Wierzenia ludu 這wickiego

Maryan Wawrzeniecki.
Ziemia. Zeszyt monograficzny 這wicki.
Warszawa 1913. Rok 4. Nr 15 i 16.


Charaktery epok najdawniejszych nie przestaj trwa obok najnowszych.   Adam Mickiewicz. 

W T. IX Materyaów Komisyi antropolog, archeolog, i etnograf. Akad. Umiej皻. w Krakowie, 1907 r., w szkicu „Wie Mys豉ków”, og這si貫m zbiorek zwyczajów i wierze z okolic υwicza, jaki w owym czasie zebra貫m. Stopniowo liczba notat ros豉, i obecnie mog ju podzieli j na grupy — tworz鉍 pewn do zupe軟 ca這. — Naturalnie wierzenia te, pospolicie zwane zabobonami (1), pozornie wydaj si rozmaitej dawnoci, je瞠li jednak opatrzy si je komentarzem motywowanym, wyczuwamy, i idzie tu niekiedy o prastare niemal, przeddziejowych epok si璕aj鉍e poj璚ia.


(1) Dr. G. Buschau. Illustrierte Volkerkunde. Religion, str. 20. 

Jestem zdania, i 篡cia ludu danej okolicy, jego obyczaju, stroju a nawet t. z . sztuki, czy nawet zdobnictwa tylko, wobec dzisiejszych warunków nauki nie mo積a charakteryzowa bez ujawnienia jego filozofii czyli wierze, chocia瘺y one wyda造 si nam dzikie i barbarzy雟kie. Wypada wzi寞 pod uwag zdanie Ernesta Haeckla, wypowiedziane na str. 121 jego „Die Weltrathsel”. 

„Skutkiem niezwyk貫go rozwoju etnologii w XIX stuleciu rozporz鉅zamy zdumiewaj鉍 iloci przejawów i kszta速ów zabobonu, który do tej chwili istnieje ród ludów dzikich. Gdy zabobony te i wierzenia porównamy mi璠zy sob oraz z odnonemi wyobra瞠niami mytologicznemi dawnych epok, oka瞠 si wiele stron podobnych, niekiedy nawet wspólny pocz靖ek, a w rezultacie jedno wspólne praród這 dla wszystkich”. 

Zakres niniejszego artyku逝 pozwala mi tylko pobie積ie temat poruszony opracowa. 

Mog zaledwie dotkn寞 przedmiotu, ale chc dotkni璚ia te opatrzy komentarzem wyjaniaj鉍ym. Przedewszystkiem stawiam pytanie, czy lud 這wicki zachowa prze篡tki wiar dawnych? 

Odpowied mo瞠 by tylko twierdz鉍a. 

Kult ksi篹yca w Mys豉kowie (paraf. Bednary) trwa po dzi dzie. Gdy nowy ksi篹yc si pojawi, witaj go mieszka鎍y zwrotk:


„Witam ci ksi篹ycu
Niebieski dziedzicu” 

i odmawiaj „Zdrowa Marya”, co stanowi ju dodatek chrzecija雟ki. 

Kult „ziemi matki” (1) i jej w豉sno lecznicz ilustruje w tej瞠 wsi wiara, i gdy z wiosn s造cha grzmoty, ca這wa trzeba ziemi, aby usta nie bola造 t. j. nie mia造 wyrzutów i zajadów. Lecz鉍a pot璕a matki ziemi przejawia si równie w zabiegu leczniczym, nakazuj鉍ym Mys豉kowianom ci篹ko chorego dobywa z 這瘸 i stawia na ziemi obydwoma nogami. Pot璕a matki Ziemi przez stopy chorego z ni zetkni皻e ma nape軟i i uleczy cia這.


(1) Dr. Aigremont. Fuss und Schuh Symbolik. 1909, 

Cze wody — cze odwieczna — ujawnia si w wi璚eniu jej cztery razy do roku. 

