Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Sobota

Indeks  Urzecze

Urzecze

Urzecze, 1) też Urzyce, wieś nad rz. Bzurą, pow. łowicki, gm. Bąków, par. Sobota (o 4 w.). odl. 14 w. od Łowicza, ma 53 dm., 56 osad, 451 mk., 1377 mr. (862 mr. roli, 95 łąk, 350 past. i 70 nieuż.). Szkoła początkowa. W 1827 r. 45 dm., 392 mk. Wieś ta zdawna neleżała do dóbr łowickich arcyb. gnieźnień. W r. 1460 Jan Odrowąż Sprowski, arcyb., na kapitule gener. w Gnieźnie, nadał swemu krewnemu Dobkowi ze Sprowy Zyrawskiemu, kaszt. przemyskiemu, dożywocie na wsiach arcyb. Urzecze i Marzyce wraz z młynem w Urzeczu i dziesięcinami w Marzycach. Na początku XVI wś ta, należąca do par. Sobota, dawała z łan. km. dziesięcinę arcyb. gnieźn. a z folw. pleb. w Zdunach, zaś pleban s Sobocie pobierał tylko meszne w sumie 1 seksageny (Łaski, L. B., II, 504, 506). Według reg. pob. pow. orłowskiego z r. 1576 wś U. płaciła od 16 łan., 1 zagr., 3 kom., 5 karczem, 2 łan. sołtysich, propinatora, 1 rzeźnika, 1 młyna dziedzicznego o 4 kołach, 1 stępnego koła, 43 osadn. (Pawiński, Wielkop., II, 100). W r. 1834 dziesięcina z folw., do Zdun dawana, wynosiła 11 kor. 15 garncy, po złp. 17 gr. 2 za korzec. [t. XII, str. 822]

 

Strona główna