Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Bełchów

Indeks  Bełchów  Borowiny  Dzierzgów  Polesie  Sierakowice  Tarnówek

Bełchów

Bełchów, wś nad rz. Skierniewką, pow. łowicki, par. Łyszkowice, przy drodze ze Skierniewic do Łowicza, na prawo od linii dr. ż. War. Bydg. Posiada kościół par., który istniał już w roku 1694 r.; dzisiejszy murowany wzniesiony ze składek parafian w ostatnich czasach. B. należał w 17 wieku do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Wspomina o B. Verdum ("Cudz. w Polsce" 107 str.). W 1827 r. B. liczył 35 dm. i 257 mk., obecnie ma 52 dm. i 147 mk. (?) Par. B. dek. łowickiego ma 1804 dusz. [t. I, str. 127]

Borowiny

Borowiny, kol. pow. łowicki, par. Bełchów, o 2 i pół w. od Łowicza, mk. 153 [t. I, str. 321]

Borowiny, wś, pow. skierniewicki, gm. Skierniewka, par. Bełchów, ma 217 mk., 288 morg. W spisie z r. 1827 wymieniono B. bobiecko w par. Pszczonów, 4 dm., 32 mk., B. zawady, (5 dm., 29 mk.), B. lipskie, (5 dm., 32 mk.) i B. urbańskie, (3 dm., 42 mk.), w par. Łowicz. [supl., t. XV, str. 211]

Dzierzgów

Dzierzgów, 2.) wś nad Skierniewką, pow. łowicki, gm. Łyszkowice, par. Bełchów. R 1827 było 30 dm., 1211 mk.; w 1864 r. przestrzeń m. 1305 ziemi urodz., nieurodz. zaś m. 256, osad 45; ludn. 316; w 1879 domów włośc. 48 a 2 dworskie. Mieszk. katolików 340, od Łowicza 9 wiorst a od Bełchowa 2. Była tu kaplica od 1826-1832, w której odprawiano nabożeństwo parafialne, albowiem w Bełchowie kościół uległ zniszczeniu. [t. II, str. 285]

Polesie

Polesie, 5.) al. Podlesie, wś, pow. łowicki, gm. Łyszkowice, par. Bełchów, odl. 17 w. od Łowicza. W 1879 r. 40 dm., 256 mk., 858 mr. ziemi włośc., w tem 27 mr. nieużytków. W 1864 r. 32 os., 227 mk. [t. VIII, str. 579]

Sierakowice

Sierakowice, w XVI w. Schyerakovicze, wś nad rz. Skierniewką (Łupią), pow. łowicki, gm. Łyszkowice, par. Bełchów, leżą na lewo od drogi ze Skierniewic do Łowicza (odl. 10 w.), mają 81 dm., 83 osad, 639 mk. katol, 1874 mr., w tem 1139 mr. past. i 90 mr. nieuż.; trzy sadzawki i staw. W 1814 r. 319 osób przystępowało do komunii. W 1827 r. było 58 dm., 449 mk. Wieś ta należała zdawna do dóbr łowickich arcyb. gnieźnieńskich. Ziemowit, ks. mazowiecki, potwierdzając w Skierniewicach 1359 r. posiadłości i przywileje dóbr arcybiskupich, wymienia i S. Na początku XVI w. były tu łany sołtysie, z których zamiast dzisięciny płacono po 8 gr. mansyonarzom kościoła w Skierniewicach a kmiecie dawali tylko kolędę po groszu z domu. W 1822 r. S. nadane zostały w. ks. Konstantemu i weszły w skład klucza skierniewickiego. W 1827 r. należały jeszcze do par. Skierniewice. [t. X, str. 584]

Tarnówek

Tarnówek, 1.) kol., pow. skierniewicki, gm. Skierniewka, par. Bełchów, 46 mk., 62 mr. [t. XII, str. 205]

 

Strona główna