Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Łowicz NMP

Indeks  Błędów  Bobrowniki  Boczki  Chąśno  Goleńsko  Klewków  Łaguszew  Małszyce  Maryjsk  Niedźwiada  Parma  Placencya  Płaczów  Popów  Potworzyn  Sierzniki  Strzelczew  Świeryż  Zabostów Mały i Poduchowny  Zielkowice

Błędów

Błędów, 2.) wś, pow. łowicki, gm. Jeziorki, par. Łowicz, o 6 w. od Łowicza. Ludność trudni się hodowaniem koni i trzody chlewnej. W 1827 r. było tu 35 dm. i 236 mk. [t. I, str. 247]

Błędów, 2.) wś, pow. łowicki ma 357 mk., 1018 morgów włościańskich. Wymieniony śród posiadłości kościoła gnieźn. w dok. z r. 1359. (Kod. Wielk. Nr. 1404). [supl., t. XV, str. 164]

Bobrowniki

Bobrowniki, 6.) wś, pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Łowicz, odl. od Łowicza 6 w. Znajduje się tu młyn wodny i parowy. W 1827 r. było tu 51 dm. i 340 mk., obecnie 70 dm. i 329 mk. [t.I, str. 264]

Bobrowniki, 1.) wś, pow. łowicki. Wspom. w dok. z 1359 r. (K. W., nr. 1404). [supl., t. XV, str. 171]

 Boczki

Boczki, 1.) wś i folw. rządowy, pow. łowicki, gm. Jeziorka, par. Łowicz, odl. o 6 w. od Łowicza. Przy końcu wioski w ogrodzie stoi stara drewniana kaplica. W 1827 roku było tu 55 domów i 288 mk., obecnie 194 mk. [t. I, str. 271]

Boczki, 2.) wś, pow. łowicki, gm. Jeziorko, ma 412 mk., 240 morg. dworskich i 1,410 włośc. W r. 1827 wś rząd., 55 dm., 288 mk. [supl., t.XV, str. 175]

 Chąśno

Chąśno, wś i fol.w., pow. łowicki, gm. Jeziorko, par. Łowicz. Leży na prawo od drogi z Łowicza do Kiernozi, o 10 w. od Łowicza. W 1827 r. było tu 47 dm., 239 mk., obecnie liczy 198 mk. Na leżących odłogiem kawałkach pól znajdują się wielkie kamienie, ułożone w linie, tworzące wielkie trójkąty równoramienne. Takich trójkątów kilka się przechowało. Lud zwie to miejsce starem cmentarzyskiem. Ch. posiada urząd gminny. [t. I, str. 550]

Chąśno, w reg. pob. z 1579 r. Chazno, wś, pow. łowicki. W r. 1579 włość arcybiskupia należąca do Łowicza, ma 18 1/2 łan. km., 3 łany wójt., 3 kom. [supl., t. XV, str. 301]

 Goleńsko

Goleńsko, wś, pow. łowicki, gm. Jeziorko, par. Łowicz, o 4 w. od Łowicza, przy drodze z Łowicza do Płocka po prawej ręce. Ma 47 dm., 44 osad, 1195 mr. gruntu, 300 mk. [t. II, str. 655]

Klewków

Klewków, wś, pow. łowicki nad Bzurą i Przysową, gm. Bąków, par. Łowicz, leży przy trakcie z Łowicza do Kalisza, odl. 3 w. od Łowicza. W 1827 r. było tu 20 dm., 158 mk., obecnie liczy 33 dm., 101 mieszkańców. Stanowiła uposażenie xx. emerytów w Łowiczu. Wieś liczy 582 mr. obszaru, w tem 96 mr. nieużytków. [t. IV, str. 141]

Łaguszew

Łagoszew, wś, pow. łowicki, gm. Jeziórko, par. Łowicz (Łaski, Lib. ben. II, 237, 512), odl. od Łowicza w. 4. Jest tu szoła elemen., dm. 48, mk. 250, os. 43 i 937 mr. ziemi (442 past. i 26 nieuż.). W 1827 r. 39 dm., 219 mk., wś rząd. [t. V, str. 574]

Łaguszew, r. 1359 Lagussowo, r. 1579 Laguzow, wś, pow. łowicki. Wedle dok. z r. 1359 własność arcyb. gnieźn. W r. 1579 wś duchowna do obsługi zamku łowickiego należąca, płaci od 15 1/2 łan. [supl., t. XVI, str. 254]

