Wystawa rolnicza w υwiczu

Tygodnik Illustrowany tom I, nr 2 z 1859 r.

 

Przed dwoma tygodniami zamkni皻 zosta豉 w υwiczu druga z kolei w naszym kraju wystawa rolnicza, odbyta w czasie trwania walnego jarmarku Mateuszowego, któréj akt nadawczy jest niemal równoczesny z zwi頊kiem towarzystwa rolniczego. Powitan ona by豉 przez kraj ca造 jako dawno przeczuwana potrzeba, i od pierwszéj chwili swego istnienia sympatyczne zdoby豉 sobie stanowisko. Szczliwie obrany czas i miejsce, hojne uposa瞠nie w rodki zach皻y, czynny wreszcie w niéj udzia towarzystwa rolniczego, uczyni造 odrazu wystaw 這wick instytucy krajow i wk豉daj na nas obowi頊ek treciwego zdania sprawy z tegorocznéj reprezentacyi prac i usi這wa naszego rolnictwa.

Z radosném przekonaniem wyzna mo瞠my, 瞠 tegoroczna wystawa 這wicka, w porównaniu z rokiem ubieg造m, jest wa積ym post瘼em, wielkim krokiem naprzód. Ogólna liczba okazów prawie si podwoi豉, a liczna i wietna reprezentacya p這dów i wyrobów rolniczych odleg造ch kraju okolic wiadczy, 瞠 myl u篡teczna wystaw rolniczych przenika i w dalekie zak靖ki, s這wem 瞠 wystawa rolnicza zdoby豉 sobie drog do popularnoci.

W poniedzia貫k dnia 19 wrzenia, po solenném nabo瞠雟twie w kollegiacie 這wickiéj, odby這 si uroczyste otwarcie. Trzy bramy tryumfalne, w napisy, wie鎍e i trofea przystrojone, wiod造 do trzech oddziaów wystawy: w gmachu ks. missyonarzy mieci si oddzia p這dów rolniczych i przemys逝 wiejskiego, w ratuszu, oddzia machin i narz璠zi rolniczych, za w ogrodzie Koisiewicza wystwa byd豉 i koni.

Wchodz鉍 do gmachu missyonarzy, w korytarzu dolnym, na prawo i na lewo mieci造 si p這dy zbo穎we. Kolej otwiera豉 pszenica, stanowi鉍a czo這 naszéj produkcyi rolnej. Odznacza造 si tu szczególniéj okazy nades豉ne przez Wac豉wa Popiela z Turny w powiecie siedleckim, Miko豉ja Halperta ze Strug, Ferdynanda Grabkowskiego z Rdzuchowa, Ignacego Zaborowskiego z Zalesia. Z poród 20 gatunków 篡ta celowa造 okazy: z Osin Kiernozkich Miko豉ja Epsteina i z D鉉rowy Antoniego Sza鎥owskiego. Najpi瘯niejsze j璚zmiony nades豉li: Ludwik Niemojowski z Radoszewic, Aleksander Ostrowski z Maluszyna. Chwalono powszechnie owies z folwarku ㄊszkowice, z dóbr υbaczewa w powiecie bialskim i hr. Lanckoro雟kiego z Motkowic w Kieleckiém. Odznacza si groch Adama Bryszewskiego z Waliszewa i Ma趾owskiego z Gi篡c, rzepak Kurnatowskiego z Brudzewa i Micha豉 Na喚cz z Zembowa; gryka ze Stokwisk w Tykoci雟kiém, z dóbr wierze w Krasnostawskiém, oraz gryka szwedzka.

Puchar z這ty ofiarowany jako nagroda za wycigi 這wickie przez Ludwika hr. Krasi雟kiego

Ciekawa i bardzo liczna by豉 reprezentacya ziemniaków. Ogrodnik instytutu szlacheckiego przedstawi 96 odmian, Aleksander Ostrowski z Maluszyna 21, Sygiety雟ki z Boguryi 40 odmian. Najm鉍zystemi po rozbiorze chemicznym okaza造 si ziemniaki z dóbr Mierzanowic w Sandomierskiém. Tyle wa積e roliny pastewne s豉bo by造 reprezentowane.

Natomiast sala powi璚ona wystawie ogrodnictwa, lenictwa i pszczelnictwa najbogatsz by豉 w liczny strój kwiatów, owoców i zieleni: Wilanów, Nieborów, Bogurya i ogrody 這wickie sk豉da造 si na ten pi瘯ny zbiór. Ubranie sali korzystne dawa這 wiadectwo o gucie i zdolnoci p. Barczy雟kiego, ogrodnika niegdy w Homlu, teraz w υwiczu zamieszka貫go. Ule Dolinowskiego z Ha雟ka i Kühna z Soboty, jak niemniéj miód lipiec z powiatu maryampolskiego zwraca造 uwag.

