Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Lipce

Indeks  Bobrowa  Chlebów  Drzewce  Drzewiecka Wola  Kapera  Krosnowska Wólka  Lipce  Mszadła  Podłęcze  Retniewice  Uchań Górny  Wola Drzewiecka

Bobrowa

Bobrowa, lub Bobrowo, wś, nad rz. Bobrówką w lesistej okolicy, pow. łowicki, gm. Łyszkowice, par. Lipce, ma 21 dm. i 100 mk. Straż leśna t. n. w ks. łowickiem 4038 morg. obszaru zajmuje. [t. I, str. 262]

Bobrowa, 1.) wś, pow. łowicki. Wspomn. w dok. z 1359 r. (K. W., nr. 1404). [supl., t. XV, str. 169]

Chlebów

Chlebów, wś, pow. łowicki, gm. Łyszkowice, par. Lipce. Ma 19 dm. i 58 mk. [t. I, str. 582]

Chlebów, wś, pow. łowicki, par. Lipce, ma 134 mk., 450 morg.. W r. 1827 ma 9 dm., 75 mk. Dawna posiadłość arcyb. gnieźn. Wspom. w dok. z 1359 r. (K. W. n. 1404). W r. 1579 płacą tu od 2 łan., 2 działków, 1 łanu wójt. [supl., t. XV, str. 305]

Drzewce

Drzewce, 2.) wś, pow. skierniewicki, gm. Słupia, par. Lipce. W 1827 było tu 36 dm. i 239 mk. W pobliżu Drzewiecka Wola. [t. II, str. 181]

Drzewce, wś, pow. skierniewicki. Wymienione w dok. z r. 1359 śród posiadłości arcyb. gnieźn. (k. W., n. 1404). W r. 1579 ma 24 łan. km., 3 łany wójt., 2 zagr., 2 kom., 1 rzeźn. [supl., t. XV, str. 443]

Drzewiecka Wola

Drzewiecka Wola, wś, ob. Drzewce. [t. II, str. 183]

Drzewiecka Wola, wś, pow. skierniewicki, ob. t. XII, 791. [supl., t. XV, str. 444]

Kapera

Kapera, al. Borowina (bobrowska), os. nad rz. Bobrówką, pow. łowicki, gm. Łyszkowice, par. Lipce. Odległa od Łowicza 16 w. Był tu szpital urządzony dla księstwa łowickiego na 24 łóżek, lecz w 1869 r. został zamknięty. Przy szpitalu była apteka i doktór. W 1879 r. było tu 8 dm., 250 mk., 313 mr. pastwisk. [t. III, str. 823]

Krosnowska Wólka

Krosnowska Wólka, wś, pow. skierniewicki, gm. Słupia, par. Lipie. W1848 r. dobra te, kupione przez rząd, włączone zostały do księstwa łowickiego; mają rozl. 1093 mr. [t. IV, str. 710]

Lipce

Lipce, Lipcze, wś, pow. skierniewicki, gm. Słupia, par. Lipce. Leży tuż przy drodze żel. warsz.-wiedeń. na lewo, między Płyćwią a Rogowem. Posiada kościół paraf. murowany, prawdopodobnie założony około r. 1500; obecny z 1744 r. pochodzi. Wś L. wchodzi w skład dóbr rządowych Głuchów (ob. t. II, 612), stanowiących część ks. łowickiego. W 1827 r. 22 dm., 178 mk. Par. L. dek. skierniewicki, 2203 dusz. (Łaski, Lib. ben. II, 240, 334). R. 1609 do par. tej należały wsie: Mszadła, Bobrowa, Chlebowo, Retniowiec, Drzewce, Drzewiecka Wola, Krosnowska Wola i Mikuły. [t. V, str. 251]

Lipce, wś, pow. skierniewicki. Dawna własność arcyb. gnieźn., według dok. z r. 1359 (k. W., n. 1404). W r. 1579 płaci od 10 5/8 łan. km., 2 wójt., 1 rzem. Kościół par. p. w. św. Krzyża, istniał zapewne już w XIV wieku. Wieś należała do klucza słupskiego dóbr łowickich. Ostatni drewniany kościół z r. 1741 został rozebrany r. 1861, a na to miejsce r. 1870 wzniesiono nowy murowany blachą kryty. W r. 1876 dobudowano dzwonnicę. [supl., t. XVI, str. 230]

Mszadła

Mszadła, 1.) dok. Mschadl, wś, pow. skierniewicki, gm. Słupia, par. Lipce. W 1827 r. wś rząd., 26 dm., 182 mk. W początku XVI w. według Lib. Ben. Łask. (II: 337-8) była to wieś na prawie niemieckim osadzona. Wójt zamiast dziesięciny płacił pół marki proboszczowi. [t. VI, str. 180]

Podłęcze

Podłęcze, pow. skierniewicki, gm. Słupia, par. Lipce. Nie zamieszczone w ostatnich spisach. [t. VIII, str. 432]

Retniewice

Retniewice, al. Retniowiec, wś włośc., pow. łowicki, gm. Łyszkowice, par. Lipce, odl. 20 w. od Łowicza, ma 12 dm., 77 mk., 291 mr. W 1827 r. 4 dm., 30 mk. W 1882 r. została włączoną w skład dóbr ks. łowickiego. Obecnie do dóbr tych należą tylko miejscowe stawy.

Uchań Górny

Uchań, 1.) Górny, wś na rzką Kalenicą, pow. łowicki, gm. Łyszkowice, par. Lipce, odl. 20 w. od Łowicza a 5 w. na zach.-płd. od Łyszkowic, ma 18 dm., 137 mk., 557 mr. (312 mr. past. i 42 nieuż). W 1827 r. było 10 dm., 90 mk. [t. XII, str. 735]

Wola Drzewiecka

Wola, 107.) Drzewiecka, wś, pow. skierniewicki, gm. Słupia, par. Lipce, leży w pobliżu wsi Drzewce, ma 354 mk., 1078 mr. W 1827 r. było 13 dm., 116 mk. na początku XVI w. łany kmiece dawały pleb. w Lipcach meszne po 3 kor. żyta i 3 owsa i na kolędę po trzy chleby lub trojaka. Sołtys płacił za dziesięcinę 6 gr. (Łaski, L. B., II, 338). W r. 1579 Wola Drzew., własność arcyb. gnieźn., w kluczu skierniewickim, miała 8 łan., 1 wójtowski, 3 kom., 1 rzem. (Pawiń., Mazowsze, 178). [t. XIII, str. 781-782]

 

Strona główna