Koció, chc鉍 przystosowa swoje praktyki do przedmiotu czczonego od przedhistorycznych czasów, wi璚i takowy t. j. egzorcyzmuje: na Bo瞠 Narodzenie, na -t Agat, na Wielkanoc i na Zielone-Swi皻a. Wod, tak zabezpieczon od si z造ch, lud kropi byd這, pola, chaty — niekiedy w celach leczniczych pije j, to znowu kropi ogie w czasie po瘸ru, by p這mienie jej moc za瞠gna. Woda ma ogromne znaczenie w zabobonnych praktykach ludu 這wickiego. Niekiedy lud ten przypisuje jej niezwyk章 moc cudown, kiedy mianowicie kropienie odbywa si na wspak, t. j. w sposób niezwyk造. 

Pra-starej czci wody ani na krok nie ust瘼uje odwieczna cze ognia. 

W dzie 2 lutego (Matki Boskiej Gromnicznej) po powrocie z kocio豉, zapalon gromnic „okrelaj”, czyli oko這 g這wy oprowadzaj, 3 razy i upalaj w這sy u czo豉, przy uszach i z ty逝 g這wy (na krzy), poczem gasz gromnic, a dym 3 razy wci鉚aj w gard這 celem zabezpieczenia si od „bolenia” gard豉. Na belce w chacie wypalaj gromnic krzy. 

Wiara w lecznicz moc boga-ognia jest tam tak silna, i nawet nowa wiara musia豉 si przystosowa do niej, i oto na -ty B豉瞠j ksi鉅z zwi頊ane 3 zapalone gromnice podk豉da ch這pom w kociele pod gard這, wymawiaj鉍 przytem 豉ci雟kie wyrazy, co ma zabezpiecza od bólu gard豉. Nale篡 tu podkreli cze dla symbolicznej i wi皻ej na ca貫j kuli ziemskiej liczby 3, oraz dla kombinacyi tej cyfry t. j. 3 X 3 = 9, dziewi靖ka za doznawa豉 czci na ca貫j pó軟ocy (1).


(1) Dr. Ernest Krause. Die Trojaburgen Nord-Europas. Glogau 1893, str. 41. 

Gdy oto w Mys豉kowie kogo zaboli gard這, najpierwej chucha 3 razy w komin, nast瘼nie kl瘯a przy skrzyni i opuszcza 3 razy wieko, 造kaj鉍 wiatr powstaj鉍y przez ruch wieka, nast瘼nie bierze grzebie lub no篡ce (róg lub stal) (2), pociera gard這, obwi頊uj鉍 je nitk z konopi, wyci鉚ni皻ych z konopi wi璚onych razem z gromnic. Konopie, które wi璚 jakoby dla u篡wania ich przez ksi璠za przy ocieraniu oleju po這穎nego na konaj鉍ym, s prastarym przedmiotem kultu, u篡wanym w zabobonach poga雟kich jako rodek odurzaj鉍y (dym).


(2) Prof. Dr. Ernest Jones. Der Alptraum, 1912, str. 109. 

A niech Bzura, przep造waj鉍a t cz kraju, wemie z ludu 這wickiego ofiar, wtedy, by cia這 topielca odszuka, puszcza si na wod bochenek razowego chleba, który zatrzyma si tam, gdzie cia這 utopionego w g喚biach rzeki spoczywa (1).


(1) Prof. Dr. Vollers. „Religie wiata str. 51. 

Silnie wierz Ksi篹acy, 瞠 niemoc to osoba, któr mo積a uprosi, nale篡 tylko w odpowiedni sposób zabra si do tego. Oto dziecina w chacie choruje na „kr” czyli „du瞠 brzucho”. Na brzuszku dzieciny k豉d desk a „pierworodna” uderza siekaczem (瞠lazo-stal) po tej desce, ukryta za po za wyjciowemi drzwiami kobieta pyta: „Co tam siekosz?” Siekaj鉍a odpowiada „Kre”, na co z za drzwi kobieta wyg豉sza formu喚:

„疾by si nie szerzy豉, nie pierzy豉,
Do trzeciego dnia zgin窸a!
Tfu! Tfu! Tfu!”

