Dwory, zamki i pa豉ce. Zamek w υwiczu

El瘺ieta Oczykowska. Ziemia. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany. 1914. R 5.  Nr 19-21.

[cz pierwsza]

Dawniej w czasie ucieczki przed nieprzyjacielem przyk豉dano ucho do ziemi, aby 豉twiej pos造sze tentent koni, czy sna pocig si nie zbli瘸 - i teraz, cho ci nikt nie goni, przyó ucho do ziemi, nie, raczej sercem si ku niej pochylaj, a ona wy趾a przed tob swe bóle i rozpacze i zadr篡 miechem wesela i wypowie wszystko, co przesz豉 i przetrwa豉... 

W stronie zachodnio-pó軟ocnej, poza υwiczem, po lewej stronie szosy, wiod鉍ej do Kutna, pomi璠zy kana貫m Obolank a rzek Bzur wznosz si niewielkie ruiny dawniej wspania貫go, pot篹nego, obronnego zamku arcybiskupów gnienie雟kich, prymasów interrexów Rzeczypospolitej.

Pierwsz wzmiank o zamku 這wickim spotykamy w butli papie瘸 Inocentego II z r. 1156, która potwierdza ówczesne posiad這ci arcybiskupów gnienie雟kich. A pod rokiem 1248 czytamy, 瞠 Boles豉w ㄊsy, syn Henryka Pobo積ego, marnotrawca dziki i okrutny, zosta schwytany przez ksi嘀靖, Henryka - wroc豉wskiego i Przemys豉wa - pozna雟kiego i osadzony pod cis章 stra蕨 na zamku 這wickim. 

Z czego by zbudowany ten zamek pierwotny i jakie by造 jego dzieje, nie wiemy, do 瞠 arcybiskup Jaroslaw Bogorya Skotnicki, który na mocy nadania króla Kazimierza Wielkiego wie υwicz na miasto zamieni, pomny na niedol, jak ludno okoliczna cierpia豉 od naje盥瘸j鉍ych j kilkakrotnie Litwinów (1258, 1260 i 1265 r.), Prusaków i Rusinów, oraz od 逝pieskich band Mazowszan, chc鉍 j na przysz這 zabezpieczy przed nieprzyjacielem, da jej schronienie w chwilach nieszcz wojennych, przyst雷i oko這 1555 r. do wzniesienia nowego zamku obronnego, który zbudowa z ceg造 palonej na znacznym nasypie ziemnym. Dwie odnogi Bzury, p造n鉍e pod murami, bagna i trz瘰awiska stanowi造 naturaln obron zamku, który nadto otrzyma jeszcze inne zabezpieczenie: tak wi璚 sta si niedost瘼nym i gronie, wspaniale panowa nad miastem i okolic. 

Chata w Bartkowicach, pow. υwicki, fot. Al. Janowski

Jak ten zamek obronny by potrzebny - wnet si okaza這, bo ju w r. 1581 ksi嘀 mazowiecki, Ziemowit III dobra 這wickie najecha, miasto wojskiem otoczy, chc鉍 si章 or篹a zmusi arcybiskupa Janusza Suchywilka, aby synowi jego, Henrykowi da probostwo 喚czyckie. Arcybiskup ju je by ofiarowa Pe販e Grabowskiemu, swemu prokuratorowi, starocie zamku uniejowskiego, ale gdy dumny ksi嘀 coraz groniej okolic pustoszy, uleg przemocy i udzieli ksi璠zu Henrykowi "kanonicznej instytucyi" na rzeczone probostwo. Ust雷i造 wówczas wojska ksi嘀璚e, ale w rok niespe軟a, t. j. r. 1582 po mierci arcybiskupa, znów je widzimy pod murami zamku pod dowództwem ks. Ziemowita IV, który roci sobie prawo trzymania υwicza w swej w豉dzy a do wyboru nowego pasterza, a czasowego jego zawiadowc, Dzierzkona, kasztelana gnienie雟kiego, synowca zmar貫go arcybiskupa, uwa瘸 za uzurpatora i za osobistego nieprzyjaciela. Rych造 wybór na stolic arcybiskupi Dobrogosta z Nowego Dworu, dziekana krakowskiego, i powierzenie zamku ks. Bogus豉wowi, scholastykowi 喚czyckiemu, po這篡這 kres obl篹eniu i pustoszeniu okolicy, niestety, nie na d逝go, bo ksi嘀皻a mazowieccy pomimo nada swych poprzedników i przywilei królewskich, przyznaj鉍ych arcybiskupom prawo w豉snoci dóbr 這wickich, ustawicznie je naje盥瘸li, niszczyli, a poddanych dr璚zyli dzierstwami. To te, gdy kl靖wy rzucane na 逝pie盧ów nie skutkowa造, arcybiskupi byli zmuszeni myle o wzmocnieniu si造 zbrojnej. Przeto arcybiskup Wojciech II Jastrz瑿iec w porozumieniu z kapitu章 gnienie雟k w r. 1455 sprowadza na sta貫 do zamku 這wickiego Grzegorza z Osieka, Morawczyka, mistrza puszkarskiego, oddaje mu w do篡wocie wsie: Zielkowice i Jastrz瑿ia i m造n w Bobrownikach, wymagaj鉍 wzamian, aby zamek utrzymywa w stanie obronnym, a w razie potrzeby kierowa jego obron. Kiedy po mierci Ziemowita IV, ks. mazowieckiego (1462 r.) oraz W豉dys豉wa II, ks. rawskiego i be透kiego (1462) - Kazimierz Jagiello鎍zyk pragn像 ich posiad這ci, jako niegdy od章czone od Korony i zostaj鉍e na prawie lennem, znowu do Rzeczypospolitej przy章czy, a ksi嘀皻a z linii czerskiej i warszawskiej chcieli ziemi sochaczewsk dla siebie zagarn寞, wy瞠j wspomniana milicya z rozkazu arcybiskupa Jakóba III Sienie雟kiego r. 1475 opanowa豉 zamek sochaczewski, aby nast瘼nie odda go królowi, który z υwicza przyby do Sochaczewa. 