Szpicruta z這ta ofiarowana na te wycigi przez P. W. Cieleckiego

Odzielna sala mieci豉 wyroby przemys逝 wiejskiego. Przedewszystkiém zwraca這 si oko na liczn bardzo reprezentacy we軟ianych i lnianych wyrobów w這cia雟kich. Pierwsze雟two trzyma造 wyroby w這cianek z gubernii augustowskiéj; po nich zaszczytne miejsce zajmowa造 wyroby w這cianek z ksi瞛twa 這wickiego. Na wyroby te, dla zach皻y przeznaczono przesz這 50 nagród pieni篹nych. Za ca這 za okazów z gubernii augustowskiéj nades豉nych, oraz w ocenieniu zas逝g oko這 póciennictwa krajowego w ogóle po這穎nych, przyznany zosta medal z這ty rz鉅owy Karolowi Dombrowiczowi, w豉cicielowi dóbr Dobrowola w powiecie maryampolskim. Przemys lniany, tak wa積y, tak rodzinny, tak pi瘯n w kraju naszym maj鉍y za sob przesz這, znowu nam przypomnia, czémby móg zosta, gdybymy si szczerze ku niemu zwrócili, cho熲y z uszczerbkiem jakiéj nowo aklimatyzowanéj ga喚zi przemys逝. Wi璚 té z prawdziwém wspó販zuciém ledzilimy zaj璚ie, jakie w這cia雟kie nasze pótna budzi造, i t poczciw dum, to zadowolenie z jakiém t逝my pracowitego ludu ogl鉅a造 na wystawie wyroby w豉snéj pracy i starannoci.

Opuszczaj鉍 t sal, nie mo瞠my jeszcze pomin寞 wzmianki o serach z fabryki Traki, Jadowa i Piotrowic, o wyrobach z ogniotrwaéj glinki z fabryki 畝reckiéj, o ciekawych okazach m隕i i kasz z Konar i Chodakowa i t. d.

Po za dziedzi鎍ém ratuszowym, w ogrodzie lekko staczaj鉍ym si ku Bzurze, pomieszczono wystaw machin i narz璠zi rolniczych, bez zaprzeczenia najpi瘯niejszy oddzia tegorocznéj wystawy. Ustalonego imienia fabryka Ewansa, Lilpopa i Rau stan窸a na czele; nie szcz璠z鉍 kosztów i trudów, przedstawi豉 80 sztuk narz璠zi, a pod oddzielnie urz鉅zon wystaw, machina parowa nadawa豉 ruch m這ckarni, m造nkowi i s這downikowi. Dwa medale by造 nagrod téj starannoci. Z krajowych fabrykantów wyst雷ili nadto: Zakrzewski z wagami dziesi皻nemi, Rolbiecki z sieczkarni, m這dy Kotkowski z Bodzechowa z machink parow w豉snego wyrobu, bednarz Augspach z Tomaszowa z okseftem wybornéj roboty. Liczna i wietna by豉 reprezentacya fabryk zagranicznych. H. Cegielski z Poznania, tak dobrze zas逝穎ny zesz這rocznéj wystawie w r. b. nades豉 40 narz璠zi i machin. Powszechne uznanie spotka造 p逝gi Go豉szewskiego z Targowisk w Galicyi i Konopki z Mogilan. P逝gi tych dwóch wystawców najszczliwiéj rozwi頊a造 na konkursie stawione od towarzystwa rolniczego zadania i otrzyma造 srebrne medale. P逝gi galicyjskie, przy caéj praktycznoci, bra造 jeszcze gór nad tutejszo-krajowemi przyst瘼niejsz nierównie cen.

Wycigi bryczkowe w υwiczu

Najs豉bsz stron tegorocznéj wystawy 這wickiéj stanowi inwentarz. Gdyby nie myl, 瞠 by豉 ta tylko reprezentacya ma貫go promienia okolicy 這wickiéj, musielibymy smutne unie wyobra瞠nie o naszém bogactwie w byd這 i konie. Wspomnié tylko nale篡 z chlub okazy byd豉 簑豉wskiego Feliksa Wo這wskiego z Ossuchowa, przeliczn par woów czerwonych Bart這mieja Ogrodowczyka, zwanego Sewerynem z Podkrajewa w M豉wskiém, owce elektoralne Ludwika hr. Krasi雟kiego z Krasnego, skopy pani Tomickiéj z Ko簑szek, zbiór okazów drobiu hr. Augustowéj Potockiéj, oraz konie Adama hr. Krasi雟kiego, Ferd. Grabkowskiego, Ludwika Rossmanna, Aleks. Zaborowskiego i Meisnera z Borówka. We rod dnia 21 Wrzenia po po逝dniu odby si przy odg這sie muzyki tryumfalny pochód nagrodzonego na wystawie i wie鎍ami ozdobionego byd豉. Poprzedzi go orszak nagrodzonych w這cian i chor鉚wie nios鉍ych. Sympatyczny i prawdziwie uroczy widok przedstawia ten pochód, symbolizuj鉍y cze pracy i zabieg這ci rolnika.

Konkurs oraczów w υwiczu

Nie jestemy 瘸rliwemi zwolennikami wycigów konnych w dotychczasowym ich w kraju naszym kierunku. Nie pojmujemy dostatecznie zbawiennego wp造wu angielskich wycigowych vollblutów na popraw rasy koni krajowych, ale w豉nie dlatego chwali musimy kierunek wycigów 這wickich, które tor swój wy章cznie otworzy造 dla rasy wschodniéj, odgrywaj鉍éj tak przewa積 rol w s豉wnym naszym chowie koni z ubieg造ch lat. Tegoroczne wycigi dla koni krwi czystéj bardzo bogato uposa穎ne by造 w nagrody.

