Regestr poborowy Pawińskiego

Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawińskiego.
Tom V Mazowsze, Warszawa 1895. Tom II Wielkopolska, Warszawa 1883.

Wybrano zapisy dotyczące miejscowości wchodzących wówczas w skład Księstwa Łowickiego, jak też znajdujących się kiedykolwiek w jego składzie.  Miejscowości tworzące wtedy Księstwo Łowickie to: 1 miasto (Łowicz) oraz 42 wsi  znajdujące się w powiecie sochaczewskim ziemi sochaczewskiej; 1 miasto (Skierniewice) oraz 42 wsi  w powiecie rawskim ziemi rawskiej; 35 wsi w powiecie gąbińskim ziemi gostynińskiej; 16 wsi w powiecie orłowskim województwa łęczyckiego; razem 137 miejscowości, z czego 121 w województwie rawskim, na Mazowszu. Ponadto uwzglęniono 20 miejscowości będących wcześniej lub w latach późniejszych częścią Księstwa Łowickiego. Regestr jest wykazem obiektów bądź poddanych, od których właściciele miejscowości płacili podatek. Przedstawiony jest stan z  roku 1576 dla województwa łęczyckiego, natomiast dla województwa rawskiego z 1579.


Palatinatus Lanciciensis (1576)

Districtus Orłowiensis.

Villae Spirituales.

Bankowo, rev. archiepiscopi Gnesnensis, lan. 31 1/2, inq. 6, tab. 3 haer., 1 an., advocatus ibidem lan. 4 1/2, plebanis lan. 1, faber 1, col. 61.
Boguria, rev. archiepiscopi Gnesn., lan. 14 1/2, tab. 1 haer., an. 1, advocatus ibidem lan. 2 1/2, col. 44.
Viskytnicza (dziś Wiskienice), rev. archiepiscopi Gnesn., lan. 19 1/2, tab. an. 1, col. 31.
Maurzicze, rev. archiepiscopi Gnesn., lan. 12 1/2, hort. 6, inq. 1, tab. an. 1, (hortulani alias podssatki), col. 24.
Lazniky, rev. archiepiscopi Gnesn., lan. 20, inq. 4, tab. 3 haer., advocatus ibidem lan. 3, artifices 3 (per gr. 2), col. 40.
Zduny, rev. archiepiscopi Gnesn., lan. 16, inq. 4, tab. 4 haer., col. 38.
Rząssno, rev. archiepiscopi Gnesn., lan. 11, inq. 1, advocatus ibidem lan. 1 1/2, tab. 1 haer., col. 21.
Strugienicze, rev. archiepis. Gnesn., lan. 24, hort. 2, tab. 2, haer., 2 an., advocatus ibidem lan. 3, inquilini 4 pecora habentes per gr. 4, inqulini seu hortulani pauperes 2, artifices 3, lanius 1, col. 45.
Szczudlow, rev. archiepis. Gnesn., lan. 2, mol. 1 haer., (molendinum 4 rotarum), col. 7.
Ostrowek, rev. archiepis. Gnesn., lan. 3, mol. 2 haer., (molendinum 1 rot. et mol. 3 rot.).
Otholicze, rev. archiepis. Gnesn., lan. 4 1/2, inq. 3, tab. 1 haer., piscatores 4 per gr. 8.
Zwierzinowicze (dziś Wierznowice), rev. archiepis. Gnesn., lan. 5 1/2, tab. an. 1, col. 20.
Jaczkowicze, rev. archiepisc. Gnesn., lan. 11, inq. 2, tab. 1 haer., inquilini seu hortulani 4 per gr. 4, inquilini pauperes 2 per gr. 2, col. 19.
Urzęcze (Urzecze), rev. archiepisc. Gnesn., lan. 16, hort. 1, inq. 3, tab. 5 haer., advocatus ibidem lan. 2, propinator crem. 1, lanius 1, molendinum haer. rot. 4 et stempne rot. 1, col. 43.
Simanowicze (Szimanowice), rev. archiepisc. Gnesn., lan. 8, hort. 1, tab. an. 1, tabernatores in mediis 5: lan. 2 1/2, col. 28.
(Skubaczow villa archiepis. w 1552), col. 9.
[t. II, str. 99-100]

Parochia Zduny.

Jaczkowicze, in parte Thomae filii olim Simonis Jaczkowski, lan. 2, hort. 3, laneus vero tertius desertatus, col. 7.
In parte Nicolai Jaczkowski, lan. 2, hort. 1, laneus vero 1 desert.
In parte Simonis et Gasparis filiorum ol. Andreae, lan. 1.
[t. II, str. 107]

Masovia (1579)

Palatinatus Rawensis

Districtus Sochaczoviensis

Parochia Kozłowo episcopalis.

