Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Pszczonów

Indeks  Bobiecko  Borowiny Bobiecko  Daniek  Jacochów  Kalenica  Kuczków  Łagów  Łyszkowice  Łyszkowska kolonia  Pszczonów  Seligów  Uchań Dolny  Zakulin

Bobiecko

Bobiecko, wś, pow. łowicki, gm. Łyszkowice, par. Pszczonów. [t. I, str. 256]

Bobiecko, wś, pow. łowicki, ma 129 mk., 559 morg. Nie podają tej wsi ani spisy pob. z XVI w., ani spis z r. 1827. [supl., t. XV, str. 167-168]

Borowiny Bobiecko

Borowiny, w spisie z r. 1827 wymieniono: B. bobiecko, w par. Pszczonów, 4 dm., 32 mk. [supl., t. XV, str. 211]

Daniek

Daniek, osada młynarska, nad rz. Bobrówką, pow. Łowicki, gm. Łyszkowice, par. Pszczonów. Jest tu młyn i olejarnia z produkcyą na 374 rs. [t. I, str. 899]

Jacochów

Jacochów, wieś nad rz. Uchanką, pow. Łowicki, gm. Łyszkowice, par. Pszczonów. Odl. od Łowicza wiorst 19 a od Pszczonowa 2 i pół. Leży po prawej stronie linii drogi żel. z Łowicza ku Skierniewicom. W 1879 r. liczono tu katol. 306, domów włośc. 40. Obszar ziemi w 1881 r. wynosił mr. 1163, nieurodz. m. 60, osad 50. Ludność 267. [t. III, str. 359]

Jacochów, r. 1359 Jaczochowo, wś, pow. łowicki. W dok. z r. 1359 śród włości kościoła gnieźn. (K. W., n. 1404). [supl., t. XV, str. 624]

Kalenica

Kalenica, Kalenice, wś nad rz. t. n., pow. łowicki, gm. Pszczonów. Odl. 17 w. od Łowicza. W 1827 r. było tu 41 dm. i 287 mk.; obecnie 79 dm., 553 mk. kat., 72 osad włośc., 2244 mr. ziemi i 203 mr. nieużytków. Por. Lib. ben. Łaskiego II, 281. [tom III, str. 676]

Kalenica, r. 1359 Kalinicze, wś, pow. łowicki. Wymieniona w liczbie włości arcyb. gnieźn. w dok. z r. 1359 (K. W., n. 1404). W r. 1579 wś Kalinice, w kasztelanii łowickiej płaci od 15 łan., 4 kom., 2 rzem. [supl., tom XVI, str. 40]

Kuczków

Kuczków, 1.) wś nad rz. Branicą, pow. łowicki, gm. Łyszkowice, par. Pszczonów (Łaski, Lib. ben. II, 282), odl. od Łowicza w. 15, od Pszczonowa w. 5 1/2. W r. 1879 mk. katol. 84, dm. 16, obszaru 408 mr., w tem 256 mr. pastwisk i 53 mr. nieużytków, osad 14. W 1827 r. było tu 13 dm., 108 mk. [t. IV, str. 842]

Łagów

Łagów, 2.) wś, pow. łowicki, gm. Łyszkowice, par. Pszczonów (Łaski, Lib. ben. II, 282), odl. od Łowicza w. 16, od Pszczonowa 4 w. W 1879 r. katol. 215, dm. 32, os. 28, ziemi 733 mr., w tem 245 mr. pastw. i 45 mr. nieuż. W 1827 r. było tu 19 dm., 145 mk. [t. V, str. 574]

