Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Białynin

Indeks  Białynin

Białynin

Białynin, 1.) wś rządowa, pow. skierniewicki, gm. Głuchów, par. Białynin. Posiada kościół par. drewniany modrzewiowy, wspomniany już przez Łaskiego 1521 r. W 1827 r. było tu 53 dm. i 378 mk. Par. B. dek. skierniewickiego ma 1120 dusz. [t. I, str. 199]

Białynin, 1.), wś, pow. skierniewicki, ma 527 mk., 2,076 morg. obszaru. Ziemowit, książę mazowiecki, potwierdzając r. 1359 nadania i dobra arcyb. gnieźn. na Mazowszu, uwolnił B. od ciężarów i jurusdykcyi książęcej. (K. W., nr. 1404). Dawna posiadłość arcyb. gnieźn. którzy tu zapewne na początku XV w. założyli kościół par. p. w. św. Wawrzyńca. W r. 1521 wzniósł nowy kościół z modrzewia zapewne Jan Łaski. Odbudowany w r. 1872. (Łaski, L. B., II, 331). [supl., t. XV, str. 132-133]

 

Strona główna