Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Janisławice

Indeks  Borysław  Grochal  Gzów  Janisławice  Lisno  Lnisno  Reczul

Borysław

Borysław, wś, pow. skierniewicki, gm. Głuchów, par. Janisławice. W 1827 r. było tu 16 dm. i 200 mk. [t. I, str. 332]

Borysław, wś, pow. skierniewicki. Dawna własność arcyb. gnieźn., wspomniana w dok. z 1359 r. (K. W., nr. 1,404). W r. 1579 wś B. w kluczu skierniewickim ma 10 1/4 łan. km. i 2 wójt. [supl., t. XV, str. 219]

Grochal

Grochal, pow. skierniewicki, gm. Głuchów, par. Janisławice. [t. II, str. 811]

Gzów

Gzów, wieś, powiat skierniewicki, gmina Głuchów, parafia Janisławice. W 1827 roku było tu 25 domów i 245 mieszkańców. Por. tom II, str. 612. [t. II, str. 926]

Gzów, wś, pow. skierniewicki. W dokum. z r. 1359 śród włości kościoła gnieźn. (K. W., n. 1404). R. 1579 ma 18 łan. km., 1 zagrodn., 4 łany wójt. [supl., t. XV, str. 548]

Janisławice

Janisławice, wś, pow. skierniewicki, gm. Głuchów (ob.), par. Janisławice. Jest tu kościół par. murowany z XV w. erekcyi niewiadomej; 1856 odnowiony (Czyt. Lib. benef. Łaskiego). W 1827 r. było 32 dm. i 207 mk. Par. J. dek. skierniewickiego ma 1190 dusz. [t. III, str. 403]

Janisławice, wś, pow. skierniewicki. W dok. z r. 1359 śród włości arcyb. gnieźn. (K. W., n. 1404). R. 1579 płacą tu od 13 łan., 2 działów, 1 rzemieśl., 2 kom., 2 łan. wójtow., 1 łan wolny. [supl., t. XV, str. 633]

Lisno

Lisno, wś, pow. skierniewicki, gm. Głuchów, par. Janisławice. Spis z 1827 r. daje ją p. n. Lnisno, wś rząd., 40 dm., 271 mk. [t. V, str. 316]

Lisno, al. Liszno, r. 1827 Lnisno, w dokum. z r. 1336 Lnysczno, wś, pow. skierniewicki. Dawna własność arcyb. gnieźn. Bawi tu r. 1336 Janisław arcyb. i wydaje akt dla kościoła w Budziszewicach (Ulanow. Dok, 311, 25 i 314, 28). Dyspensa dana r. 1347 przez Jarosława arcyb. gnieźn., Ziemowitowi ks. mazow., datowana jest: "in Iszyszczno villa ecclesiae nostrae" (Kod. Maz., 50). Wymienione w dok. z r. 1359 śród włości arcyb. gnieźn. (K. W., n. 1404). W r. 1579 Lniesno, wś arcyb. płaci od 24 łan., 2 łan. wójt., 2 rzem., 1 rzeźnika. Por. Lisno i Liszno (t. IV). [supl., t. XVI, str. 236]

Lnisno

Lnisno, ob. Lisno, Liszno, Głuchów. Łaski, Lib. ben., zowie je Lnyszno, a wydawca, niewiadomo dlaczego, objaśnia tę nazwę przez Lśniewo. [t. V, str. 361]

Reczul

Reczuł, al. Reczule, wś i fol., pow. skierniewicki, gm. Głuchów, par. Janisławice, ma 110 mk., 296 mr. dwor., 221 mr. włośc. W 1827 r. było 11 dm., 71 mk. W XVI w. dziesięcinę daje wieś pleb. w Godzanowie a właściwemu pleb. w Janisławicach tylko kolędę po groszu (Łaski, Lib. Ben., II, 285, 331). [t. IX, str. 583]

Reczul, r. 1359 Rethsul, 1579 Raczul, wś, pow. skierniewicki. W dok. z r. 1359 śród włości arcyb. gnieźn. (K. W., n. 1404). W r. 1579 płaci od 3 łan. [supl., t. XVI, str. 541]

Strona główna