Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Chruślin

Indeks  Bocheń  Chruślin  Drzewicz  Guźnia  Lisiewice  Mystkowice  Rydwan  Traby

Bocheń

Bocheń, wś, pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Chruślin, o 4 w. od Chruślina, ma 1 w. długości, leży w pobliżu Bzury. Szkoła początkowa. W 1827 r. było tu 36 dm. i 244 mk., obecnie 63 dm. i 429 mk. Znajduje tu się cmentarzysko przedhistoryczne, w którem wykopano miecz i kości ludzkie znacznych rozmiarów. [t. I, str. 268]

Bocheń, wś, pow. łowicki. Wspom. w dok. z 1359 r. (K. W., nr. 1404). [supl., t. XV, str. 173]

Chruślin

Chruślin, 1.) Chróślin, wieś, pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Chruślin. Wieś ta należy dziś do księstwa łowickiego. W 16 wieku należała do dóbr stołowych arcyb. gnieźnieńskich. Tutejszy kościół kilkakrotnie był przerabiany i rozszerzany; pierwotną datą zdaje się być r. 1521, fundacya prymasa Dzierzgowskiego. W początku XVII w. Jan Lipski arcyb. wystawił tu dom mieszkalny dla siebie. Ch. leży przy drodze z Łowicza do Bielaw. R. 1827 było 44 dm., 366 mk. (?), obecnie ma 44 dm., 157 mk. Par. Ch. dek łowickiego 2494 dusz liczy. [t. I, str. 648]

Chruślin, w XVI w. Chroslin, wś, pow. łowicki. Dawna własność arcyb. gnieźń., wchodziła w skład kasztelanii łowickiej. Jarosław arcyb. gnieźń. oddaje r. 1343 wś Ch. do osadzenia na prawie niem. niejakiemu Błażejowi. (K. W. n. 1230). Kościół par. p. w. św. Michała, fundacyi arcyb. gnieźń. istniał tu już zapewne w początku w. XIV, bo Jarosław ze Skotnik arcyb. nadając wójtostwo w Lisiewicach r. 1366 przeznacza meszne z łanów wójta kościołowi w Ch. Zdaje się, że przy dawnej budowli drewnianej wzniesiono zakrystyą murowaną r. 1538 a następnie Mikołaj Dzierzgowski, arcyb. zbudował r. 1556 cały kościół z muru, sklepiony, do 30 łok. wysoki a 44 1/2 długi. [supl., t. XV, str. 329]

Drzewicz

Drzewicz, 1.) wś, pow. łowicki, gm. Dębkowice, par. (?), osad 9, mk. 46, rozl. 78 m. [t. II, str. 184]

Guźnia

Guźnia, wieś, powiat łowicki, gmina Dąbkowice, parafia Chruślin, od Łowicza wiorst 11 a od Chruślina 3 wiorsty. Leży po lewej stronie drogi z Łowicza do Łęczycy. W 1879 roku domów włościańskich 21, mieszkańcó katolików 180. W 1881 roku ziemi włościańskiej morgów 752, osad 22 klasy I. W 1864 roku morgów 753, osad 22, ludności 192. Do tej wsi należą piaski, które wskutek wiatrów zasypywała pola sąsiednie, a chcąc temu zapobiedz administrator ks. łowickiego Botwinko, kazał w części obsadzić je drzewami, i do dziś dnia istnieje wąski pas przez całą długość piasków zarośnięty drzewami, których ścinać niewolno. [t. II, str. 921]

Lisiewice

Lisiewice, al. Lisowice, wś, pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Chruślin, odl. od Łowicza 12, od Chruślina w. 3 W 1881 r. dm. 45, katol. 357, a ziemi włość. mr. 1252. Os. 51 klasy Iej. W 1864 r. mr. 1319 a nieużytków mr. 156, os. 52, ludności 348. Lib. benef. Łaskiego nazywa ją Lyssovycze. Ulrych von Werdum, szukając prymasa Prażmowskiego, z Łyszkowic przybył do Lisowic, wsi należącej do arcybiskupa. [t. V, str. 311]

Lisiewice, al. Lisowice, r. 1359 Lyschonicze, r. 1579 Liskowice, mylnie Lisienice, wś, pow. łowicki. Dawna własność arcyb. gnieźn., według dok. z r. 1359. W r. 1579 płacą od 16 1/2 łan., 3 ogr., 2 kom. [supl., t.XVI, str. 235]

Mystkowice

Mystkowice, dok. Mistkowice, Mystkowicze, wś, pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Chruślin. Leżą na prawo od drogi z Łowicza do Bielaw; odl. 11 w. od Łowicza. Mają 35 dm., 279 mk.; w 1827 r. 21 dm., 156 mk. Ziemi włośc. 902 morg. (86 m. nieużytków) i 36 osad. Mikołaj Kurowski, arcyb. gnieźn., 1406 r. zastawił M., należące do dóbr stołowych arcybiskupich i osadzone na prawie niemieckiem, za 50 grzywien niejakiemu Borszy z Chruślina i Ryjczy (Rygcza) z Mystkowic, którzy w 17 lat później dopożyczyli jeszcze 40 grzywien. W 1456 r. kapituła łowicka spłaciła 90 grzywien i zatrzymała wieś za pozwoleniem arcyb. Jana Sprowskiego, dopóki arcybiskup nie zwróci im powyższej sumy. Kapituła posiadała już dawniej sołtystwo w M., które Mikołaj z Kiełkowic podarował kapitule wraz z ciążącym na tej posiadłości długiem, który został spłacony przez tęż kapitułę (Lib. Ben. Łask., t. II: 247, 248. [t. VI, str.837]

Rydwan

Rydwan, fol. i os. nad stawem t. n., pow. łowicki, gm. Dębkowice, par. Chruślin, odl. 10 w. od Łowicza a 8 1/2 w. od Chruślina, leży po lewej stronie drogi z Łowicza do Bielaw, za Guźnią, ma do 50 mk. i 832 mr. obszaru. Rozległy staw, w którym zaprowadzono rybołówstwo, ma 221 mr. 162 pr. Dawniejszy staw zamieniony na łąkę, zwaną Dunina. Staw ten i fol. należały do dóbr arcyb. gnieźnieńskich. W 1820 r. wcielony do dóbr ks. łowickiego. W 1827 r. było 2 dm., 15 mk. W pobliżu dwa stawy: Okręt (400 mr.) i Ossowie (80 mr.). [t. X, str. 83]

Traby

Traby, wś nad jez. Rososzką, pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Chruślin (odl. 1 w.), od Łowicza 14 w., ma 20 dm., 175 mk., 664 mr. (471 mr. past. i 27 nieuż.). Utworzoną została na obszarze fol. Chruślin w 1852 r. Dawał dziesięciny plebanowi w Chruślinie 20 korcy i 30 garncy. [t. XII, str. 440-441]

 

Strona główna