz kilka zabudowa dla ludzi, oko這 sieci i ró積ych przyborów myliwskich krz靖aj鉍ych si; to te mamy do dzi dnia takie nazwy wsi w s零iedztwie υwicza: Jastrz瑿ia (odleg豉 4 wiorsty), Strzelczew (5), Bobrowniki (6), Bednary (10), Bartniki (27) i t. d. Inni wywodz nazwisko od 這wienia ryb, co mo瞠 by prawdopodobne, gdy z czasem osada myliwska, nast瘼nie wie, zamieniona na miasto, otrzyma豉 za god這 Pelikana, 篡j鉍ego rybami. Pelikan, zwany Bab, zapuszcza si niekiedy i w nasze strony, a na piecz璚iach miasta wyobra瘸ny bywa pojedynczo albo parami, do siebie obrócone ze skrzyd豉mi rozpi皻emi, w chwili, gdy stoj na gniedzie i w豉sn piersi i krwi karmi 3 m這de piskl皻a. Wac豉w Rolicz-Lieder, objania, 瞠 imi „υw”, przybrawszy przyrostek „ik”, urobi這 si na imi „υwik”, zachowane w nazwie miasta υwicz, która w najstarszej postaci, wykazanej w przywileju gnienie雟kim z 1136 roku, brzmi Lowiche (czytaj υwicze) i wymaga po sobie dope軟ienia w rodzaju mienia lub dobra. Drug form nazwy miasta, potwierdzon w r. 1215, jest Lowich (czytaj υwicz); powsta豉 ona, jak wiele nazw polskich miejscowoci, szczególnie grodów, przez zmi瘯czenie wyg這sowej spó貪這ski imienia osobowego... 

Zamek ksi嘀靖, z czasem opuszczony, zaj皻y przez kupców i przekupniów, od sprzedawania towarów, kupczenia, jak dawniej mówiono, przezwany Kupusem, sta w rynku Starego Miasta i dopiero za rz鉅ów pruskich urz鉅zono w nim odwach, a nast瘼nie rozebrano dla rozprzestrzenienia zacienionego rynku. W tym Kupusie sp璠zi noc Jan Kili雟ki, syn architekta mularskiego, szewc, mianowany w roku 1794 pu趾ownikiem XX pu趾u, z這穎nego z samych ochotników. Kili雟ki, pojmany w Pozna雟kiem, przez υwicz przewo穎ny by do Warszawy; w swym „Pami皻niku” pan pu趾ownik tak opisuje nocleg w rezydencyonalnym grodzie arcybiskupim: „Wi璚 tu mia貫m nocleg, jakiegom nigdy w 篡ciu moim nie mia, bom na rodku izby na go造ch deskach le瞠 musia, a nademn 8 穎軟ierzy z go造mi pa豉szami siedzia這, po jednej stronie 4 i po drugiej 4, i to jeszcze za suknie mnie trzymali ze wszystkich stron, wymylaj鉍 na mnie w najniegodziwszych wyrazach. W nocy smród trojakiego rodzaju mia貫m: jeden z gorza趾i, drugi z fajki (lulki), a trzeci z ..., a gdym chcia si podnie, albo na drugi bok obróci, to mi nie dali, krzycz鉍: verflucht Polak, jak si b璠zie rucha, to b璠ziem na kawa趾i sieka i nie b璠zie aprendowal”. 

Cz Starego Rynku w υwiczu. Fot. Al. Janowski

Jakób ze 疸ina, arcybiskup gnienie雟ki, troskliwy o utrzymanie i zabezpieczenie w najpóniejsze czasy dziedzictwa kocio豉, przedstawi Stolicy Apostolskiej dok豉dny wykaz dóbr arcybiskupich. Ówczesny papie Innocenty II bull wydan w Pizie, d. 7 VII 1136 r., potwierdza w豉sno wszelkich posiad這ci i danin i zastrzega, 瞠 ktoby mienie kocielne w jakikolwiek sposób naruszy si kusi, b璠zie ukarany. W bulli tej jest wzmianka i o υwiczu (Lovisch) z okolicznemi wsiami i polowaniem w rozleg造ch lasach, puszczach, i o zupe軟ej w豉dzy wieckiej arcybiskupa nad jego poddanymi. Myl si przeto ci, którzy utrzymuj, 瞠 dopiero Konrad I, ksi嘀 Mazowiecki, któremu po mierci ojca Kazimiera II Sprawiedliwego, dosta豉 si ta cz kraju w udziale, cz這wiek gwa速owny, burzliwego charakteru, w r. 1240 na zjedzie w 璚zycy arcybiskupowi Fulce albo Pe販e nada dobra υwicz za zabicie ksi璠za Jana Czapli, scholastyka kujawskiego i p這ckiego, kanclerza swego, a nauczyciela synów Boles豉wa i Kazimierza. Nie by豉 to ze strony tego ksi璚ia darowizna, lecz zwrot w imieniu swoim i synów na wieczne czasy dóbr rozleg造ch, bezprawnie zagrabionych przez przodków jego. Wówczas to wspomniany Konrad w這篡 na arcybiskupów obowi頊ek, aby si mianowali kanonikami p這ckimi i na znak ho責u do skarbu ksi嘀璚ego w Sochaczewie, co rocznie grzywn z這ta sk豉dali. Od op豉ty tej w r. 1463 król Kazimierz Jagiello鎍zyk zwolni Jana ze Sprowy i jego nat瘼ców na stolicy arcybiskupiej. 

Arcybiskup Jaros豉w ze Skotnik Skotnicki, wie υwicz, zwan z pocz靖ku υwiskiem, zamieni na miasto oko這 1350 r., a ca造 powiat i dobra, które s逝篡造 na utrzymanie arcybiskupów, na Ksi瘰two, w skutek czego nast瘼cy jego tytu這wali si ksi嘀皻ami 這wickimi (W. Al. ㄆbie雟ki, „wiat w czterech czciach swoich”). Ten瞠 arcybiskup w r. 1375 podarowa nowoutworzonemu miastu na wieczne czasy wie Bratkowice, wysp Kacanowem zwan, b璠鉍 za miastem, i lasek Tuszów (obecnie istniej鉍y lasek zasadzono 1. IV 1902), z pozwoleniem wyci璚ia go na upraw roli; nadto zamiast rz鉅zenia si prawem polskiem pozwoli wprowadzi prawo teuto雟kie. Skotnicki, widz鉍 ca章 wa積o po這瞠nia nad rzek sp豉wn i chc鉍 miasto zabezpieczy od napadów i najazdów, zacz像 wznosi w kszta販ie zamku, wród b這t, trz瘰awisk i rozlewów, na wzgórzu, usypanem r瘯 ludzk, mieszkanie wygodne dla siebie i nast瘼ców, otoczy je wa豉mi, ubezpieczy palisadami i przekopami, przyczem d逝gim mostem przez b這ta id鉍ym po章czy zamek z l鉅em czyli z miastem. Most by zwodzony na 豉鎍uchach. Samuel Puffendorf w dziele, „Historia gestarum Caroli Gustavi” podaje wizerunek zamku arcybiskupów z wie蕨 i basztami, przyozdobionego u góry galery 瞠lazn i kopu章, pi瘯ny pomnik gustu i sztuki budowniczej w ca造m rozkwicie i wietnoci. Zamek ten nietylko by ozdob miasta, ale i jego ozdob. 

υwicz znalaz si wi璚 pod rz鉅ami dygnitarzy kocielnych, wysoko postawionych w kraju, którzy tytu這wali si „Z Bo瞠j i wi皻ej Stolicy Apostolskiej 豉ski, Arcybiskup Gnienie雟ki, Legat urodzony, Królestwa Polskiego i Wielkiego Ksi瘰twa Litewskiego Prymas i Pierwszy Ksi嘀”, piastowali w豉dz monarsz w swych dobrach, wznosili miasta, mogli bi w豉sn monet, s鉅zili nietylko w這cian, lecz i szlacht, bez 瘸dnej apelacyi do króla, karali prawem miecza; to te miasto zyska這 bardzo wiele materyalnie i duchowo. Arcybiskupi utrzymywali znaczny dwór, jak np. najoszcz璠niejszy i najskromniej 篡j鉍y Teodor Potocki, prócz duchownych, utrzymywa do 300 ró積ego stopnia wieckich dworzan. A ile to by這 wojska, które w razie potrzeby arcybiskupi wysy豉li w pomoc królowi; i tak np. w r. 1475 穎軟ierz z υwicza arcybiskupa Jakóba Sieni雟kiego zajmuje zamek sochaczewski dla króla Kazimierza Jagielo鎍zyka; Arcybiskup Jakób Ucha雟ki królowi Stefanowi Batoremu, ci鉚n鉍emu przeciw zbuntowanym Gda雟zczanom, ofiarowa stu ludzi zbrojnych, a do obrz璠u koronacyi Henryka Walezyusza, jak podaje Teodor Wierzbowski, ten瞠 prymas, „...dwiecie jezdnych strojnie po usarsku naprzód wiód przybranych tak hojnie, 瞠 aksamity, srebro, z這to zakrywa這, od proporców si ró積ych s這鎍e odmienia這”. 

Na dwory arcybiskupów cisn窸o si mnóstwo osób, pra豉tów domowych, wysokich urz璠ników, dygnitarzy, liczny poczet szlachty, imion cz瘰tokro w dziejach narodu g這nych. Utrzymywanie dworu poch豉nia這 wi瘯sz cz dochodów arcybiskupstwa, lecz by豉 to rzecz zwyk豉, utarta, a w owych czasach konieczna. Nikt si te ze wspó販zesnych nie gorszy wystawnoci pierwszego po królu dostojnika i jego zast瘼cy, owszem chlubiono si z tego i mianoby z pewnoci za z貫 prymasowi, gdyby mia ust瘼owa w blasku zewn皻rznym któremukolwiek z magnatów wieckich. Na dworze arcybiskupów przebywali nuncyusze papiescy, pos這wie monarchów zagranicznych, najznakomitsi senatorowie i magnaci obcy i swoi, z czego korzysta這 miasto, kupcy i rzemielnicy, z czego te ros豉 zamo積o. 

Ziemowit, syn Konrada I, ksi嘀 Mazowiecki, w r. 1359 w Skierniewicach zatwierdzi wyniesienie wsi υwicza do rz璠u miast i obdarzy wielu przywilejami. Na υwicz wzgl璠ni byli i królowie polscy, to te wszyscy Jagiellonowie jeden po drugim zwalniaj mieszka鎍ów od p豉cenia c豉 targowego i innych ci篹arów, nadto w 1398 r. W豉dys豉w Jagie陶o pozwala υwiczowi z 簑p wielickich i boche雟kich kupowa sól za cen pod逝g zwyczaju miast kujawskich. Nast瘼cy jego nie zapominali o rezydencyi arcybiskupów, a pragn鉍 zwi瘯szy zamo積o w stosunkach handlowych, potwierdzaj nadania swych poprzedników i czyni nowe ust瘼stwa. I tak królowa Bona, 穎na Zygmunta Starego, poleca rozstrzygn寞 spór mi璠zy obywatelami o wolno handlu, w r. 1555 zwalnia od p豉cenia c豉. W r. 1522 sejm postanowi, a w 1536 król Zygmunt August nada kupcom i obywatelom raz na zawsze swobod wolnego sp豉wu na Wile z towarami do Gda雟ka i z Gda雟ka. Jak dalece ten przywilej by wa積y dla υwicza, a nie na r瘯 dla innych miast, dowodzi, 瞠 w 1568 i 1570 roku 這wiczanie zmuszeni s procesowa si z toru鎍zykami; sprawa odes豉na zosta豉 do Zjazdu Generalnego Pruskiego. Sejm wolno, przyznan υwiczowi potwierdzi, a Zygmunt III w 1597, pragn鉍 u豉twi dostaw do Warszawy produktów, zw豉szcza w czasie obioru króla i podczas sejmów, pozwoli mieszka鎍om kwitn鉍ego miasta υwicza sk豉dy na sól z 簑p wielickich, boche雟kich, a i na inne towary, z Gda雟ka sprowadzone urz鉅zi w Wyszogrodzie, w miejscu, gdzie Bzura, co jak piewa J. ㄆszczewska: „...dwiga szaty obci嘀one kiciami pere; nosi krucze sploty, per豉mi spi皻e i z pere korony...”, wpada do Wis造; urz鉅zono te sk豉d i po przeciwnej stronie Wis造, we wsi Kamionie. Przywilej ten W豉dys豉w IV potwierdzi. Królowie: Stefan Batory, Jan Kazimierz, Micha Korybut, August II, równie byli hojni w nadawaniu nowych i potwierdzaniu dawniejszych przywilejów, udzielonych miastu. 

W 1419 r. arcybiskup Miko豉j Tr鉉a, pragn鉍 w nowoza這穎nem miecie υwiczu uporz鉅kowa s鉅ownictwo i wymiar sprawiedliwoci, pozwoli rz鉅zi si prawem teuto雟kiem, wyj像 z pod zwierzchnictwa obcych starostów i urz璠ników poleci wójtowi z 豉wnikami s鉅zi sprawy, kryminalne i inne, a starocie 這wickiemu kaza czuwa nad wyrokami i rozpatrywa sprawy, nadsy豉ne do niego w drodze apelacyi. Arcybiskup Jan ζski, chc鉍 si przyczyni do och璠óstwa miasta, zabroni 篡dom mieszka w υwiczu, a w r. 1516 potwierdzi dawne przywileje, dodaj鉍: „poniewa przytrudne jest poznanie si z prawem teuto雟kiem, przeto υwicz ma rz鉅zi si prawem magdeburskiem”. Nast瘼ni arcybiskupi równie zajmowali si sprawami ulubionej siedziby, wnikali w stan zdrowotny miasta, zabezpieczali od ognia, nadawali przywileje kupcom i rzemielnikom, a W豉dys豉w Aleksander ㄆbie雟ki przeprowadzi, na mocy konstytucyi z r. 1764, w dniu 13 stycznia 1766 r., otwarcie grodu w υwiczu i ufundowanie jurysdykcyi staroci雟kiej, co odby這 si na zamku; odt鉅 prymasi arcybiskupi mogli robi wszelkie tranzakcye we w豉snych interesach w grodzie 這wickim, a na czele magistratu sta prezydent, maj鉍y do pomocy dodanych 豉wników. 