Kozlowo, lan. 14., ort. 4, inq. 1.
Advocatia lan. 2.
[t. V, str. 139]

Villae R. D. Archiepiscopi Gneznensis in terra Sochaczoviensi ad Lowicz spectantes.

Pielaskow, lan. 8, ort. 3, lanio 1.
Jastrzembia, lan. 5 1/2, lan. 5, inq. 4.
Ostrowek, lan. 5, lanio 1.
Domkowice, lan. 16 3/4. Advocatia lan. 2, inq. 2.
Zagorzice, lan. 2.
Jamno, lan. 10, ort. 10.
Bednary, lan. 17 3/4, ort. 4, inq. 4, lanio 1.
Janowice, lan. 6 1/4, inq. 3, art. 2.
Kęsice, lan. 11.
Myslakow, lan. 13 1/4, ort. 4, laniones 2, inq. 1, art. 1.
Lupia, lan. 4 1/2, lanio 1, inq. 2, art. 1.
Sirchow, lan. 5 1/2.
Bobrowniki, lan. 19, ort. 1, inq. 5, lanio 1.
Dzierzgow, lan. 5.
Ziambki, lan. 11 1/2, ort. 2, inq. 1. Advocatia lan. 1.
Chroslin, lan. 16, ort. 12, inq. 3, art. 1.
Bochin, lan. 17 1/2. Advocatia lan. 2, ort. 3, inq. 2, lanion. 2.
Mislkowice, lan. 9 3/4, ort. 2, art. 1.
Guzina, lan. 10, lanio 1. Advocatia lan. 2.
Lisowice, lan. 10. Advocatia lan. 2, ort. 2, inq. 1, art. 1.
Domaniewice, lan. 16, ort. 2, inq. 2. Advocatia lan. 2.
Strzebiesowo, lan. 17 1/2, ort. 1. Advocatia lan. 2.
Skaratki, lan. 22, ort. 3, inq. 3, lanio 1. Advocatia lan. 2.
Stroniewice, lan. 13 3/4, ort. 7, inq 1., art. 1. Advocatia lan. 2.
Rogożno, lan. 17 1/2, lanio 1. Advocatia lan. 3.
Krempa, lan. 10 1/2, ort. 2. Advocatia lan. 2.
Reczice, lan. 16, inq. 3, art. 1.
Wrzęczko, lan. 5 1/2, ort. 5, art. 2. Advocatia lan. 1/2.
Czatolin, lan. 11 1/2, inq. 2, art. 1. Advocatia lan. 1/2.
Wola Lubiankowska, lan. 2 1/2.
Korąpka, lan. 7.
Zelkowice, lan. 12, inq. 3, lanio 1.
Pczionow, lan. 26 1/2, ort. 3, art. 3. Advocatia lan. 3.
Kalinice, lan. 15, inq 4, art. 2.
Liskowice, lan. 16 1/2, ort. 3, inq. 2.
Zakulin, lan. 6, ort. 1, lanio 1. Advocatia lan. 1.
Lagow, lan. 11 1/4, ort. 1, art. 3.
Kuczkow, lan. 3 1/2, art. 1. Advocatia lan. 1.
Seligow, lan. 4, art. 1. Advocatia lan. 2.
Jaczochow, lan. 11, inq. 3. Advocatia lan. 1.
Placzow, lan. 2, ort. 4.
Uchanie, lan. 5 1/2, Advocatia lan. 1.

(W r. 1570 ks. 49). Practica laneorum Rmi Dni Archiepiscopi Gnesnensis in villis clavis Szquiernierzensis. Laneus contient in se sortes 3, quaelibet earum habet in se quartas 4. Ad rationem 20 gr. contributionum de qualibet fit solutio gr. 6 den. 3, quaelibet quarte facit gr. 1 1/2-3. Item media quarte gr. 1/2-6.
[t. V, str. 149 - 150]

Civitas Lowicz.

Szosu fl. 80, de laneis 16 1/2, ab ollis cremati fl. 28, ab artificibus diversis fl. 90, ducillorum in anno integro fl. 744.
[t. V, str. 159]

Districtus Rawensis

Parochia Dmoszin.

Trzcianka, lan. 1 1/2.
[t. V, str. 162]

Parochia Kolacin Minor (Kołacinek).