I tak do trzeciego razu (3x3 = 9 - wi皻e dziewi耩). Ca造 zabieg odbywa si przed wschodem s這鎍a. 

A ile fetyszów (amuletów) posiada ten lud. 

Na Zielone wi皻a pod這g chaty posypuj piaskiem w „kratk” (2). Na soli w solniczce, gdy si j gociowi podaje, wyciska si ko鎍em no瘸 (pó趾si篹ycowy koniec) „drzewko” (3).

(2) S. Seligmann Dr. Der Böse Blick. 1910. I. 327. II. 167, 204,295-7.
(3) Dr. S . Seligman. I. 96, 164, 189, 206, 222, 223, 224, 332. T. II. 26, 27, 41, 49, 58, 73, 77, 86, 93, 121, 123, 128, 129, 197, 214, 228, 256, 247, 248, 308. 

W mojej pracy: „Nowe naukowe stanowisko pojmowania i wyjaniania niektórych przejawów w dziedzinie ludoznawstwa i archeogii przedhistorycznej”, Warszawa—1910, na str. 13 wyjaniam przeznaczenie rysunków na jajach (4) barwionych na Wielkanoc i na str. 17 dotykam sprawy „paj隕ów”, na str. 16 objaniam powstanie wycinanek, a w豉ciwie prastarej ich formy „gwiazda” i „drzewko”. Tu musz tylko doda, i ostatnio wykry貫m, 瞠 wycinanki przytwierdza si i na篡wych ludziach,  mianowicie przy 篡czeniach imieninowych, gdy solenizanta baby staraj si przewi頊a „powros貫m”, równoczenie na piersi, na koszuli lub ubraniu przypinaj mu szpilk wycinank „gwiazdk”; ma ona przynosi szczcie lub chroni od „uroku”.

(4) Prof. Dr. Vollers. Religie wiata. Fetyszyzm str. 31 . 

Trwa tam dot鉅 wiara w cudown moc liny (1). Po wysmarowaniu (masa) chorego, bierze go smaruj鉍y za serdeczne palce u r隕 i spluwaj鉍 mówi:

„Nie ja lekarz, Pan Bóg lekarz
Jak ci nie wykuruje, to post瘯asz” (2).

(1) Dr. S. Seligmann. Der Böse Blick. T. I. 113, 114, 185, 195, 254, 264, 190, 293-8, 315,327, 332, 345, 373, 375, 379. T. II. 184, 207-216, 358, 371, 375.
(2) Dr. S. Seligmann, II. 18-23. 

Wiara w „inclusa” t. j. pieni鉅z szczliwy, przyci鉚aj鉍y inne pieni鉅ze, trwa w ca貫j sile i jest powszechna w tamtych stronach. 

Czepiec lubny panny m這dej z pow. 這wickiego. Ze zb. Muzeum P. i R. w Warszawie.

W dzie Trzech Króli po powrocie z kocio豉 „trzechkrólow” kred kreli si na prawem r瘯u (d這) znak krzy瘸, aby z造 cz這wiek nie przyst瘼owa. T嘀 sam kred w stajni, poczynaj鉍 na prawo od wejcia, prowadz po cianach kresk, a gdy ta dojdzie znowu do drzwi, to na drzwiach krel znak krzy瘸. 

wiadczy to o 篡wej wierze w si喚 „okrelania” oraz w si喚 krzy瘸 (1).

(1) Dr. S. Seligmann. Der Böse Blick. T. II. 226—297. 

U篡waj te rozmaitych okadza (2). Na katar otulaj g這w fartuchem i okurzaj si dymem ze starego buta (3).

(2) T. I. 52, 287, 291, 318, 319, 326, 371, 387, 389, 390, 394, 397. T. II. 52, 90, 97, 98, 100, 102, 105, 104, 144, 241, 350, 340,
(3) Dr. Aigremont, Fuss und Schuh Symbolik und Erotik, 1909. 

