Opisy różnych okolic Królestwa Polskiego.

Tom drugi. Z widokiem Krakowa. W Wrocławiu u Wilhelma Bogumiła Korna 1833. 
Wybór pism Klementyny z Tańskich Hofmanowéy. Tom szósty. nowe oryginalne wydanie, przeyrzane i poprawione przez Autorkę. 

 

Opis piąty. Przejażdżka do Nieborowa i Arkadyi. W maiu 1828 roku.

I znowu przeiażdżka, i znowu iéy opis; czy nie iesteś znudzona Anielko? ale nic nie pomoże; skorom ia gdzie ieździła, ty czytać musisz, i ten mus ieszcze raz w tym roku cię spotka; lecz dziś nie długo cię zaymę, - nie daleką i krótką była ta podróż moia.

Od dawnego iuż czasu wraz z kilkoma osobami wybierałam się na małą do Nieborowa, Arkadyi i Łowicza podróż, w zamiarze opisania tych mieysc. Po wielu okładaniach i przeszkodach, wybraliśmy się nareszcie w ostatnich dniach Maia bieżącego roku. Droga nas wiodła na Wolskie rogatki, a piérwszym przedmiotem godnym uwagi, było Koło, owo mieysce gdzie dawno i nie tak bardzo dawno, wśród wrzawy, hałasu, los Polski rozstrzyganym bywał; żal mi żem choć iednéy elekcyi obecną nie była. Ileż to mieysce dziś głuche, intryg, szeptów, namów, złorzeczeń słyszało. Gdyśmy Wolę minęli, zwróciły myśl naszą Odolany; ta wioska tak bliska Warszawy, iest bardzo stósowną do urządzenia w niéy kilkunastu domków letnich dla mieszkańców stolicy, chcących użyć miłéy pory; aleby trzeba przed wszystkiém drzew wiele zasadzić, ogródki założyć, gdyż bez téy ozdoby, żadne wieyskie mieszkanie przyiemném bydź nie może. Osoby, które za granicą były, mówią że przy każdém większém mieście takich osad i domków iest bez liczby; i prawie każdy zamożnieyszy mieszkaniec oddycha przez kilka tygodni co rok, czystém wsi powietrzem. Czemużby tego zwyczaiu nie zaprowadzić i do nas? Dla dzieci, dla osób słabowitych, takowa sposobność ochroniłaby nie raz trudnéy, kosztownéy i długiéy kuracyi, i nie iednéy do wód zagranicznych podróży. Droga z Warszawy do Błonia nie zdaie się podawać równie pędzlowi iak pioru, wiele do kreślenia przedmiotów *) iednak ktoby wiedział nazwiska i historyą wszystkich wiosek rozłożonych na téy ogromnéy płasczyznie, zapewneby zdołał kilka napełnić arkuszy. Pewném bowiem iest to postrzeżenie, iż naymnieysza wioska w Polsce, mogłaby wiele przygodami swemi powiedzieć, nauczyć; a historya iéy przemiennych posiadaczy byłaby nie raz iedną z naywiernieyszych stronnic dzieiów kraiowych; Autor Pana Starosty **) powinienby zbogacić nas tego rodzaiu dziełkiem; znalazłoby czytelników i wielceby użyteczném bydź mogło. 

- Chociażbym zrachować nie potrafiła, ile razy przebyłam drogę z Warszawy do Błonia, przecież ledwiebym kilka widzianych z niéy wiosek nazwać umiała, a żadnéy powiedzieć historyi. Uważam tylko Rokitno po lewéy stronie gościńca leżące; Kościół iego iest iednym z naydawnieyszych w Mazowszu i ma w ścianach swoich obraz Matki Zbawiciela, słynący iako cudowny. 

- W Ołtarzewie spotkaliśmy wieyską kobietę; ta dla zasłonienia się od słońca, położyła sobie na głowie duży liść łopianu; Francuz podróżuiący byłby iuż niezawodnie ten zwyczay ogólnym nazwał i podobne słowa w swoich notatkach umieścił: "Dans les environs de Varsovie, les villageoises au lien de porter des chapeaux, se couvrent la tete et le visage de grosses feuilles qu'on apelle lopian; cete coeffure a l'air tout-a-fait sauvage ..."

*) Nie tak byłoby gdyby ią dziś opisywać przyszło. Przyp. Wyd.

**) Fryderyk Skarbek

Doieżdżaiąc do Błonia, każdy uważa Utratę, piękną gospodę, most porządny, ale za który dosyć się płaci, a daléy okopy szwedzkie; te dotychczas są widoczne; i przy nich dziś ieszcze szczątków bitnych rycerzy i zabóyczéy zbroi, dobywa spokoyny oracz użytecznym lemieszem... Błonie przed kilkunastą laty brudna i nikczemna mieścina, dziś lubo małe, wcale iest porządne; dom zaiezdny wygodny. Ziadłszy smaczno obiad w będącym koło niego ogrodku Bagatelą zwanym, ruszyliśmy w prawą do Sochaczewa. Powóz prędko się toczący po bitéy i wybornéy drodze, nie dozwalał uwag czynienia; zważaliśmy iednak Lisice, bardzo ładną wioskę, i wspaniałą austeryą pod lasem, gotyckiéy architektury, gminnego nazwiska Kożuszki

- Sochaczew dziś mało co większy od Błonia, dawniéy miasto ludne, 22 cechów rzemieślniczych liczące, głośne spaleniem dziewczyny na rynku w r. 1559 *) iest dosyć porządny i ładnie położony. Zjeżdżaiąc z mostu na Bzurze będącym, piękny przedstawia się widok; są i rozwaliny starożytnego zamku, ale mało znaczące. 

