Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Słupia

Indeks  Modła  Słupia  Trofimów

Modła

Modła, 1.) al. Modla, wś, nad rz. Jeżówką, pow. skierniewicki, gm. i par. Słupia. Tu powstaje rzeczka Jeżówka z połączenia się dwóch strumieni. Wś M. wchodziła w skład dóbr rządowych Głuchów (ob.). Wspomina tę wieś Lib. Ben. Łask. (II, 336). [t. VI, str. 570]

Modła, wś, pow. skierniewicki. Wspomn. w dok. z r. 1359 w liczbie włości arcyb. gnieźn. W reg. pob. z XVI w. podana razem z Przybyszewicami, płaciły od 6 łan. km. [supl., t. XVI, str. 345]

Słupia

Słupia, 1.) 1242 r. Slup, 1521 r. Slupp, wś i fol., pow. skierniewicki, gm. i par. Słupia. Leży na wschód od linii dr. żel. warsz.-wied., między Płyćwią a Rogowem, posiada kościół par. drewniany, ma 540 mk., 340 mr. folw., 1721 mr. włośc. W 1827 r. 53 dm., 382 mk. Fol. S. wchodził w skład dóbr Głuchów, stanowiących część ks. łowickiego. W nadaniu swobód posiadłościom arcybiskupim przez Konrada, ks. krakowskiego i łęczyckiego, wydanym 1242 r. w Sieradzu, wymieniono wś Slup obok Łowicza, Uniejowa i Swarawy, jako jedną z czterech głównych stacyi arcybiskupich (Kod. Wielkop., 234). Wieś ta, dawna posiadłość arcyb. gnieźnieńskich, miała już w XV w. kościół par. p. w. św. Mikołaja, fundacyi arcybiskupów. Uposażenie proboszcza stanowiły cztery działy roli, dwie łąki, dwa ogrody. Wś S. na początku XVI w. była osadzoną na prawie niemieckiem. Folw. arcybiskupi i 2 łany wolne, osadzone świeżo, dawały dziesięcinę plebanowi miejscowemu. Sołtysie łany dawały za dziesięcinę po fertonie i kolędę po groszu. Kmiecie dawali pleb. meszne po 2 kor. żyta i 2 kor. owsa i kolędę po ternarze (3 denary, 1/6 grosza. Dziesięcina od kmieci szła zapewne na stół arcybiskupi (Łaski, L. B., II, 336). Dawny kościół spłonął w r. 1760. Na to miejsce wzniesiony nowy, także drewniany. S. par., dek. skierniewicki, 1310 dusz. [t. X, str. 854]

Trofimów

Trofimów, kol., pow. skierniewicki, gm. i parafia Słupia, ma 193 mk., 739 mr. Powstała w ostatnich czasach na obszarze dóbr księstwa łowickiego. Spis z r. 1827 nie podaje tej wsi. [t. XII, str. 478]

 

Strona główna