Geneza udzielnoci kasztelanii 這wickiej

 

A do po這wy XIV wieku brak danych na konflikty pomi璠zy dziedzicami Kujaw i Mazowsza oraz arcybiskupstwem dotycz鉍e kasztelanii 這wickiej. Po mierci Konrada dobra 這wickie zosta造 rozdzielone granic dzielnicow. Wi瘯szo d鏏r kasztelanii pozosta豉 przy Mazowszu, kt鏎e przechodzi這 r騜ne wewn皻rzne podzia造, natomiast obszar w wid豉ch Bzury i Przysowy znalaz si ostatecznie w ziemi 喚czyckiej. Fragment ten pocz預szy od 1306 roku na skutek akcji zjednoczeniowej W豉dys豉wa υkietka znalaz si w obr瑿ie Kr鏊estwa Polskiego. 

W 1357 roku arcybiskup Jaros豉w Bogoria Skotnicki wyjedna u kr鏊a Kazimierza Wielkiego odnowienie i potwierdzenie przywilej闚 dla kasztelanii. Kr鏊 zatwierdzi przywileje i nadania papie篡 Innocetego II, Innocentego III i Honoriusza III, a zw豉szcza tego ostatniego, kt鏎y niegdy zatwierdzi nadania ksi嘀靖 polskich Leszka Bia貫go, Konrada Mazowieckiego, W豉dys豉wa kaliskiego i Kazimierza opolskiego stwierdzaj鉍, i potwierdza prawa, wolnoci i stan posiadania w powiecie 這wickim w ziemi mazowieckiej ze wszystkimi wsiami i posiad這ciami i uwalnia je od wszelkiej jurysdykcji i panowania jakichkolwiek ksi嘀靖. To ostatnie sformu這wanie wynika這 zapewne z faktu, 瞠 w豉dca Mazowsza Siemowit III by lennikiem kr鏊a, a ziemi sochaczewsk, obejmuj鉍 dobra 這wickie, otrzyma od kr鏊a na mocy prawa lennego dopiero w 1351 roku. Po raz pierwszy w tego typu dokumencie wymienione zosta造 nazwy wszystkich miejscowoci (10 wsi), jakie znajdowa造 si w czci kasztelanii znajduj鉍ej si w granicach ziemi 喚czyckiej. 

Rok pniej Siemowit III mazowiecki b璠鉍y lennikiem Kazimierza Wielkiego wysun像 pretensje, 瞠 arcybiskup nie spe軟ia powinnoci i obowi頊k闚 z d鏏r 這wickich. Z drugiej strony arcybiskup Jaros豉w skar篡 si, 瞠 ksi嘀 wykorzystywa poddanych arcybiskupa do prac na swoj korzy. Kr鏊 w闚czas 25 czerwca w Krakowie rozstrzygn像 sp鏎 na korzy arcybiskupa. Wobec odrzucenia przez kr鏊a skargi ksi嘀璚ej, ksi嘀 zmuszony by pogodzi si w 1359 roku z arcybiskupem. W wydanym w闚czas 17 maja w Skierniewicach dokumencie, podczas zjazdu z abp. Jaros豉wem ze Skotnik, potwierdzi wczeniejsze wolnoci i nadania oraz stan posiadania w kasztelanii 這wickiej, nada mieszka鎍om powiatu 這wickiego wolno od praw ksi嘀璚ych oraz uwolni poddanych arcybiskupa od wszelkich obci嘀e podatkowych sta造ch i specjalnych. R闚nie w tym dokumencie po raz pierwszy wymieniono z nazwy wszystkie miejscowoci znajduj鉍e si w obr瑿ie mazowieckiej czci kasztelanii 這wickiej (88 wsi) oraz 6 miejscowoci znajduj鉍ych si poza kasztelani w okolicach 璕onic, kt鏎e tak瞠 by造 w豉snoci arcybiskupstwa gnienie雟kiego. Jednak瞠 na znak zale積oci d鏏r 這wickich od ksi嘀靖 mazowieckich arcybiskup Jaros豉w musia zobowi頊a si do dalszego p豉cenia do skarbca ksi嘀璚ego 1 grzywny z這ta rocznie. Ponadto Jaros豉w podarowa Siemowitowi wie Miedniewice. 

Ugoda jednak nie przynios豉 d逝gotrwa貫go rezultatu. Nasilenie konflikt闚 przypada na okres po mierci Kazimierza Wielkiego. Wobec ustale podj皻ych jeszcze za 篡cia kr鏊a, w zwi頊ku z jego bezpotomn mierci wygas w 1370 roku stosunek lenny Mazowsza, ziemia p這cka powr鏂i豉 w r璚e Siemowita III, a ten sta si w豉dc niepodleg貫go i zjednoczonego Ksi瘰twa Mazowieckiego. 