*) Lipoman Nuncyusz w pośród sporów religijnych dokazał swym wpływem, iż dziewczynę iakoby o wydanie Hostyi świętéy dla żydów przekonaną, na rynku miasta tego spalono; o postępek ten iak świadczy Lubieniecki, Zygmunt August Król gniewał się, i z powodu tego i innych za naleganiem Tarnowskiego Hetmana i wielkiéy liczby posłów, zaledwo Biskupi z Senatu wyrzuceni nie zostali. Swięcki Tom I. k. 306.

- Minąwszy Kozłów Szlachecki, wieś w miłém położeniu, zjechaliśmy z gościńca chcąc zdążyć do Nieborowa; podobno zbłądził nieświadomy woźnica i nadłożył drogi, ale śliczny wieczór i miła rozmowa czas i drogę skróciły. 

- W Nieborowie gospoda wielka, izby gościnne ogromne, lecz mało czego dostać można. Na wzór bohaterów Homera sporządziliśmy sobie sami wieczerzę; chociaż więcéy zachodów i pracy kosztowała iak obiad Błoński, smakowała ieszcze lepiéy. Tak to zwyczaynie bywa, im rzecz iaka trudniéy przyydzie, im w niéy większy własnéy pracy udział, tém lepszą się zdaie, tém iest milszą. 

- Cały następny poranek zbiegł nam na zwiedzaniu Nieborowa. Mieysce to, dawne gniazdo Nieborowskich, od lat kilkudziesiąt dziedzictwo XX. Radziwiłłów, ma swoie ciekawości. Pałac sam nie iest osobliwéy architektury, ale wiele skarbów zamyka. Między niemi piérwsze mieysce trzyma biblioteka; iak nam mówiono, cztérdzieści ośm tysięcy xiążek ułożonych iest w pięknych szafach mahoniowych z bronzami; robił te szafy, na wzór angielski, mieyscowy stolarz; dowiedziawszy się o tym szczególe ieszcze nam się pięknieyszemi wydały. Są stoły mozaykowe, inne sprzęty bardzo kosztowne, obrazów dosyć znaczna liczba; trzy z nich w piérwszey sali górnéy zyskały znawcy pochwały: młoda osoba czytaiąca, matka z dziecięciem i taniec hiszpański iak się zdaie Dietricha

- Jeżeli się godzi powiedzieć, Panowie nasi, którzy pozwalaią ciekawym zwiedzać szacowne zbiory swoie, powinniby także użyczać im dokładnego tych bogactw opisu; tym sposobem każde takowe odwiedziny byłyby uczące, zwłaszcza dla dzieci i młodych; bo z przeproszeniem naszych Cicerone, powtarzaią oni zwykle iak papugi wiadomości o pokazywanych rzeczach i nayczęsciéy mylnie; ich mowa nie tylko że nie nauczy, ale nawet pobałamucić może; iakby więc przyiemnie i użytecznie było dla ciekawych, mieć w ręku biegłego i niemylnego przewodnika. 

- Ogród Nieborowski iest w staroświeckim guście i tak utrzymany; ulice proste, szpalery obcinane pod linią, drzewa w sztucznych kształtach za pomocą ogromnych nożyc. Dla tego samego że podobne ogrody nie piękne, był przecież czas kiedy powszechnemi były, wdzięczność mieć należy tym, którzy ie przechowuią; z nich o dawnieyszym smaku wyobrażenia nabydź można, przy nich, dzisieysze lepiéy się wydaią; tak w galeryi malowań dobrze, kiedy obok obrazu dziewicy w naturalnych uplotach, stoi portret damy w wysokiéy, pudrem zasypanéy fryzurze; tamten ieszcze miléy wpada w oko. 

- Ale naywięcéy zastanawia odwiedzaiących Nieborów, pomarańczarnia; podobney niéma nasza Polska, o pięknieyszą i w Niemczech trudno; iest przeszło dwieście sztuk drzew pomarańczowych i cytrynowych; niektóre maią po lat 350, i są grubości dorodnego mężczyzny; sto iest tych grubszych, drugie tyle cieńszych; wszystkie razem przed 34 laty zakupione za ogromne pieniądze w Dreźnie; dziś iak nam mówił ogrodnik są prawie bez ceny; wydaią corocznie po kilkadziesiąt kop cytryn i pomarańcz słodkich, więcéy ieszcze gorzkich. 