Temi nadaniami i prerogatywami królów i arcybiskupów udarowany υwicz, tak dalece wzrost, i ju w r. 1480 ks. Jan D逝gosz historyk, zalicza go do ludnych miast w Rzeczypospolitej, a w XVI i XVII w. statyci zaliczaj go do najludniejszych i najzamo積iejszych miast, a t „wy窺zo mia nad innemi miastami w Koronie, 瞠 wszyscy mieszka鎍y jego byli krajowcy”. Andrzej Cellaryusz w dziele „Regni Polonia” podaje wizerunek miasta z zamkiem i dla obfitoci bogatych kupców i zr璚znych rzemielników porównywa υwicz z Norymberg. Pisa kto w „W璠rowcu” pimie illustrowanem w r. 1885, 瞠 jeden z mieszka鎍ów Skierniewic, miasta równie arcybiskupów gnienie雟kich, mia za這篡 si ze swym s零iadem, i ca造 dach swego do du瞠go domu pokryje talarami; jako dach pokry i zak豉d wygra. S鉅z, ze zamo積iejsi musieli by 這wiczanie, których patrycyusze, obywatele znakomici (u篡waj gmerków t. j. znaków piecz皻nych, zast瘼uj鉍ych herby) nie pozwalaj si krzywdzi, wiedz鉍 do kogo si uda w razie potrzeby. W r. 1526 przedstawiciele miasta υwicza zje盥瘸j do Gniezna z za瘸leniem, 瞠 na ka盥 wypraw wojenn wymagane jest od nich dostarczanie 2 wozów z ko闓i, na豉dowanych prowiantami, a czego mniejsz sum ni 50 grzywien op璠zi nie mog. Arcybiskup Jan ζski z kapitu章 metropolitaln katedry gnienie雟kiej proby wys逝chali i przyrzekli zwolni ich od tego ci篹aru. Bronzwik, mieszczanin, dla za豉twienia spraw wa積ych, nie czeka na powrót króla do kraju, nie zrazi si podró蕨 morzem, wyjecha za królem Zygmuntem III do Szwecyi. Ze zmartwienia, czy z niewygód w drodze, czy wskutek innej przyczyny, rozchorowa si i umar w Sztokholmie. Cia這 jego z這穎no w kociele niegdy oo. franciszkanów, na poblizkiej wyspie za miastem. 

Wszed連zy w stosunki z zagranic i rozpatrzywszy si w tamtejszych urz鉅zeniach, zacz瘭i υwiczanie u siebie stawia domy okaza貫, wysy豉li dzieci do obcych miast i kszta販ili na lekarzy, profesorów, rzemielników zdolnych, którzyby, powróciwszy do kraju, byli u篡tecznymi synami kocio豉 i ojczyzny. Maciej Credo wybudowa dom obszerny wraz z takimi pobocznymi budynkami, z ceg造 palonej, który sta si ozdob miasta i zabezpiecza od ognia. Arcybiskup Miko豉j Dzier瞟owski, chc鉍 zach璚i mieszka鎍ów, a瞠by takie domy stawiali, w r. 1557 zwolni Macieja od p豉cenia podatków, zwanych: szos, domowe, stró積e, i przyzna mu jeszcze inne ulgi. W r. 1670, w miecie „okaza貫m”, Wojciech Pra禦owski, chor嘀y nadworny, brat Miko豉ja Pra禦owskiego, arcybiskupa, ma dom i w nim przyjmuje ajenta tajnego francuskiego, m篹a bardzo bystrego, ksi璠za opata Paulmiersa, powracaj鉍ego od Jana Sobieskiego, hetmana wielkiego koronnago. Ulryk von Werdum pisze: „Kiedym przeje盥瘸 (z ajentem tajnym) przy cmentarzu katedralnym (kolegiackim), zbieg這 si do nas mnóstwo 瞠braków, którym rzuci貫m kilka groszy, poczem biegli do wielkiego obrazu Matki Boskicj, umieszczonego na murze cmentarnym i ca這wali go w nogi z wdzi璚znoci. W υwiczu widzia貫m w這cianina, któremu skr璚aj si w這sy na ca貫j g這wie w wielk kup, jakoby kapelusz pilniowy (ko速un). Nie mo積a ani no篡cami, ani niczem innem w這sów tych odcina ani rusza, je瞠li chory nie ma straci s逝chu, podniebienia, lub najczciej wzroku. W υwiczu wyklinali nas straszliwie ludzie domowi, kiedy widzieli, 瞠my w pi靖ek jedli ser, tak, 瞠 mój opat de Paulmiers, nie wiedzia, jak burz t za瞠gna. Kaza im przez tómacza zar璚zy uroczycie — i móg to uczyni nie uchybiaj鉍 prawdzie, — 瞠 jako duchowny, nie chcia豚y za nic w wiecie 豉ma postów, tylko 瞠 w Niemczech — nie chcia bowiem powiedzie, 瞠 jest Francuzem — potrawy takie nie s wzbronione...” 

Koció w. Leonarda w υwiczu. Fot. J. T. Grotkowski

Inny υwiczanin tak si wyra瘸 o sobie: „Aptekarzem by貫m i doktorem... alchemist... piewem wzrusza貫m serca, piszcza趾 bogi domowe, gra貫m na skrzypcach, by貫m i rzebiarzem przeró積ych i osobliwszych figur. W podesz造m wieku, ale przy czerstwej staroci murowa貫m bramy kamienne i koció wi皻y (p. w. w. Leonarda w r. 1626). Podwójne zrobi貫m dzia豉 wojenne i straszne. 疾 g逝chy by貫m, có to ciebie tyczy?” Uwa瘸 za w豉ciwe spisa dzieje „Miasta, które niegdy wiele smutnych dowiadczy這 kolei”. Kazimierz Stronczy雟ki kronik t, pisan w j瞛yku 豉ci雟kim, ze zbiorem ró積ych r瘯opisów, ofiarowa Wiktorowi hr. Baworowskiemu, do jego zbiorów we Lwowie mieszcz鉍ych si. Dzieje miasta, chocia nie tak umiej皻nie, prowadzi i cech szewcki, zapisuj鉍 od r. 1559 w oddzielnej ksi嘀eczce nietylko sprawy, tycz鉍e si zgromadzenia, ale i to, co zasz這 w miecie, a nawet i w kraju. Z υwicza rodem - i tak si podpisywali, pochodz: Adam, profesor Akademii krakowskiej, fizyk króla Aleksandra; Cypryan, doktór  filozofii i medycyny, by profesorem Akademii krakowskiej za króla Zygmunta I Starego; Gabryel, niegdy dominikanin, doktór i profesor w. teologii w szkole katedralnej gnienie雟kiej, by kanonikiem kapitu造 krakowskiej i przebywa na dworze M. Dzierzgowskiego, arcybiskupa; ㄆkasz, malarz, którego p璠zla obraz Matki Boskiej w Czerwi雟ku nad Wis章, w o速arzu wielkim s造nie cudami. W豉dys豉w Jagie陶o w 1410 r., id鉍 na Krzy瘸ków, modli si przed tym obrazem, zanim na polach wsi Grunwaldu i Tannebergu odniós wietne zwyci瘰two. I Jan Kazimierz w r. 1648, staraj鉍 si o koron, kilkakrotnie Czerwi雟k nawiedza, oddaj鉍 losy wyboru i 篡cia swego opiece cudownej Matki Boskiej. Maciej, doktor medycyny, zarz鉅ca szko造 katedralnej we W這c豉wku, zmar w Budzie na W璕rzech. Stanis豉w Starszy, profesor wymowy w Akademii krakowskiej, wyda „S鉅 Parysa”, tragedy, któr najznakomitsza m這dzie szlachecka odegra豉 w obecnoci króla Zygmunta I, królowej Bony i ca貫go dworu. Stanis豉w M這dszy, zwany Bed, doktor w. teologii, m嘀 gruntownej nauki, uczy wymowy w Akademii krakowskiej, w latach podesz造ch wst雷i do zakonu kanoników Grobu Chrystusa w Miechowie. Szymon, zmar造 w r. 1558 profesor, by lekarzem znakomitej i wielkiej wzi皻oci. Feliks, brat Szymona, profesor medycyny w Akademii krakowskiej, by lekarzem W Hiszpanii, na dworze Karola V, cesarza niemieckiego. Wojciech, doktor filozofii i medycyny, w 1657 r. by rz鉅c nacyi polskiej w Akademii padewskiej. Jan, by nauczycielem Marcina z Urz璠u, znakomitego botanika, zmar貫go oko這 r. 1590. Hieronim wyk豉da w Akademii krakowskiej oko這 r. 1544, Mateusz od 1535 do 1541, Micha oko這 1548 roku. Jan Jaktorowski, zdun, stawia piece kaflowe na zamku warszawskim (1581—1604). Ceroni, architekt, za arcybiskupa Szembeka, reparowa zamek warszawski. Adam Jarzynka, ksi嘀ki przez siebie ozdobnie oprawiane znaczy „Introliga: Lov”, (1614—1634). Jerzy Barszcz kupiec, w r. 1758 wystawi Ogrójec murowany na zewn靖rz kolegiaty i poczyni ró積e ofiary do kocioów tutejszych. Gall i Bolek — 這wiczanie, o których Szymon Starowolski wspomina, jako o profesorach Akademii krakowskiej. Antoni Emanuel Passecki, po napisaniu rozprawy otrzyma stopie doktora medycyny w Montpellier 1834 r. Jakób Roscovius, zostawszy doktorem filozofii 1590 r., by przybocznym lekarzem Piotra Tylickiego, biskupa krakowskiego. Korneliusz od w. Anzelma Meszczy雟ki, urodzony 1752 r., Glicery Józef od w. Bernarda Baxter, urodzony 1724, — uczeni pijarzy. Andrzej Pohl, doktor w. teologii, wizytator sióstr mi這sierdzia i Zgromadzenia ksi篹y misyonarzy, urodzony 1742, uczony misyonarz, zbudowa kamienice, które by造 po obu stronach kocio豉 w. Krzy瘸 w Warszawie i jest za這篡cielem Szpitala Dzieci靖ka Jezus w Wilnie. Jan Bogdan, kanonik honorowy warszawski, urodzony 1813 r., znakomity mówca. Rafa Kazimierz Arte雟ki, wierszopis w drugiej po這wie XVII w. Walenty St瘰zewski doktor medycyny, urodzony 1796 r., Antoni Józef Szabra雟ki, urodzony 1801 r., s璠zia wielce szanowany jako nieugi皻y czciciel sprawiedliwoci, za這篡ciel pisma „Biblioteka Warszawska”. Agnieszka Helwich, urodzona 1823 r., za這篡cielka Schroniska dla nauczycielek w Warszawie i d逝goletnia kierowniczka tego zak豉du. Bus豉wa i Wissomira, franciszkanki, które 1241 r. przy napadzie Tatarów na klasztor w Zawichocie z innemi zakonnicami (60) i zakonnikami (12) zosta造 zamordowane, przyczem g這wy i kawa趾i cia豉, na dzidach i mieczach poganie po ulicach miasta roznosili i rozrzucali. Maciej z υwicza w 1562 r. by ministrem zboru kalwi雟kiego w Jastrz瑿i, a Gustaw Ludwik Schwartz, urodzony 1811 r. zosta pastorem i przez d逝gie lata by jedynym duchownym ewangelickim, który pracowa na polu literatury duchownej. 