Gdy pierwsze zebrane zbo瞠 zwo蕨 do stodo造, kropi „somsiek” wod wi璚on — a w這篡wszy pod zbo瞠 3 polne kamienie, s przekonani, 瞠 myszy zbo瘸 nie tkn. 

Belemnity, t. z. kamienie „piorunowe”, skrobi i proszek pij jako lekarstwo na febr (zimno) (4).

(4) Dr. Prof. Ernest Jones, Der Alptraum, „Der Vampir, str. 45. 

Gdy pewnemu gospodarzowi w Mys豉kowie utopi豉 si córeczka, s零iad mu powiada: „a nie mówi貫m, niech dziecko chodzi w 豉chmanach i ga貪anach (t. j. pospolicie, bez ci鉚ania strojnoci oczu ludzkich, które mog zaszkodzi) a niech si nie ubiera bogato”. Dzieci straszy si „S這mian nó磬”: (5)

S這miana nó磬a stoi,
Za這篡豉 豉p na 豉p
Jak idziesz, to ci z豉pie”.
 
(5) Dr. S . Seligmann. Der Böse Blick. 

Cisowe drzewo (6) z chlebem daj przeciw wcieklinie.

(6) Dr. S . Seligmann. Der Böse Blick. 

Wianki, wi璚one na Bo瞠 Cia這, nizaj na lipowe 造ko, 造ko s逝篡 za prezerwatyw od dyabów — lipa bowiem w wierzeniach Mys豉kowian odstrasza z貫 duchy. Jad鉍 na wesele gocie zawi頊uj sobie takie 造ko pod kolanem, a wtedy ominie ich nieszczcie. Panna, 篡cz鉍a sobie mie m篹a, wi嘀e na takiem 造ku 7 w瞛ów. 

Po procesyi na Bo瞠 Cia這 z o速arzy 豉mi ga章zki i bij niemi dzieci (1), aby je chroni od „zaniesienia si”, t. j. sinienia i wybuchania krzykiem.

(1) Dr. Ernst - Die Trojaburgen Krause — Nordeuropas. 

A jakie lud ten ma mniemania o 篡ciu zagrobowem duszy, o obawie zmar造ch, o ca貫j tej tak donios貫j dla cz這wieka ju na pewnym poziomie sprawie! 

Oto je瞠li chrzestna (matka) nie obdarzy chrzestniaka koszul, czy to przy chrzcie, weselu lub w innej jakiej okolicznoci, to kiedy na s鉅zie ostatecznym sta b璠zie przy chrzestniaku nago. 

Gdy cz這wiek umiera, dusza idzie na s鉅 Bo篡; gdy zmar造 by dobry i dusza ma i do nieba, to cia這 pi瘯nie wygl鉅a, bo dusza zbawiona i szczliwa wraca do niego. Gdy s鉅 wypad niepomylnie, to cia這 wygl鉅a le, bo dusza pot瘼iona bije i gryzie je. 

Dusza po os鉅zeniu bawi przy ciele do chwili, gdy ksi鉅z rzuca ziemi na trumn i zapiewa Salve Regina. Wtedy dusza idzie tam od cia豉, gdzie jej na s鉅zie przeznaczono. 

O umar造m wieczorem mówi tak: „wspominam (nazwisko) na dobr noc nie z貫m s這wem, ale pacierzem, niech mu tam wieci Pan Bóg nad jego dusz” — a rano na dzie dobry „taki by, taki by dobry cz這wiek i 瞠by mu Pan Bóg odpuci wszystkie grzechy!” 

Obawa zmar造ch 篡je tam po dzi dzie, zupe軟ie tak jak 篡je ród nas. 

Skrzynia 這wicka. Ze zb. Pol. Tow. Kraj.

