Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Dobra Iłowskie

Indeks  Antonińska Kępa  Arciechów  Arciechówek  Budy Iłowskie  Iłów  Kępa Antonińska i Kępa Pieczyska  Krzyżyk  Ładowska Wola  Łady Stare, Łady Nowe i Łady Kępa  Łaziska  Obory  Pieczyska Iłowskie  Pieczyska Kępa  Pieczyska Łowickie  Przemysław  Rzepki  Uderz Duży i Uderz Mały  Wola Ładowska  Wołyńskie

Antonińska Kępa

Antonińska Kępa, wś, pow. sochaczewski, gm. i par. Iłów, ma 51 mk., 101 morg. [supl., t. XV, str. 37]

Arciechów

Arciechów, 2.) wś, pow. sochaczewski, gm. Iłów, nad Wisłą, z prawego brzegu, o 5 w. na półn.-wschód od Iłowa. [t. I, str. 47]

Arciechow, 1.) wś, pow. sochaczewski, gm. i par. Iłów, ma 107 mk., 408 morg. W r. 1827 było 12 dm., 129 mk. R 1576 A. w par. Kamion ma 3 łan. km. [supl., t. XV, str. 47]

Arciechówek

Arciechówek, wś, pow. sochaczewski, gm. i par. Iłów, ma 129 mk., 329 morg. W r. 1827 było 8 dm., 59 mk. [supl., t. XV, str. 47]

Budy Iłowskie

Budy, 30.) B. iłowskie, wś, pow. sochaczewski, gm. Iłów, par. Młodzieszyn, 193 mk., 518 morg. [supl., t. XV, str. 263]