Zacziwilki, pars Joannis Zacziwilkowski, lan. 1/2.
Pars Alberti Plichta ex parte Stanislai et Martini, lan. 1.
Idem de sorte Nicolai, lan. 1/2.
Idem de sorte Alberti, lan. 1/2.
Przęclaw, lan. 3 1/2. Advocatia lan. 1.
Przybysice cum Modlna (Modła), lan. 6.

Parochia Jeżow.

Jasien, Jasienskich, pars. Margar. Jasienska, lan. 1 1/4, ort. 1.
Pars Nicolai Jasienski, lan. 1.
Pars Nicolai Krosnowski, lan. 3/4.
[t. V, str. 163]

Villae R. D. Archiepiscopi Gneznensis in clavis Squiernieioviensi.

Retniewiec, lan. 3 1/8, art. 2.
Chlebow, lan. 2 et sort. 2. Advoc. lan. 1.
Mnichowice, lan. 10 1/2.
Gzow, lan. 18, ort. 1, advoc. lan. 4.
Laski, lan. 1.
Slupia, lan. 16, inq. 5, advoc. lan. 1, liberorum lan. 1.
Borislaw, lan. 10 1/4, advoc. lan. 2.
Wola Drzewiecka, lan. 8, advoc. lan. 1, inq. 3, art. 1.
Lipce, lan. 10 5/8, art. 1, advoc. lan. 2.
Bialinin, lan. 22 1/4, ort. 3, art. 4, lanio 1, advocatia ibidem, quam possidet d. Naropiński pro praedio conversa.
Raczul, lan. 3.
Drzewcze, lan. 24, advoc. lan. 3, ort. 2, inq. 2, lanio 1.
Sirakowice, lan. 16 1/4, sors 1, adv. lan. 2, art. 2, lanio 1.
Dambrowice, lan. 12 1/2, advoc. lan. 2.
Pamietna, lan. 6 1/4, 6 lan. desert., art. 2, lanio 1.
Bobrowa, lan. 6 3/4, art. 2, lan. 1.
Samicze, lan. 10, art. 6, inq. 6. Ibidem Ossieja lan. 1.
Lniesno, lan. 24, adv. lan. 2, art. 2, lanio 1.
Wola Stachlewska, lan. 11, art. 1, inq. 1, lanio 1, adv. lan. 2.
Makow, lan. 28, sors 1, art. 1, adv. lan. 2 1/2, sors 1.
Msadlna, lan. 15 3/8, sors 1, art. 1, adv. lan. 2 1/2, sors 1.
Skocziklody, lan. 5, sort. 2, adv. lan. 2.
Milochniewice, lan. 9 1/2.
Janislawice, lan. 13, sort. 2, art. 1, inq. 2, adv. lan. 2, liberorum lan. 1.
Stachlew, lan. 12, inq. 2, adv. lan. 1 3/4.
Miednieiewice, lan. 10, art. 6, adv. lan. 1.
Sqwierniewice Villa, lan. 21, ort. 5, art. 3, inq. 3, adv. lan. 1.
Mokra, lan. 34, sort. 1/2, inq. 5, art. 6, adv. lan. 4.
Slankow, lan. 7, adv. lan. 2.
Swienta, lan. 3 1/2, ort. 2, adv. lan. 1/2.
Krescze, lan. 9, art. 1, inq. 1, adv. lan. 1.
Belchow, lan. 2.
Gluchow, lan. 19 1/2, adv. lan. 1.
Kawieczino, lan. 11.
Godzianow, lan. 17 3/4, ort. 2., art. 2, adv. lan. 3.
Byczki, lan. 26 3/4, art. 3, adv. lan. 1.
Zapady, lan. 10 1/8, sort. 2, adv. lan. 1.
Wysokienice, lan. 21 1/2, ort. 2, art. 5, lanio 1, adv. lan. 3, liberi lan. 1/3, pars plebani lan. 3/4.
Zlota, lan. 17, adv. lan. 3.
Nowaki, lan. 1.
Pliczphia (Płyćwia), lan. 7, adv. lan. 1.
Jasień, lan. 10.
[t. V, str. 178-179]

Oppidum Sqwierniewice.

Duplae vulgo soszu fl. 16, de laneis 15 1/4 fl. 15 gr. 7 1/2, ab ollis cremati fl. 8, gr. 24, ab diversis artificibus fl. 12, ducillorum pro integro anno fl. 49 gr. 15.
[t. V, str. 191]

Regestrum nobilium cmethones non habentium.

Parochia Jeżow.

Jasien
, par. Krosnowski, lan. 1/2.

