Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Bolimów

Indeks  Korabka  Ziąbki

Korabka

Korabka, al. Kurabka, wś, pow. łowicki, gm. Kompina, par. Bolimów, odl. od Łowicza w. 14, od Bolimowa 8 w. W 1879 r. mk. katolików 254, dm. 33. W 1881 r. dawne wójtostwo K. miało 86 mr., os. 9; zaś wś Kurabka mr. 662 obszaru, os. 22. Wójtostwo w części należy do szpitala św. Leonarda w Łowiczu (Lib. ben. Łaskiego II, 275 wymienia K. w par. Maków). [t. IV, str. 391]

Ziąbki

Ziąbki, w XVI w. Zyambki i Wola Zyambska, wś, pow. łowicki, gm. Kompina, par. Bolimów (odl. 6 w.), odl. 13 w. od Łowicza, ma 43 os., 307 mk., 1001 mr., w tem 361 mr. pastw. i 50 nieuż. W 1827 r. było 40 dm., 240 mk. Jest to dawna posiadłość arcyb. gnieźn. w kasztelanii łowickiej. W r. 1507 arcyb. Andrzej z Borzyszowic wydał w Łowiczu przywilej dla młyna we wsi arcybiskupiej Z. W r. 1558 wś otrzymała w przywileju arcybiskupim wydanym w Łowiczu, pewne udogodnienia. Arcyb. Uchański wziął 200 grzyw. od Anbrożego Rudzkiego, doktora medycyny, kanon. łowickiego, na zakupno wójtowstwa w Mąkolinie i wcielenie takowego do dóbr arcybiskupich a za to ustąpił wójtowstwo w Ziąbkach temuż Rudzkiemu, który je zapisał dla szpitala w Bolimowie, co stwierdza akt arcybiskupi wydany w Łowiczu 7 wrześn. 1568 r. Na początku XVI w. łany kmiece dawały dzisięcinę kolegiacie łowickiej a sołtysie pleb. w Bolimowie (Łaski, L. B., II, 249, 273, 529). W r. 1579 wś Ziambki płaci od 11 łan. km., 2 zagr., 1 kom., 1 łanu wójtow. (Pawiń., Maz., 149). [t. XIV, str. 588]

 

Strona główna