Łyszkowice

Łyszkowice, 1.) kol. w wś, pow. łowicki, gm. Łyszkowice, par. Pszczonów; od Łowicza w. 13 do 15, od Mszczonowa w. 4. Wieś albo osada fabryczna leży nad strumieniem Bobrówką vel Kalenicą. Liczy przeszło 1500 ludności (katol. 1066), ma cukrownię, browar, w którym pracuje 7 ludzi (produkcya przeszło 12000 rs.), olejarnię i cegielnię. Do października 1880 r. mieściło się tu biuro administracyi ks. łowickiego. Są 3 szkoły, sąd gminny i stacya pocztowa. Przy urzędzie gminnym istnieje kasa zaliczkowo-wkładowa gminna (w 1878 roku było obrotu rubli sr. 6070 kop. 38), dom zajezdny, kilka sklepików, piekarnia, rzemieślnicy różni tu mieszkają. Kolonia ma 130 katol. Był tu zamek, należący do województwa rawskiego; arcyb. Baranowski miał dla wygody swej dom mieszkalny, a Jan Lipski wystawił piękny pałac na podmurowaniu, obrazami i napisami arcyb. gmieźn. przyozdobił i miejsce to obrał za stałą siedzibę. Prymas Maciej Łubieński odnowił gmach i piękną kaplicę przy pałacu wystawił. W Ł. zmarli 2 arcybiskupi: Lipski i Wacław Leszczyński. W r. 1852 w Ł. miano założyć fabrykę jedwabiu, lecz mury przerobiono na fabrykę cukru, należącą dziś do ss. Hermana Epsteina et. comp. W 1860 r. ona to pierwsza, dla zaoszczędzenia lasów, urządziła ognisko do opalania węglem kamiennym. W 1878 r. spotrzebowała węgla za 49100 rs. i drzewa za 6345 rs. W porze letniej przy samej rafineryi zatrudnia około 300 osób, a w zimowej podczas zwożenia, odbioru i przerabiania buraków do 800 ludzi. Produkcya roczna 494750 rs., a samych buraków użyto za 138000 rs., kości za 10360, wapna za 4600 rs. Przy fabryce są koszary dla robotników, kasa oszczędności; pomoc lekarska i kształcenie dzieci pracujących rzemieślników w trzeciej szkole elementarnej bezpłatnej, jest zapewnione. Głównym motorem w fabryce jest para z 8 kotłów parowych, każdy o sile 30 koni, zaczem w zupełnym biegu fabryka może rozporządzać siłą 240 koni. Zastosowano tu także zużytkowanie "pary straconej." Jest i machina parowa o sile 30 koni, obsługująca 10 pras hydraulicznych, płóczkę, tarkę podwójną, 2 pompy wodne, 2 wtłaczające wodę z kondensacyi do kotłów parowych. Ma i drugą takąż machinę do pomp powietrznych, 4 aparata w próżni do gotowania, machina ta obsługuje także 2 pompy wodne i dźwignię do podnoszenia kości z cedzideł na 2 piętro fabryki. Machina trzecia o sile 6 koni prowadzi 4 odśrodkowce i podnosi ciężary. Znajduje się także mała machinka parowa na pompę powietrzną do produkcyi gazu kwasu węglanego według metody Rousseau; 2 machinki parowe, każda o sile 3 koni pompujące wodę do kotłów parowych; machina siły 6 koni poruszająca młyn do mielenia kości i 2 dźwignie do podnoszenia onych na górne piętra, oraz tokarnia, która wchodzi w skład warsztatów ręcznych, jakie fabryka posiada, a mianowicie: kuźnię, kotlarnię, gisernię, ślusarnię, stolarnię i t. d. w 1881 r. 