Iłów

Iłów (Jiłow), os., przedtem mko, pow. sochaczewski, gm. i par. Iłów. Leży o pół mili od lewego brzegu Wisły w obrębie terytoryum ks. łowickiego, w dolinie którą spływają do Wisły wody okolicznych wyniosłości. Odl. 28 w. od Łowicza, 21 od Gombina, 21 od Sochaczewa i 14 od Wyszogrodu. Posiada 2 kościoły katolicki i ewangielicki, szkołę ewangielicką, urząd gminny, dom schronienia dla starców i kalek, olejarnią (z produkcyą na 2000 rs.). W 1827 r. było tu 76 dm. i 663 mk., w 1861 r. liczono 24 dm. (?) i 402 mk. Obecnie posiada 30 dm., 576 mk. (445 żydów). Kościół kat. erygowany około r. 1580 o ile dowody kościelne wskazują. Pierwotnie był kościół drewniany, spalił się 1772 r. Wybudowali 1781 nowy z cegły pp. Dąbski i Lasocki. Ewangielicki erygowany 1785, drewniany, w r. 1860 rozebrany i wybudowano nowy z cegły w stylu gotyckim 1861 r. Dawniejsze miasteczko Iłów, położone śród lasów ciągnących się od Torunia pod Błonie, założone zostało w 1506 r. za przywilejem króla Aleksandra danym Feliksowi i Prokopowi Radzanowskim, dziedzicom wsi Iłów (Gylau); należało około r. 1607 do Adama Noskowskiego wojewody kujawskiego, wraz z obszerną okolicą. Następnie dobra te r. 1773 nabył August Dąbski kasztelan gostyński, a w r. 1783 przeszły na własność Adama Lasockiego kasztelana sochaczewskiego. W r. 1846 m. Iłów z okolicą zakupiła administracya księstwa łowickiego i włączyła do dóbr tegoż księstwa. Starozakonni w Iłowie zamieszkują już od roku 1680. W r. 1750 otrzymali od biskupa Młodziejowskiego pozwolenie na wybudowanie synagogi. Zajmują się oni handlem i rolnictwem. Włościanie w okolicy i w osadzie uprawą roli. Ziemia w całej okolicy pszenna, ilasta, z małym wyjątkiem po wyciętych lasach piaszczysta. Grunta są ku Wiśle spadkowe. Skutkiem podziału gruntów, uskutecznionych przez administracyą księstwa łowickiego, ludność w okolicy znacznie się powiększyła i doszła do zamożności. Dawniejszy ubiór swych pradziadów zmienili na nowoczesny miejski. Ludność jest napływowa z okolicznych powiatów. Na gruntach dawniej błotnistych, nad Wisłą, krzakami porosłych i nieprzystępnych, osiedli około r. 1760 niemcy, ewangielicy, sprowadzeni przez dawniejszych dziedziców. Zajęli się karczowaniem i osuszaniem łąk. Posiadają grunta pszenne, łąki wyborowe, pozakładali sady fruktowe w większych rozmiarach, które im znaczne dochody przynoszą; są zamożni, trudnią się przeważnie hodowlą bydła, koni i trzody. Z osadą I. graniczy sad fruktowy obszerności 4 do 5 mr. miary chełmińskiej założony r. 1855; przy ogrodzie jest także staw zarybiony. Obok ogrodu wznosi się starożytny zamek, w dawniejszych czasach śród lasów, obronny, Strażnicą zwany. Był zbudowany o 3 piętrach, na arkadach, dziś pozostały 2 piętra i wieża 50 stóp wysoka wraz z zegarem. W późniejszych czasach zmieniono nazwisko zamek na pałac, w którym mieszkali dawniejsi dziedzice. Roku 1855 oddany został, tak nazywany pałac, który w połowie ząb czasu w ruinę położył, na mieszkanie pastora. Okolica I. była bogata w lasy wysokopienne, starodrzew, dziś małe ślady tylko pozostały, a grunta po byłym lesie oddano w posiadanie kolonistom polskim i niemcom. Opis i widok I. podał Tyg. Illustr. z r. 1866 (N. 348). Par. I. dek. sochaczewski 2373 dusz liczy; par. ewangielicka 5000 dusz. Gmina I. należy do sądu gm. okr. I we wsi Giżyce liczy 7981 mk., 21919 mr. obszaru, posiada 6 szkół początkowych, olejarnię, garbarnię i trzy cegielnie; ludność przeważnie niemiecka, ewangielicy. Straż leśna I. lasów ks. łowickiego obejmuje 2265 mr. obszaru. Dobra I. składały się r. 1844 z miasta I., wsi I., Obory, Pieczyska, Wola Ładowska, Budy Iłowskie, Łaziska, Kępa Antonińska, Kępa Pieczyska, Przemysław, Rzepki, Arciechów i Arciechówek, folwarki: Wołyńskie, Krzyżyk, Udesz i Łady. Tytuł własności uregulowany na Najjaśniejszego Cesarza; nabyte zostały wraz z dobrami Januszewo za 270,000 rs. Podług opisu z roku 1838 rozl. dóbr I. wynosiła włók magdeb. 908 czyli około mr. 27240. R. 1862 były 14520 mr. Testament wojewody Antonina Dąmbskiego w Żakowcach, datowany z 16 stycznia 1771 r. daje wymowne świadectwo ówczesnej zamożności panów polskich. Wojewoda dzieli całą swą fortunę na trzy równe działy, to jest na synów Stanisława, Augusta i na wnuczkę swą Annę, córkę trzeciego syna Jana. Stanisławowi zpisuje Iłów mczko, wsie Obory, Uderz, Arciechów, Załusków, Załuskówek, Wolę, Łady, Żegocin, Brzozów, Brzozówek, Bieniew, Łęg januszewski, Suchodół itd. w ziemi gostyńskiej; wsie Kotowice, Falencin, Mielencin, Czubin w ziemi warszawskiej. Oszacowane wraz z gruntem na Grzybowie pod Warszawą i częścią działu z dóbr wołyńskich, ogółem 1,082,000 złp. Drugi syn wojew. August otrzymuje mko Lubraniec, wsie Turowo, Dobieżycz z 2 młynami, Redecz krukowy, Redecz kalny, Redecz wielki, Dąbce, Dąbek, Żydowo, Żydówek, Wrzosowo, Janiszewo, Jądrowiec, Lubrańczyk, Konice, Kwilno, Biernatki, Kazanie, Bycz, Siemnowo, Wola, Grabie, Starograbie, Maciejowo, Kawenczyn z przyległościami, Siarczyce w wdztwie brzesko-kujawskiem. Dalej wsie: Giżyce, Giżyczki, Roszki wielkie i Roszki małe w ziemi gostyńskiej; na dobrach Orepach itd. w wdztwie wołyńskiem sumę 60000 złp. wreszcie rozmaite grunta i zabudowania w mku Grzybowie w starostwie warszawskiem i trzeci dział na dobrach wołyńskich ogółem 1469047 złn. Na wnuczkę wojew. Annę przypada mko Ostróżek z przyległościami w wdztwie wołyńskiem oszacowane na 1152210 złp. Na dobrach wszystkich pozostawia wojewoda 512703 złp. długów, które w równych częściach spadkobiercy pod błogosławieństwem winni spłacić. W końcu rozporządza srebrami stołowemi, klejnotami, drogocenną bronią oraz kosztownemi sprzętami. (Żychliński Złota ksiega I 58). Familia Dąmbskich posiada w w. ks. poznańskiem, obecnie ogółem 12328 m. (tamże str. 64). [t. III, str. 269-270]