- Wszystkie te drzewa dla zimnéy w tym roku wiosny, stały w budynku sobie przeznaczonym; mówią że tak ieszcze wspanialéy się wydaią; wierzyć temu łatwo; ten rodzay drzew iuż ma kształt sztuczny; lubo piękny, bogaty, niema wdzięku, w większéy zatém iest harmonii z sklepieniem ręką ludzką sporządzoném Niebios. 

- Wieś Nieborów iest bardzo rozległa i porządna; lud przystoyny i dobrze odziany; zgorszyć się tylko trzeba kościołem; mały, zaniedbany, brudny, w rozsypkę idzie; bez wątpienia muszą myśleć o nowym, szkoda że ta myśl ieszcze w skutek się nie zmienia. 

- Z mieszkańców Nieborowa poznaliśmy iednego, który nas bardzo zaiął; iest to Inwalida nazwiskiem Kowalski, pod Gdańskiem w r. 1807, stracił obie ręce od kuli armatnéy; taki przemyślny a raczéy potrzeba taki mu przemysł nadała, że łokciami ié, a nawet i pisze; rodem iest z Niemierowa, pobiera płacę od Rządu, a dziedzic tuteyszy wyznaczył mu ordynaryą. Pomimo kalectwa, ten człowiek iest bardzo zdrów, wesół i wielce poważany. 

- Z Nieborowa udaliśmy się piękną drogą do Arkadyi, może o pół mili od niego położonéy. Jest to mieysce, które niegdyś było nędzną wioską na płasczyznie rzuconą, bez drzew, wody i widoków. Helena z Przezdzieckich Radziwiłłowa, uwzięła się koniecznie, ażeby z tak opuszczonego od natury zakąta, zrobić ułomek owéy greckiéy krainy tak opiewanéy przez poetów dla piękności położeń, żyzności pastwisk i szczęścia mieszkańców. 

- Nie można powiedzieć aby ten śmiały zamiar udał się zupełnie, chociaż nie brakowało ani dowcipu, ani gustu, ani téż pieniędzy; bo niedostateczne ieszcze te środki na zwalczenie natury lub iéy wyrównanie.

O Arkadyi różne były i są zdania, rozmaite ona myśli nasuwa; iedna z dowcipnych Polek nazwała ią pieśnią Aryosta w obrazie, inna w opisie pełnym wdzięku mianowała ią wróżek i uroku krainą; ktoś wyrzekł, że to ogrodowe muzeum; ia nie poważę się szukać nowego dla mieysca tego przydomku, ale powiem czego odwiedzaiąc go doświadczam; oto zdaie mi się, że w śnie iestem, w śnie, w którym tak łatwo naywiększe sprzeczności się łączą, naywiększe dziwactwa uchodzą; gdzie nędzna chatka wspaniałego gmachu dotyka, czas przeszły z teraźnieyszym się koiarzy, gdzie rzadkie, zadziwiaiące ukazuią się piękoności, gdzie słowem iest wszystko co zaymuie, prócz harmonii i użytku. 

- Ale czas przystąpić do opisu; nie będzie on wcale dokładnym, wiele do życzenia zostawi; bo w Arkadyi takie iest mnóstwo szczegółów, że nie sposób w krótkim czasie obeyrzeć i spamiętać wszystkie; całości zaś obiąć niepodobna. 

- Naywięcéy uczęszczany przyiazd iest drogą, która iuż sen rozpoczynać się zdaie - po iednéy stronie widzisz nędzne, walące się chaty, i w nich ludzi, a po drugiéy, piękny ale pusty ogród, utrzymany starownie, domek wieyski bez mieszkańców, lecz ozdobny tém wszystkiém, co gust i zbytek Greków, Rzymian i wschodnich narodów mógł wynaleźć. Domek ten zupełnie zdumiewa, zachwyca, niemal w obłęd wprowadza; gdyż iest w nim niepoięta mięsznina prostoty i wspaniałości, wieyskości i przepychu, pamiątek wieku dzisieyszego i zeszłych; ubogi kmiotek znalazłby tu nie iedno do swoiéy chaty narzędzie, Lukullus nie wzgardziłby wielą sprzętami; wykwintna Paryżanka upatrzyłaby z łatwością mnóstwo do swego boudoiru drobiazgów. Bo słuchay, iaki iest ten domek. Zupełnie wieyskiéy powierzchowności, przedstawia ci zaraz na wstępie parę izdebek gospodarskich iak nayskromiéy przybranych. Widzisz w nich proste pułki i szafy, miski i garnki, drewniane statki, kuchenkę, plecione stołki, rogoziem przykryte podłogi i ściany; w przyległym pokoiu iuż z zadziwieniem postrzegasz eleganckie łóżko, gotowalnią starożytną z kości słoniowéy, lecz twoie zdumienie iest zupełne, gdy opuszczaiąc ten pokóy, wchodzisz do salonu szczególnego kształtu, dziwnie, osobliwie, ale czaruiącym sposobem przybranego. Szyby szkła czystego, na pięć łokci długie, na trzy szerokie, w kosztownych ramach z dwóch boków za ściany służą. Jedna z tych szyb, okno srzodkowe stanowiąca, iest wklęsła i kończy się pięknym maskaronem z bronzu, dzieło Wilhelma della Porta; z pyska iego zdaie się, że wytryskuie woda i spływa na dno kryształowe takieyże wielkości i takiego kształtu, które dźwiga na swéy głowie mały ieniusz, starożytnością szacowny. Po bokach téy idealnéy fontanny, na około całego salonu rozstawione iest mnóstwo posągów, urn, naczyń naypięknieyszych i naypięknieysze kwiaty; rośliny wiiące, czepiaią się wszędzie, wieńczą popiersia i posągi, rozweselaią grobowe urny, łaczą się z lekkiemi zasłonami muszlinu, którym długie łzy kryształowe za brzeg służą; te poruszaiąc się za naymnieyszym popędem powietrza, dźwięczny brzęk wydaią, a promienie słońca łamiąc się o nie, zmieniaią ie w bezcenne topazy, szmaragdy, rubiny. Środek tego uroczego salonu iest wyniesiony, wstąpić trzeba na klika marmurowych stopni - na nich stoi ogromny stół czworoboczny z szkła iednego w stal opasany, zastawiony iest kryształowemi sprzęty, otaczaią go sofki gobelinem przykryte. Po dwóch bokach naprzeciwko siebie wiszą dwa czarnoksięzkie zwierciadła; w ich czarnéy powierzchni widzisz odbiiaiące się te szkła, te marmury, te kwiaty, ale niewyraźnie, niepewno, w podobnym sposobie, iak ten domek cały w umyśle twoim się odbija. 