Districtus Gostinensis

Parochia Jamno.

Biki
, par. Joannis Dziedzic, lan. 1/2, ort. 1.
Pars Rokita, lan. 1/2.
Chrosle, par. Ślesinski, lan.3.
Pars Stanislai Czerniewski, lan. 3.
Pars Joannis Piwo, lan. 1, ort. 1.
Niedzieliski, pars. Slesinski, lan. 6.
Pars. Joannis Piwo, lan. 3.
Pars Czerniewski, lan. 10, art. 1.

Parochia Iłow.

Iłow, lan. 18 1/2, ort. 19, art. 5, inq. 7.
Oborki (Obory), lan. 1 1/2.
Wola Iłowska (Iłowskie Łaziska), lan. 7.
Pieczyska Maior (P. Szlacheckie), lan. 2 1/2, ort. 2.
Pieczyska Minor (Iłowskie Pieczyska), pars Czerniewski, lan. 1.
Pars Pauli Czerniewski, lan. 1 1/2.
[t. V, str. 201]

Parochia Kozłow.

Kozłow, pars. Czerniewski, lan. 1/2.
Pars Pauli Czerniewski, lan. 1 1/2.
Pars Andreae Osinski, lan. 1/2.
Pars Izbienska, lan. 4 1/2.
Pars palatini Plocensis.
[t. V, str. 203]

Parochia Kamion.

Januszewo, pars Czerniewski, lan. 1/2.
Pars Andreae Osinski, lan. 1/2, ort. 1.
Pars Pauli Czerniewski, lan. 1 1/2.
Pars Izbienski, lan. 2, ort. 2.
Pars Uchanski.

Bieniewo, pars relictae Piatkowa, lan. 1/2.
Pars Falkowska, lan. 2 1/2, ort. 1.
Pars Marciani, lan. 1, ort. 1.
Pars Andreae, lan/ 1, ort. 1.
Pars filiorum Francisci, lan. 1/4.
Pars Petri Giżycki, lan. 1, ort. 1.

Arciechow, pars Martini, lan. 1, ort. 1.
Pars Pauli Arciechowski, lan. 1/4.
Pars Martini Arciechowski, lan. 1/4.
Pars Modzelewski, lan. 1 1/2.
[t. V, str. 204]

Villae archiepiscopi Gneznensis in districtu Gostinensi ad Lowicz spectantes.

Lipnica (Kocierz), lan. 8, adv. lan. 2.
Jeziorko, lan. 7.
Plaskoczino, lan. 10 3/4, inq. 2, lanii 2, adv. lan. 2.
Kempina, lan. 10, ort. 4, inq. 3, lan. 1.
Zabostowo Maior, lan. 12 1/2, ort. 1, art. 2.
Zabostowo Minor, lan. 9 3/8, adv. lan. 2, lan. 1, inq. 2.
Gagolino, lan. 17, art. 1, adv. lan. 3 1/4.
Wiczie, lan. 12 1/2, adv. lan. 3, ort. 3.
Zlakowo Borowe, lan. 25, adv. lan. 2 1/2, ort. c. a. 4, art. 1, lan. 1.
Sramowo, lan. 11, ort. c. a. 2, art. 1, adv. lan. 2.
Strzelcow, lan. 3, adv. lan. 2.
Patoki, lan. 9.
Golenska, lan. 12 1/2, inq. 3, adv. lan. 2.
Zlakowo Cerkiewne, lan. 25, inq. 9, art. 4, adv. lan. 3.
Rozice, lan. 18, ort. 2, inq. 1.
Maslki, lan. 15 1/2, adv. lan. 2, ort. c. a. 2, lanio 1.
Retki, lan. 11, adv. lan. 1, lan. 1, inq. 1.
Niedzwiada, lan. 21, inq. 6, lanio 1, adv. lan. 2.
Boczki, lan. 17 1/2, inq 7, art. 2, adv. lan. 2.
Swierzis, lan. 23, ort. c. a. 3, lan. 1, adv. lan. 3.
Duplice Maior, lan. 18, ort. c. a. 3, inq. 3, lan. 1, adv. lan. 2.
Duplice Minor, lan. 10 1/2, ort. 2, lan. 1, adv. lan. 1.
Wescze, lan. 7 1/2, inq. 4, art. 2, adv. lan. 2.
Kocierzewo, lan. 25, inq. 4, art. 2, adv. lan. 3, lanio 1.
Pars plebani, lan. 1 1/2.
Niespusa, lan. 12, adv. lan. 2.
Karsnice, lan. 12, ort. 4, art. 1, adv. lan. 1 1/2.
Serniki, lan. 19, inq. 6, lan. 2.
Skowroda, lan. 13 1/2, inq. 6, art. 2, lan. 1, adv. lan. 2.
Chazno, lan. 18 1/2, adv. lan. 3, inq. 3.
Blendowo, lan. 11 1/2, ort. c. a. 3, inq. 5, adv. lan. 2.
Popowo, lan. 17, inq. 2, lanio 1.
Osiek, lan. 16, ort. 4, art. 2, adv. lan. 3.

