Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Wysokienice

Indeks  Jasień  Michowice  Skoczykłody  Wysokienice  Złota

Jasień

Jasień, 2.) wieś i folw., pod Wysokienicami, pow. skierniewicki, gm. Głuchów, par. Wysokienice. Należy do dóbr rządowych Głuchów (ob.) [t. III, str. 468]

Michowice

Michowice, 1.) wś, pow. skierniewicki, gm. Głuchów, par. Wysokienice. W 1827 r. wś rząd., 22 dm., 212 mk. [t. VI, str. 960]

Michowice, 1.) w dok. z r. 1348 Mnychowice, wś pow. skierniewicki. Pierwotnie własność Braci św. Jana Jerozol. w Poznaniu. Mikołaj Ursus, komendarz poznański, sprzedaje M. arcyb. gnieźn. za 30 grz. gr. praskich r. 1348. Akt przeora oznacza sumę na 45 grz. i oznajmia, jako wieś była zdawna nadaną przez ks. mazowieckich (K. W., n. 1264, 1278, 1404, 1697). W r. 1579 płacą tu od 10 1/5 łan. km. [supl., t. XVI, str. 323]

Skoczykłody

Skoczykłody, 1.) wś włośc., pow. skierniewicki, gm. Głuchów, par. Wysokienice, 218 mk., 740 mr. W 1827 r. 29 dm. 149 mk. W XVI w. kmiecie dawali pleb. w Wysokienicach tylko meszne, wójt zaś za dziesięcinę dawał fertona Łaski, L. B., II, 301). [t. X, str. 683]

Wysokienice

Wysokienice, w XVI w. Wyssokynycze i Wysokienice, wś, pow. skierniewicki, gm. Głuchów, par. Wysokienice, posiadają kościół par. drewniany, 552 mk., 1847 mr. W 1827 r. było 68 dm., 433 mk. Jest to dawna posiadłość arcyb. gnieźn. w kluczu skierniewickim (później w mnichowskim). W r. 1579 jest tu 21 1/2 łan. km., 2 zagr., 5 rzem., rzeźnik, 3 łany wójtowskie, 1/3 łanu wolnego, 3/4 łana plebańskiego (Pawiń., Mazowsze, 179). kościół par., p. w. św. Marcina, istniał zapewne już w XIV w. Na początku XVI w. pleban posiadał prócz placów dla siebie, wikaryusza i kościelnego, sześć placó dla kmieci, zagrodników i karczem, odrębne pole z łąką i lasem, sadzawkę. Kmiecie dawali dziesięcinę na stół arcybiskupi, plebanowi zaś meszne po korcu owsa i korcu żyta, sołtys zaś dziesięcinę płacił 18 gr. rocznie. Od r. 1789 parafię wcielono jako filią do Głuchowa. Wś sama wchodziła w obecnem stuleciu w skład dóbr księstwa łowickiego. W. par., dek. skierniewicki, 2002 dusz. [t. XIV, str. 140]

Złota

Złota, 2.) wś i fol., pow. skierniewicki, gm. Głuchów, par. Wysokienice, ma 380 mk. W 1827 r. było 37 dm., 254 mk. W r. 1886 fol. Z. rozl. mr. 287: gr. or. i ogr. mr. 239, łąk mr. 37, past. mr. 1, nieuż. mr. 10; bud. z drzewa 11. Fol. ten wchodził w skład dóbr Głuchów, stanowiących część ks. łowickiego. Do włościan należy tu 1221 mr. Na początku XVI w. kmiecie dają pleb. w Wyskokienicach tylko meszne, zaś wójci z wójtostw płacą 18 gr. (Łaski, L. B., II, 301). W r. 1579 wś Z., własność arcyb. gnieźn., należąca do klucza skierniewickiego, daje pobór od 17 łan. km. i 3 łan. wójtowskich. [t. XIV, str. 635]

 

Strona główna