- Jak niektórzy mówią, myślą założycielki było wystawić w téy szczególnéy budowie, chwilę kiedy chata Filemona i Baucisy w nagrodę ich gościnności dla Jowisza i Merkurego, w świątynię się zmienia; iuż iéy połowa iaśnieie blaskiem przepychu; a druga ieszcze zachowała ubogą i wieśniaczą postać. Jeźli tak było w istocie, przyznać należy prawdziwą iskrę poezyi myśli takowéy, pokrewieństwo z Owidyuszem dowcipowi który ią spłodził, śmiałość wielką w podobném przedsięwzięciu. Ale czemuż żadna część tego domu niema pozoru świątyni, czemu czoło iego na kilku kolumnach nie wsparte, czemu na szybach czytamy imię Artemidy, i francuzki wyraz Jouvence, czemu nareszcie przewodnik daie temu domkowi Szwaycarskiego przydomek? co wszystko tak daleko od Filemona i Baucisy umysł porywa, że chyba w śnie połączyćby te sprzeczności można. 

- Ale równie iak ze snu miłego nie radzi się budziemy, tak i z dziwacznéy téy budowy z trudnością wyiść przychodzi - zatrzymuie urok iakiś, a może i chęć odgadnienia, wytłómaczenia myśli założycielki; lecz któż ogdadnie i wytłumaczy buynéy i bogatéy wyobraźni pomysły?. 

- Ztamtąd kwiecistym idąc gaiem i krętemi ścieszkami, trafiliśmy na świątynię, pięknéy architektury z sześcioma kolumnami ionickiego porządku. Dwa ma czoła, na iedném napis Mihi me reddentis aggelo z Horacego, oddany po włosku w tych słowach: M'involo altrui per ritrovar me stessa; *) na drugiém: D'ove pace trovai dopo ogni guerra. **) Po tych napisach sądzićby można, że ta świątynia samotności i milczeniu poświęcona; nie tak iest iednak, nosi bowiem na przemiany przydomek Dyanny lub przyiaźni. Pełna smaku, rzeczy ciekawych i rzadkich, podobać się musi; chociażby do niéy innego ieszcze klucza potrzeba, iak ten którym nie bardzo biegły Cicerone piękne drzwi machoniowe otwiéra. Dzieła ludzkie tak piśmienne iako inne, często aby się dobrze wydały, potrzebuią przypisów i obiaśnienia, zwłaszcza kiedy tak iak Arkadya w guście są mistyczno-romantycznym. W niéy też ieszcze więcéy iak w Nieborowie daie się czuć niedostatek dokładnego katalogu; i mieysce to w miarę wartości swoiéy i nakładu, nigdy ocenione nie będzie, póki kto biegły i świadomy takowego nie sporządzi. Wtedy szczególniéy dla młodych artystów nadobnym sztukom się poświęcaiącym, stałoby się rodzaiem szkoły; tamby mogli czerpać wzory starożytnego i dobrego smaku, poznawać piękność, proporcye, obeznawać się z tworami mistrzów; wtedy i Arkadya miałaby swóy cel użyteczny, a tego od wszystkich dzieł ludzkich zwykliśmy wymagać... Nim to nastąpi, poważam się radzić poczynaiącym zwolennikom sztuki Rafaela i Kanowy, aby uczęszczali do tego Muzeum i brali tamecznych skarbów rysunki; teraz zaś wrócimy do świątyni. 

