Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Głuchów

Indeks  Głuchów  Kochanów  Miłochniewice

Głuchów

Głuchów, 3.) wieś rząd., w XVII w. arcybiskupia, pow. skierniewicki, gm. i par. Głuchów. Należy od 1829 r, do dóbr rządowych, stanowiących tak zwane księstwo Łowickie. Grunta folwarczne są wieczystą dzierżawą, lasy zaś stanowią osobną straż leśną i mają 3589 morg. Jest tu kościół par. mur. z r. 1786, erygowany 1499 r. przez prob. Trojana, zarząd gminny, szkoła początkowa. Ludność zamożna trudni się płóciennictwem. W 1827 r. liczono tu 47 dm., 353 mk. Parafia G. dek. skierniewickiego 1125 dusz liczy. R. 1789 przyłączono do niej par. Wysokienice jako filią. Gmina G. należy do sądu gm. okr. I w Dębowej górze, st. poczt. w Ro- [...] o 12 w. Liczy 21063 morg. obszaru i 5659 mk. podług opisu z r. 1853. Dobra G., własność osobista Najjaśniejszego Pana, składały się z folw. i wsi G., kolonii Kochanów, wsi Miłachowice, folw. i wsi Wysokienice, folw. i wsi Skorydoły, fol. i wsi Złota, folw. i wsi Jasień pod Wysokienicami, folw. i wsi Białymin, folw. i wsi Miechowice, wsi Borysław, folw. i wsi Janisławice, wsi Gzów, folw. i wsi Lnisno, wsi Byczki, wsi Modła, fol. i wsi Przybyszyce, folw. i wsi Słupia, wsi: Lipce, Mszadłów, Drzewce, Zasywilki, folw. i wsi Jasień pod Kołacinem, Młyna Reczul, Wójtostwa Reczul, Młyna Gzów, Młyna Przybyszyce, Młyna Grochal, Młyna Reczul, podług wiadomości z r. 1842 Ekonomja Głuchów ma mieć w ogóle rozległości m. 29911. [t. II, str. 612]

Głuchów, 1.) wś, pow. skierniewicki. W dok. z r. 1359 śród włości arcyb. gnieźn. W r. 1579 arcyb. gnieźn. płaci tu od 19 1/2 łan. km., 1 łan. wójt. Reg. pobor. z r. 1579 nie wymieniają parafii tutejszej, widać, że składały ją same wsi kościelne, osobno podane bez podziału na parafie. G. leżał w kluczu mnichowickim (dziś Michowice). Kościół par., p. w. św. Wacława, istniał tu zapewne już w XIV w., bo wspomniany jest w aktach kons. gnieźn. z początku XIV wieku. [supl., t XV, str. 507]

Kochanów

Gzów, 1) kol., pow. skierniewicki, gm. i par. Głuchów. Mieszkańcy wyrabiają płótno. W 1827 r. było tu 71 dm., 462 mk. Ob. Głuchów. [t. IV, str. 223]

Miłochniewice

Miłochniewice, wś, pow. skierniewicki, gm. i par. Głuchów. Należy do dóbr Głuchów (ob.) i tam mylnie podana jako Michałowice. W r. 1827 wieś rząd., 24 dm., 189 mk. Wspomina M. Lib. Ben. Łaskiego (t. II, 328). [t. VI, str. 436]

Strona główna