Małszyce

Małszyce, wś nad Bzurą, pow. łowicki, gm. Kompina, par. Łowicz, odl. 1 w. od Łowicza. W 1827 r. wś rząd 26 dm., 190 mk. Lib. ben. Łaskiego zowie ją Malischitze, Maluschycze, Malyschycze. Dziś M. mają 45 dm. i jeden dworski. Cegielnia była tu kiedyś miejska. Ziemi w 1881 r. mr. 974, osad 39 klasy 1-ej. 1864 r. 974, a ziemi nieurodzajnej mr. 65, osad 40, ludności 387. [t. VI, str. 80]

Małszyce, 1.) r. 1359 Malischicze, wś, pow. łowicki. W dok. z r. 1359 w liczbie posiadłości arcyb. gnieźn. (K. W. n. 1404). Wydawca Kod. wielk. mylnie nazywa tę wieś Małszyn. [supl., t. XVI, str. 298]

Maryjsk

Maryjsk, al. Maryińsk, Maryńskoje, kol., pow. łowicki, gm. Bąków, par. Łowicz. Nowo utworzona osada na gruntach poduchownych we wsi Niedźwiada. Nosi nazwę od imienia żony komisarza włościańskiego, który ziemię tę rozdawał pomiędzy żołnierzy dymisyonowanych, odl. od Łowicza 7 w. W 1881 r. dm. 33 a ziemi włościan 470 mr., osad 14. [t. VI, str. 157]

Niedźwiada

Niedźwiada, 1.) w dok. Myedzwyada, wś, pow. łowicki, gm. Bąków, par. Łowicz. Leży o 5 w. od Łowicza, na prawo od drogi bitej do Kiernozi. Posiada szkołę początkową ogólną, 43 dm., 466 mk. W 1827 r. było 36 dm., 264 mk. Wś ma 47 osad, 946 mr., w tem 36 mr. nieuż. Była to pierwotnie wś książęca. Ziemowit, ks. mazowiecki, przywilejem wydanym w Płocku 1374 r. nadał Niedźwiadę i Swieryż kościołowi gnieźnieńskiemu. Teodor Potocki, arcyb. gnieźnieński, przeznaczył dziesięciny z N. dla probostwa szpitala ś. Jana w Łowiczu. W 1825 r. zamieniono N. i Klewków na Pilaszków, odstąpiony przez ks. emerytów w Łowiczu. Na polach N. w dniu 12 kwietniu 1769 r. zaszła potyczka między konfederatami barskimi a Rossyanami. Według kroniki prowadzonej przez cech szewcki w Łowiczu, walka trwała przez 4 godziny, poległo w niej 40 konfederatów. Do miasta wpadło 30 kul armatnich i zapaliły jedno domostwo. Na gruntach wsi N. powstała niedawno kolonia Maryjsk. [t.VII, str.65]

Niedźwiada, w dok. Meczwada i Medzwada, wś, pow. łowicki. W r. 1579 Niedzwiada, włość arcyb. gnieźn. płaci od 21 łan., 6 kom., 1 rzeźn., 2 łan. wójt. Ob. Kod. Wielk. (n. 1700, 1733). [supl., t. XVI, str. 376]

Parma

Parma, wś, pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Łowicz, odl. 9 w. od Łowicza, ma 29 dm., 220 mk. i 918 mr. ziemi włośc. Nazwa ta, podobnie jak i nazwa sąsiedniej wsi Placencya, nadaną została w nowszych czasach (przez ks. Radziwiłłowę?), niewiadomo tylko czy świeżo założonym osadom, czy dawniej już pod inną nazwą istniejącym. [t. VII, str. 868]

Parma, wś, pow. łowicki. Dawała dziesięcinę kapitule łowickiej. W spisach pob. z r. 1579 nie podana. [supl., t. XVI, str. 432]

Placencya

Placencya, 1.) wś, pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Łowicz, odl. 5 w. od Łowicza, ma 15 dm., 105 mk., 384 mr. ziemi włośc. W 1827 r. było 12 dm., 90 mk. Wś ta równie jak i poblizka Parma, zostały założone podobno w zeszłym stuleciu przez ks. Radziwiłłównę, twórczynię Arkadyi. Według wizytacyi bisk. Raczyńskiego było tu w 1810 r. 69 komunikujących [t. VIII, str. 237-238]

Placencya, wś, pow. łowicki. Dawna własność arcyb. gnieźn. Nazywała się pierwotnie "Placzow" (Płaczów). Arcybiskup Leszczyński (+1658) założył tu dla siebie rezydencyę, którą wykończył dopiero Prażmowski i wtedy zmieniono nazwę wsi na "Placencya". W r. 1579 Placzow daje pobór od 2 łan., 4 zagr. Szczegóły tyczące się ks. Radziwiłłowej (ob. t. VIII, 238), mylnie tu odniesiono. [supl., t. XVI, str. 456]