Do miasta zamo積ego, do ludzi wykszta販onych, bywalców zagranic, maj鉍ych ju inne wymagania, z ch璚i przybywali kupcy ze Wschodu z wyrobami jedwabnymi, a na s豉wne jarmarki spieszyli Anglicy, Bawarczycy (Norymberga), Francuzi, Niemcy, Ormianie, Turcy, Wo這si, Grecy z Liwadyi z ca造mi stosami bakalii i korzeni, mieszka鎍y Buchary z wyrobami we軟ianymi, Persowie z drogiemi materyami i safianami, Chi鎍zycy i t. d. i rozk豉dali swe towary. Najpi瘯niejszych futer dostarczano z Moskwy. Nie brakowa這 i 篡dów z zastrze瞠niem: „aby za oszukania w podatku nie by這, s璠zia jarmarczny ma obra chrzecijanina wiarogodnego i jednego dobrze zaleconego 篡da, obmyliwszy mu nagrod, cz瘰to kaza rewidowa bó積ic i gospody, gdzie 篡dzi stawaj”. W υwiczu odbywa這 si 6 jarmarków, a jeden z nich na w. Mateusza przez arcybiskupa Stanis豉wa Karnkowskiego, w dniu 12/VIII 1584 r. ustanowiony z alternatyw, to jest, aby w jednym roku na Starem Miecie, a w drugim na Nowem si odbywa. Jarmark ten, do 6 niedziel rozci鉚ni皻y, u豉twia miastom Rzeczypospolitej nabywanie potrzebnych, a nawet zbytkownych rzeczy i 章czy Zachód ze Wschodem w wymianie bogactw krajowych. Co to by造 za zjazdy! Dzi jeszcze mieszka鎍y wspominaj owe b這gie czasy, gdy wszystkie okoliczne pola, zape軟ione by造 stadami byd豉, owiec, trzody, koni, - gdy rynki zastawione by造 kilkoma rz璠ami bud dla kupców hurtowych, a Piotr Dufour, konsyliarz, nadworny drukarz Jego Królewskiej Moci, wydawa „katalogi ró積ych ksi鉚 i komedyi” znajduj鉍ych si w jego sklepie w υwiczu na Nowem Miecie. Mieszkania u w豉cicieli zamawiano z roku na rok. Stali mieszka鎍y ze swych lokali ust瘼owali i szukali przytu趾u w podwórzach, przybysze, nie mog鉍 pomieci w domach, obozowali w sadach i na polach pod go貫m niebem. W 1804 r. za 2 pokoiki i stajni murowan jaki Zdanowicz zap豉ci obywatelowi Zawadzkiemu 30 dukatów, za 興ób w stajni 5 dukatów, za plac na namiot florenów 24. Maciej Jezierski, rymarz, za 3 prz瘰豉 pod parkanem zap豉ci fl. 30. Maryan Grzybowski, podkomorzy warszawski, 篡j鉍y oko這 1700 roku, zawiadamia 穎n, 瞠 „za stancy na dob p豉c 4 talary, obieca貫m, 瞠 dam gosposi ja這szk, a bratu jej da貫m kwit na 2 korce pszenicy... Zanosi si na burdy; Litwy najecha這 mnóstwo, jedni na drugich pogl鉅aj ukosem... Koroniarze mieszaj si do nich i ju nawet by造 wyzywy...” W owych czasach z miodu, wina i piwa, wypitego w ci鉚u jarmarku, mo積aby by這 uformowa jezioro, po którem mia這 dwumasztowy okr皻 móg豚y 瘸glowa. W r. 1807 Zawadzki Antoni, obywatel, w imieniu miasta pisze do reprezentanta miast polskich: „Przez wprowadzenie akcyzy (przez rz鉅 pruski) jarmarki najs豉wniejsze upad造, a najohydniej niegodziwe i nies造ne, prawem polskiem zakazane towary sprowadzi pozwoli, (w jednym roku niepoczciwych niewiast 180 chrzecijanek, a 80 篡dówek), aby cnot, poczciwo, panie雟two na tandecie sprzedawa造, aby skarb przez akcyz by zbogacony...” Oko這 1823 r. ksi嘀 Drucki Lubecki, minister skarbu Królestwa Polskiego, wyjednawszy nowe przywileje, wskrzesza jarmarki 這wickie, gównie na konie, których chów znakomicie si pocz像 w kraju rozwija, lecz August Wilko雟ki, humorysta, pisz鉍 o powodzeniu Rajczaka, kompozytora krakowiaków, wyra瘸 si: „tr鉉y na jarmarku 這wickim najwi瘯sz odgrywaj rol”. Za tr鉉ienie wiwatów Rajczak wywióz przesz這 300 rubli, kiedy zdolny artysta sprzeda wówczas zaledwie 17 biletów na swój koncert. 

W 1849 r. jaki Dowbor podczas jarmarku urz鉅zi pochód Bachusa. S造nny hulaka, kupiwszy 14 beczek wina w璕ierskiego, w這篡 je na wóz i, obje盥瘸j鉍 miasto z towarzyszami, cz瘰towa tym winem wszystkich spotykanych przechodniów. Poniewa pochód ten wywo豉 sporo zamieszania i kilkanacie awantur, policya Dowbora z jego pijack dru篡n zamkn窸a w areszcie. W par lat póniej awanturniczy szlachcic z 璚zyckiego po pijanemu podpali w nocy wszystkie kramy, stoj鉍e w Rynku, lecz illuminacya ta drogo go kosztowa豉. Wszystkie pisma drukowa造 s嘀niste sprawozdania z jarmarków, a Emil Sobolewski z redakcyi „Kuryera Warszawskiego” jedzi stale do υwicza, jako korespondent specyalny. Znano go pod imieniem „Urbanka”, a s豉wne jego niadanie ze ledziem pocztowym w υwiczu d逝gi czas by這 wspominane. Podczas wystaw rolniczych, urz鉅zonych w 1858 i 1859 roku, jarmarki si o篡wi造: w r. 1858 sprowadzono koni 2724, woów 1586, krów 724, owiec 15,867 i wieprzy 1312, — p豉cono najlepiej za konie robocze i wo造 do p逝ga. 

Wobec rozga喚zionych stosunków handlowych i g這nych jarmarków znaczenie υwicza wzmog這 si i dosz這 do tego stopnia, i stolica arcybiskupów sta豉 si spichrzem stolicy pa雟twa. Do υwicza sprowadzali si i osiedlali znakomici artyci i rzemielnicy, tworzyli zgromadzenia i stowarzyszenia. I tak: by cech kunierzy, istniej鉍y ju w 1443 r., kowali (do nich, od 1685 r., nale瞠li kotlarze), który posiada przywilej, wydany przez Jakóba z Sienny, arcybiskupa, w r. 1474; szewców (do nich nale瞠li i garbarze — posiadaj przywilej Jakóba z Sienny z r. 1475); prasoów („Konfraternia Solarzy”) — posiadaj przywilej Jana ζskiego z r. 1530; piwowarów, którzy w 1539 r. wystawili ratusz w rynku Nowego Miasta, w 1822 r. rozebrany; stelmachów, do których nale蕨 i ko這dzieje od 1659 r., posiadaj鉍y przywilej króla Zygmunta Augusta z 1555 r.; garncarzy i zdunów (od 1744 r. do nich nale瞠li i mularze, którzy w 1904 r. utworzyli cech oddzielny) — przywilej Jakóba Ucha雟kiego; bednarzy — posiadaj鉍y przywilej Stanis豉wa Karnkowskiego, zmar貫go w 1603 r.; z這tników, (do nich nale瞠li: introligatorzy, zwani ksi嘀nikami, malarze, snycerze, szkatulnicy i szmuklerze, — przywilej Wawrze鎍a Gembickiego z 1616 r.; cyrulików—posiadaj przywilej Jana W篹yka z 1632 r.; lusarzy, (do którego nale瞠li: frenernicy, iglarze, ludwisarze, miecznicy, no穎wnicy, zegarmistrze, zwani sztukmistrzami, mosi篹nicy. szlifierze, gwodziarze, puszkarze i blacharze; blacharze w r. 1904 utworzyli cech oddzielny) — posiadaj przywilej Jana W篹yka, zmar貫go w 1638 r ; stolarzy (i cielów) — posiadaj przywilej króla Jana Kazimierza z 1652 r.; piekarzy — posiadaj przywilej Jana Stefana Wyd瞟i z r. 1680; rymarzów (do nich nale瞠li: miechownicy, panicy, konwisarze, szklarze, hafciarze, powronicy) — posiadaj przywilej Micha豉 Radziejowskiego kardyna豉 1704; rzeników, którzy od 1729 r. obowi頊ani s do wyst瘼owania i asystowania przy procesyi podczas Bo瞠go Cia豉 w kontuszach i ze strzelb; mielcarzy - 1745 r.; siodlarzy — 1745 r.; m造narzy — posiadaj przywilej W豉dys豉wa ㄆbie雟kiego z 1762 r., który król August II potwierdzi; furmanów—1745 r.; olejników — 1745 r. kominiarzy — utworzonych w r. 1886; rusznikarzy, tokarzy. A byli jeszcze architekci, farbiarze, tkacze (1380 r.) 豉ziebnicy (1581), brukarze (1586 r.), sukiennicy (1675 r.), mydlarze (1740, blicharze (1786 r.) i t. d. i ci prawdopodobnie do jednego ze zgromadze, tu wykazanych, nale瞠 musieli. 

Kupcy posiadaj przywileje Jana W篹yka, arcybiskupa, zmar貫go w r. 1638 i Teodora Potockiego z 1724 r., piecz耩 srebrn z 1607 r., takie dwie cechy z 1680 r., buzdygan, kufel czyli kabat, 2 konwie, 這kie, m這tek, krzy cynowy, 2 chor鉚wie (jedna — dar Pra禦owskiego, arcybiskupa, druga — Andrzeja Any磬a, kupca z Wronek), skrzyni miedzian z herbami mosi篹nymi, w której przechowuj ksi璕i i akta od 1662 r. Mieli i organki, które im w. r. 1772 zabrali konfederaci 喚czyccy. Podczas rezurekcyi kupcy wyst瘼owali z broni paln pod dowództwem kapitana i 2 poruczników i asystowali podczas nabo瞠雟twa. 

Kolegiata 這wicka. Fot. St. Thugutt

Archikonfraternia strzelecka, której król „tarczowy” przywilejem Jana ζskiego z 1578 r. pobiera na szkar豉t z. 25 gr. 10, posiada豉 tarcz okr鉚章 drzewnian z 1792 r., dot鉅 przechowywan. Wymalowany na niej kurek otoczony jest napisem:

„Trudno przenikn寞 tego, komu dzi niebiosy,
Szczliwe swe na króla ominuj losy,
Ka盥y b鉅 myli dobrej strzelcu, któ to zgadnie,
Je瞠li nie na ciebie ten wyrok padnie”. 

Litery S. P. P. M. . K. S. znacz: Szymon Przedziecki, prezydent miasta υwicza, król strzelecki. 

W r. 1685 miasto liczy這 8 cechów, w 1745 - 19, w 1777 - 17, w 1908 - 14. Mieszka鎍y byli tak wy獞iczeni i biegli w swoich kunsztach, 瞠 Abraham Stoglilembergius nazywa υwicz rywalk Norymbergi i niejako zbrojowni ca貫go Królestwa, w którym chocia瘺y najliczniejsze wojsko mog這by by uzbrojone, a to dla doskona這ci i mnóstwa rozmaitych narz璠zi wojennych i innego rodzaju, w tern miecie wyrabianych. Albertrandy podaje, 瞠 Stefan Batory na wypraw gda雟k poleci kupowa kopie dla wojska „w Warszawie, υwiczu i Poznaniu,” 

υwicz celowa równie nad inne miasta warzeniem piwa. To te Jerzy Ossoli雟ki, kanclerz wielki koronny za króla W豉dys豉wa IV, chc鉍 przekona, 瞠 do kuchni polskiej mog i powinny by u篡te tylko produkty krajowe, wyda uczt, na której wielu posów cudzoziemskich i panów traktowa piwem z υwicza. Piwo 這wickie wolno by這 przywozi do Warszawy, a kiedy z innych miast pochodz鉍e zabierano tam na zasadzie przywileju z d. 6 II 1659 r., wydanego Starej Warszawie, 這wickie nie podlega這 konfiskacie. 

Stanis豉w Murmelius drukowa ksi嘀ki w υwiczu od r. 1564 (J. Polancus „Directiorum ad confessarii munus Lovicii 1564”); Stanis豉w Karnkowski, arcybiskup, zmar造 w r. 1603, jaki czas pras drukarsk w豉snym kosztem utrzymywa, ale dopiero W豉dys豉w ㄆbie雟ki, prymas, dla potrzeby szczególniej kocielnego zarz鉅u w r. 1760 zaprowadzi sta章 drukarni. υwicz by wtedy jednem z ognisk ówczesnej literatury polskiej. Z pozwolenia arcybiskupa korzystali i literaci, wychodzi造 nawet rzadkie dzi ksi嘀ki. Komisya Edukacyjna ust雷i豉 domowi ksi篹y emerytów drukarni po jezuitach i po przeniesieniu jej z Kalisza, przeniesiono i wydawnictwo kalendarzy do υwicza. W 1833 r. Moryc Schindel otrzyma pozwolenie na otworzenie drukarni w υwiczu, lecz na sta貫 dopiero w 1882 osiad Karol Rybacki. 

Ignacy Krasicki, arcybiskup gnienie雟ki, z Dmochowskim i kilku wspó逍racownikami rozpocz像 drukowa w υwiczu gazet: „Co Tydzie”, we wst瘼ie do której zapowiedzia: „Jest nas 5, którzy mylimy, 2 którzy gadamy, a jeden — co pisze”. „υwiczanin”, wychodz鉍y od czerwca 1911 roku, daleko szczliwszy, albowiem wspó逍racowników ma multum! 

Wejcie gówne do kolegiaty 這wickiej. Fot. Al. Janowski

υwicz posiada tak瞠 osobliwo. Ulryk von Werdum i opat de Paulmiers, przez Pra禦owskiego chor嘀ego podejmowani byli nie積iczkami (niegu趾ami): — „jest to ptactwo tak du瞠, jak wróble, na grzbiecie szare, pod brzuchem bia貫 i dlatego tak nazwane, albowiem im grubiej nieg le篡, tem s t逝ciejsze, a kiedy nieg taje, ju ich nie wida”. ζdowski w swej „Historyi Naturalnej” utrzymuje, 瞠 ptak ten, zamieszkuj鉍y krain na pó軟ocnych kra鎍ach Europy, zwan Laponi, dla wielkiego zimna wydala si i pokazuje si wielkiemi stadami oko這 Pucka i υwicza. 

W υwiczu odbywa造 si kapitu造 zakonne i synody duchowne. Ostatni synod zwo豉 arcybiskup Stanis豉w Szembek w 1720 r. Przy licznem zgromadzeniu duchowie雟twa, w dniu 26 do 28 sierpnia w kociele kolegiackim, oprócz wst瘼nej przemowy samego prymasa, mieli kazania kanonicy gnienie雟cy. Z rozrzewnieniem patrzono na arcybiskupa, jak ten naj瘸rliwszy przez ca貫 篡cie opiekun przywilejów kocielnych codzie na nabo瞠雟twie by obecny i obszernymi wywodami wra瘸 duchowie雟twu jego obowi頊ki. Ustawy tego synodu wydrukowano w Warszawie 1720 r. 