Ju w 1371 r. Pietrasz syn wojewody p這ckiego Krystyna najecha dobra 這wickie, ale pod grob kl靖wy wycofa si. 

Trzy lata pniej w 1374 roku ludzie Siemowita III pod wodz niejakiego Stefana, starosty ksi嘀璚ego, ponownie grabili dobra 這wickie. Stefan napad w闚czas na prokuratora i kasztelana 這wickiego Stanis豉wa transportuj鉍ego zbo瞠 do Kurzelowa, i uprowadzi go do Rawy. Tego roku najazdy powt鏎zy造 si jeszcze trzykrotnie. Ofiar napastnik闚 by造 wsie arcybiskupie: Skierniewice, Mokra, Paw這wo, Miedniewice, Samice, Pami皻na, D瑿owa G鏎a, Kr瘰ce, B這nie, Godzian闚, Kaw璚zyn, P造獞ia, Jacoch闚, Borys豉w, Mnichowice, Ostr闚 i 璕onice. W Godzianowie napadni皻o ponadto na koci馧 i cmentarz. Wobec braku reakcji Siemowita na napomnienia arcybiskupa, ten瞠 25 lutego 1374 roku poleci biskupowi p這ckiemu Stanis豉wowi na這篡 kl靖w na ksi璚ia i jego ludzi, a znaczne obszary Mazowsza ob這篡 interdyktem. 

Wobec takiego obrotu sprawy Siemowit III 8 marca 1374 roku wraz synami Januszem I i Siemowitem IV (kt鏎ym na prze這mie roku 1373 i 1374 wydzieli w豉sne dzielnice, zachowuj鉍 sobie w豉dz zwierzchni) nada arcybiskupowi tytu貫m zado獘czynienia za poniesione szkody trzy wsie: wierzysz, Niedwiad i Weimo (cum totali dominio), kt鏎e do tej pory jako jedyne na terenie kasztelanii 這wickiej by造 nadal we w豉daniu ksi璚ia. W dokumencie wbrew oczywistym faktom ksi嘀 zapewni arcybiskupa, 瞠 szkody zosta造 wyrz鉅zone wbrew jego woli. Informacje o najazdach pojawiaj si te w 1377 roku. 

W 1379 roku dosz這 do konfliktu z nast瘼c Jaros豉wa Bogorii Skotnickiego - Januszem Suchywilkiem. Prepozytura 喚czycka decyzj papiesk nadana zosta豉 najm這dszemu ksi嘀璚emu synowi Henrykowi, przeznaczonemu do stanu duchownego. Wbrew postanowieniu papie瘸 arcybiskup nada j samowolnie Janowi Pe販e z Grabowa, prokuratorowi zamku w Uniejowie. Krewni nominata zel篡li ksi嘀璚ych przedstawicieli chc鉍ych obj寞 w imieniu Henryka maj靖ek prepozytury, a ponadto ograbili ich z rzeczy osobistych. W odpowiedzi Siemowit III poleci wojskom ograbi zamek arcybiskupi w υwiczu. Natomiast wie, w kt鏎ej ksi嘀璚e wojsko stacjonowa這 w okolicach υwicza zosta豉 doszcz皻nie zniszczona. Prepozytur 喚czyck natomiast inny oddzia wojska ksi嘀璚ego odebra si章 i zatrzyma a do mierci ksi璚ia Henryka. Wobec oczywistego naruszenia decyzji papieskich arcybiskup nie odwa篡 si si璕a do kar kocielnych. Uda si osobicie do kr鏊a Ludwika W璕ierskiego do Koszyc, kt鏎y 21 sierpnia 1374 roku po wys逝chaniu Janusza Suchywilka i przedstawicieli ksi璚ia Siemowita III zadecydowa, 瞠 ksi嘀 wraz z synami ma zachowa przywileje arcybiskupie, ale ten瞠 musi owiadczy, 瞠 dobra 這wickie le蕨 na Mazowszu w ziemi w/w ksi嘀靖, co wyklucza這 uznanie udzielnoci d鏏r 這wickich i nadal utrzymywa這 w豉dz ksi嘀靖 mazowieckich nad tym obszarem. 

R闚nie syn Siemowita III - Siemowit IV (kt鏎y ostatecznie obj像 po mierci ojca w 1381 roku zachodnie Mazowsze) kontynuowa zdecydowan polityk nacisk闚 na arcybiskupstwo. 