*) Odbiegam drugich żeby znaleść samą siebie.

**) Tu pokóy po wielu walkach znalazłam.

- Wchodzi się naprzód do okrągłego przedsionka; miłość w framudze będąca, ma go oświecać swoią pochodnią; w śrzodku na pięknéy z alabastru wschodniego podstawie, stoi umywalnia z kamienia vert de Corse zwanego. Daléy iest iakby naukowy gabinet, albo małe Muzeum, (bo na ścianach iego zbiór malowany pomników starożytności w etruskach, lampach) zaymuie ciekawca. W tym pokoiku znaydziesz to wszystko co umysł mile zaiąć i rozweselić w samotności może; dobrana biblioteka, bióro ogromne, organy, kominek, na którym cudnéy piękności Kleopatra z alabastru białego. Obok iest śliczne schronienie, iakby łaźnia maleńka, tam czytasz napis następuiący:

Które Tracki Mars wyzuł z oyczystéy posady,
Błędne w dom swóy Helena przyięła Arkady.

Masz wielką ochotę pytać się o wytłómaczenie tego coś widziała? co czytasz? ale Bożek milczenia bardzo trafnie tam postawiony, paluszkiem na ustach wszelkie zapytania ucina; wchodzisz więc do saméy świątyni. Jest to raczéy salon wysoki czworoboczny, mozaikowany biało, ozdobny kolumnami żółtemi giallo antico. Na sklepionym suficie piękny pędzel Norblina wystawił iutrzenkę prowadzącą wóz słońca; konie są przepyszne, a zwłaszcza ieden; zdaie się że wnet się wymknie i zerwie leyce różaną dłonią trzymane. Sprzęty w tym salonie są mahoniowe, ale na wzór starożytnych; kanapa tegoż kształtu, okryta iest szalem kosztownym, będącym niegdyś własnością Tippo-Saiba; krzesła iakby senatorów rzymskich chińską materyą obite. Szacowne stoły z mozaiki, z malakitu, zastawione pomnikami rzeźbiarskiéy sztuki wielkiéy wartości; iest między niemi popiersie Nioby, które ma bydź prawdziwém *); piękność iego rzetelność temu podaniu nadaie. 

*) Wiadomo znawcom starożytności: że posąg Nioby znalezionym był bez głowy. - Miał ią odkryć późniéy pewny amator i przedał wraz z całym gabinetem swoim Imperatorowéy Katarzynie II.; po iéy śmierci Xiężna Radziwiłłowa nabyła ten drogi zabytek. 

- Przedmioty, które przypominaią, że ten salon iest świątynią, są posągi Westalek i ołtarz, szkoda iż nie z marmuru ciosane; przy takich pięknościach, gips nie dobrze się wydaie. Ołtarz iest kształtny poświęcony przyjaźni; stoi prze pyszném zwierciadłem; zbliżywszy się postrzegasz w niém miłość, iakby zaczaioną na tych, którzy hołdować spokoynieyszéy bogini chęć mieli; zaspokoić ich iednak może ten napis:


L'amité sous sa garde a pris ici l'amour.
Tu pod straż swoię przyiaźń wzięła miłość.

I w rzeczy saméy, kiedy tak złączona, zastraszać nie może. 

- Miłość w zwierciadle widziana, iest śliczna, pędzla Pani Lebrun.

Na ołtarzu i stopniach iego leżą liczne ofiary; między niemi wieniec nieśmiertelek ręką pięknéy królowéy pruskiéy złożony; choć na tronie życie wiedła, przecież ią kwiatek przeżył!.. Obok świątyni iest pokoik sypialny okrągły; na ścianach gazą zieloną z lekka przykrytych, wystawione są widoki Powązek, ulubionego niegdyś domu wieyskiego Xiężnéy Izabelli Czartoryskiéy; dobrze dla Arkadyi, że to nie Puław widoki. 

- Przed wyiściem z świątyni podaią ciekawym xiążkę dla zapisania nazwiska, iuż iedna napełniona; zdybać w niéy można i znakomite imiona i śmieszne podpisy. Potém otwieranemi bywaią drugie podwoie świątyni wprost ołtarza będące; piękny widok się przedstawia, powtórzony w zwierciadle; do niego zastósowany napis: wdzięczność sztuce, hołd naturze. Widok ten składa drzew mnóstwo i staw rozległy, przez które rzeczka przebiega, a spadaiąc z rozwalin dawnych i kształtnych arkad, pienistemi bałwany ślady przeiścia swego zostawia. Za tą wodą na pięknéy łące porozrzucane pięknieysze ieszcze drzewa; między niemi błąka się tuczne bydło, i ten widok dopiéro prawdziwie arkadyiski. W pośrzód stawu wznosi się wyspa zupełnie osadzona drzewami, tak że się ciemnym gaiem bydź zdaie; zowie się wyspą uczuć i to iéy przeznaczenie oznaczone w napisie na brzegu umieszczonym.