Wielkopolanie szczególniej lubili υwicz, jako siedzib pierwszych ksi嘀靖 Rzeczypospolitej, arcybiskupów gnienie雟kich, to te radzi tu przybywali w gocin. Tu odby這 si kilka sejmików, zjazdów ogólnych, a nawet pod zas這n prymacyalnego krzy瘸 i dostojnoci, burzliwa szlachta knowa豉 intrygi i wi頊a豉 si w partye szkodliwe dla dobra ogó逝 i w豉dzy monarszej. Na zamku arcybiskupów senatorowie z prymasem naradzali si przed sejmami. A w czasie bezkrólewia, gdy arcybiskupi z mocy dostoje雟twa swego, jako interrexi, namiestniczo krajem rz鉅zili, na zamku 這wickim odbywa造 si t逝mne zjazdy, pos逝chania posów — papieskiego i zagranicznych monarchów. 

Zje盥瘸li do υwicza z wizyt i królowie. W d. 27 wrzenia 1785 r. król Stanis豉w August przyby do υwicza, gdzie prymas Micha Poniatowski na przyj璚ie mi貫go gocia wspania貫 i kosztowne uczyni przygotowania. Król przyby w towarzystwie biskupa Naruszewicza, ksi璚ia Poniatowskiego, przysz貫go podkomorzego koronnego, genera豉 Komarzewskiego, kilku senatorów i adyutantów. Za królem przybyli - Saluzzo, nuncyusz papieski, ambasador rosyjski, pos這wie angielski, hiszpa雟ki, kasztelanowa krakowska, liczni senatorowie, dygnitarze, urz璠nicy i obywatele województw z 穎nami, kilku biskupów, mnóstwo pra豉tów i kanoników. Ulice i rynki by造 wysadzone skrzeczyn, miasto iluminowane, na czterech bramach w miecie wzniesionych, owietlonych, by造 umieszczone wierszowane napisy. Cechy dawa造 ognia z broni r璚znej, s豉wetny Jan Urba雟ki, prezydent miasta, wita mow, która tak si podoba豉, i j dano do druku. Prymas w szczup造ch apartamentach, odpowiednio udekorowanych, w domu ksi篹y misyonarzy, podejmowa króla i zgromadzonych goci, a wieczorem zaprosi na komedye i reduty, które si odby造 w ratuszu. 

Z tego, co tu przytoczylimy, mo積a si przekona, 瞠 miasto υwicz by這by przysz這 do wielkiej wietnoci, gdyby nie liczne kl瘰ki, jakich dozna這, a które na zatamowanie jego wzrostu wielce wp造n窸y. Ju w 1263 r. Litwini tak zniszczyli miasto, 瞠 kamie na kamieniu nie pozosta. Ustawiczne pogorzele obraca造 w perzyn kocio造, szpitale: w roku 1590 spali這 si 340 domów. Znacznych uszkodze doznawa這 miasto z powodu gwa速ownych wichrów; z tych jeden w r. 1583 tak by natarczywy, 瞠 kilka kocioów, domów drewnianych i wiatraków ca趾iem wywróci, inne z dachu ogo這ci. Zerwa tak瞠 drewnian stra積ic na rodku gmachu ratusza stoj鉍, na której nieustannie jeden ze stróów miejskich czuwa, i t wraz ze stra積ikiem uniós連zy, w znacznej dopiero odleg這ci rzuci na ziemi, przyczem dziwnem zrz鉅zeniem Boskiem stra積ik 瘸dnej nie poniós szkody. W r. 1625, w sam dzie w. Jana, po po逝dniu, silny orkan, p璠z鉍 z wielk szybkoci chmury i piasek, wiele tak瞠 domów w υwiczu przewróci. Podobna szkoda spotka豉 miasto w r. 1648, w której skutkiem wiatru wiele domostw dachy straci這, i wiele stodó poprzewraca這 si zupe軟ie. W tym瞠 roku run窸a wspania豉 wie瘸 ratuszowa, o這wianym dachem pokryta, i, uszkodziwszy znaczn cz samego ratusza, 12 ludzi pozbawi豉 篡cia. Ludzie zabobonni przypisywali to wówczas sprawie czarownic, z których jedn w豉nie przed kilku dniami na mocy wyroku spalono i popio造 na dachu tej wie篡 w przeddzie upadku jej rozrzucono. Pomin預szy kl瘰ki morowego powietrza, które cz瘰to w grodzie prymasów grasowa這, nie podobie雟two nie wspomnie o pobycie Szwedów w υwiczu. 

W 1655 roku Karol Gustaw, król szwedzki, bez oporu zaj像 miasto i zostawiwszy ma章 za這g, uda si na dalsze zdobycze. Zostawiony 穎軟ierz, rozpasawszy si na wszelkie bezprawia, wyp璠za mieszka鎍ów z domów, nak豉da kontrybucye, 逝pi i burzy kocio造. Ofiar tego zniszczenia pad造: koció oo. bonifratrów i w. Jana Chrzciciela ze szpitalem i kaplic w. Krzy瘸 z ziemi prawie zrównane, oraz koció oo. dominikanów, znacznie uszkodzony w swych murach. Kolegiata, wie穎 wówczas wystawiona, zosta豉 tylko sprofanowana i ze srebra obrana. Zaledwie Szwedzi, uchodz鉍 przed zbli瘸j鉍 si znaczn si章 Polaków, υwicz opucili, niekarny polski 穎軟ierz w liczbie 30.000, rotami swemi zape軟iwszy miasto, do szcz皻u je z逝pi. Pomaga豉 mu w tem liczna czereda w這cian, którzy, maj鉍 pola przez nieprzyjació zniszczone, w rabunkach i rozbojach utrzymania 篡cia szukali. W tej ostatniej kl瘰ce straci這 miasto nietylko to wszystko, co rabusie unie mogli ze sob, ale nawet wszystkie okna powybijane, a wszystkie zamki i okucia powyrywane i zabrane zosta造. 

Zaledwie plaga ta przemin窸a, kiedy pobity w Prusach Rakoczy, sprzymierzeniec króla szwedzkiego, uciekaj鉍 do Siedmiogrodu, na υwicz drog swoj obróci, a nie znalaz連zy 瘸dnego 逝pu w miecie, najsro瞠j nad jego mieszka鎍ami pastwi si zacz像. Uchodz鉍 z 篡ciem przed takim srogim nieprzyjacielem, zbici i poranieni mieszczanie schronili si w okolicznych lasach, gdzie ich gód i w skutku tego rozwini皻a zaraza, nieustannie dziesi靖kuj鉍, ma章 tylko liczb zostawi造 przy 篡ciu. W r. 1657 nieprzyjaciel opuci miasto, ale ma這 kto ju potem do domu swego wróci, i przez d逝gi czas w υwiczu sta這 mnóstwo pustych i niezamieszka造ch domów. By豉 te to ju ostatnia tak wielka dla niego kl瘰ka. Odt鉅, cho go pojedyncze niekiedy dotyka造 po瘸ry, cho niejednokrotnie jeszcze cierpia這 od morowej zarazy, chocia niejeden jeszcze przechód wojsk, a mianowicie hyberny wytrzyma這, przecie ludno jego chocia nieznacznym przyrostem wzrasta jednak pocz窸a. O wietnoci mieszka鎍y i dzi marz! 

Ks. Jan Korytkowski podaje, 瞠 miasto υwicz, sk豉daj鉍e si za Starego i Nowego miasta, w 1510 r. mia這 samodzielnych osiad這ci 480, w 1685, — tylko 380, a w 1776 — 2 rynki, 2 przedmiecia, 6 ulic, 62 domów murowanych i 110 drewnianych, a nadto 146 domów zdezelowanych i placów pustych. W r. 1909 — domów 440, które pod逝g regestru zbiorowego pomiaru siedzib, dokonanego w r. 1848, zajmuj przestrze: wók 11, morgów 21, pr皻ów 57,67; nadto — cmentarze, b這nia, 章ki, wa造, rowy, wody — wók 9, mórg 10 pr皻ów 272,74, razem: wók 21, mórg 2, pr皻ów 30, stóp 41 miary nowopolskiej ¹). 

¹) υwicz, dzi miasto powiatowe, le篡 pod 52° 11' 1" szer. geogr., 57° 40' 5" d逝g. od wyspy Ferro. Budynki stacyi Dr. Warsz. Wied. wyniesione s nad poziom m. Ba速yckiego 41.760 sa瞠ni, stacyi Dr. Kaliskiej 40.67 sa. Ilo mieszka鎍ów w r. 1909 wynosi豉 7627 m篹czyzn, 6781 kobiet. 

Opis zabytków υwicza. 

W wewn皻rzn cian Kolegiaty, pod chórem ma造m, w r. 1684 wmurowano marmurow tablic erekcyjn, na której wyr積i皻y napis g這si, 瞠 koció parafialny w υwiczu „oko這 roku 1100 przez ksi嘀靖 Mazowieckich dla wygody parafian postawiony”. Je瞠li data ta jest zgodna z dyplomatami, to wie υwicz istnieje ju w XI wieku. W kolei czasów, gdy wie zosta豉 w豉snoci arcybiskupów gnienie雟kich, nowi posiadacze musieli koció hojnie uposa瘸, b鉅 w ozdoby wewn皻rzne, b鉅 w aparaty kocielne, skoro Jakób ze 疸ina, arcybiskup, wywi璚i w nim na biskupa p這ckiego w 1136 roku Wernera, herbu Ró瘸. Wojciech herbu Jastrz瑿iec, arcybiskup, wyniós go w r. 1433 do godnoci kolegiaty i kanoników uposa篡. Gdy przez dawno i po瘸ry drewniany koció uleg zniszczeniu, wi皻obliwy Maciej ㄆbie雟ki, arcybiskup, rozpocz像 budow od fundamentów nowej wi靖yni, w kszta販ie, w jakim si j widzi obecnie. Budow uko鎍zono znacznym nak豉dem w r. 1652, i ukaza豉 si okaza豉 kolegiata w stylu barocco, z dwiema z frontu wyniostemi wie瘸mi, o 2 mile zdaleka widocznemi. Miko豉j Pra禦owski, arcybiskup, w d. 14. X . 1668 r. kolegiat konsekrowa pod wezwaniem N. Maryi Panny Wniebowzi璚ia, przydawszy jej za patrona w. Miko豉ja biskupa. 

O速arzy w kolegiacie jest 14, kaplic 5, na zewn靖rz kocio豉 — Ogrójec. Pierwsz kaplic wzniós Jakób Ucha雟ki, arcybiskup, a Henryk Firlej, równie arcybiskup, za pozwoleniem papie瘸 Paw豉 V, cia這 w. Wiktoryi panny i m璚zenniczki, z cmentarza w. Pryscylii przy drodze „Salaria” przywióz z Rzymu do υwicza i na o速arzu w tej瞠 kaplicy umieci. Maciej ㄆbie雟ki, arcybiskup, dowiedziawszy si o zwyci瘰twie króla Jana Kazimierza pod Beresteczkiem w 1651 r., w miejsce drewnianego o速arza wzniós nowy, murowany, pomieci w antepedium tablic z siwego marmuru, przywiezion z grobu w. Wiktoryi, a na o速arzu ustawi trumienk srebrn w czci z這con, arcydzie這 sztuki z這tniczo-rzebiarskiej, i do niej prze這篡 szcz靖ki ziemskie wi皻ej, któr miasto i ca貫 ksi瘰two υwickie uzna這 za swoj patronk. Czaszk m璚zenniczki Henryk Firlej zachowa w z這tym futerale, per豉mi i drogimi kamieniami ozdobionym. Kajetan So速yk, biskup krakowski, wy這篡wszy 20.000 z這tych, „w dowód wdzi璚znoci kaplic kolegiaty, przy której by kanonikiem, do tej wietnoci, w jakiej dzi zostaje, przyprowadzi 1782 r.” Pod逝g rysunków Schroegera, architekta królewskiego, roboty kamieniarskie wykona Jan J璠rzej Hose, majster, sztukatorskie — I. M. Graff z Warszawy, gipsatury „Joseph Pechhner Sc. 1782 r.” W kaplicy tej przez 25 dni, t. j. od dnia 13 sierpnia do d. 7 wrzenia 1814 r., czyli do chwili uko鎍zenia odpowiednich przygotowa w kociele w. Krzy瘸 w Warszawie, ustawione by造 zw這ki Ksi璚ia Józefa Poniatowskiego. 

Drug kaplic Wzniós Jan Tarnowski, arcybiskup, w r. 1611, pod wezwaniem w. Trójcy. W o速arzu mistrzowskie dzie這 wyobra瘸 Pana Jezusa na krzy瘸 z osobami N. Maryi Panny, w. Jana Ewangelisty i w. Magdaleny, z jednej sztuki marmuru wietnie wykonane. Micha Ra w r. 1863 wykona figury w. Piotra i Paw豉. 

Trzeci kaplic wymurowa Jan W篹yk, arcybiskup, w 1640 r., „na powi瘯szenie chwa造 Bo瞠j, na rozmno瞠nie czci N. Maryi Panny”, do ustawionego w niej o速arza w. Jana Nepomucena „konfraternia i konfederacya w. Jana Nepomucena w r. 1674 jest przeniesiona”. 