Kolonia mr. 418, osad 19 klasy 1-ej. W 1864 r. mr. 421, osad 12, ludności 244. Lib. ben. Łaskiego, nazywa Ł. Lyskowycze, Laskovicze. Administrator w. ks. Konstantego cegłę z zamku łowickiego użył do wybudowania pałacu w Ł. w 1882 r. W r. 1881 dm. dwor. 12, prywatnych 35, propinacyi 5 i 22 fabrycznych, razem 74. Na kolonii 20 dm., urząd gminny, apteka. Gm. Ł. ma 1878 r. ornej ziemi mr. 17618, pastw. mr. 4933, łąk mr. 1318, lasy mr. 1304, nieuż. mr. 2266, razem mr. 27399. Fabryka cukru, browar, 2 olejarnie (2 ludzi, produkcya 499 rs.), 11 wiatraków i 7 młynów wodnych (prod. 22230 rs., 27 ludzi). Ludn. prawosł. 3, katol. 8917, ew. 543, żyd. 205, razem 9668 osób. Gruntu zaś było mr. 25518, osad 954, nomenkl. 20. Na wystawie łowickiej w 1859 r. gmina odznaczyła się wyrobami wełnianemi i lnianemi. Hodowla sztuczna ryb. Wieś arcybiskupia Ł., tworząca z rozległemi okolicznemi włościami osobny niegdyś klucz dóbr arcybiskupich, do którego należały folwarki: Łyszkowicki, Chlebowski, Baranowski, Uchański, Szeligowski i wsie: Ł., Czatolin, Wrzeczko, Żabki, Rzeczyca, Szeligów, Łajów, Kuczków, Zakalin, Kalenice, Uchań, Bobrowa, Wola Drzewiecka, Jacochów, Pszczonów, Chlebów i Retniewice z obszrem gruntów około 250 włók, rozległemi lasami, łąkami, stawami i kilku młynami. Były tu stajnie, browary, masztalernie... i t. d. arcybiskupie. Ze stadniny łyszkowickiej rozchodziły się konie rzadkiej piękności, sławne na całą Polskę. Ogród w guście włoskim założony przez Lipskiego, był jeszcze za czasów arcybisk. Olszowskiego. Ekonomia dóbr Ł. ks. łowickiego składała się w 1862 r. z folw. 1, wsi 56, młynów 9, osad 2, wójtostwo 1; w ogólnej rozległości 69547 mr. [t. V, str. 869-870]

Łyszkowska kolonia

Łyszkowska kolonia, wś, pow. łowicki, gm. Łyszkowice, par. Pszczonów; 130 mk. [t. V, str. 870]

Pszczonów

Pszczonów, w XVI w. Pczonow, Pczionow, wś i folw., pow. łowicki, gm. Łyszkowice, par. Pszczonów, odl. 18 w. od Łowicza, połączony drogą bitą z Łyszkowicami. Posiada kościół par. murowany, szkołę początkową, dwa domy przytułku (szpitale) dla kalek i ubogich, zajazd murowany, 96 dm. (3 folw.), 624 mk. Folwark poduchowny (proboszczowski) ma 16 osad, 312 mr.; wś ma 66 os., 1422 mr. (50 mr. nieuż.); gleba żytnia. W 1827 r. było 59 dm., 461 mk. P. wchodzi w skład dóbr księstwa Łowickiego i był około 1840 r. siedzibą generała Botwinki, administratora tychże dóbr, który upamiętnił się zbudowaniem drogi bitej, pomocą w restauracyi kościoła i pasieką, jaką utrzymywał w ogrodzie przy swej rezydencyi. P. należał zdawna do dóbr stołowych arcybiskupów gnieźn., którzy założyli tu parafią zapewne na początku XIV w. i zaprowadzili prawo niemieckie. Arcyb. Jarosław ze Skotnik sprzedaje wójtowstwo w 1366 r. niejakiemu Tomaszowi z obowiązkiem oddawania dziesięciny miejscowemu plebanowi. Wieś zaliczała się jeszcze w XVI w. do kasztelanii łowickiej. Parafią uposażył Jakub z Sienna, arcyb. Kościół był p. w. WW. Św. i św. Doroty. Probostwo służyło zwykle na uposażenie kanonika łowickiego. Proboszcz obowiązany był utrzymywać dwóch wikaryuszów. Uposażenie proboszcza stanowiły prócz zwykłych placów pod zabudowania i ogrody, sadzawki, jeszcze młyn, część lasu, łan roli w trzech polach z łąką, rola karczemna, rola zagrodnika (dziś część proboszczowska ma 212 mr.). Młynarz płacił 40 gr. czynszu i nie pobierał miarki od zboża plebana, karczmarz płacił fertona. W XVI w. pleban na swoim łanie osadził kmieci, obowiązanych płacić po seksagenie czynszu, wozić drwa, kosić łąkę plebana i dawać po 2 kapłony i 13 kur i "duas capetias ovorum". We wsi było 27 łanów, z których kmiecie dawali plebanowi tylko meszne i kolędę po 3 gr. z łanu (Łaski, L. B., II, 281-284). Kościół z cegły, pokryty dachówką, ma długości 59 łokci, szerokości 23, a wysokości 17 i pół. Przerobiony między 1844 a 1847 według planu budow. Idzikowskiego; ściany podwyższono, wewnątrz przy ścianach dano filary, na których wsparto gotyckie sklepienie. Restauracya ta kosztowała 18,000 rs. Obrazy w trzech ołtarzach pędzla Jabłońskiego, ołtarz wielki z cementu, z ozdobami gipsowemi a posadzka z cegły wzorzysto ułożona. Do par. należą: Bobiecko, Jacochow, Kalenice, Kuczków, Ługów, Seligów, Uchań, Zakulin, kol. Koperka, os. fabr. Łyszkowice, Łyszkowska kol. i os. młynarska Daniek. Lud. kat. 3607, prawosł. 3, ewang. 341, żydów 180. Według zatrudnienia 2293 rolników, 201 rzemieślników, 991 służby i wyrobników, 122 oficyalistów i urzęd. fabr. W gminie dwie szkoły elem. gminne i 1 fabryczna. [t. IX, str. 256-257]