Puhar i szpicruta, których rysunki tu za章czamy, ofiarowane by造 jako nagrody, pierwszy przez Lud. hr. Krasi雟kiego, druga przez W豉d. Cieleckiego, a wykonane zosta造 ze z這ta, z artystyczném wyko鎍zeniem, w zaszczytnie znanym w kraju naszym zak豉dzie jubilerskim pod firm dawniéj Stefana Nejbaur, obecnie Józefa Wejnerta, pod逝g rysunku oryginalnego jednego z naszych artystów. Ze cztérech siedz鉍ych u podstawy kielicha 簑kejów, dwaj, ze szklankami w r瘯u, staraj si jak si zdaje wprowadzi w lepszy humor swoich kolegów, któym los odmówi zwyci瞛twa. Powyéj cztéry g這wy ko雟kie, czapeczki, strzemiona itp., a na samym kielichu w poród arabesków cztery medaliony w p豉skorzebie, ze scenami wycigowemi i dwa herby: Krasi雟kich z dewiz na wst嘀ce Amor patriae nostra lex, i miasta υwicza, pelikan z rozdart piersi, karmi鉍y dzieci swoje. Wysoko kielicha cali jedenacie, szeroko w podstawie cali pi耩 i pó, warto 1200 rubli.

Szpicruta, tak瞠 ze z這ta, z bardzo 豉dnie wyrobionym koniem i r瘯ojeci, na któréj równie umieszczone s dwa herby, to jest p. W豉d. Cieleckiego i miasta υwicza, wysoka na cali dziewi耩.

Nadto hr. Krasi雟ki ofiarowa konewk i bary趾 srebrn, a mieszka鎍y υwicza z dobrowolnych sk豉dek puhar srebrny. Tylko ten ostatni wygrany zosta przez Ludwika hr. Krasi雟kiego; cztery inne za nagrody szczliwy zdobywca przez kilka lat na torze 這wickim broni jest obowi頊any.

Ostatniego dnia wystawy, t. j. 23 wrzenia, odby造 si innego rodzaju wycigi, po raz pierwszy w kraju naszym zastosowane, wycigi bryczkowe. Rozdzielone s zdania co do u篡tecznoci tych nowych wycigów: jedni widz w nich tylko zabawk, innie wiele bardzo spodziewaj si po trafném i umiej皻ném ich pokierowaniu, zw豉szcza jeli zastosowane b璠 do próby si造 poci鉚owéj roboczego inwentarza. W tym roku mielimy dwa wycigi koni fornalskich i trzy wycigi koni w這cia雟kich.

Rozdanie nagród przez komitet wystawy w υwiczu

Nader zajmuj鉍ym ust瘼em tegorocznéj wystawy by konkurs oraczów. Zesz這roczném dowiadczeniem wsparci s璠ziowie, w praktyczniejszy sposób urz鉅zili konkurs. Zwyci瞛two w tych próbach odniós w這cianin J璠rzej Cichy z Rybia, któremu przyznany zosta medal srebrny i kwota rubli srebr. 20; nast瘼uj鉍y po nim otrzymali pieni瞛ne nagrody. Dla o篡wienia tych konkursów i nadania im ogólniejszéj powagi, wielce po蕨danémby by這, aby stawali do niego celuj鉍y oracze ze wszystkich okolic kraju, przy próbach okr璕owych przez delegacye towarzystwa rolniczego wypróbowani. Jestto bez w靖pienia jeden z najciekawszych konkursów, uzacniaj鉍y prac rolnika; ze szczérem té rozrzewnieniem patrzylimy na zaj璚ie i emulacy jakie w oraczach wspó透awodnictwo to obudzi這.

Rozdanie nagród by這 ostatnim rozdzia貫m w programacie tegorocznéj wystawy; rozdzia ten w caéj obszernoci najdok豉dniéj powtórzy造 ju wszystkie dzienniki.

My zako鎍zamy króciuchny nasz zarys radosném uznaniem, 瞠 tegoroczna wystawa rolnicza powiod豉 si najzupe軟iéj, 瞠 obudzi豉 ju zaj璚ie w odleg造ch kraju okolicach, 瞠 przez zwi頊anie si z towarzystwem rolniczém najzbawienniéj wp造n窸a na o篡wienie now krwi tak niegdy hulaszczych jarmarków 這wickich, - s這wem 瞠 ju staje si prawdziwie narodow dla rolniczego kraju uroczystoci.

Czy za stale pozostawienie wystawy rolniczéj w υwiczu dogadza b璠zie widokom i potrzebie rolnictwa, czy té odbywanie téj kolejne w innych tak瞠 kraju okolicach da jéj wi璚éj rozmaitoci, bogactwa, 篡wotnoci i wp造wu - to ju blizka przysz這 oka瞠.


Strona gówna