Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Dmosin

Indeks  Trzcianka

Trzcianka i Trzcianka Urbańszczyzna

Trzcianka, wś, i T. Urbańszczyzna, fol. nad rzką Mrogą, pow. łowicki, gm. Łyszkowice, par. Dmosin, odl. 23 w. od Łowicza. Wś ma 142 mk., 251 mr. włośc., 57 mr. kolonii i 3 mr. os. karcz.; folw. 22 mk., 142 mr. W 1827 r. 13 dm., 106 mk. W r. 1844 dobra T. zostały kupione i włączone do dóbr księstwa łowickiego. W r. 1853 fol. T. miał 556 mr. Na poczatku XVI w. nie było tu folwarku lecz same łany kmiece, które dawały dziesięcinę wikaryuszom kollegiaty łowickiej, zaś plebanowi w Dmosinie tylko kolędę, po groszu z domu (Łaski, L. B., 251, 342). [tom XII, str. 540]

 

Strona główna