Idź na spokoyną kępę między drzew tych cienie

Znaydziesz tam miłość, przyiaźń, nadzieię, wspomnienie;

Znaydziesz i rzadką wdzięczność, a ieżeliś tkliwy,

Ciesz się w twych troskach, albo ciesz się żeś szczęśliwy.

- Nie mieliśmy téy pociechy, bo niebyło właśnie wtedy sposobu dostania się na wyspę; dawniéy był bacik zawsze gotów, ale teraz go niema, a to skutkiem następuiącego zdarzenia. Kilka osób chcących razem oglądać wyspę wsiadło do baciku, przeładowany na samym środku stawu przechybnął się; podróżuiący wpadli w wodę i w wielkiém byli niebezpieczeństwie. Opowiadaią o téy smutnéy przygodzie szczegół, który iednym dziwny, drugim naturalnym się wydaie. W liczbie ciekawych była para złączona słodkim węzłem miłości - kochanek w nurtach wody szukał kochanki; były i inne kobiety, porywa iedną, wypływa z nią na wierzch, spogląda, woła: To nie ona! i rzuca tę zdobycz, ażeby droższą wybawić istotę. 

- Niedaleko wyspy uczuć, niedaleko świątyni, bo w Arkadyi różne i niespodziane piękności są blisko siebie, spotykasz rozwaliny iakiéyś greckiéy budowli, iest to mieysce poświęcone iak gdyby Panowi, chociaż głowa posągu w niém będącego, zdaie się Eskulapa albo Jowisza Serapisa wystawiać. Tam skarby dla artystów. Popiersia, wazony, kolumny, nagrobki, płaskorzeźby naypięknieysze, całe i w ułomkach. Jest tan niedaleko iakby cmentarz dawny, w ścianach iego tkwią pogrzebne naczynia; iest sad otoczony murem z starożytnych szczątków; były niegdyś schronienia dla kóz i owiec, i wtedy zdawać się mogło, że pasterze Arkadyiscy zburzyli szacowną i świętą budowę, chcąc z niéy sielski użytek zrobić; iakoż w tém mieyscu leżą na ziemi wśród roślin wiiących się i trawy, urny kunsztowne, marmurowe wanny, iak gdyby za naczynia do bydląt poienia służyć miały. 

- Ztamtąd trafiliśmy na iaskinią z ogromnych kamieni ułożoną; widząc ie przedstawiła się wyobraźni moiéy ciężka praca tych co ie niegdyś dźwigali; widziałam także iak kiedyś runą i życia może kogo pozbawią; nie był więc miły obchód do niéy. Weszliśmy iednak; obok schodów trudnego przystępu, są te dwa wiersze:

Oh! let me seek out some desolate schade

And there weep my sad bosom empty *)

 

*) O! Pozwól mi wyszukać iakie odludne zacisze,
I tam opłakiwać smutną czczość moiego serca

Na powierzchni góry, do któréy te schody prowadzą iest ołtarz, w nim w płaskorzeźbie z marmuru białego święta rodzina; dotyka on rozwalin gotyckiéy budowy bardzo pięknéy, któréy część iedna iest w całości; iéy oglądziny zbudzić mogą uczucie zaniepokoienia, rzadkie w Arkadyi; a to dla tego, że mieysce to rzeczywiste miało przeznaczenie, żyiącego zamykało mieszkańca, prawdziwą przechowuie pamiątkę; a któżby nie powtórzył z Boalem:

Rien de beau que vrai, le vrai seul est aimable.

Sporządziła to mieszkanie gotyckie, w roku 1812, kochaiąca matka dla syna; tam wracaiącego z woyny czekała miła kwatera; wszystko téż w tém schronieniu iest rycerskie i zaymuiące; łoże, xięgi, sprzęt cały i ten napis na ścianie: "Jeżeli ta pamiątka naypóźnieyszéy potomności przeszłe cnoty twoie, synu ukochany, zaświadczać razem będzie, że matka twoia chowa twóy obraz głęboko na sercu wyryty." 

- Piękne Arkady, do których przyczepiona ta milsza od wspaniałych budowla X. Michała Radziwiłła kwatera, doprowadziły nas do romantycznego mieszkania dozorcy całéy Arkadyi, i do śmiałego łuku szczęśliwéy miary w stylu greckim, który tak dobrze iest sporządzony, że ani wieki, których zdaie się nosić ślady, ani rośliny pasożytne, któremi w części okryty, zniszczyć go nie mogą. Ten łuk służy oraz za ramy pięknemu obrazowi; za nim widać świątynie, wodę, drzewa; u stóp iego leży kamień z tyn napisem:

Oda me piu d'ogni altra amata e cara

Piu d'ogn'altra gentil terra d'Arcadia

Che col pie tocco e con la mente inchino *)

 

*) O milsza nad inne Arkadyiska ziemio,

Nad inne droższa i ukochana,

Którą dotykam stopą i myślą witam.

Możeby pod tym łukiem należało się wchodzić do tego ogrodu, zdaie mi się że wydałby się lepiéy w ten sposób.

