Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Domaniewice

Indeks  Czatolin  Domaniewice  Domaniewskie góry  Grudze  Gzinka  Krępa  Lubiankowska Wola  Okręt  Reczyce  Rogóźno  Sapy  Skaratki  Stroniewice  Strzebieszów  Wola Lubiankowska  Wrzeczko  Wymysłów  Żabki

Czatolin

Czatolin, wieś i kol., pow. łowicki, gm. Łyszkowice, par. Domaniewice. Graniczy od wschodu z Łyszkowicami. W 1827 r. było tu 30 dm., 288 mk., obecnie jest 65 dm. i 494 mieszk. [tom I, str. 776]  

Czatolin wś, pow. łowicki. Wspom. w dok. z r. 1359 w liczbie włości arcyb. gnieźń. (Kod. W. n. 1404). W r. 1579 wś arcyb. należy do Łowicza ma 11 1/2 łan. km., 2 zagr., 1 rzem., 1/2 łan. wójt. [supl., tom XV, str. 356]

Domaniewice

Domaniewice, 2.) kol., pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Domaniewice. Kolonia w 1864 r. miała przestrzeni m. 1286 ziemi urodz., a nieurodz. 32m., osad 54, ludn. 443. Folw. poduchowny: przestrzeni m. 181 ziemi urodz., osad 32. W 1879 r. kol. domów włośc. 78 (rozrzuconych w 4 punktach, przy samym kościele, za cmentarzem grzebalnym, ku Lubiankowu i ku Strzelczewu), w dworskich 5; katol. 492. Odległe od Łowicza 12 wiorst, przy trakcie fabrycznym, o 2 i pół mil od Strykowa, szkoła. Nauczyciel Lipka hoduje jedwabniki i zachęca włościan. Kościół murowany pod wezw. św. Bartłomieja Ap., fundowany w 1525 r. przez ks. Trojana ze Sleszyna, proboszcza łaskiego i domaniewskiego, a przez arcyb. gniez. Jana Łaskiego konsekrowany; probostwo to wraz z funduszami oddane infułatowi w Łasku, dla powiększenia mu dochodów, i to trwało aż po r. 1857. W 1715 r. kościół ten pogorzał. Kaplica stojąca przy samym trakcie, murowana, jest fundacyi Jakóba i Wojciecha Celestów, rodz. braci, w 1633 r., z obrazem N.M.P., łaskami słynącym. Chór w tej kaplicy oryginalny, zbudowany w kształcie orła jednogłowego. Parafia liczy 4597 katol. i 12 protestantów. [tom II, str. 112] 

Domaniewice, wś, pow. łowicki. Wymieniona w dok. z r. 1359 w liczbie posiadłości arcyb. gnieźn. (K. W., n. 1404). Należała z dawna do klucza chruślińskiego dóbr stołowych arcybisk. gnieźn., którzy tu już w XIV w. założyli kościół par., p. w. św. Bartłomieja. Jarosław ze Skotnik arcyb. nadał wsi prawo niemieckie i oddał r. 1357 sołtystwo Olbrachtowi, synowi Jana, sędziemu łowickiemu. W r. 1427 w obrębie parafii wybudowano drugi kościół p. w. św. Jakuba, w Głównie miasteczku. Kościół ten do w. XVII był filialnym (Łaski, L. B., II, 340). W r. 1579 płacą tu od 16 łan. km., 2 zagr., 2 kom., 2 łan. wójt. [supl., tom XV, str. 428]

Domaniewskie góry

Domaniewskie góry, pasmo wzgórz, ciągnące się w kierunku z połud. ku półn., między wsiami Domaniewice, Krempa, Reczyca, Czatolin, Lubiankowa Wola i Uchań górny, w pow. łowickim. Długość jego wynosi około 7 w., szerokość największa do 4 wiorst. [tom II, str. 112]

Grudze

Grudze, wś i folw., pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Domaniewice, od Łowicza wiorst 9, od Domaniewic 7 do 8 wiorst. Pomiędzy rzeczkami Branicą a Kalenicą. W 1879 r. domów dworskich 2 i 33 włościańskich. Mieszk. katol. 272. W 1867 r. administracya ks. łowickiego rozdzieliła G. na 16 części i tak: 1) osada większa, wieczysta dzierżawa Wolskiego Walentego, miała mr. 265. Ziemia torfowa; 2) takaż osada Gajewskiego Ignacego m. 70; 3) 14 osad drobnych, do różnych osób, m. 156. W 1881 ziemi włościan m. 820, osad 26. [tom II, str. 862]