Seligów

Seligów, Szeligów, w XVI w. Schelygow, wś włośc. nad rzką b. n., pow. łowicki, gm. Łyszkowice, par. Pszczonów, odl. 12 w. od Łowicza, 5 w. od Pszczonowa, ma 45 dm., 300 mk., 1534 mr. (948 mr. nieuż.). W 1827 r. było 18 dm., 144 mk. Na początku XVI w. wś należała do dóbr stołowych arcyb. gnieźn., było tu sołtystwo, dające pleban. w Pszczonowie fertona za dziesięcinę, kmiecie zaś dawali pleb. tylko kolędę po groszu z łanu (Łski, L. B., II, 283). W 1822 r. wieś ta nadana została w. ks. Konstantemu i weszła w skład dóbr ks. łowickiego, do ekonomii łyszkowskiej. Na obszarze wsi jest staw Zapłociwek należący do księstwa. [t. X, str. 424]

Uchań Dolny

Uchań, 2.) Dolny, wś i os. młyn. nad rzką Uchanką i Baranicą, pow. łowicki, gm. Łyszkowice, par. Pszczonów, odl. 9 w. od Łowicza a 5 1/2 na płn.-wsch. od Łyszkowic, ma 12 os., 97 mk., 476 mr. (203 mr. pastw., 245 nieuż.). W 1827 było 7 dm., 56 mk. W archiwum kapituły gnieźn. przechowuje się nadanie wójtowstwa w Uchaniu z dnia 15 grudn. 1568 r. Powiedziano tam, że dla obrony lasów rozległych w kluczach dóbr arcybiskupich, łowickim i skierniewickim, przez okoliczną szlachtę nielitościwie pustoszonych, tudzież dla uwiecznienia imienia swego, arcybiskup Jakub Uchański zakłada na krańcach tychże dóbr wś "Uchań" (dziś Uchań Dolny) i krewnemu swemu Maciejowi Zelech nadaje tam wójtowstwo (ks. Korytkowski, "Arcyb. gnieźn."). [t. XII, str. 735-736]

Zakulin

Zakulin, wś, pow. łowicki, gm. Łyszkowice, par. Pszczonów, odl. 13 w. od Łowicza, leży pod Pszczonowem ( o 1 w.), ma 31 dm., 254 mk., 604 mr. (126 mr. past. i 26 nieuż.). W 1827 r. było 12 dm., 95 mk. Wieś należała do dóbr arcyb. gnieźn. W r. 1509 w Skierniewicach arcyb. Andrzej Róża Boryszowski odnowił przywilej dla wsi. Dziesięciny szły na stół arcybiskupi, sołtys dawał plebanowi w Pszczonowie za dziesięcinę po 6 gr. a kmiecie tylko kolędę, po groszu z łanu (Łaski, L. B., II. 283). [t. XIV, str. 325]

 

Strona główna