Czwart kaplic ku czci Najw. Sakramentu postanowi wznie Jan Lipski, arcybiskup, wyznaczywszy na jej zbudowanie 20.000 z這tych, a 30.000 z. przeznaczywszy na uposa瞠nie kap豉nów, zwanych kapelanami, przy tej瞠 kaplicy. Brat Jana, Filip Lipski, opat w鉍hocki, scholastyk gnienie雟ki, zaledwie wzniós fundamenta i dopiero Samuel Lipski, starosta Stanis豉wski, w r. 1647 wyko鎍zy kaplic, której sklepienie i ciany Stanis豉w Szembek, arcybiskup, w r. 1718 poleci Adamowi Swachowi, braciszkowi zakonu franciszkanów, pokry malaturami, zastosowanemi do o速arza; o速arz z kolumnami, pomi璠zy któremi stali 4 ewangelici i baranek z chor鉚iewk, za 6000 Wilhelm Barsz (czy Barszen) z Warszawy, wyz這ci, w czci odmalowa. O速arz ten spali si. Obecnie b璠鉍y obraz w o速arzu, Dobrego Pasterza, jest p璠zla Jana Jerzego Plerscha. 

Pi靖 kaplic z o速arzem Pana Jezusa Ukrzy穎wanie, wzniós Adam Komorowski, arcybiskup. 

Wielki o速arz wzniós Wac豉w Leszczy雟ki arcybiskup, lecz kiedy ten zgorza w 1761 r., kapitu豉 wystawi豉 tymczasowo nowy z muru, do którego W豉dys豉w ㄆbie雟ki, arcybiskup, zamówi w Rzymie w r. 1763 obraz Wniebowzi璚ia Najw. Maryi Panny, a Jan Jerzy Plersch, pod逝g planów architekta Schroegera, wykona za 110 czerwonych z這tych z drzewa lipowego: 2 cherubinów, 4 ewangelistów, baranka z promieniami, ram do obrazu i inne ozdoby. Antepedyum z czystego srebra ofiarowa w 1719 r. Jan Witkowski, kanonik gnienie雟ki i 這wicki. 

W o速arzu Najw. Maryi Panny Wi瘯szej albo nie積ej, zwanej „Rorate”, obraz Matki Boskiej Ró瘸鎍owej, jest p璠zla Antoniego Strza貫ckiego. O速arz ten wzniós Jerzy Rokicki, kanonik 這wicki, zmar造 w 1629 r., i uposa篡 ksi篹y rorantystów, którzy codziennie w kolegiacie odprawiali msz w. piewan, zwan „Rorate”. 

W o速arzu w. Rozalii, wzniesionym kosztem Wac豉wa Leszczy雟kiego w r. 1666, w o速arzu w. Józefa Oblubie鎍a i w o速arzu w. Barbary, wzniesionym kosztem Wawrzy鎍a Jaroci雟kiego, w 1723, obrazy na zasuwach: w. Antoni Padewski, w. Izydor Oracz i w. Piotr i Pawe, s p璠zla Józefa Buchbindera. O速arz w. Liboryusza wystawi Teodor Potocki, arcybiskup. W o速arzu w. Anioów Stróów, obraz w. Miko豉ja na zasuwie jest p璠zla Aleksandra Przewalskiego z 1886 r. W o速arzu w. Rocha i Sebastyana jest obraz p璠zla „Petrus Zaise Venetus S. R. M.” W o速arzu w. Anny, obraz w. Zyty — p璠zla El. Mar. Oczykowskiej. 

Na cianach kolegiaty porozwieszane s obrazy, z tych — w. Cecylia przed wielkim o速arzem p璠zla Wro雟kiego z XVIII w., trzy obrazy, po 8 這kci wysokie, nad stallami kanoników zawieszone, szko造 flamandzkiej wyobra瘸j: Narodzenie, Ofiarowanie i Narodzenie N. M. Panny. Obraz w. Sebastyana na filarze przy o速arzu Anioów Stróów — p璠zla Grzegorza Zarzyckiego. Obraz „Wotywny” Pana Jezusa Ukrzy穎wanego posiada u spodu, w samym rogu posta ofiarodawcy w postaci kl璚z鉍ej, ze z這穎nemi r瘯oma. W kaplicy w篹ykowskiej nad konfesyona豉tni wisz 2 obrazy malowane na drzewie dobrego p璠zla. 

Nad zakrysty wikaryuszowsk jest izba, tak zwana „kapitularz”, w której pod逝g ostatniego spisu ma by do 1000 ksi嘀ek ró積ej treci i archiwum. Nad zakrysty kanoników, wzniesion przez arcybiskupa Adama Komorowskiego, jest skarbiec, w którym znajduj鉍e si ró積e srebrne aparaty, naczynia i sprz皻y w r. 1852 ocenione by造 na rubli 12571 i kop. 9. 

Zewn靖rz wielkiego organu o 27 g這sach, jaki „Masuita scripsit” po 豉cinie czterowiersz, który w przek豉dzie polskim przytaczam:

„Milczy tam Apollo, gdzie srebra nie daj,
Milczy i ma muza, gdzie nie zabrz隕aj,
Czem Apollo nie gardzi, temu muza rada,
B鉅 hojnym — dla hojnych szczodrym by wypada”. 

Na jednej z wie, od strony pó軟ocy, Jan W篹yk, arcybiskup, kaza umieci zegar i 2 dzwony do wielkie do bicia godzin i kwadransów. Zegar ten w r. 1767 reparowa L. Jochne, a w 1817 Jan Ziemkiewicz. 

W grobach kolegiaty spocz瘭i: Konstantyn Lipski (†1698), arcybiskup lwowski, i 12 arcybiskupów gnienie雟kich: Jan Przer瑿ski zmar造 w υwiczu 1562 (pomnik), Jakób Ucha雟ki zmar造 w υwiczu 1580 (pomnik d逝ta Jana Micha這wicza z Urz璠owa), Jan Tarnowski † w υwiczu 1606 r., Henryk Firlej † w Skierniewicach 1626 r. (pomnik), Jan W篹yk † w υwiczu 1638, Jan Lipski † w ㄊszkowicah 1641, J璠rzej Leszczy雟ki † w Skierniewicach 1657 i Wac豉w Leszczy雟ki † w ㄊszkowicach 1666 (maj wspólny pomnik), Miko豉j Pra禦owski † w zamku ujazdowskim 1673 (pomnik), Krzysztof Antoni Szembek † w υwiczu 1748 r., Adam Ignacy Komorowski † w Skierniewicach 1759 r. i Aleksander W豉dys豉w ㄆbie雟ki † w Warszawie 1767. 

Grobów pod kolegiat jest przesz這 20. Grób cz這nków kapitu造 這wickiej, oznaczony literami S. C. (Sepulchrum Capituli), znajdzie si pod kaplic W篹yka. Niektórzy w nim pochowani posiadaj nagrobki z portretami, wmurowanymi w cian kocio豉. Portret dwutwarzowy ks. Adama Kazimierza Oporowicza, d-ra obojga prawa, kanonika 這wickiego i 喚czyckiego, kto w r. 1899 zamieni na jednotwarzowy, a ks. Jana Stanis豉wa Grabowskiego, kanclerza lwowskiego, archidyakona uniejowskiego, kanonika gnienie雟kiego i 這wickiego w r. 1912 wyrwa, zostawiwszy puste miejsce. 

Maj pomniki w kolegiacie i osoby wieckie, których zw這ki chowano w grobie wspólnym: Cebrowskiego, pod o速arzami w. Barbary, Józefa, Rozalii, Wiktoryi, Anioów Stróów i w innych miejscach. Przy kolegiacie by豉 kapitu豉, dobierana z ludzi zdolnych, zacnych i uczonych, u篡wanych nieraz do pos逝g w sprawach kraju i religii; niejednokrotnie kazano jej piastowa godnoci przy boku króla. To te król Sobieski wyra瘸 si o kapitule 這wickiej z pewnem uznaniem i tytu這wa j: „Collegiatarum Nobilissimam” (najszlachetniejsza), a J璠rzej Olszowski, arcybiskup mówi: „...瞠 z kolegiat w kraju 這wicka pierwsza i innym kapitu這m równa, tylko najpierwszym katedrom ust瘼uje”. W kapitule zasiada這: 4 pra豉tów: prepozyt, dziekan, którego kosztem w r. 1781 ustanowiony zosta sufragan 這wicki, kustosz i archidyakon, (mia by i kanclerz, lecz familia arcybiskupa Komorowskiego odmówi豉 wyp豉cenia 140,000 marek, na ten cel zapisanych) i kanoników 11. W r. 1812 wskutek dekretu Ignacego Raczy雟kiego zniesiono pra豉ta kustosza i 2 kanoników. Obecnie kapitu豉 這wicka, pozbawiona wszelkich funduszów, liczy 5 pra豉tów i 4 kanoników, z których jeden stale rezyduje przy kolegiacie i pe軟i obowi頊ki proboszcza parafii. Do us逝g parafialnych i piewania godzin kanonicznych przy kolegiacie istnieli: wikaryusze i misyonarze (13, starszy z nich, z tytu貫m podproboszcza, mieszka przy kociele w. Leonarda), rorantyci (6), prebendarze (6), psa速erzyci (6, — starszy z nich tytu這wa si proboszczem i by kanonikiem „natus” 這wickim), kapelani (8), kaznodzieje (3), spowiednicy (5). 

Pod dozorem i zarz鉅em kapitu造 這wickiej by造 instytucye dobroczynne, które powsta造 z darów arcybiskupów, kanoników i ró積ych osób dobroczynnych wieckich. 

Instytut wyposa瘸nia cnotliwych a ubogich dziewic, na który jeden z kanoników zapisa 2,000 czerwonych z這tych, bractwo mi這sierdzia, któremu w r. 1603 Stanis豉w Karnkowski, arcybiskup, da pocz靖ek. Instytut za這穎ny zosta przez arcybiskupa Jana W篹yka, maj鉍y na celu wspieranie nieszczliwych w czasie pomoru, nieurodzaju lub jakiej innej kl瘰ki nadzwyczajnej. Do otrzymanych 20,000 z這tych z czasem kapitu豉 do章czy豉 6,300 i procent od tych dwóch sum obraca豉 na pogorzelców w ksi瘰twie. Instytucya „Góra pobo積a” (Mons Pietatis), czyli lombard, za這穎na przez arcybiskupów, ustawicznie chyli豉 si ku upadkowi, dopiero Stanis豉w Szembek, arcybiskup, zapisa 7,000 z這tych, a Teodor Potocki, arcybiskup, 12,000 z這tych, i od tej pory n璠za w miecie powstrzymana zosta豉. Pogorzelcy po篡cza mogli najwy瞠j 600 z這tych ka盥y, z obowi頊kiem zwrotu czciowo po z這tych 50. W r. 1899 rz鉅 kapita造 tej instytucyi rozdzieli pomi璠zy 3 kasy po篡czkowo-oszcz璠nociowe, otwieraj鉍e si w miastach: υwiczu, Skierniewicach i Sochaczewie (stolicy powiatu a dawniej ziemi sochaczewskiej w województwie rawskiem, do której i υwicz z ksi瘰twem nale瘸). Instytut w. Leonarda, zwany Bartoszkami, któremu da pocz靖ek w r. 1742 ks. Jan Dziewierski, wikaryusz przy kolegiacie. Rada gubernialna opieku鎍za w Warszawie poleci豉 procent od kapitaów tego instytutu rozdawa uczniom niezamo積ym. Instytut ubogich i niedo喚積ych (10—11), szczególniej z υwicza pochodz鉍ych, przy probostwie szpitalnem w. Jana Chrzciciela istniej鉍y, którego fundusze w r. 1864 rz鉅 przekaza powiatowej 這wickiej Radzie dobroczynnej. 

Fara czyli koció parafialny w. Ducha, fundacyi Miko豉ja Kurowskiego, arcybiskupa w r. 1404. W r. 1604 Wawrzyniec Gembicki, arcybiskup, wzniós wie輳, któr dopiero w r. 1904 za staraniem ks. Ludwika Czajewicza kanonika i proboszcza wyko鎍zono. Kaplic w tym kociele jest 4 i o速arzy 4, a na zewn靖rz Ogrójec. Kaplica pierwsza, miejska, zwana Rószkiewiczowsk, w. Anny (lub Matki Boskiej Cz瘰tochowskiej), druga w. Trójcy, zgromadzenia rymarzy, trzecia w. Kryspina i Kryspiniana, zgromadzenia szewców, czwarta Matki Boskiej Ró瘸鎍a w., wzniesiona w r. 1833. W o速arzu tej kaplicy ustawiona jest statua drewniana Matki Boskiej, przeniesiona z kocio豉 oo. dominikanów, o której ks. Sadok Bar鉍z pisze: „...rzebiona, Naw. Maryi Panny 豉skawej, wed逝g wiadectwa Siejkowskiego”. W o速arzu wielkim obraz w. Piotra aposto豉 na zasuwie p璠zla Jana Belowa z Cz瘰tochowy. W o速arzach: Pana Jezusa Ukrzy穎wanego i . Jana Nepomucena i Wac豉wa, obrazy na zasuwie, w. Roch i w. Izydor oracz - p璠zla Stronga z Warszawy. W o速arzu w. Barbary na zasuwie w. Antoniego Padewskiego, malowany w Krakowie, dobrego p璠zla. Na zewn靖rz kocio豉 wmurowany w cian kamie, wyobra瘸j鉍y niewiast, jest zabytkiem z XVII wieku, w stylu odrodzenia, przeniesionym z jednego z kocioów ju nieistniej鉍ych. Od czasów najdawniejszych, a mo瞠 i od pocz靖ku istnienia, kocio豉 w. Ducha, mia zawsze proboszcza i wikuaryuszów, dopiero Antoni Ostrowski, arcybiskup, w r. 1782 poda myl przeznaczenia dochodów z tego probostwa na rzecz domu ksi篹y emerytów, i Stolica Apostolska w r. 1784 projekt prymasa zatwierdzi豉. Od tej pory przy kociele mieszka komendarz, tak zwany „wieczysty”, mianowany przez prowizora domu. W r. 1831 ks. Wincenty Fryderyk, kanonik 這wicki, prowizor, zrzek si dochodów z probostwa, i od tej pory kocio貫m i parafi zarz鉅za proboszcz, maj鉍 do pomocy dodanego sobie wikaryusza. 