W 1382 roku 7 kwietnia, w dwa dni po mieci arcybiskupa Janusza Suchywilka, zaj像 dobra 這wickie i rozpocz像 obl篹enie υwicza. Siemowit IV zmusi kapitu喚 gnienie雟k do wyboru na arcybiskupa gnienie雟kiego mazowszanina - Dobrogosta z Nowego Dworu, kt鏎y by niegdy kanclerzem mazowieckim, za czas闚 Siemowita III. Ponadto ksi嘀 sk這ni nowego arcybiskupa elekta do usuni璚ia z zamku 這wickiego kasztelana gnienie雟kiego Dzier磬i, co by這 warunkiem zwini璚ia obl篹enia. Siemowit wi頊a z Dobrogostem nadziej na ewentualn koronacj po mierci kr鏊a Ludwika. Wobec strat wr鏚 w豉snych rycerzy Siemowit IV potwierdza w闚czas przywileje swoich poprzednik闚. Kr鏊 doprowadzi jednak do uniewa積ienia wyboru przez papie瘸. Ostatecznie arcybiskupem zosta Bodzanta przychylny kr鏊owi Ludwikowi. 

Wobec odmowy uznania si lennikiem korony przez Siemowita IV, kr鏊 Ludwik wys豉 ekspedycj karn na czele z margrabi brandenburskim Zygmuntem Luksemburskim (zar璚zonym z ksi篹niczk Mari, przeznaczon w闚czas na tron polski po swym ojcu Ludwiku). Cho nie wiadoma jest droga przemarszu, to najprawdopodobniej r闚nie dobra 這wickie po這穎ne w ksi瘰twie Siemowita IV uleg造 znacznemu spustoszeniu wraz z ca造m ksi瘰twem. W 1383 roku, wkr鏒ce po mierci Ludwika w璕ierskiego, wobec pozyskania arcybiskupa Bodzanty dla sprawy ukoronowania Siemowita IV na kr鏊a Polski, zwolennicy Andegawen闚 pustoszyli w odwecie dobra arcybiskupie. Kiedy Bodzanta chc鉍 ratowa przed ruin swe posiad這ci zacz像 nawi頊ywa kontakty ze stronnikami andegawe雟kimi, szkody zacz瘭i wyrz鉅za ludzie Siemowita IV. W drugiej po這wie roku ekspedycja andegawe雟ka ponownie spustoszy豉 υwicz. Pewne uspokojenie zasz這 dopiero po koronacji kr鏊owej Jadwigi w 1384 roku. 

Cho kolejne najazdy Siemowita IV przypad造 na lata 1384, 1385, 1393 i 1411, to jednak nie mia造 wi瘯szego powodzenia. Najazd w 1411 roku doszed do skutku po mierci arcybiskupa Miko豉ja Kurowskiego. Ksi嘀皻a mazowieccy konsekwentnie stosowali "ius spoli", czyli dawne prawo w豉dcy do maj靖ku po zmar造m biskupie. Przy czym zawsze chodzi這 nie tyle o sam maj靖ek, ale g堯wnie o podkrelenie zwierzchnoci nad dobrami arcybiskup闚 znajduj鉍ych si w ich ziemi. 

Kres najazdom przynios這 dopiero wygani璚ie zachodniomazowieckiej linii Piast闚 w 1462 roku (mier W豉dys豉wa II i Siemowita VI). Ziemia rawska i gostyni雟ka zosta豉 inkorporowana do Korony w grudniu tego roku, natomiast sochaczewska z υwiczem darowana w do篡wotnie posiadanie matce zmar造ch ksi嘀靖 (w 1476 roku na skutek zamiany ziem pomi璠zy ksi篹n i kr鏊em, ziemia sochaczewska wesz豉 w sk豉d Korony, a trzy nowe mazowieckie ziemie utworzy造 wojew鏚ztwo rawskie). Ju w styczniu 1463 roku arcybiskup Jan Sprowski uzyska od kr鏊a Aleksandra Jagiello鎍zyka jako nowego suwerena zachodniego Mazowsza uwolnienie od op豉ty 1 z這tej grzywny rocznie. W 1548 roku arcybiskup Miko豉j Dzierzgowski uzyska u kr鏊a Zygmunta I jako w豉dcy (wcielonego ostatecznie w ca這ci w 1526 roku do Korony) Mazowsza potwierdzenie zwolnienia z op豉ty. Od roku 1462 datuje si ca趾owita niezale積o d鏏r 這wickich od w豉dzy monarszej. 

Strona g堯wna