Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Godzianów

Indeks  Byczki  Kawęczyn  Godzianów  Płyćwia  Zapady

Byczki

Byczki, 2.) wś, pow. skierniewicki, gm. i par. Głuchów. W 1827 r. było tu 53 dm. i 294 mk. [t. I, str. 490]

Byczki, wś, pow. skierniewicki, gm. i par. Głuchów, ma 423 mk., 1400 morg. W r. 1578 włość arcyb. gnieźn, ma 26 3/4 łan. km., 1 łan. wójt., 3 rzem. [supl., t. XV, str. 285]

Kawęczyn

Kawęczyn, 6.) wś, pow. skierniewicki, gm. Skierniewka, par. Godzianów. Czyt. Łaski, Lib. benef. II, 284. [t. III, str. 915]

Kawęczyn, r. 1359 Kawieczino, wś, pow. skierniewicki. W dok. z r. 1359 śród włości arcyb. gnieźn., r. 1374 w liczbie włości zagrabionych kościołowi z rozkazu Ziemowita ks. mazow. (K. W., n. 1404, 1697). Obok wsi arcybiskupiej należącej do par. w Godzianowie, były tu części drobnej szlachty i kmiece, należące do par. Stara Rawa. [supl., t. XVI, str. 65]

Godzianów

Godzianów, wś, pow. skierniewicki, gm. Skierniewka, par. Godzianów. posiada kościół par. murowany pod wez. św. Stanisława B. i M., erygowany 1521 r. przez Jana Łaskiego arcyb. gnieźn. W 1827 r. było tu 57 dm., 308 mk. Par. G. dek. skierniewickiego 1320 dusz liczy. [t. II, str. 646]

Godzianów, wś, pow. skierniewicki. Dawna włośc arcyb. gnieźn., w dok. z r. 1359 (K. W., n. 1404), posiadała kościół par., p. w. św. Stanisława, wspom. w dok. z r. 1374 (K. W., n. 1697). Uległ on wtedy złupieniu ze strony Ziemowita, ks. mazow. Kmiecie dawali plebanowi meszne po 3 korce żyta i tyleż owsa z łanu, a sołtysie łany za dziesięcinę dają po pół grzywny. W r. 1579 wś ma 17 3/4 łan. km., 2 zagr., 2 rzem., 3 łany wójt. [supl., t. XV, str. 511]

Płyćwia

Płyćwia, w dok. Plyczwa, wś, pow. skierniewicki, gm. Skierniewka, par. Godzianów, ze st. dr. żel. warsz. wied., odl. 75 w. od Warszawy a 16 w. od Skierniewic, ma 188 mk., posiada 955 mr. ziemi włośc. i 30 mr. do osady stacyjnej. Kopalnia żwiru, odl. 1 w. od stacyi. W 1827 r. należała do par. Skierniewice, miała 15 dm., 129 mk. P. leży śród piaszczystego płaskowzgórza, sięgającego tu przeszło 700 st. npm. Jest to jakby wysunięty ku nizinom mazowieckim przylądek wyżyny ciągnącej się jako wał graniczny między Wielkopolską a Małopolską. Rozciągając się ze swemi odnogami w postaci piaszczystych gór, wyżyna ta w pow. skierniewickim, łowickim, brzezińskim i rawskim stanowi obszar pokryty niegdyś przez rozległe puszcze i nadany arcybiskupom gnieźnieńskim, którzy byli kolonizatorami tych przestrzeni. Przy ubogiej glebie, gospodarstwo rybne, młynarstwo i przemysł leśny mogły się tu najlepiej rozwijać, ztąd liczne młyny, wielkie stawy, cechują tę wyżynę, która dawniej obfitowała więcej w lasy i wodę, obecnie świeci obszarami ubogich w roślinność piasków i wyżłobionymi przez wody jarami. Przy uposażeniu kaznodziei kollegiaty łowickiej przez Zbigniewa Oleśnickiego w 1492 r. nadane mu zostały dziesięciny z P., wsi do stołu arcyb. należącej. Według Lib. Ben. Łask. (I, 246, 284, 285, 523, 525) była to wś na prawie niemieckiem; sołtysi dawali dziesięcinę pleban. w Godzianowie, kmiecie zaś altaryi św. Jakuba w Łowiczu, stanowiącej uposażenie kaznodziei. [t. VIII, str. 331]

Płyćwia, r. 1359 Pliczwa, wś, pow. skierniewicki. W dok. z r. 1359 śród włości arcyb. gnieźn. W akcie z r. 1374 w liczbie wsi arcyb. spustoszonych przez ks. Ziemowita (K. W., n. 1404 i 1697). W r. 1579 Pliczphia płaci od 7 łan., 1 łan. wójt. [supl., t. XVI, str. 462-463]

Zapady

Zapady, wś, pow. skierniewicki, gm. Skierniewka, par. Godzianów, ma 252 mk., 1344 mr. W 1827 r. było 26 dm., 172 mk. Jest to dawna własność arcyb. gnieźnieńskich. Na początku XVI w. sołtysi z łanów wójtowskich dawali dziesięcinę pleb. w Godzianowie, kmiecie zaś tylko po 2 gr. z łanu za meszne i kolędę (Łaski, L. B., II, 285). W r. 1579 wś Zapady, własność arcyb. gnieź., płaci od 10 1/2 łan. w 2 działach i 1 łan. wójt. (Paw., Mazowsze, 179). [t. XIV, str. 396]

 

Strona główna