Koció w. Leonarda, pod逝g opisu kolegiaty z r. 1852 „dawniej ju egzystuje (ni kolegiata), z t ró積ic, i nowy koció obszerniejszy, s逝篡 dla nowo za這穎nego miasta υwicza, a dawny w. Leonarda dla wsi okolicznych w u篡waniu pozosta i umar造ch z wsi grzebano przy starym, a z miasta przy nowym kociele. Z tego powodu ksi篹a dawniejszego kocio豉 zwali si „Vicarii rurales”, przy nowym „Vicarii villani”. Koció w. Leonarda z muru wzniós Andrzej Kazimierz Cebrowski, lekarz i aptekarz 這wicki, a w r. 1624 Wojciech Zimny do czci murowanej naw drewnian przystawi. W r. 1635 po瘸r zniszczy koció, przeto Pawe Kosicki, kanonik gnienie雟ki, dziekan 這wicki, zmar造 w 1778 roku, w豉snym kosztem go odbudowa. W zakrystyi na sklepieniu przechowa si napis po 豉cinie „dnia 20 czerwca 1618 roku”, na belce, oddzielaj鉍ej presbiteryum od nawy, „rok 1642”. O速arzy w tym kociele jest 5, z tych 4 boczne, przeniesione z kaplicy ksi篹y misyonarzy po jej zamkni璚iu, z t zmian, 瞠 z jednego wyj皻y obraz Najw. Maryi z Dzieci靖kiem Jezus na r瘯u, pokryty sukienk srebrn (arcydzie這 smaku i sztuki poz這tniczej) przewieziony zosta do kaplicy ksi嘀靖 Radziwi陶ów w Nieborowie, a w miejsce jego wstawiono obraz w. Leonarda, namalowany przez ks. Stanis豉wa Retk, dziekana soko這wskiego w r. 1904. W o速arzu w. Ma貪orzaty — obraz wi皻ej malowany w r. 1718. Na cianie kocio豉 wisi obraz w. Katarzyny wotywny, p璠zla ks. Andrzeja Gorczy雟kiego, wikaryusza. 

Krzy w Strugienicach, pow. 這wicki. Fot. Al. Janowski

Koció w. Jana Chrzciciela mia ju sta w r 1404 roku. W r. 1603 wybudowany z drzewa przez Stanis豉wa Karnkowskiego, arcybiskupa, ks. Jan Witkowski, proboszcz miejscowy, podwign像 z ruiny. Obecnie stoj鉍y koció wymurowa w r. 1732 Teodor Potocki, arcybiskup, na cze w. Trójcy i w. Teodora i Jana Chrzciciela. W r. 1842 uleg fronton pewnej zmianie przez przybudowanie z obydwu stron kocio豉 kamienic pi皻rowych na mieszkanie ksi篹y emerytów. Obraz w. Jana w o速arzu jest p璠zla Ludwika Krudaszewskiego z Zamocia, a obraz Matki Boskiej Nieustaj鉍ej Pomocy — El. Maryi Oczykowskiej. W zakrystyi godne widzenia ciborium, zabytek z XVI wieku. 

Probostwo — koció貫k w. Jana, zwane „szpitalnem”, by這 w υwiczu najs豉wniejsze, zalicza這 si do najdawniejszych. Za arcybiskupa Teodora Potockiego proboszcz w. Ja雟ki by zarazem kapelanem kaplicy na zamku. 

Ju w 1620 r. naradza si Wawrzeniec Gembicki, arcybiskup, ze zgromadzonem duchowie雟twem, jak mo積aby przyj z pomoc kap豉nom ubogim, niewidomym, chromym, dotkni皻ym ró積emi nieuleczalnemi chorobami, przycini皻ym wiekiem, jak równie ksi篹om emerytom, i postanowi dla nich wystawi dom w υwiczu. Lecz dopiero Antoni Ostrowski, arcybiskup, myl t w czyn wprowadzi. Podpisano w r. 1782 akt erekcyi i w r. 1790 wymurowano na ten cel dom parterowy. W r. 1842 kapitu豉 這wicka wznios豉 domy do dzi dnia istniej鉍e, w których obecnie si mieci biuro naczelnika powiatu, Nazaret ch這pców, instytut ubogich i niedo喚積ych — pod tytu貫m „przytu貫k w. Jana” i mieszkania prywatne. 

Koció p. w. Najw. Maryi Panny i w. Wojciecha B. M. Ks.Wojciech Siewierkiewicz, pierwszy rektor ksi篹y Pijarów, urz鉅ziwszy mieszkanie dla ksi篹y, zapragn像 wznie Dom Bo篡. Pierwsze fundusze na ten cel z這篡li Jan na Szamowie Szamowski, fundator kolegium, z ofiar pospieszy Pstroko雟ki i inni, najwi璚ej jednak z這篡 „pracowity Wojciech Zimny, gospodarz ze wsi Bobrownik. W 1900 r. koció odrestaurowano, a jedn z wie nietynkowan i niewyko鎍zon wyrestaurowano, wyko鎍zono i pokryto dachem. Koció o 3 nawach, z okaza章 fasad, w stylu barocco, wewn靖rz pokryty freskami, które przez wojsko w 1831 roku zosta造 uszkodzone, a nast瘼nie w 1834 r. w czci pokryte wapnem. W 1898 r. malatury ocala貫 na sklepieniach odnowi i uzupe軟i 留瘸rski, 這wiczanin. O速arzy jest 6, na jednym z 2-ch mniejszych wymalowany jest Pelikan, karmi鉍y piersiami trzy piskl皻a. Pod o速arzem Serca Jezusowego, który nie istnieje, w r. 1748 z這穎no w grobie serce Krzysztofa Antoniego Szembeka, protektora i dobroczy鎍y ksi篹y Pijarów, o czem wiadczy tablica miedziana poz豉cana z portretem, wmurowana w cian kocio豉. Na blasze cynkowej, zawieszonej na cianie kocio豉, wyryta jest erekcya kocio豉. Wisz portrety: ks. Wojciecha Siewierkiewicza, pierwszego rektora, Wojciecha Zimnego, zmar貫go w d. 1 VIII 1714 r., portrety 3-ch braci stryjecznych Gozdawitów; niema ju kopii obrazu Le Brun'a w. Magdaleny pokutnicy, do którego pozowa豉 malarzowi, do twarzy wi皻ej, s造nna pi瘯no de la Vallierre, ulubienica Ludwika XIV, króla francuskiego. Skarbiec zasobny, przechowuj鉍y relikwiarz z cz零tk drzewa Krzy瘸 wi皻ego, w 1886 r. wzbogacony zosta aparatami, przeniesionymi z kaplicy po ksi篹ach Misyonarzach w υwiczu. Z biblioteki, z這穎nej przewa積ie z dzie powa積ych, we w豉ciwym czasie cz ksi嘀ek wydano do biblioteki Szko造 Obwodowej, w章czonej obecnie do biblioteki Szko造 Realnej. W υwiczu od czasów najdawniejszych istnia豉 kolonia Akademii Krakowskiej. Z kolonii tej widocznie nie byli zadowoleni 這wiczanie, skoro us造szawszy o zgromadzeniu ksi篹y Pijarów, nauczaj鉍ych m這dzie bezp豉tnie, ju w r. 1667 kongregacy t do siebie sprowadzi pragn瘭i. W uskutecznieniu tych zamiarów, dopomóg im mimowoli Jan na Szamowie Szamowski, kasztelan gosty雟ki, który kolegium wystawi w υwiczu. Radca Wojenny pruski otrzyma sekretne polecenie od urz璠nika z Kamery Warszawskiej, któremu powierzone by造 interesy „篡dowskie, szynkarskie, duchowie雟twa katolickiego i szkolne”, aby nie gwa速ownie, ale powoli i cichaczem pozbawi ksi篹y Pijarów sposobu utrzymania szko造, przeladuj鉍 ich ustawicznie i wsz璠zie, i a瞠by szykanami doprowadzi do takiego stanu, aby ksi篹a sami porzucili szko喚 i rozwi頊ali zgromadzenie. W r. 1821 ksi篹a Pijarzy szko喚 sw za pozwoleniem wizytatora przenieli do domu ksi篹y Misyonarzów i zaj瘭i mieszkanie, w którem do r. 1815 mia這 pomieszczenie seminaryum ksi篹y wieckich, i tu szko豉 istnia豉 a do rewolucyi 1831 r. pod zarz鉅em ksi篹y Pijarów. W r. 1830 by這 nauczycieli 7, uczniów 193 w 4 klasach, wpisowego za nauk p豉cono z這tych 9 rocznie. 

Koció Najw. Maryi Panny i w. El瘺iety królowej wymurowa Marcin Sadowski, kasztelan gosty雟ki, z ma鹵onk sw Magdalen z Walewskich oko這 r. 1650. Maciej ㄆbie雟ki, arcybiskup gnienie雟ki, fundacy Sadowskiego zatwierdzi i Panny Bernardynki z Wielunia sprowadzone do klasztoru wzniesionego uroczycie wprowadzi. O速arzy jest 5 i kaplica Matki Boskiej Nieustaj鉍ej Pomocy, dla uczczenia 25-lecia papiestwa Leona XIII w dniu 8 V 1902, w dawniejszem Oratoryum Panien urz鉅zona. W o速arzu wielkim obraz dogmatyczny Niepokalanego Pocz璚ia Najw. Maryi Panny, p璠zla L. Jab這雟kiego z r. 1855, który malowa i obraz w o速arzu umieszczony w. Franciszka z Assy簑. W kaplicy wisz portrety: Jana Gruszczy雟kiego, arcybiskupa (przeniesiony z zamkni皻ego kocio豉 oo. Bernardynów) i „S. T.” herbu Rogala, w wieku lat 65 z 1651 roku (przeniesiony z Pragi, po zamkni璚iu kocio豉 P. P. Bernardynek). W zakrystyi przechowuje si ornat haftowany w kwiaty z 1695 roku, opatrzony literami „A. M  . — . S. F.”, który by wystawiony na Wystawie Marya雟kiej w Warszawie w r. 1905. 

W r. 1804 do klasztoru 這wickiego przeniesiono zakonnice z klasztoru P. P. Bernardynek na Pradze, po r. 1864 Panny Felicyanki z Warszawy, w 1871 r. Panny Bernardynki z Przasnysza, a w r. 1898 trzy ostatnie zakonnice wywieziono do Wielunia a klasztor 這wicki ma by przerobiony na przytu貫k dla bezdomnych. Od 1862 r. do 30 maja 1864 r. zakonnice prowadzi造 w budynku, umylnie wystawionym w ogrodzie, szko喚 瞠雟k, trzyklasow, o której wizytatorowie szkó pochlebne wiadectwa wydali. 

Kaplica przy szpitalu powiatowym w. Tadeusza powsta豉 z funduszów, które zebrane by造 podczas loteryi fantowej, urz鉅zonej w d. 21 IX 1859 w υwiczu, i z daru ks. Franciszka Orlikowskiego, superiora ksi篹y Misyonarzy. Obraz w o速arzu Niepokalanego Pocz璚ia Najw. Maryi Panny malowa brat . p. Antoniego Sotkiewicza, biskupa sandomierskiego. 

Ks. Tadeusz hr. ㄆbie雟ki, biskup rodopolita雟ki, sufragan kujawsko-kaliski, sprawuj鉍 przez czas pewien obowi頊ki konsystorza foralnego i dziekana-pra豉ta przy kapitule 這wickiej, za這篡 w υwiczu tak zwany „Dom zdrowia” w 1838 r. Za przyk豉dem ks. Tadeusza poszli cz這nkowie kapitu造, duchowie雟two miejscowe i osoby wieckie, a przeniós連zy „Dom” ten do austeryi, zwanej „Manes”, nale蕨cej niegdy do arcybiskupów gnienie雟kich, otworzyli szpital. Henryk Marconi, budowniczy z Warszawy, wypracowa odpowiednie plany, wed逝g których austery przekszta販ono, budynek rozszerzono przez wzniesienie nowych, po dzi dzie istniej鉍ych budowli i urz鉅zono w nich z czasem 40 ó瞠k, w tej liczbie 18 dla mieszka鎍ów wsi Ksi瘰twa υwickiego. 

Siostry Mi這sierdzia w kancelaryi szpitala przechowuj portrety: ks. Franciszka Orlikowskiego, superiora swego i dobroczy鎍y szpitala, i Joanny Grudzi雟kiej, ksi篹ny 這wickiej, 穎ny W. Ks. Konstantego. 

Kaplic na cmentarzu paraf kolegiaty, w r. 1883 wzniós Józef Laskowski, herbu Korab, wówczas pu趾ownik 8 artylleryjskiej brygady wojsk rosyjskich, pod逝g planu, wykonanego przez budowniczego Ferdynanda Eichhorna, w stylu gotyckim. W piwnicy pod kaplic urz鉅zi dla siebie i rodziny grób familijny. 

