Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Kozłów Biskupi

Indeks  Kozłów Biskupi

Kozłów Biskupi

Kozłów, 1.) Biskupi, wś i folw., pow. sochaczewski, gm. i par. Kozłów Biskupi. Posiada kościół par. murowany, założony w 1226 r.; obecny pochodzi z 1443 r. i wystawiony został przez Opalińskiego bisk. poznańskiego. Jest tu gorzelnia z produkcyą na 8895 rs. W 1827 r. było 35 dm., 291 mk. Par. K. biskupi dek. sochaczewskiego 2451 dusz. Dobra K. Biskupi składają się z folwarków: K. Biskupi, Kornelin; osady młynarskiej Marenżów; wsi K. Biskupi, Dachowo, Niezgoda i Antoniew. Rozl. wynosi mr. 1005: folw. K. Biskupi grunta orne i ogrody mr. 306, łąk mr. 133, pastwisk mr. 81, lasu mr. 212, nieużytki i place mr. 3, razem mr. 263; bud. mur. 3, z drzewa 5; rzeka Bzura przepływa, na której jest przewóz, gorzelnia. Osada młynarska Marenżów z gruntem mr. 41 i młynem wodnym stanowi oddzielną własność. Gmina K. Biskupi należy do s. gm. okr. III w Sochaczewie, gdzie i stacya poczt.; obszaru ma 18979 mr. i 4564 mk. (1867 r.). [t. IV, str. 560]

Kozłów, 2.) Biskupi, wś, pow. sochaczewski. W niewielkiej odległości od tego K. znajduje się druga wieś z kościołem par. zwana K. Szlachecki. Liczne świadectwa stwierdzają, iż K. Biskupi należał do bisk. poznańskiego, tymczasem akt z r. 1359 wymieniający włości arcyb. gnieźn. na Mazowszu, podaje w ich liczbie "duplex Kaslov". Trzeba przypuszczać więc, że albo K. Szlachecki należał kiedyś do arcyb. gnieźn. albo też w K. Biskupim mieli arcybiskupi swój dział jakiś. W r. 1253 odbywa się w K. według Rocznika Wielkop. (Mon. Pol., III, 22) konsekracya Piotra bisk. poznań., a razem z nim i Wita dominikanina na biskupa Litwy. Obrzędu dopełnia Fulko arcyb. gnieźn. W dok. z r. 1297 również w aktach z r. 1319 i 1390 podano K. w liczbie włości bisk. poznań. W r. 1323 w październiku odbywa się tu zjazd duchowieństwa z arcyb. gnieźn. Janisławem na czele, dla ułożenia się z bisk. krak., co do miejsca przynależnego mu na zebraniach biskupów (Kod. kat. krak., I, 167). W r. 1579 wś ma 14 łan. km., 4 zagr., 1 kom., 2 łany wójt. [supl., t. XVI, str. 149]

 

Strona główna