Iłów, w dok. z r. 1222 Ylow, Gyllow, mstko, pow. sochaczewski. Musiał tu istnieć dworzec książęcy. W r. 1224 bawi tu Konrad, ks. mazowiecki i nadaje Iłów, Lubotyń i połowę Wysocka, klasztorowi sulejowskiemu. W r. 1240 odbywa się tu wiec przy udziale Konrada, ks. mazow., syna jego Bolesława, biskupa płockiego i dostojników mazowieckich. W dok. z r. 1249 spisanym w Białotarsku, występuje jako świadek: "Johannes parrochianus de Ylow" (Ulanow. Dok. 173, 1, 291, 6, 292, 7, 156, 9). W reg. pob. z r. 1579 podany jako wś mająca kościół par., 18 1/2 łan. km., 19 zagr., 5 rzem, 7 kom. Istniała też Wola Iłowska (dziś Łaziska). [supl., t. XV, str. 609]

Kępa Antonińska i Kępa Pieczyska

Kępa, 12.) K. antonińska i K. pieczyska, nad Wisłą, pow. sochaczewski, ob. Iłów. [t. III, str. 956]

Krzyżyk

Krzyżyk, 1.) K. Iłowski, folw., pow. sochaczewski, gm. i par. Iłów (ob.). W 1827 r. 2 dm., 27 mk. [t. IV, str. 823]

Ładowska Wola

Ładowska-Wola, wś, pow. sochaczewski, gm. i par. Iłów (ob.). W 1827 r. 8 dm., 81 mieszk. [t. V, str. 568]

Łady Stare, Łady Nowe i Łady Kępa

Łady, 2.) (Stare, Nowe i Kępa), wś, pow. sochaczewski, gm. i par. Iłów. W 1827 r. 15 dm., 112 mk. Stanowiły część dóbr Iłów. [t. V, str. 568]

Łaziska

Łaziska, 1.) wś, pow. sochaczewski, gm. i par. Iłów. Należała do dóbr Iłów (ob.) [t. V, str. 621]

Łaziska, 1.) r. 1579 Wola Iłowska, wś, pow. sochaczewski. W r. 1579 miała 7 łan. [supl., t. XVI, str. 261]

Obory

Obory, 2.) kol., pow. sochaczewski, gm. Iłów, par. ew. Iłów. Ma 74 mk., 232 mr. W 1827 r. było 7 dm., 93 mk. [t. VII, str. 342]

Pieczyska Iłowskie

Pieczyska, 1.) Iłowskie, wś, pow. sochaczewski, gm i par. ew. Iłów, ma 96 mk., 441 mr. ziemi włośc. W 1827 r. było 25 dm., 152 mk. [t. VIII, str. 75]

Pieczyska Kępa

Pieczyska, 2.) Kępa, wś, tamże, ma 21 mk., 65 mr. ziemi włośc. [t. VIII, str. 75]

Pieczyska Łowickie

Pieczyska, 3.) Łowickie, wś, tamże, ma 107 mk., 190 mr. ziemi włośc. Wsie te wchodziły w skład dóbr Iłów (ob.) [t. VIII, str. 75]

Przemysław

Przemysław, 1.) al. Przemysłów, kol., pow. sochaczewski, gm. i par. ewang. Iłów, ma 68 mk. protest., 113 mr. Wchodziła w skład dóbr rządowych Iłów. W 1827 r. było 2 dm., 28 mk. [t. IX, str. 172]

Rzepki

Rzepki, 1.) wś włośc., pow. sochaczewski, gm. i par. Iłów, ma 106 mk., 217 mr. W 1827 r. było 3 dm., 22 mk. Wchodziła w skład dóbr rząd. Iłów. [t. X, str. 148]

Uderz Duży i Uderz Mały

Uderz-Duży i U.-Mały, zapewne pierwotnie Udorz lub Udzierz, wś, pow. sochaczewski, gm. i par. Iłów. U. Duży ma 140 mk., 133 mr. włośc.; U. Mały 39 mk., 53 mr. W 1827 r. było 8 dm., 68 mk. U. wchodził w skład dóbr Iłów. [t. XII, str. 743]

Wola Ładowska

Wola, 256). Ładowska, wś, pow. sochaczewski, ob. Ładowska Wola. [t. XIII, str. 789]

Wołyńskie

Wołyńskie, wś, pow. sochaczewski, gm. i par. Iłów, ma 67 mk., 346 mr. W r. 1827 był 1 dm., 16 mk. Spis urzęd. osad. gub. warsz. z r. 1870 podaje w gm. Iłów wś: Wolmek, będzie to zapewne zepsuta nazwa tej osady. [t. XIII, str. 936]

 

Strona główna