Oto wstrz零aj鉍y obraz. Wioz cia這 zmar貫j Kusiacki z Zielkowic i wedle starodawnego obyczaju oko這 krzy瘸 na ko鎍u wsi obwo蕨 cia這 3 razy (obecnie zowie si to po瞠gnaniem, ongi mia這 na celu skierowanie duszy, gdyby jej przysz豉 ch耩 wróci kiedy do wsi rodzinnej, do symbolu tak neutralizuj鉍ego wszelkie z這, jak krzy przydro積y); w tym czasie niektórym z orszaku pogrzebowego zda這 si, 瞠 zmar豉 daje znak z trumny pukaniem (dusza bowiem dopiero po rzuceniu przez ksi璠za grudki ziemi idzie od cia豉 tam, gdzie jej przeznaczono). Obecni przedewszystkiem wystraszyli si ogromnie (obawa zmar造ch), kto pojecha konno po ksi璠za do Bednar. 

Czterej silni ch這pi och這n瘭i najpierwej, a zdecydowawszy, i „nic nam taka staruszka nie zrobi”, otwarli trumn. Zmar豉 le瘸豉 nieporuszona, wtedy znajoma zmar貫j, niejaka Wysocka, zapyta豉: „a mo瞠 wy sztukacie dla tego, 瞠m wam laski, cocie z ni w drodze szli (droga — pielgrzymka do Cz瘰tochowy (1) nie da豉 do trumny”?.. Lask t przyniesiono i w這穎no do trumny, wieko przybito i bez przeszkód do cmentarza i kocio豉 w Bednarach dotarto.

(1) Zestawi z tem, co Witold Schreiber pisze w pracy swej „Twórcy bogów o w璠rówce duszy po mierci; laska, u篡wana w drodze do Cz瘰tochowy, w mniemaniu ludu mo瞠 by pomocna na innej, oczekuj鉍ej dusz po mierci drodze. 

A oto inny obrazek, jakby 篡wcem z epok przedhistorycznych wykrojony. Po wi璚ie Matki Boskiej „Zielnej” na drugi dzie przypada -ty Roch. W 這wickich wsiach zbieraj stare t. j. z ubieg貫go roku ziele, o wschodzie s這鎍a (kult s這鎍a) uk豉daj ziele to na „rozstajach” (miejsce to odgrywa wa積 rol w zabobonnych wierzeniach, st鉅 krzy瞠 i „figury” zwykle stawiaj na tem miejscu). Przyje盥瘸 uproszony proboszcz, kropi ziele (wi璚i) i czyta modlitwy (egzorcyzmy), poczem krzesze stal i krzemieniem (prastary rytua) „nowy ogie” (kult ognia); tym ogniem zapalaj owo ziele, przez które nast瘼nie przep璠zaj wszystko byd這 z ca貫j wsi trzy razy (wi皻a liczba trzy). 

W pobie積ych tych szkicach, które dla braku miejsca mimo ogromnego materya逝, jaki zebra貫m, musz niezmiernie ogranicza, ju z samych odsy豉czy, zwracaj鉍ych ciekawego czytelnika do specyalnych dzie, w których zupe軟ie takie same fakty z krajów i ludów nietylko Europy ale niemal wiata ca貫go s przytaczane, wywnioskowa 豉two, i υwickie nie stanowi co do wierze 瘸dnego wyj靖ku; — owszem panuj tam jeszcze, lub przed 25 laty panowa造, zupe軟ie te same wierzenia, które s w豉ciwe ka盥emu niemal ludowi na pewnym poziomie rozwoju kulturalnego. Z wybornego dzie豉 Witolda Schreibera „Twórcy bogów” mo積a si 豉two przekona, i nie tylko w okolicach υwicza ale i w ca貫j Polsce mo積a wykaza styczne w wierzeniach, zabobonach i zabiegach leczniczych medycyny ludowej, zupe軟ie zgodne z wierzeniami ludów pierwotnych. 

Powy窺ze dowodnie wykazuje, i Ksi篹acy w ewolucyi umys這wej podporz鉅kowani s zupe軟ie takim samym prawom rozwoju duchowego, jak inne ludy rolnicze, nawet poza granicami Europy osiad貫. 