Prócz tu opisanych mieysc i pomników iest ieszcze w Arkadyi szczegółów wiele, a może za nadto; bo w niéy wędrownik niema czasu, szukać, ani żądać, ani spodziewać się czego; wszystko iedno po drugiém wpada samo w oczy, bawi ie wprawdzie, ale kłopot zadaie pamięci. O cztérech iednak szczegółach wspomnieć ieszcze należy, a temi są cyrk, amfiteatr z winnicą, kaplica i grobowiec założycielki. Założenie cyrku w Polsce było prawdziwie myślą olbrzymią; iak wiele kosztować musiało sprowadzenie tych kolumn, słupów, podstaw, zwierząt, i tego środkowego obelisku, któryby stać mógł i na włoskiéy ziemi. Cyrk ten iest bardzo piękny i na niczém mu nie zbywa tylko na igrzyskach i Rzymianach; mówią nawet że miara doskonale wedłyg dawnych podań i wzorów zachowana. Amfiteatr niemniéy znawców zdumiewa; tym którzy byli we Włoszech przypomina zupełnie Pompeię; iakoż stawiony na wzór istnieiącego dotąd w Wicencyi, iak naydokładniéy wykonany, zrobiony iest ieszcze w rodzaiu rudy żelaznéy w okolicach Łowicza kopanéy, która doskonale ma naśladować kamień używany przez dawnych do budowli; mieysce sceny, kulisy, składaią winnicę; ładna to myśl, ale nie zdaie się mi bydź trafną; iest zbyteczna sprzeczność między tym wiekuistym wspaniałym amfiteatrem, a tą co rok ginącą, lekką sceną; nie zgadza się bynaymniéy ta trwałość sztuki z tém odnawianiem natury. Kaplica więcéy ma harmonii; trudno tylko poiąć, dla czego będąc w kształcie grobu i smutnym przeznaczona wspomnieniom, stoi w wesołém i otwartém mieyscu. 

- Kaplicę tę kamienną wystawiła X. Radziwiłłowa dla pamięci córek zmarłych w kwiecie wieku. Już drzwi iéy, to przeznaczenie zwiastuią; iest na nich płaskorzeźba z bronzu; wyobraża ieniusza, który gasi pochodnię życia i pogląda na ulatuiącego motyla, na to godło duszy. Schody iéy wewnątrz będące z cyprysowego drzewa, pokryte są wiekiem kamienném, w kształcie wieka grobowego i całéy kaplicy. Ten pomnik dawnego rzeźbiarstwa z Grecyi był sprowadzony. Piękne obrazy go zdobią; są to kopie z galeryi Drezdeńskiéy sepią robione, pędzla Seidelmana. Matka Zbawiciela z Rafaela; spoczynek świętéy rodziny w Egipcie z Boola; ofiara Emanuela z Rembrandta, Magdalena z Battoniego, a w suficie ieniusz chwały z Annibala Carrache. Nad cztérema z tych obrazów były napisy dziś wytarte, ale bardzo piękne w ten sposób: Nad ofiarą Emanuela: ofiaruymy, nad Matką Zbawiciela Bogu, nad spoczynkiem w Egipcie troski życia, nad Magdaleną aż do ostatniego westchnienia. 

- Po bokach wielkiego ołtarza stoią dwa naczynia alabastrowe, w iedném krzak róży, w drugiem lilii białéy; maią to bydź wizerunki dwóch zmarłych córek, z któych iedna Róży, druga Anieli imie nosiła. Ładne są napisy pod krzakiem Róży: 

1.

Transplantée dans un son plus heureux.

2.

Rose elle a vécu ce que vivent les roses.

3.

Etait ma joie etait ma glorie

Et mon plaisir et mon bonheur;

Ne perira dans ma mémoire,

La racine tient a mon ceur.

4.

Bien que me fis, mal que me causes,

En ton penser s'offrent a moi

Auprés de toi ne vis que roses,

Ne sent qu'epines loin de toi.

Szkoda, że kwiaty lubo sztuczne, dawno iuż nie były odnawiane; kwiat prawdziwy, kosą ścięty i zwiędły ma wdzięk swóy, wystawia śmierć i zniszczenie, przemawia do duszy; lecz kwiat sztuczny ze świeżości wyszły, kurzém okryty, oddala wyższe wrażenia i bynaymniéy nie rozrzewnia. Jest to iakby źle udawane łkanie rozpaczy obok łzy prawdziwéy. 

- Te kwiaty wiele krzywdy czynią téy kaplicy, która iest może naydoskonalszą budowlą w Arkadyi. Po kaplicy widzieć ieszcze należy na wysepce topolami osadzonéy grobowiec z marmuru czarnego; leży na nim postać niewieścia biała, wierna kopia posągu Ś. Cecylii Bernina; głowa iéy obrazem iest założycielki Arkadyi; u spodu kazała wyryć te słowa:

J'ai fait l'Arkadie, et j'y repose.