Po zabronieniu chowania cia zmar造ch pod kocio豉mi i na cmentarzach przy kocio豉ch, w r. 1780 z dyspozycyi Antoniego Ostrowskiego, arcybiskupa, za bram miasta Kirchowsk, przy kociele w. Leonarda, za這穎no cmentarz dla 2-ch parafii, a kiedy i tu dalsze grzebanie cia zosta這 wzbronione, w 1820 roku otworzono nowy cmentarz tak瞠 dla 2 parafii za Bzur, w pobli簑 gór piaskowych, zwanych Szubienicznemi. W r. 1842 cmentarz ten katolicy ust雷ili prawos豉wnym i parafianie kolegiaccy obrali sobie grunty w pobli簑 miejscowoci, zwanej „wi雟ka krzywda”, na której sta豉 ober瘸 „Weso豉” a parafianie wi皻oduscy zacz瘭i grzeba na cmentarzu „Emaus”. Na cmentarzu kolegiackim pochowano ks. Henryka Ludwika hr. Platera, biskupa, sufragana 這wickiego, zmar貫go w 1868 roku. 

Kaplica na cmentarzu parafii w. Ducha, zwanym „Emaus. Pierwiastkowo na tem miejscu sta koció p. w . w. Piotra i Paw豉, drewniany, fundacyi Józefa Nieszy趾owskiego, o 3 o速arzach, po którym jako pami靖k wystawiono krzy, a na nim przybito tablic blaszan z napisem z dnia 13. IX. 1776 roku, g這sz鉍ym wierszem, 瞠

„...Cmentarz straszna ofiara... powi璚ony,
Spoczywa na nim cia chrzczonych liczba nie ma豉,
... Koció wcale spróchnia造, by musia zniesiony...” 

Dopiero na pocz靖ku zesz貫go wieku Bogumi i Franciszka ze S逝瞠wskich Stypu趾owscy, obywatelstwo 這wiccy, obok krzy瘸 wspomnianego wymurowali kaplic o jednym o速arzu, a w piwnicy pod kaplic grób przygotowali dla siebie i dla proboszczów parafii w. Ducha. W r. 1898 Modli雟ka z Goczkowskich z Jasionny kaplic t powi瘯szy豉. Wmurowana w cian kaplicy tablica powi璚ona jest pami璚i Bogumi豉 Stypu趾owskiego, fundatora, który, prze篡wszy lat 46, umar w styczniu 1834 r. Zawieszony portret przedstawia: szlachetnego Józefa Nieszy趾owskiego, radc 這wickiego, fundatora kocio豉 Emaus, zmar貫go 1665 roku, a ustawiona na wzniesieniu rzeba z XVI wieku, d逝ta jakiego Niemca, wyobra瘸 Chrystusa Pana w grobie. 

Oprócz tego istnia這 w υwiczu kilka kocioów, dzi zburzonych lub przeznaczonych do innego u篡tku. 

Kaplica w. Karola Boromeusza. Okaza造 dom i prawdziwie pi瘯n pami靖k zostawi kardyna Micha Radziejowski: wzniós w r. 1689 klasztor dla ksi篹y Misyonarzy, w którym oprócz cel dla zakonników mieci這 si seminaryum duchowie雟twa wieckiego, oddane pod ich zarz鉅, konsystorz foralny i by豉 urz鉅zona kaplica, tak zwana „prymasowska”, istne piecide趾o, pokryte freskami, gipsaturami i cennemi oponami. W 1886 roku kaplic zamieniono na cerkiew parafialn. O速arz wielki z wizerunkiem Chrystusa Pana wywieziono do kocio豉 w Aleksandrowie pogranicznym, 4 boczne o速arze umieszczono wraz z dzwonem i organami w kociele w. Leonarda; kosztowne tabernakulum z d瑿u i hebanu, ozdobione p豉skorzebami na blasze srebrnej i monstrancy, dzie這 XVII wieku, oddano do Nieborowa. Bogatymi aparatami kocielnemi i obrazami, darami arcybiskupów: Micha豉 Radziejowskiego, Stanis豉wa Szembeka, Teodora Potockiego i innych — podzieli造 si kocio造 w υwiczu i Rokitnie. Pozosta造 na miejscu, w cerkwi — okaza貫 kraty 瞠lazne, „Ofiara Abrahama” wykonana na suficie zakrystyi alfresco przez M. P. F. W 1889 Wereszczagin, nauczyciel-malarz z Siennicy, sceny z 篡cia w. Karola w czci zatar i przekszta販i, poczyniwszy pewne zmiany. 

Bzura pod wsi K雷in. Fot. Al. Janowski

Seminaryum w 1815 roku zosta這 zamkni皻e, konsystorz foralny zniesiony w 1862 r., ksi篹y Misyonarzy w 1865 r. ulokowano w domu ksi篹y emerytów, archiwum z dokumentami od 1466 r. i bibliotek przewieziono do Warszawy i w章czono do biblioteki konsystorza jeneralnego archidyecezyi warszawskiej, 76 portretów arcybiskupów gnienie雟kich rozwieszono w gmachu seminaryum przy kociele Karmelitów w Warszawie. Skasowano wi瞛ienie polityczne, urz鉅zone w 1860 r., i ca造 dom opustosza造 oddano do u篡tku szkó rz鉅owych, m瞛kiej i 瞠雟kiej i na ochron dla dzieci wyznania prawos豉wnego. Obecnie w gmachu tym mieci si szko豉 realna rz鉅owa i cerkiew parafialna, ochrona bowiem przesta豉 istnie, a gimnazyum 這wickie rz鉅owe uzyska這 na w豉sno zabudowania po szpitalu wojskowym. 

Koció w. Trójcy oo. Dominikanów, których do υwicza oko這 r. 1400 sprowadzi Miko豉j Kurowski, arcybiskup. W r. 1795 do tutejszego klasztoru przewieziono oo. Dominikanów z 璚zycy, a w 1818 r. Dominikanie 這wiccy, pozbawieni wszelkich funduszów na utrzymanie, przenieli si do Sochaczewa, i w r. 1820 koció i obszerny klasztor zosta造 przerobione na koszary wojskowe. W 1863 r. w gmachach tych mieci豉 si Szko豉 Junkierska. 

Koció w. Bart這mieja Aposto豉, wystawiony w r. 1473 dla oo. Bernardynów, przez Jana Gruszczy雟kiego, arcybiskupa. Stanis豉w Karnkowski, arcybiskup, przy klasztorze wzniós tak zwane „pokoje arcybiskupie” i w nich 8 VI 1603 r. 篡cia dokona. Rz鉅 pruski zakonników usun像, wi瘯sz cz ksi嘀ek z zasobnej biblioteki spali, niektóre tylko papiery z archiwum przechowuj si w bibliotece kapitu造 w這c豉wskiej i w bibliotece Jagiello雟kiej w Krakowie. W miejsce studyów filozoficznych, prowadzonych dla duchowie雟twa, Prusacy w przerobionym klasztorze i kociele otworzyli szko喚 dla nauczycieli elementarnych miejskich i wiejskich i szko喚 normaln. Wejcie Napoleona do Polski, i zwo豉nie ca貫j si造 zbrojnej na dzie 25 grudnia do υwicza istnienie szkó zachwia這. Jenera Henryk D鉉rowski, stan預szy w Walewicach, pisa do Józefa Wybickiego, cz這nka zaprowadzonego rz鉅u polskiego: „ci鉚n窸o 30.000 samego rycerstwa pi瘯nego i porz鉅nego. Rotmistrz Gliszczy雟ki przymaszerowa tu wczoraj z kot豉mi, muzyk w 600 koni tak pi瘯nych i porz鉅nych, i mo積a je by這 prezentowa za stary regiment. Rotmistrz Lipski z 600 ko闓i najlepiej umundurowanych... W dzie przyjazdu mojego tutaj miasto by這 illuminowane i wieczorem niespodzianie weso這 bal zrobi豉. W tym momencie posy豉m rozkazy, aby ca貫 rycerstwo, stoj鉍e pod υwiczem, po wsiach, ci鉚n窸o 1 stycznia na plac przeznaczony, gdzie b璠zie gówna lustracya z wielkiemi ceremoniami mszy, kazania i przysi璕i... Przysi璕a b璠ziemy na bu豉w Stefana Czarnieckiego, któr mi teraz przys豉 Wincenty Krasi雟ki, i na pa豉sz Jana Sobieskiego, którym zdoby w Lorecie...” Siewielu雟ki, rektor szko造, pisze: „Z odzyskanej w czci straconej ojczyzny naszej inne zaraz gmachu tej瞠 szkole powi璚onego przeznaczenie nast雷i這. Wojsko polskie, zbieraj鉍e si w tutejszem miecie, za這篡這 w nim swoje koszary. Póniej na szpital francuski obrócony, nie móg by a dopiero w maju 1807 roku na Instytut odzyskany...” W r. 1822 szko喚 nauczycieli przeniesiono do domu ksi篹y Misjonarzy, w r. 1843 do miasta Radzymina i budowle po-bernardy雟kie oddano na koszary wojskowe i na cerkiew parafialn. 

Koció Najw. Maryi Panny i w. Józefa Oblubie鎍a ze szpitalem wystawi w 1625 r. Henryk Firlej, arcybiskup dla Bonifratrów. Brat Hermenegild Paprocki, wikary jeneralny, nie mog鉍 znie szykan pruskich, zabra z kocio豉 i szpitala wszystko, co tylko by這 mo積a usun寞, a wyjechawszy do Warszawy w 1806 roku, po章czy si z istniej鉍ymi tam Bonifratrami. Do celniejszych Bonifratrów 這wickich w ostatnich czasach nale瘸 Ludwik Perzyna, rodem z Krakowa, autor kilku ksi嘀ek lekarskich, który w sierpniu 1794 r., zobaczywszy ca造 szereg wozów przed szpitalem zape軟ionych rannymi, przywiezionymi z placu boju pod Warszaw, rozp豉ka si rzewnie, uspakaj鉍o do wzywaj鉍ych pomocy jego przemówi i do ich opatrzenia i ratunku z bra熤i przyst雷i. 

Kaplic w. Krzy瘸 w 1653 roku Szwedzi z ziemi zrównali. 

Kaplic na Zamku arcybiskupim, na pi皻rze, nad sal z portretami ksi嘀靖 i królów polskich urz鉅zi Miko豉j Dzierzgowski, arcybiskup, a nast瘼cy jego, na swym dworze stale mieli „nadwornych” teologów, kaznodziejów, spowiedników, kapelanów. 

Gdzie sta豉 kaplica ksi嘀靖 Mazowieckich — niewiadomo. 

Stanis豉w baron Klicki, jenera wojsk polskich, mia zamiar urz鉅zi przy swym zameczku kaplic; budynek ju wzniesiono, lecz rewolucya 1831 roku pokrzy穎wa豉 jego zamiary i budynkowi dano inne przeznaczenie. 

Ewangelicy w 1836 r. wystawili dla siebie kaplic w Nowym Rynku; dopiero po zebraniu odpowiednich funduszów wymurowali w r. 1838 okaza造 zbór, nad którego pi瘯n greck fasad wznosi si kolumnada, tworz鉍a wie篡czk, pod逝g planów przygotowanych przez budowniczego ㄆczaja, które budowniczowie — Marconi i Koz這wski,w czci stosownie do potrzeb zmienili. Obraz do o速arza „Chrystusa Pana na krzy簑”, wymalowa 穎軟ierz Wolsdorf, organy ustawi Mat. Mielczarski. 

砰dom w υwiczu nie wolno by這 mieszka, dopiero Prusacy postanowieniem, wydanem w Berlinie dnia 17 kwietnia 1797, wejcie do tego miasta im otworzyli. W r. 1871, otrzymawszy zatwierdzenie planów, przygotowanych przez Ferdynanda Eichhorna, budowniczego, przyst雷ili do wzniesienia bó積icy z fasad w stylu mauryta雟kim. 

Na czele miasta sta burmistrz, radni i 豉wnicy wybierani, którzy na g這s dzwonka zgromadzali si do Wietnicy (Wiecnicy, Domu radzieckiego, Ratusza) i tam s鉅y i ró積e narady odprawiali. Miko豉j Dzierzgowski, arcybiskup, w r. 1549 rozkaza, a瞠by przy wietnicy utrzymywany by wiecznymi czasy tr瑿acz, któryby ustawicznie czuwa i za ka盥em wybiciem godziny na zegarze zamku arcybiskupów, nawet w nocy, z wie篡 wietniczej godziny otr鉉ywa dla wiadomoci mieszka鎍ów miasta. Nadto, dla us逝gi i spe軟iania ró積ych czynnoci magistrat obowi頊any by mie 4 pacho趾ów, przybranych w ubranie koloru czerwonego, w czapkach niebieskich, z szablami i berdyszami. Wincenty Kot, herbu Doliwa, arcybiskup, w 1443 r. pozwoli w Nowem Miecie υwiczu wystawi wietnic, lecz musia豉 by i druga, kiedy w 1584 roku Stanis豉w Karnkowski, arcybiskup, postanawia, aby na wietnicy Starego Miasta υwicza by dzwonek, przy nim powinien czuwa stró, któryby w razie jakiego nieszczcia, np. wylewu rzeki, ognia — mieszka鎍ów alarmowa i wzywa do ratunku. 

Wietnica w Nowym Rynku, wzniesiona przez konfraternie piwowarów w 1539 roku, dotrwa豉 do roku 1822, a w r. 1828 wzniesiono now w Starym Rynku na miejscu dwóch domów i ulicy, nale蕨cych do ksi篹y Wikaryuszów. 

Wójt 這wicki s鉅zi sprawy kryminalne i inne, i Miko豉j Tr鉉a, arcybiskup, w 1419 r. nakazuje mieszczanom odpowiada przed tym wójtem; w razie niezadowolenia z jego wyroków, mog odwo造wa si do starosty 這wickiego, lud za do samego arcybiskupa. W r. 1571 wójt Wojciech Borek musia szczególnie wyró積i si, skoro król Zygmunt August nada mu szlachectwo i pozwoli u篡wa piecz璚i z herbem Rolicz. 

