Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Jeżów

Indeks  Przybyszyce

Przybyszyce

Przybyszyce, w XVI w. Przybyschice, wś włośc., pow. skierniewicki, gm. Słupia, par. Jeżów, ma 167 mk., 623 mr. W 1827 r. było 17 dm., 101 mk. Według Lib. Ben. Łask. (II, 333) mieszkańcy dawali pleban. w Jeżowie tylko kolędę a sufraganowi gnieźnieńskiemu czynsz i maldraty zamiast dziesięciny. W obecnem stuleciu wchodziła w skład dóbr Głuchów (ob.), należących do księstwa łowickiego. [t. IX, str. 205]

Przybyszyce, wś, pow. skierniewicki. W dok. z r. 1359 śród włości arcyb. gnieźn. (K. W., n. 1404). [supl., t. XVI, str. 524]

 

Strona główna