Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Skierniewice

Indeks  Budy  Grabskie Budy  Kałki Budy  Miedniewice  Mokra Lewa i Prawa  Pamiętna  Ruda  Samice  Skierniewka Lewa i Prawa  Zwierzyniec

Budy

Budy, 1.) dawny obszar leśny poszczy korabiewkiej, w obrębie którego z pierwotnych osad leśnych (bud) tworzyły się wsie i osady: Bednary, Mrozy, Waleryany, Pniewie, Studzieniec, Zaklasztorne, Długokąty, Chojnackie, Wolskie, Bylińskie, Zielone, Grabskie, Kałki, Wikuckie. Ogólne miano Budy, które jeszcze w Tabelli wsi z 1827 r. spotykamy przy powyższych miejscowościach, dziś przechowało się jedynie przy kilku jak: B. zaklasztorne, wś, pow. skierniewicki, gm. Korabiewice, par. Chojnata. W 1827 r. było tu 47 dm. i 358 mk. B. Chojnackie, pow. skierniewicki, gm. Kowiesy, par. Chojnata; B. kałki i B. grabskie, pow. skierniewicki, gm. Skierniewka, par. Skierniewice. [t. I, str. 442]

Grabskie Budy

Grabskie Budy, ob. Budy. [t. II, str. 789]

Kałki Budy

Kałki, (Budy) ob. Budy. [t. III, str. 719]

Miedniewice

Miedniewice, 2.) wś nad rz. Rawką, pow. skierniewicki, gm. Skierniewka, par. Skierniewice, odl. 4 w. od Skierniewic, należy do księstwa łowickiego, posiada szkołę począt., 86 osad, 1568 mr. obszaru; położona przy trakcie ze Skierniewic do Mszczonowa; gleba w połowie pszenna a w połowie żytnia. Wlościanie tutejsi produkują kaszę jęczmienną i wywożą na targi do Warszawy. W XVIII w. znaleziono tu urny mieczem owinięte, pisze o tem ks. Koralewicz, reformat, w dodatku do kroniki swego zakonu, ogłoszonym 1722 r. Wspomina tę wieś Lib. Ben. Łaskiego (t. II, 274). Należała ona do skierniewickiego klucza dóbr łowickich, stanowiących uposażenie arcybiskupów gnieźnieńskich. [t. VI, str. 329]

Mokra Lewa i Prawa

Mokra, 1.) Lewa i Prawa, wś, pow. skierniewicki, gm. Skierniewka, par. Skierniewice. Leży w stronie zach. od Skierniewic, przy linii dr. żel. warsz.-bydg. Posiada szkołę początkową ogólną. M. Lewa ma 346 mk. i 1158 mr.; M. Prawa ma 448 mk. i 1307 mr. W 1827 r. było tu 74 dm., 524 mk. Wspomina tę wś Lib. Ben. Łask. (II, 274). [t. VI, str. 622]

Mokra, wś, pow. skierniewicki. Wspomniana w dokum. z r. 1359 i 1374 śród włości arcyb. gnieźn. (K. W., n. 1404, 1697). W r. 1579 płaci od 34 łan., 1/2 działka, 5 kom., 6 rzem., 4 łan. wójt. [supl., t. XVI, str. 348]

Pamiętna

Pamiętna, w dok. Pamyethna, wś, fol. i leśnictwo, pow. skierniewicki, gm. Skierniewka, par. Skierniewice, ma 167 mk., 328 mr. ziemi dwor. i 289 mr. włośc. W 1827 r. było 12 dm., 77 mk. Leśnictwo P. należy do dóbr cesarskich, stanowiących tak zwane księstwo łowickie. Według Lib. Ben. Łask. (II, 276) łany kmiece dawały dziesięcinę na stół arcybiskupi a plebanowi tylko kolędę i świętopietrze, zaś folwark dawał dziesięcinę mansyonarzom przy kościele w Skierniewicach. [t. VII, str. 836]

Ruda

Ruda, 11.) wś i os. nad rzką Rawką, pow. Skierniewicki, gm. Skierniewka, par. Skierniewice, leży przy linii dr. żel. Warsz.-wied., między Radziwiłłowem a Skierniewicami, ma 146 mk., 33 mr. dwor., 255 mr. włośc. W 1827 r. było 14 dm., 97 mk. [t. IX, str. 884]

Samice

Samice, al. Samity, w spisach urzęd. Sanice, w XVI w. Samycze, wś nad rz. Rawką, pow. skierniewicki, gm. Skierniewka, par. Skierniewice (odl. 6 w.), posiada szkołę początkową, 350 mk., 863 mr. Wieś należąca poprzednio do księstwa łowickiego, obecnie rozkolonizowana. Gleba w połowie żytnia a w połowie sapy. Oprócz rolnictwa ludność produkuje kaszę jęczmienną. Wieś graniczy z Miedniewicami, leży przy trakcie ze Skierniewic do Mszczonowa. W XVI w. jest to wś należaca do dóbr stołowych wrcyb. gnieźn. Nie było ni łanów sołtysich ni folwarku. Dziesięcinę należącą do arcyb. gnieźn. ustąpił Zbigniew Oleśnicki arcyb. w zamian za folwark proboszczowski w Skierniewicach (Łaski, L. B., II, 275). [t. X, str. 250]

Skierniewka Lewa i Prawa

Skierniewka Prawa i Lewa, dwie wsi i os. dr żel. warsz.-wiedeń., pow. skierniewicki, gm. Skierniewka, par. Skierniewice. S. Prawa leży nad rz. Skierniewką, na północ od Skierniewic, przy drodze bitej do Łowicza. Na jej obszarze znajduje się stacya dr. żel. (Skierniewice), przy której utworzyła się ludna osada, liczne wille i domki. Obszar włościański obejmuje 519 mr., obszar gruntów należących do innych klas ludności 840 mr. Ludność przechodzi zapewne 1000 głów. Częśc położona pomiędzy miastem, parkiem a linią dr. żel. zapewne zostanie wcielona w obręb miasta, z którem się łączy. S. lewa leży o 2 wiorst od poprzedniej, na zachód od miasta, pomiędzy rozchodzącemi się liniami dróg. żel. warsz.-wiedeńs. i warsz.-bydgos. a obszarem zwierzyńca cesarskiego, przy drodze bitej do Łyszkowic prowadzącej, ma 649 mr. włośc., 48 mr. innych właścicieli i do 600 mk. Mieści się tu urząd gm. W 1827 r. na obszarze obu wsi było 57 dm., 487 mk. S. gmina należy do sądu gm. okr. I w Dębowej Górze, ma 29,896 mr. obszaru i 7759 mk. (1867 r.). [t. X, str. 675]

Zwierzyniec

Zwierzyniec 3.) os. leś., pow. skierniewicki, gm. Skierniewka, par. Skierniewice. Jest to obręb leśny a zarazem zwierzyniec w lasach należących do dóbr księstwa łowickiego. Obręb leśny obejmuje 934 mr. Droga bita łączy Zwierzyniec ze Skierniewicami oddalonymi o 2 w. Główną zwierzyną, utrzymywaną tu w wielkiej ilości, są daniele. [t. XIV, str. 684]

Strona główna