Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Maków

Indeks  Dąbrowice  Kacperek  Krężce  Maków  Makowska Wola  Słomków  Stachlew  Święte  Wola Makowska

Dąbrowice

Dąbrowice, 5.) wś, pow. skierniewicki, gm. Skierniewka, par. Maków. R. 1827 było tu 30 dm., 205 mk. [t. I, str. 932]

Dąbrowice, r. 1359 Dambrovicze, wś, pow. skierniewicki. Wymieniona w dok. z r. 1359 śród włości arcyb. gnieźn. (K. W., n. 1404). [supl., t XV, str. 396]

Kacperek

Kacperek, os., pow. skierniewicki, gmina Skierniewka, par. Maków. [t. III, str. 650]

Krężce

Krężce, wś, pow. skierniewicki, gm. Skierniewka, par. Maków (u Łaskiego Lib. ben. II, 279: Kresce), leży na wschód od dr. żel. W. W. między Skierniewicami a Płyćwią. [t. IV, str. 672]

Krężce, r. 1359 Criscze, wś, pow. skierniewicki. Według dokum. z r. 1359 włość arcyb. gnieźn. W r. 1579 "Krescze" w kluczu skierniewickim, płacą od 9 łan., 1 rzem., 1 komorn., 1 łanu wójt. [supl., t. XVI, str. 165]

Maków

Maków, 2.) wś i fol.w. nad rz. Zelkówką, pow. skierniewicki, gm. Skierniewka, par. Maków, leży u zbiegu dróg żel. Warsz.-wied. i warsz.-bydg. Posiada kościół paraf. murowany z r. 1770 (erekcya w Lib. benef. Łaskiego II, 275, 530) pod wezw. św. Wojciecha. R. 1609 był drewniany. Jest tu szkoła początk. 1-kl. ogólna. W 1827 r. wś rząd. miała 62 dm., 468 mk. Par. M. dek. skierniewicki: 3091 dusz. [t. V, str. 929]

Maków, wś, pow. skierniewicki. Niegdyś własność arcyb. gnieźn., w kluczu skierniewickim, posiada kościół par. p. w. św. Wojciecha i św. Mikołaja, założony przez arcybiskupów zapewne około początku XIV w. Wieś sama była na nowo osadzona w początku XV w. na prawie niemieckiem. Arcyb. Wincenty Kot odnowił erekcyę kościoła r. 1446 a arcyb. Andrzej Róża Borzyszowski r. 1509 wcielił parafię z jej dochodami do dziekanii łowickiej. Arcybiskup Antoni Ostrowski przeznaczył tę dziekanię na uposażenie sufragana łowickiego. W r. 1579 wś ta w kluczu skierniewickim płaci od 28 łan., 1 działka, 2 zagrodn., 1 rzem., 1 rzeźnika, 2 łan. wójtow. [supl. t. XVI, str. 293]

Makowska Wola

Makowska Wola, wś, pow. skierniewicki, gm. Skierniewka, par. Maków (ob.). W 1827 r. 36 dm., 371 mk., wś rząd. [t. V, str. 935]

Słomków

Słomków, 1.) zapewne Słąków, 1464 r. Slonkowo, wś włośc., pow. skierniewicki, gm. Skierniewka, par. Maków, leży na płn.-zach. od Płyćwi, ma 316 mk., 1166 mr. włośc. i 49 mr. rząd. (zapewne wójtowstwo dawne). W r. 1827 było 26 dm., 228 mk. W akcie erekcyi parafii Makowo przez Wincentego Kota, arcybisk. gnieźn., w 1466 r. wymienioną jest wś S. jako należąca do dóbr arcybiskupich, na prawie niemieckiem osadzona. Łany kmiece i wójtowskie miały dawać dziesięcinę plebanowi w Makowie Łski, L. B., II, 279). [t. X, str. 815]

Stachlew

Stachlew, wś, włośc. nad rzką Zielkówką, pow. łowicki, gm. Łyszkowice, par. Maków, leży przy linii dr. żel. warsz.-wied., między Skierniewicami a Łowiczem, odl. 25 w. od Łowicza, ma 64 dm., 70 osad, 468 mk., 1556 mr. (w tem 79 mr. pastw. i 48 mr. nieuż.). W 1827 r. było 45 dm., 308 mk. S. należał w 1359 r. do dóbr arcyb. gnieźn. (Kod. Wielk., No 1404). W 1822 r., jako wieś rządowa, wcielony do dóbr księstwa łowickiego, w ekonomii Łyszkowice. [t. XI, str. 171]

Święte

Święte, 1.) wś nad rzką Płyćwią, pow. skierniewicki, gm. Skierniewka, par. Maków, leży na zach. od linii dr. żel. warsz.-wiedeń., naprost Płyćwi, ma 257 mk., 35 mr. dwors., 1240 mr. włośc. W 1827 r. jedna część (wójtowstwo dawne) miała 2 dm., 24 mk. a wieś 18 dm., 144 mk. Wincenty Kot, arcybiskup gnieźn., uposażając r. 1446 probostwo w Makowie, nadał między innemi dziesięciny z wójtowstwa w Ś. Łany kmiece dawały na stół arcybiskupi. W 1519 r. Jan Łaski, arcyb. zamienił tę dziesięcinę, dającą do 3 grzyw., z kanonikami łowickiemi, za należące do nich łąki we wsi Wicie, ponieważ kmiecie ze Ś. zwykle wypasali te łąki i ztąd podpadali często klątwie od kanoników. Zastrzega sobie Łaski czynsz z tych łąk po trzy grzyw. rocznie (Łaski, L. B., II, 280, 530). [t. XI, str. 693]

Wola Makowska

Wola, 278.) Makowska, wś. pow. skierniewicki, gm. Skierniewka, par. Maków, ma 342 mk i 1393 mr. włośc. W r. 1827 wś rząd., miała 36 dm., 361 mk. Wincenty Kot, arcyb. gnieźn., fundując parafię w Makowie r. 1446, wciela do niej, między innemi, wieś: "Wolya Krzyschcowa", która później zmieniła nazwę na: Wola Makowska. Łany wójtowskie w Woli miały dawać dziesięcinę plebanowi (Łaski, L. B., II, 279). [t. XIII, str. 791]

 

Strona główna