*

Od pewnego czasu niektóre przejawy tego poziomu umys這wego zwróci造 uwag osób inteligentnych, interesuj鉍ych si 篡ciem ludu naszego. Zwrócono uwag na zdobniczo i barwno, wrodzone jakoby temu ludowi (1).

(1) Dr. Hugo Wincler — Die babylonische Geistekultur, str. 84 i 85 (wa積e uwagi). 

W pierwszej linii zauwa穎no „paj隕i” oraz „wycinanki”. Naturalnie pocz皻o unosi si nad poczuciem pi瘯na i t. p., czyli wzi皻o rzecz ca章 li tylko z punktu optycznego. W s鉅ach tych nic nie widz dziwnego. Ludzie, którzy si tem zajmowali, ani na chwil nie pomyleli, i nale篡 szuka przyczyn, a nie wy章cznie podziwia skutki. W pracy mej „Nowe naukowe stanowisko” na str. 14 wskaza貫m, 瞠 sporz鉅zanie wycinanek oraz „paj隕ów” zwi頊ane by這 jeszcze przynajmniej przed 25 do 30 laty cile z pewnymi astronomicznymi momentami roku (przesilenie dnia z noc). Nast瘼nie co do „paj隕ów” porozumia貫m si z Dr. S. Seligmanem z Hamburga, autorem 2 tomowego dzie豉 „Der Böse Blick”, i przyszlimy do przekonania, i paj隕i 這wickie maj wiele wspólnego z t. z. „Unruhe” (Nr. 13542 katalogu mi璠zynarodowej hygienicznej wystawy w Drenie 1911 r.). Te „Unruhe” znane s i rozpowszechnione w Szwecyi i pol. Niemczech, a s逝蕨 do odwracania uroku. W υwickiem paj隕i te dosz造 do wieliego rozwoju i da造 ujcie zdolnociom zdobniczym miejscowej ludnoci. 

W wycinankach dawniejszego typu z przed 25 do 30 lat, wykonanych dla mnie przez pochodz鉍 z Mys豉kowa (gm. Nieborów, par. Bednary) Ludwik Taran, wykry貫m zasadnicze dwa typy: ko豉 czyli t. zw. „gwiazdy” (gwiozdy) i „drzewka”. 

Wycinanki te w nadziei, i europejscy uczeni co o nich powiedz, umieci貫m na wystawie mi璠zynarodowej w Drenie 1911 r. Nr. katalogu 13458—13469. 

Równie ja, jak i dr. Seligmann z Hamburga, w ich kszta販ie dopatrujemy si bardzo odleg造ch prze篡tków zabobonnych (pierwotna wiara). 

*

Zastanawia nas w paj隕ach i wycinankach zu篡cie wielkiej iloci barwnego papieru. Wykry貫m, i ongi „wycinanki” malowano na cianach chaty przez „patron”, obecnie czyni si je z papieru. By這by po蕨dane, aby kto odby gruntowne studya nad epok, kiedy mianowicie papier wszed w υwickiem w takie rozpowszechnienie, i sta si artyku貫m zupe軟ie pospolitym ród rolniczego ludu tamtejszego. W ogóle s鉅z, 瞠 by這by wskazane przeprowadzi gruntowne archeologiczne, antropologiczne (1), etnograficzne i lingwistyczne nowoczesne studya nad tym tak ciekawym dla nas rolniczym ludem, który zamieszka okolic υwicza.

(1) M. Wawrzeniecki. Materya造 do mapy archeologicznej Polski. Tom XII. Materyaów antropol. archeol. i etnograf. Akad. Umiej皻noci w Krakowie. Kraków 1912 r. (Zawieraj鉍y ciekawe wiadomoci archeologiczne z okolicy υwicza, oparte na zbiorze . p. Konstantego Wojciechowskiego w Warszawie).
 
 


Strona gówna           Spis treci             <<Wstecz            Dalej>>