Gzinka

Gzinka, wieś, powiat łowicki, gmina Dąbkowice, parafia Domaniewice, odległa od Łowicza wiorst 10 a od Domaniewic 6, przy kanale Pobocznica. W 1879 roku domów włościańskich 9, mieszkańców katolików 90. W r. 1881 rozległość morgów 346, osad 13 klassy I. W 1864 roku morgów 272 ziemi urodzajnej a nieurodzajnej ziemi morgów 74, osad 13, ludności 92. Wieś po prawej stronie drogi wiodącej z Łowicza do Łyszkowic. Ma stawy (Dyłowaniec). Roku 1827 miała 8 domów, 61 mieszkańców. [tom II, str. 926] 

Krępa

Krępa, 2.) wś. pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Domaniewice (Łaski, Lib. ben. II, 344); odl. od Łowicza w. 11, od Domaniewic w. 3. W 1879 r. było tu katol. 305, dm. 43. W 1827 r. było tu 33 dm., 218 mk. Ogólny obszar wynosi 1788 mr., w tem 1058 mr. pastwisk i 291 mr. nieużytków, osad 48. [tom IV, str. 669] 

Lubiankowska Wola

Lubiankowska Wola, wś, pow. łowicki, gm. Lubianków (ob.), parafia Domaniewice. Ma z kol. Wymysłów 153 mr. rozl. [tom V, str. 399]

Okręt

Okręt, 1.) staw i os. rybacka, pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Domaniewice. Leży na prawo od drogi z Łowicza do Główna, między Jamnem a Krempą. Staw tutejszy ma powierzchni 400 mr. Os. ryb. 1 dm., 5 mk. Staw ten i os. rybacka należały do dóbr arcybiskupów gnieźn. Obecnie wchodzą w skład dóbr cesarskich t. z. księstwa łowickiego. W stawie tym z dawna zaprowadzona hodowla ryb. [tom VII, str. 435] 

Reczyce

Reczyce, al. Rzeczyce, wś, pow. łowicki, gm. Łyszkowice, par. Domaniewice, odl. 16 w. od Łowicza, leży przy drodze z Łyszkowic do Chruślina, ma 65 dm., 444 mk. (1879 r.). W 1810 r. było 236 mk. Wś ma 61 osad i 1834 mr. (w tem 184 mr. nieuż.). Dwa stawy Osowski i Szafarka należą do dóbr księstwa łowickiego. W 1827 r. cesarz Aleksander I włączył R. do dóbr ks. łowickiego. W XVI w. wieś płaci dziesięcinę na stół arcybiskupi, a plebanowi w Domaniewicach tylko kolędę po groszu z łanu (Łaski, Lib. Ben., II, 345). [tom IX, str. 583]

Reczyce, r. 1359 Rethszicze, r. 1579 Reczicze, wś, pow. łowicki. W dok. z r. 1359 w liczbie włości arcyb. gmieźn. (K. W., n. 1404). W r. 1579 płaci od 16 łan., 3 kom., 1 rzem., należy do dóbr łowickich arcyb. gnieźn. [supl., tom XVI, str. 541]

Rogóźno

Rogóźno, al. Raguźno, kol. włośc., pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Domaniewice, przy drodze z Krempy do Chruślina, odl. 9 w. od Łowicza, ma 54 dm., 352 mk., 1720 mr. (999 mr. pastw. i 159 nieuż.), składa się z trzech części. Było tu dawniej wójtostwo. Obszar większej posiadłości stanowią trzy wielkie stawy: Okręt, Rydwan i Kodrąb, z 4 sadzawkami, należące do dóbr ks. łowickiego. Na początku XVI w. łany sołtysie dawały po pół grzywny (za dziesięcinę) pleban. w Domaniewicach, kmiecie zaś tylko kolędę po groszu z łanu a dziesięcinę po 2 gr. z łanu za dzies. konopną dają wikaryuszom kolleg. łowickiej. Dziesięciny te, należące pierwotnie do stołu arcyb., nadał kollegiacie Jan Sprowski arcyb. 1462 r. (Łaski L. B., II, 251, 345, 532, 533). [tom IX, str. 675] 

Sapy

Sapy, 1.) wś włośc. i os. leśna, pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Domaniewice, odl. 16 w. od Łowicza, ma 35 osad, 40 dm., 286 mk., 826 mr. (w tem 484 mr. pastw. i 24 mr. nieuż.). S. obręb straży leśnej Bobrowa (w lasach rządowych), z porębami: Środek, Łazy, Błoty, Zaniwie. [tom X, str. 307]

Skaratki

Skaratki, w XVI w. Skarathki, wś włośc. nad strum. wpadającym do stawu Rydwan, pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Domaniewice, odl. 14 w. od Łowicza; ma 90 dm., 96 osad, 684 mk., 2540 mr. (1175 mr. past, i 61 mr. nieuż.). W 1800 r. było 332 mk.; w 1827 r. 56 dm., 400 mk., w 1864 r. 550 mk. Wymienia tę wś akt potwierdzenia posiadłości arcyb. gnieźn., przez ks. mazowiec. Ziemowita, w 1359 r. Łany kmiece i wójtowskie dawały dziesięcinę pleb. w Domaniewicach i za konopną po 2 gr., tudzież kolędę po groszu z łanu. Gdy odwozili dziesięcinę pleban. na miejsce, wolni byli od konopnej. W 1761 r. Wład. Łubieński, arcyb., na podtrzymanie instytucyi (rodzaj bursy) "Bartoszków" przy kollegiacie łowickiej nadał jej wójtowstwo w S. Wieś ta przeszła na własność rządu i wcieloną została do dóbr ks. łowickiego (klucz Chruślin w 1820 r.), zaś w 1822 r. fol. S. z częśćią wójtowstwa wraca znowu do dóbr rządowych. [tom X, str. 648] 