Płaczów

Płaczów, ob. Placencya. [supl., t. XVI, str. 458] 

Popów

Popów, 1.) dawniej Popowo, wś, pow. łowicki, gm. Kompina, par. Łowicz, odl. 4 w., przy drodze bitej do Sochaczewa, ma 55 dm., 48 osad, 452 mk., 1017 morg. ziemi włośc. i 53 mr. nieużytków. W 1827 r. 47 dm., 273 mk. Przy erekcyi kolegiaty łowickiej wyznaczono w 1433 r. dochody z tej wsi na utrzymanie proboszcza. Według Lib. Ben Łask. (II, 238) wś P., w par. Łowicz, miała 17 łanów kmiecych i łany folwarczne, stanowiłą własność kolegiaty łowickiej. Kmiecie dają czynsz po grzywnie z łanu i pół grzyw. za wieprzowe i obowiązani są odbywać na folwarku roboty w ten sposób, iż pół wsi połowę dnia, a drugie pół druga połowa pracuje. Prócz tego dają kmiecie z łanu proboszczowi po 2 kapłony, 2 kury, 30 jaj i na kolędę po korcu owsa. Karczem nie było, tylko proboszcz kolegiaty, do którego należały dochody, nadawał dwom kmieciom prawo sprzedaży piwa łowickiego za opłatą po 6 gr. rocznie. Dziesięciny szły ze wsi też dla proboszcza. Sołtystwa nie było we wsi. [t. VIII, str. 795]

Potworzyn

Potworzyn, wś w par. Piątek pod Łowiczem, wspomina ją Lib. Ben. Łaskiego (II, 510) jako wś należącą do dóbr stołowych arcybiskupich. W spisie z 1827 r. podana jest jako wś prywatna w par. Łowicz, pow. sochaczewskim, ma 8 dm., 64 mk. Obecnie nie istnieje. [t. VIII, str. 879]

Sierzniki

Sierzniki, w XVI w. Syernyki i Syerzniki, wś włośc., pow. łowicki, gm. Jeziorko, par. Łowicz (kollegiata), odl. 3 w. od Łowicza, ma 54 dm., 328 mk., 1081 mr. (561 mr. pastw. i 29 nieuż.). W 1827 r. było 44 dm., 218 mk. Wś ta należała do dóbr stołowych arcyb. gnieźn. Wojciech Jastrzębiec, arcyb., uposażając kollegiatę łowicką w 1433 r., nadał jej między innemi dziesięciny z S. Wartość dziesięciny z S. i poblizkich Wierzynowic wynosiła 38 do 40 grzyw. (Łaski, L. B., II, 237, 243, 511, 551). W 1820 r. włączona została do dóbr księstwa łowickiego a w 1822 r. znowu włączona do dóbr rządowych. [t. X, str. 599]

Strzelczew

Strzelczew, al. Strzelców, wś i fol., pow. łowicki, gm. Jeziorko, par. Łowicz (kolegiata), odl. 3 w. od Łowicza, ma 16 os., 158 mk., 346 mr. folw., 403 mr. włośc. We wsi staw. Rolki strzelczewskie, w granicach terytoryum miejskiego leżące, należały niegdyś do wójta, a wcielone do fol. Strzelczewskiego, noszą nazwę gruntów Strzelczewskich. W r. 1822 rozległość ich wynosiła mr. magd. 76 pręt. 94, a w nowej mierze nowopols. mr. 34 pręt. 271, inclusive mr. 41 pręt. 61 łąk. Generał Klicki na części tej roli zbudował pałacyk i założył ogród. Folw. wraz z wsią wchodziły w skład dóbr księstwa łowickiego. Inwentarz dochodów kolegiaty łowickiej z 1523 r. nazywa wieś Strzelcową Wolą (Łaski, L. B., II, 237, 512). [t. XI, str. 461]