Ogród ten tyle szczgólny, zwabia wielu ciekawych a nawet cudzoziemców; nie minie go żaden z przeieżdżaiących przez Polskę; znany im iest; sławny Delil w swoim poemacie o ogrodach wzmiankę o nim uczynił. *)

*) Kiedy wyszło to dzieło Delila, z całéy Europy zsyłano mu opisy ogrodów, ażeby ie unieśmiertelnił w drugim wydaniu. Xiężna Radziwiłłowa posłała mu także opis Arkadyi, odpisał téy, a list iego w tłómaczeniu tu mieszczę:

Spóźniłem dla WXMości drugie wydanie mego poematu, sądziłbym go nie zupełnym, gdyby piękności iéy ogrodu nie zaymowały w nim przyzwoitego mieysca. 

- Zwykliśmy wystawiać sobie naprzód postać wielkich ludzi, których po raz piérwszy widzieć mamy; ia to uczyniłem marząc o Arkadyi ogrodach. Narysowałem w wyobrażeni moiéy obraz naypowabnieyszy, a opis któy odbiéram iest mi dowodem, żem zgadł iéy piękności. Zdało mi się, żem widział te gaie, groty i skały; sposobu czaruiącego iakim opisane, przewidzieć nie mogłem. Wybór napisów nie naymniéy szczęśliwy w tém zachwycaiącém ustroniu. Sam Wirgili wierszy swoich lepiéyby zastósować nie mógł; byłby iednak zdziwiony widząc że ich użyto ku pochwale tego tłumacza, który go tak często krzywdził. Opis Arkadyi iuż iest sam przez siebie ślicznym poematem; lecz na nieszczęście w moiém bardzo mało pozostaie mieysca, będę musiał poskracać innych ogrodów opisy, ażeby temu należnéy użyczyć rozległości. Tak Wirgili zapraszał Skorpiona do skulenia się dla ustąpienia mieysca gwieździe Cezara:

Tibi bracchia contrahit ardens

Scorpius, et coeli justa plus parte relinquit.

Przytoczenia łacińskie, w opisie Arkadyi umieszczone, upoważniły mnie do przypomnienia tych wierszy. 

- Jeden mi teraz żal pozostaie, a ten iest: iż myślą tylko przebiegać mogę mieysca pełne WXMości i Wirgilego. Chciałbym przenieść się do nich, pomnik poetom przeznaczony w ołtarz zmienić i składać na nim Tobie, Pani, wiersze i kwiaty. Tymczasem zmuszony iestem do wybrania z opisu Arkadyi tego co nayświetnieyszém osądzę; reszta ozdobi przypis, i ze szkodą dla mnie wdzięk téy prozy wyda słabość moich wierszy. Nie mogę odgadnąć, dla czego tak spóźnioném zostało przysłanie mi tego opisu - malować te ogrody na mieyscu byłoby moiém gorącém życzeniem; chciałbym módz powiedzieć:

Et ego in Arcadia.

Po tych wszystkich pięknych słowach, Delil w tych sześciu wierszach wspomniał o Arkadyi:

Sous un ciel moins heureux, le Sarmate a son tour,

Présente aux yeux ravis plus d'un riant séjour;

Tel brille ce superbe et riche paysage

Qui fut de Radziwill l'ingénieux ouvrage;

La, tout plait a nos yenx, le coteau, le vallon,

Et la belle Arcadie a mérité son nom.

Z Arkadyi gościnność zacnego Jenerała dywizyi, mieszkaiącego ciągle w Łowiczu, zwabiła nas do tego miasta i spędziliśmy tam blisko dwa dni iak maymiléy. Łowicz głośny iarmarkami, dawném iest miastem, nadał go Konrad Xiążę Mazowiecki Arcybiskupom Gnieźnieńskim i stolicą Xięztwa Łowickiego uczynił, niegdyś znakomite, maiące kilka pięknych kościołów, późniéy zniszczone, dziś podnosić się zaczyna; winno naywięcéy opiece Rządu i dobroczynnym staraniom wspomnionego Jenerała; uczyniwszy wiele dla wygody mieszkańców, ozdobiwszy miasto pięknym ogrodem, który nadzwyczay prędko odpowiedział pieczołowitym iego zachodom, założył w gmachu gotyckim przez siebie wystawionym bibliotekę publiczną, naywięcéy dla korzyści i zabawy kwateruiących ciągle w Łowiczu woyskowych, i zbogaca ią ciągle. Teraz zaś iako doświadczony żółnierz stawia warownią, która będzie wizerunkiem naylepszéy fortecy i praktyczną poda naukę naszym Inżynierom. Już iedna iéy wieża gotowa, tak pięknie urządzona, tyle rzeczy zaymuiących w sobie zamyka, że ieźli iéy reszta odpowie, będzie to znakomita pamiątka; a warownia Klickiego, wraz z męztwem iego, nauką, dobroczynnością, temu imieniowi wieczną zapewni pamięć. O! iak miły oku i sercu obraz życia skierowanego nawet w zabawach swoich ku pożytkowi współbraci; iak przyiemnie widzieć człowieka, który przechodzi dobrze czyniąc, którego praca i zachody, użyteczne drugim zostawiaią ślady. -

[str.223-253]

Strona główna