Stroniewice

Stroniewice, wś, pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Domaniewice, odl. 14 w. od Łowicza, przy drodze do Główna; ma 32 dm., 241 mk., 727 mr. włościań. (w tem 500 mr. ziemi ornej). W 1827 r. 32 dm., 237 mk. Ks. Ziemowit, potwierdzając 1359 r. posiadłości arcyb. gnieźn., wymienia S. w liczbie włości. We wsi było dawniej wójtowstwo i należał nieistniejący dziś fol. Grabie. Na początku XVI w. z łanów sołtysich dawano plebanowi w Domaniewicach fertona, z kmiecych zaś za meszne po 1 2/3 korca żyta i tyleż owsa (Łaski, L. B., II, 345). [tom XI, str. 407]

Strzebieszów

Strzebieszów, w XVI w. Strzebyeschow, wś włośc., pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Domaniewice, odl. 15 w. od Łowicza, na prawo od drogi do Główna, ma 54 dm., 346 mk., 1180 mr. ziemi włośc. Wś rozpada się na trzy części. W 1827 r. było 39 dm., 274 mk. Na początku XVI w. łany kmiece i sołtysie dawały kościołowi w Domaniewicach meszne po 1 1/2 kor. żyta i tyleż owsa z łanu a zagrodnicy po 1/2 gr. (Łaski, L. B., II, 345). S. zdawna należał do klucza Chruślin, dóbr arcyb. gnieźnieńskich. W 1822 r. jako wś rządowa, wcielony do księstwa łowickiego. [tom XI, str. 452] 

Wola Lubiankowska

Wola Lubiankowska, 253.) wś, pow. łowicki, gm. Lubianków, par. Domaniewice, odl. 20 w. od Łowicza, ma 8 dm., 153 mk. (z kol. Wymysłów) i 75 mr. W r. 1827 było 11 dm., 83 mk. Na początku XVI w. kmiecie dawali dziesięcinę na stół arcybiskupi, plebanowi zaś kolędę (Łaski, L. B., II, 345). Ob. Wola Pełczyna. [tom XIII, str. 789]

Wrzeczko

Wrzeczko, wś i os. młyn. nad rzką Bobrową, pow. łowicki, gm. Łyszkowice, par. Domaniewice, odl. 12 w. od Łowicza, ma  72 dm., 464 mk., 1431 mr. Os. młyn. wieczysto-czynszowa, do księstwa łowickiego należąca, dawne wójtowstwo, ma 43 mr. Na obszarze wsi 6 stawów, z tych największy ma 12 mr. W r. 1827 było 31 dm., 217 mk. Na początku XVI w. łany kmiece dawały pleban. w Domaniewicach tylko meszne po 1 1/2 kor. żyta i 1 1/2 kor. owsa z łanu a sołtys dawał 6 groszy (Łaski, L. B., II, 345). W r. 1456 arcyb. Jan ze Sprowy zastawia wieś "Wrzecze", za zezwoleniem kapituły, Stroszowi z Bielczewa, burgr. łowickiemu. W r. 1579 wś Wrzęczko ma 5 1/2 łan. km., 5 zagr., 2 rzem., 1/2 łanu wójtow. (Pawiń., Mazowsze, 150). [tom XIV, str. 58] 

Wymysłów

Wymysłów, 6.) kol., pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Domaniewice, ma 7 dm., 44 mk., 150 mr. Stanowiła jedną całość z Wolą Lubiankowską. [tom XIV, str. 97]

Żabki

Żabki, wś nie istniejąca obecnie, leżała w par. Domaniewice (dziś pow. łowicki). W r. 1827 miała 4 dm., 29 mk. W r. 1780 i 1800 ks. Czesław Ostrowski, bernardyn z Łowicza, pełniący obowiązki wikaryusza w Domaniewicach, wykazuje miejscowość Żabki odległą od Domaniewic 3/4 mili, z ludnością 21 dusz męz., 9 żeń. Była to wieś księstwa łowickiego, leżała w poblizkości wsi Wrzeczko, graniczyła z Łagowem. Pomiędzy wsią Wrzeczko a młynem Danek leży dziś staw Żabski, mający 13 mr., przez który przechodzi rzka Kalenica (Bobrowa). [t. XIV, str. 716-717]

 

Strona główna