Winni odsiadywali kar w turmie, zabytku z XIII wieku, który dopiero w 1867 r. rozebrany zosta, lub oddawani byli w r璚e „mistrza sprawiedliwoci”, to jest kata, i ten czyni zado wyrokowi, odbieraj鉍 篡cie na górach Szubienicznych, lub na placyku przy ulicy Ko雟ki Targ, za jedn z bram miasta, zwan „Kirchowsk”, na której w urz鉅zonej izdebce na wie篡 kaci mieszkali. Ostatni z katów, zwany Micha趾iem, wzywany nawet by do 璚zycy dla wype軟iania wyroków s鉅owych. 

W dziele Andrzeja Cellaryusza z czasów króla Stefana Batorego znajdujemy widok υwicza, zamykanego na 3 bramy: 1) wiod鉍a na Bratkowice, 2) Krakowska, w której Prusacy mieli sk豉d prochu, i 3) Mostowa, z obrazem w. Wawrzy鎍a. Przedstawiony tu jest w ca貫j okaza這ci zamek arcybiskupów, zamek ksi嘀靖 Mazowieckich (Praetorium veteris civitatis), wietnica (ratusz, Praetorium novae civitatis), kolegiata bez wie, kocio造 — parafialny w. Ducha, w. Leonarda ze szpitalem, w. Krzy瘸 ze szpitalem w. Jana, w. Trójcy, oo. Dominikanów, klasztor oo. Bernardynów, domy przewa積ie z drzewa parterowe, obrócone w篹sz stron, frontem do ulicy, z wyst瘼ami u dachów, b璠鉍emi znamieniem podcieni, tak odpowiednich naszemu klimatowi. Szczyty dachów ci皻e, zako鎍zone by造 chor鉚iewkami, wietrznikami, najczciej z dat wzniesienia budynku, pazdurami lub figurami. Mi璠zy dachami dwu domów przechodzi造 rynny z desek, kamienne lub z blachy, zako鎍zone nieraz gargulcami w kszta販ie smoków i innych potworów (ostatnie gargulce, bardzo ozdobne, z blachy miedzianej, usuni皻o z domu ks. Misyonarzy oko這 r. 1890). Domy z przysadzistymi kominami, ciekawy zabytek dawnego budownictwa, poprzekszta販ano i tylko wewn靖rz przechowane belki „stragarze” z napisami, wiadcz o istnieniu danego domu od lat tylu a tylu. Nad bramami domów murowanych, lub obok, umieszczano ró積e god豉, co zast瘼owa這 numeracy domów. Z temi god豉mi zwi頊ane s nieraz legendy, opowiadania, dowcipy, przys這wia. To te nie tak dawno jeszcze, na zgromadzeniu w cechu, przy wyzwoleniu czeladnika na majstra, wypytywano go, czy widzia takie a takie god這 w tem a w tem miecie i co o niem mówi: odpowied zapytanego by豉 dowodem, czy, odbywaj鉍 w璠rówk w kraju i zagranic, by w danej miejscowoci. W υwiczu s jeszcze niektóre domy stare, murowane, z frontonami barocco, w których nie jedn dawn rzecz zobaczy mo積a, lecz i tych liczba z ka盥ym dniem si zmniejsza, a przepi瘯ne okucia, ko豉tki, pazdury, wietrzniki, i t. d. id do muzeów, owych cmentarzysk, czyli jak mo瞠 trafniej si wyra瘸 francuski esteta Robert de la Sizeranne — „wi瞛ie sztuki”. Kocio造 i domy 這wickie w dawnych czasach stawiano z ceg造, przeplataj鉍 rud 瞠lazn, znajdowan w okolicy miast υwicza i Skierniewic. Dawnymi czasy domy stawiano tylko dla jednej rodziny, i wed逝g naszych poj耩 musia造 by niedogodne, albowiem najwi瘯sz cz poziemia (parter) zabiera豉 sie, w rodku której zwiesza這 si god這 stosowne do przedsi瑿iorstwa, przez w豉ciciela domu prowadzonego. Tu pan domu za豉twia zwykle spraw z kupuj鉍ym i sprzedaj鉍ym: zim do niej przenoszono i kramik, ustawiony przed domem. Podczas cieplejszej pory sie s逝篡豉 zarazem za bawialni. Zwykle te w niej jadano, do niej bowiem przylega豉 zazwyczaj kuchnia, cienk cian odgrodzona. W ty ku podwórzowi ci鉚n窸y si izby mieszkalne i sypialne rodziny. Na wysokoci pi皻ra sz造 w oko這 sieni galerye, sk鉅 s逝瘺a i domownicy mieli przyst瘼 do swych komórek. 

W Piotrkowie trybunalskim u ss-ów Kazimierza Stronczy雟kiego, cz這nka senatu od 1864 r., przechowuj si niektóre widoki miasta, oryginalnie narysowane przez jakiego Prusaka, i tak: kolegiata z kuryami kapitu造 i planem tych瞠 domów, dom ks. Misyonarzy, konwent ks. Pijarów z kocio貫m, klasztor P. P. Bernardynek z kocio貫m i planem, koció w. Ducha z planem, wie瘸 wi瞛ienna, odwach, wystawiony w 1805 r. w Starym Rynku, odwach wystawiony przy bramie krakowskiej w 1805 r., domy Nr.Nr. 134 i 135 z charakterystycznymi kominami w Starym Rynku, 188 i 189 przy ulicy Mostowej i 232, 233 przy ulicy Zdu雟kiej. Przy niektórych z tych domów drewnianych do dolnej futryny okien przymocowane by造 okiennice, otwierane i utrzymywane w poziomem po這瞠niu, na których rozk豉dano towary (kupie) i kupczono. 

Kiedy ca豉 Europa zacz窸a si stroi i bawi, Polacy zacz瘭i j naladowa, i stali si marnotrawnymi, to te sejm w 1613 r. odbyty dla zapobie瞠nia zgubnej rozrzutnoci wyda prawa, które wchodzi造 w najdrobniejsze szczego造 篡cia domowego, okrela造 ilo potraw i ich gatunek, wzbrania造 jednym u篡wa mi瘰a 2 razy na dzie, innym za drobiu. S逝蕨cy nie móg wyda na sukni nad 2 grzywny, ani te sprawi swej 穎nie welonu dro窺zego nad 12 denarów. Rzemielnikom wzbronione by這 u篡wa materyi do ubioru, którego cena przechodzi豉by 40 denarów. Zakazano im u篡wa srebra, wszelkich wyszywa, szmelcowanych ozdób, metalowych guzików, obr鉍zek, piercieni, 豉鎍uszków i t. p., a ich 穎nom — futer. W υwiczu przywilej arcybiskupa ζskiego, potwierdzony przez Wawrze鎍a Gembickiego, arcybiskupa, w 1616 roku dla cechu krawieckiego, poleca, aby 瘸den tego cechu mistrz, krawczyk lub ucze nie mieli chodzi w szacie i ubiorze sukna ró積ej maci pod win funta wosku. Przykazano tak瞠, a瞠by 瘸den z nich nie robi sobie jubek jak tylko z barchanu albo cwelichu. Zastrze穎no równie, a瞠by nikt nie mia chodzi w odzieniu bramowanem pod win 3 funtów wosku. A jednak: w 1625 r., Stanis豉w Aptekarzewicz, kunierz, testamentem zapisa dla kocio豉 w. Ducha 13 guzików z 簑pana brunatnego do pasa, „aby srebra przyby這”. W r. 1787 po zmar貫j Agnieszce z Glaubitów, 穎nie Macieja 璚kiego, pisarza radzieckiego, siostra Franciszka z Glaubitów, 穎na Jana Korni這wicza, otrzyma豉 jubk niebiesk w kwiaty srebrne, jubk „stofow, putrubronow robot”, kontusz „stofowy” kontusz „pedytorowy, inkarnatowy, dawniej przerobiony na czerkie”, spódnic zielon w kwiaty, spódnic dymow, ko責r do ó磬a karmazynow, pawilon pócienny, i t. d. W 1788 r. po ks. Rochu Deriakubowiczu, kanoniku honorowym 這wickim, sukcesorowie otrzymali: trzcin (lask) z Jonaszem wyz豉canym, 3 tabakierki: w ódk — wyz豉can, suto wyz豉can, i z wierzchem czarnym, spodkiem i bokami tombakowymi — wyz豉canemi, kapelusz od deszczu, kapelusik letni, zielony, czapk „kapuz” z siwym barankiem, kapuz czarn, manszestrow, czapk konfederatk, czapeczk materyaln, sypialn, szlafmyc zimow, koszul 10, kaftaniki 3: 2 bia貫, 1 czarny, kaftany 2: kuczbajowy i z futrem, sukien 5: barakan, z sukna, kitajow z podszewk dwie i kamlotow, z futrem 瘺iki, pó逗okietek 7, delijk z kasztanami, sukna winiowego, 2 pary po鎍zoch: czarne i letnie, trzewiczki z sprz嘀kami czarne, sprz嘀ka srebrna szmelcowana, spodnie czarne (2), spodnie skórzane, 2 poduszki w這siane, 2 poduszki skórzane z pierzem, 6 poduszek, 10 poszewek do nich, przecierade 5, pierznik (pierzyna) 1, kobierczyk stary, r璚zniki 2, popr鉚 z nici, 2 obrusy, obrusek, serwet 4, talerzy cynowych 5, talerz bia造 gliniany, pó軛isków 10, salaterek cynowych 5, misa 1, miseczka cynowa 1, no篡 kompozycyi srebrnej 6 par, ka豉marzyk skórzany, kufer wielki, szczotk do sukien, felpc czarny, kamelarowy z pod sukni, drelichu kilka 這kci, katank materyi kitajki buraczkowej, r鉉ku bia貫go kilka 這kci, siatki kawa貫k, wilka kawa, r瘯awek stary i t. d. W 1791 roku ㄆkasz Tusze雟ki za ó磬o ma鹵e雟kie z pociel otrzyma z. 30. W „Ziemi” z 1911 r. str. 249 i 250 przy opisie: „Dwaj kupcy w υwiczu” — poda貫m spis rzeczy, pozosta造ch po mierci Jerzego Barszcza. 

Ka盥y mieszczanin podpisywa si honestus, 豉wnik u篡wa tytu逝 famatus, radca spectabilis, burmistrz, wójt i ich pisarze przed swymi podpisami k豉dli — nobilis et spectabilis. W Che軛nie, w stolicy ziemi che軛i雟kiej, s豉wetni panowie radni obowi頊ani byli chodzi w sukniach czarnych, i prócz 簑pana — jedwabiu nie nosi. W drodze nawet poza miastem tylko w ciemnawy kolor ubiera si winni. Wolno im by這 u篡wa futer i szlamy, brzuchy i boki lisie albo rysie, króliki i popielice. Buty nosi powinni czerwone, pasy jedwabne ze spinkami, tamowe. Spinki ze z這ta i blachmalu. Mieszczanie, nie sprawuj鉍y 瘸dnych urz璠ów, winni si ubiera tylko w kolory przyciemne. Nie wolno im u篡wa 簑panów at豉sowych, ale ó速o-jaskrawe 造czakowe, albo kitajkowe. Mog chodzi w futrach: wilcze grzbiety, lisie, jonaty i pieski; buty mog nosi tylko czarne. Szlachta i lud, nie lubi鉍y mieszczan, od 簑panów 造czakowatych zwa ich pogardliwie 造kami. Mich. Federowski twierdzi jednak, 瞠 przydomek ten powsta raczej od tego, 瞠 za dawnych czasów za gwa速y, rozbój i zabójstwo szlacht na rzemieniu, mieszczan na 造ku, a ch這pów na powrozie wieszano. 

Jak strojono si w υwiczu, mog objani wizerunki mieszczan, do tej pory istniej鉍e: Jerzego Barszcza, kupca, zmar貫go w r. 1768, w豉sno prywatna p. Wilkoszewskiego, szlachetnego Józefa Nieszy趾owskiego, radnego, zmar貫go w r. 1665 — w kaplicy na Emaus, s豉wetnego J璠rzeja Mogilnickiego, alias B鉍zek, mieszczanina, zmar貫go w r. 1674, Adama Rubinowicza, radnego, zmar貫go w 1673 r. T. S . Jankowskiego, zmar貫go w r. 1571 — w kociele w. Ducha. 

W υwiczu jeszcze w r. 1883 篡 Filip Krupi雟ki, w豉ciciel domu Nr. 157, majster szewcki; by to ostatni mieszczanin, chodz鉍y w stroju dawnym. Z przyjemnoci patrzy貫m na t sympatyczn posta typow; okaza貫j budowy, prosto si trzymaj鉍, w wi皻a kroczy do kocio豉, nios鉍 pod pach grub ksi嘀k do nabo瞠雟twa, a ze zwyczaju trzyma w r瘯u czekan ozdobny. Oblicze jego wyraziste, pe軟e 篡cia zdobi w零 czarny, zawiesisty, a na g這wie stercza豉 do góry rogatywka wysoka, obszyta czarnym barankiem. Ubrany by w kapot sukienn, granatow, z ko軟ierzem stoj鉍ym, z du瞠mi guzami; z kieszeni w tyle wystawa, stosownie do mody, koniec chustki czerwonej; zwykle nie zapina si, to te wida by這 kamizelk d逝g, barw ciemnych, wzorzyst, zapi皻 a pod szyj na szereg guzików wiec鉍ych. Szyj obwi頊an mia chustk w kolory ró積ej barwy; widoczne by造 tylko ko鎍e wysokich ko軟ierzyków i szpilka, sypi鉍a ognie. Spodnie czarne ko鎍ami fa責zisto opuszcza造 si na krótkie cholewy zgrabnych butów. Takich typów ju dzi niema w υwiczu.

 


Strona gówna           Spis treci             <<Wstecz            Dalej>>