Villae spirituales castro servientes.

Malsice, lan. 2, ort. 4, art. 2.
Klewkow, lan. 10, art. 2., adv. lan. 2.
Laguzow, lan. 15 1/2.
[t. V, str. 205-206]

Regestrum nobilium cmethones non habentium.

Parochia Jamno.

Biki, pars Stanislai Tintura, lan. 1, ort. 1.
Pars Joannis Lubiec et Jacobi Tintura, lan. 2.
Pars Kucae Bikowski et Simonis Lubek, lan. 1 1/4, ort. 1.
Pars Petri Wawrzincowicz, lan. 3/4.

Parochia Kamion.

Arciechowo, pars Andreae Arciechowski et Sieklicki, lan. 3/4.

----------------------------------------

Objaśnienia:

Jednostki administracyjne:

Palatinatus - województwo
Lanciciensis - łęczyckie
Rawensis - rawskie
Masovia - Mazowsze
Districtus - właściwie powiat, tutaj również ziemia w odniesieniu do Mazowsza
Orłowiensis - orłowski
Sochaczoviensis - sochaczewski
Rawensis - rawski
Gostinensis - gostyniński
Terra - ziemia
Parochia - parafia

Jednostki gospodarcze:

oppidum - miasteczko
civitas - miasto
clavis - klucz (grupa wyodrębnionych przez właściciela, powiązanych ze sobą gospodarczo miejscowości)
villa, villae - wieś, wsi
spirituales - duchowne (tzn. należące do Kościoła)
castro servientes - służebne dla zamku (chodzi tu o tzw. wsie służebne)
pars - część (dział w miejscowości należący do jednego lub kilku właścicieli),
ex parte - z części (z działu)
sors - część
de sorte - z części

Właściciele:

archiepiscopus, archiepisopi (archiepis., archiepisc.) - arcybiskup (-a)
Gnesnesis (Gnesnensi)  - gnieźnieński (-ego)
palatinus (palatini) -wojewoda (wojewody)
Plocensis (Plocensi) -  płocki  (płockiego)
relicta, relictae - wdowa, wdowy
filius, filii - syn, syna
plebanus, plebani - proboszcz, proboszcza
olim (ol.) - niegdyś
episcopalis - biskupi
regestrum nobilium cmethones non habentium - regestr szlachty zagrodowej

Podstawa podatku:

lan. (laneus, lanei) - łan, łany
de laneis - z łanów
desertatus (desert.) - opuszczony
vero - prawdziwie
advocatus lan., adv. lan., advoc. lan. - łany wójta
advocatia lan. - łany wójtowskie
advocatus ibidem lan. - łany wójta tejże (miejscowości)
liberi lan. - łany wolne
liberorum lan. - łanów wolych

ortulanus, ortulani (ort.) - zagrodnik, zagrodnicy
hortulanus, hortulani (hort.) - zagrodnik, zagrodnicy
inqulinus, inquilini (inq.) - komornik, komornicy
pecora habentes - posiadający bydło
pauperus, pauperes - biedny, biedni
lanio (lanius), laniones (lanion.), lan. - rzeźnik, rzeźnicy
artifex, artifices (art.) - rzemieślnik, rzemieślnicy
ab diversis artificibus - od różnych rzemieślników
faber - rzemieślnik
colonus, coloni (col.) - osadnik, osadnicy
piscator, piscatores - rybak, rybacy
propinator cremati (crem.) - szynkarz
ab ollis cremati - od bań gorzałczanych
taberna, tabernae (tab.) - karczma, karczmy
tab. an. - karczma roczna
tab. haer. (taberna haereditaria) - karczma dziedziczna
tabernator (-es) - karczmarz (-e)
molendinum (mol., molend.) - młyn
molendinum 4 rotarum - młyn 4-kołowy
stempne rot. - koło stępne
ducillorum pro integro anno - czopowego za cały rok
duplae vulgo soszu - podwójnego zwykłego szosu

Waluta:

fl. - floren
gr. - grosz


Strona główna