Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Bąków

Indeks  Bąków Dolny, Górny i Poduchowny  Bogorya Dolna i Górna  Rząśno  Wiskienice  Wyskienica

Bąków Dolny, Górny i Poduchowny

Bąków, 3.) dolny, górny i poduchowny, trzy wsie rządowe, w gm. Bąków, pow. łowicki, 116 dm., 414 mk., odl. od Łowicza 18 w. B. górny posiada kościół par., stawiany około r. 1400 i szkołę gminną. Par. B. dek. łowickiego 1900 dusz. Gmina B. obejmowała w 1878 r. 24 wsi i 1 folw., liczyła ludności 7930, w tem męż. 3990, kob. 3941; według wyznań: kat. 7848, izrael. 11, ewang. 71. W gminie istnieje olejarnia. Urząd gminny we wsi Zduny. [t. I, str. 122]

Bąków, 1.) w XVI w. Bankow, wś, pow. łowicki, gm. i par. Bąków, ma 887 mk., 2,294 morg. włośc. Należała do dóbr stołowych arcyb. gnieź. Jarosław ze Skotnik arc. 1345 r. połączywszy B. z Giżycami i Słomnikami w jedną całość (około 30 kmieci), nadał jej prawo średzkie i powierzył nową lokacyę wsi Januszowi z Pczewa, któremu sprzedał wójtostwo w B. Jednocześnie założył tu parafię z kościołem p. w. św. Wojciecha i Mikołaja. W r. 1357 Kazimierz W, potwierdzając posiadłości i nadania arcyb. gnieźn., włączył i tę wś pomimo pewnych nieporozumień co do prawa do niej arcybiskupów. (K. W. nr. 1354, nr. 1,380). W r. 1433 arcyb. Wojciech Jastrzębiec przeznaczył tę parafię na uposażenie kustosza kolegiaty łowickiej. Obecny kościół z cegły i kamienia wzniósł r. 1679 ks. St. Krajewski kustosz łowicki (Łaski, L. B., II, 500, przyp.). [supl., t. XV, str. 95-96]

Bogorya Dolna i Górna

Bogorya, 3.) zwana też Bogurya, dolna i górna, dwie wsie i folw. t. n., pow. łowicki, gm. i par. Bąków, odl. od Łowicza 19 w. Ogród tutejszy słynął przed 20 laty z owoców i warzyw, dziś zaniedbany. W 1827 r. było tu 55 dm. i 279 mk., obecnie 49 dm. i 190 mk. Rozl. 180 m. [t. I, str. 279]

Bogorya, 1.) dolna i górna, r. 1576 Boguria, dwie wsi i fol., pow. łowicki. B. dolna ma 197 mk., 240 morg. dwor. i 529 włośc.; B. górna - 203 mk., 150 morg. dwor. i 469 włośc. Dawna własność arcyb. gnieź. W r. 1576 wś ta w pow. orłowskim ma 14 1/2 łan. km., 2 1/2 łan. wójt., dwie karczmy, 44 osadn. [supl., t. XV, str. 178]

Rząśno

Rząśno, w XVI w. Rzassno, kol., pow. łowicki, gm. i par. Bąków, odl. 14 w. od Łowicza, przy linii dr. żel. warsz.-bydg., ma 33 dm., 309 mk., 41 osad i 966 mr. (48 mr. nieuż.). Śród osad włośc. są folwarczki dochodzące do 120 mr. obszaru, powstałe z połączenia drobniejszych. W 1827 r. było 42 dm., 149 mk. Wś ta wchodziła w skład dóbr księstwa łowickiego, w kluczu Zduny. Na początku XVI w. kmiecie dawali kustodyi łowickiej meszne po 3 kor. żyta i 3 kor. owsa z łanu. Sołtysi zaś dziesięcinę po 16 gr. czyli fertona groszy czeskich. Dziesięcinę z łanów fol. pobierał pleban w Bąkowie. Z łanów kmiecych pustych pobierał niewątpliwie dzisięcinę arcyb. gnieźnieński (Łaski, L. B., II, 241, 501, 10, 50). Według reg. pob. pow. orłowskiego z r. 1576 było tu 11 łan., 1 komor., wójtowskie 1 1/2 łan., 1 karczma, 21 osadn. (Pawiński, Wielkp., t. II, 99). [t. X, str. 127-128]

Wiskienice

Wiskienice, al. Wiskienica, r. 1418 Wyskitnica, w XVI w. Wyskythnycza, Vyskythnycze, Wyskiennica, wś i folw., pow. łowicki, gm. i par. Bąków, odl. 22 w. od Łowicza, 6 w. od Pniewa (st. dr. żel. warsz.-bydg.), ma 48 dm., 501 mk., 46 os., 920 mr. (606 roli, 37 łąk, 233 pastw., 44 nieuż.). Prócz tego dwie osady wieczysto dzierżawne, jedna z obszarem 341 mr. (194 roli, 59 lasu), druga mająca 40 mr. W r. 1827 było 38 dm., 175 mk.; 1864 r. 46 osad, 388 mk. W r. 1876 folw. W., nabyty i wydzielony z dóbr księstwa łowickiego, rozl. mr. 258: gr. orn. i ogr. mr. 200, łak mr. 50, nieuż. mr. 8; bud. mur. 5, drzew. 10; płodozm. 11-pol. W 1358 r. Kazimierz W. będąc źle poinformowany, jakoby i wś W. stanowiła część królewszczyzny, kazał takową administrować na rzecz skarbu, dowiedziawszy się zaś, że wś ta od niepamiętnych czasów należy do dóbr arcybiskupów, przywilejem wydanym w Lublinie 1358 r. kazał ją powrócić prawemu właścicielowi. W 1419 r. arcyb. Mikołaj Trąba wymógł na kapitule gnieźn. przyzwolenie na zastaw wsi tej plebanowi Przecławowi w Piątku, na tak długo, dopóki z dzierżawy, czyli doczhodów rocznych, nie wybierze pożyczki, którą od niego na pokrycie części kosztów pobytu swego w Konstancyi był zaciągnął. W 1486 r. przed arcyb. Oleśnickiego skarży pleban z Bąkowa o kolędę parafian z Wyskietnicy. W XVI w. wś ma 19 1/2 łan., karczmę, kmieci 31. Folw. płacił do kościoła w Bąkowie dziesięcinę w Gotówce, 72 złot. [t. XIII, str. 571]

Wyskienica

Wyskienica, w lib. Ben. Laskiego Wyskythnycza, wś i folw., pow. łowicki, ob. Wiskienice. [t. XIV, str. 109]

 

Strona główna