Świeryż

Świeryż, w XVI w. Swyerysch, wś nad rz. Przysową, pow. łowicki, gm. Bąków, par. Łowicz (odl. 6 w.), ma 58 dm., 65 os., 425 mk., 1766 mr. (w tem 979 mr. past. i 49 mr. nieuż.), wiatrak. W 1827 r. 60 dm., 310 mk. Ziemowit ks. mazowiecki, wynagradzając szkody, jakie ludzie książęcy zrządzili w dobrach arcybiskupich, nadał 1374 r. kościołowi gnieźnieńskiemu trzy wsi książęce w pobliżu Łowicza a między niemi i Świeryż (Kod. Wielkop., 1700 i 1733). Wojciech Jastrzębiec, arcybiskup, uposażając kollegiatę łowicką w r. 1433, nadał kanonikom dziesięciny snopowe z łanów kmiecych w Ś. a z sołtysich po 18 gr. (Łaski, L. B., II, 511, 512, 515). Wójtowstwo w Ś. zostało nadane, jako uposażenie, mansyonarzom ufundowanym w kościele w Złakowie. Ś. wraz z dobrami arcybiskupiemi stał się za rządów pruskich własnością rządową i następnie wraz z całem księstwem łowieckiem nadany został 1820 r. w. ks. Konstantemu. W 1834 r. zarząd dóbr księstwa odkupił od mansyonarzy w Złakowie wójtowstwo, zobowiązując się płacić 840 złp. rocznie. Na polach między Ś. a Niedźwiadą zaszła 1769 r. 12 kwietnia potyczka z konfederatatmi, którzy po cztero-godzinnej walce stracili 40 ludzi (Kronika cechu szewckiego w Łowiczu). [t. XI, str. 675]

Zabostów Mały i Poduchowny

Zabostów, 2.) Mały i Z. Poduchowny, w XVI w. Zabostow minor, wś nad rz. Bzurą, pow. łowicki, gm. Kompina, par. Łowicz (odl. 4 w.), ma 34 dm., 237 mk., 285 mr. (122 pastw., 17 nieuż.). Z. Poduchowny ma 16 os., 228 mr. (73 pastw., 5 nieuż). W r. 1827 było 30 dm., 156 mk. Dziesięciny ztąd pobierał proboszcz kollegiaty a następnie Wojciech Jastrzębiec, arcyb. przeznaczył je dla szpitala przy kościele św. Jana Chrzc., któremu nadał wójtowstwo w Z. i łąki. Wójtowstwo to było kupione za 30 grzyw. od Piotra Brzeczki i żony jego Doroty (Łaski, L. B., II, 237, 513, 515). [t. XIV, str. 205]

Zielkowice

Zielkowice, wś nad rzką Zielkówką, pow. łowicki, gm. Kompina, par. Łowicz. Leży o 2 w. na płd.-wschód od Łowicza, przy linii dr. żel. warsz.-wied., ma 62 dm., 488 mk., 1420 mr, (w tem 803 past. i 133 nieuż.). Szpital św. Tadeusza w Łowiczu posiada tu 60 mr. ziemi (dawne wójtowstwo) z któych pobiera tak zw. kanon. Szkoła początkowa istniała tu pod opieką wikaryuszów kolegiaty w r. 1835 i następnych. W 1827 r. było 55 dm., 352 mk. Dnia 2 maja 1532 arcyb. Drzewicki w porozumieniu z kapitułą metropolitalną naznacza komisyę do rozgraniczenia wsi stołu swego Myślaków i Zielkowice od wsi kapituły kolegiaty łowickiej Łupia (dziś Arkadya). W 1601 r. prymas Karnkowski opatrzył większem uposażeniem bractwo miłosierdzia i szpital dla kalek w Łowiczu, nadawszy im włókę ziemi w Zielkowicach za własne pieniądze nabytą. R. 1579 d. 15 sierpnia wieś ta nadana została miastu Łowiczowi przez Jakuba Uchańskiego arcybiskupa, w zamian za wieś Zagórze, a postanowieniem królewskim w 1825 r. włączoną została do księstwa łowickiego, za opłatą rocznego czynszu do kasy miasta Łowicza zł. 4924 gr. 21. Z. wypuszczano w dzierżawę. Mieszkańcami wsi mogli być tylko katolicy. W 1745 r. zaprojektowano, a w 1761 arcybiskup Al. Łubieński postanowił, ażeby dochody z karczmy, z robocizny, za owies, siano i różne powinności obracano wyłącznie na utrzymanie bruków, dróg i mostów miejskich w Łowiczu. Włościanie z obowiązku oczyszczali ulice miasta. W 1579 r. było 14 włók roli, czynszu płacono z każdej włóki po 1 zł. i 2 kapłony na św. Marcin; na święta Wielkanocne po 2 kury, po 20 jaj i po 2 sery a płacili jeszcze i w innych terminach podobneż daniny. Role są piasczyste, po części sapowate, rudawe (żelaziste). W r. 1807 gromada zapłaciła pańszczyzny z tej wsi, na mocy kontraktu dzierżawy z 1806 r. zł. 3210 i z propinacyi zł. 903, za kury i jaja zł. 306. [t. XIV, str. 595]

 

Strona główna