Z biegiem czasu mury zamku uleg造 zniszczeniu, a budowle okaza造 si za szczup貫 dla wszystkich, co si na dwór arcybiskupa garn瘭i, o bo ludno by這 i gwarno w jego siedzibie! Oprócz licznych duchownych, którzy otaczali prymasa, jako najpierwszego w kraju dostojnika kocio豉, zaszczyconego tytu貫m "legatus natus", niekiedy zdobnego w purpur kardynalsk, niema這 by這 i wieckich, co si do zwracali w przeró積ych sprawach nietylko osobistych, ale i publicznych. Wszak i królowie odwiedzali stolic arcybiskupi; Kazimierz Wielki goci u arcybiskupa Skotnickiego, W豉dys豉w Jagie陶o u arcybiskupa Miko豉ja Kurowskiego i Miko豉ja Tr鉉y, Kazimierz Jagiello鎍zyk u arcybiskupa Sienie雟kiego, zreszt wród ksi嘀靖 這wickich widzimy i Fryderyka, królewicza, którego bracia nietylko polsk, ale czesk i w璕iersk dzier篡li koron. Stanowisko prymasa, nast瘼nie i interrexa, sprawy, które przeprowadza, wymaga造 licznej wity i wspania貫go otoczenia. Przeto nikt si nie dziwi i nie gorszy, przeciwnie uwa瘸no za rzecz s逝szn i godziw, 瞠 dwór prymasa by urz鉅zony na wzór dworów panuj鉍ych. Na dworze arcybiskupim byli: kanclerz, marsza貫k, skarbnik, podskarbi, krucyfer, audytor jeneralny, kapelan gówny, kapelani stali, spowiednik, pra豉ci domowi (kapitu豉 gnienie雟ka by豉 obowi頊ana delegowa 2 kanoników na dwór prymasa), by i liczny zast瘼 dworzan ze szlachty, którzy sprawowali urz璠y: podkomorzych, stolników, podstolich, krajczych, 這wczych, koniuszych, kuchmistrzów, dowódców milicyi, podczaszych, czeników, burgrabiów, starostów zamkowych, zawiadowców osobnych kluczów, jeneralnego ekonoma. Do pomocy w kancelaryi i wyr璚zania si w wa積ych sprawach arcybiskup mia notaryuszów, sekretarzów, sekretarzów tajnych i go鎍ów. Byli te nadworni lekarze, artyci, rzemielnicy i muzykanci... A ilu by這 sta造ch rezydentów z familii i przyjació? Trudno wszystkich zliczy; arcybiskup Teodor Potocki, cho najoszcz璠niejszy i najskromniej 篡j鉍y, trzyma jednak do 500 dworzan - a có dopiero mówi o wicie wy窺zych dostojników, którzy prymasa odwiedzali, o gociach, o przejezdnych - wszak dom arcybiskupa sta dla wszystkich otworem. 

Chata 這wicka nowego typu w Strugienicach, pow. 這wicki, fot. Al. Janowski

To te nie dziw, 瞠 budowle z czasów kazimierzowskich okaza造 si za szczup貫 i arcybiskup Jan VII ζski ( 1510-1551) zamek rozszerzy, ozdobi i w ni窺zej jego czci wybudowa pa豉c; równie i arcybiskup Miko豉j III Dzierzgowski (1545-1559) zamek odbudowa, znacznie go powi瘯szy i okazale przyozdobi. Mi璠zy innymi zbudowa olbrzymi sal, "gdzie wszystkich królów i ksi嘀靖, od Lecha, pierwszego króla Sarmacyi, pocz預szy, a do ostatniego Zygmunta, odmalowanych z dodaniem krótkich napisów mo積a zobaczy. Nad t sal urz鉅zono wie篡st kaplic, sk鉅 rozleg造 na otaczaj鉍 okolic szerzy si widok". Od drugiej po這wy XVI w. υwicz staje si miejscem licznych synodów, a jakkolwiek z notatki, przy opisie jednego z nich umieszczonej, wnosi mo瞠my, 瞠 obrady odbywa造 si w kolegiacie 這wickiej, to przecie zamek arcybiskupi roi si wówczas od mnóstwa przyjezdnych biskupów, opatów, delegatów przeró積ych kapitu. Pierwszy synod tutejszy odby si 1556 r. za czasów arcybiskupa Dzierzgowskiego. Przewodniczy na nim nuncyusz papieski Ludwik Aloizy Lippomani, naumylnie przys豉ny do Polski przez papie瘸 Paw豉 IV wskutek tego, i pose Zygmunta Augusta za蕨da w imieniu króla i narodu: mszy w. i wszelkich obrz璠ów kocielnych w j瞛yku polskim, komunii w. dla wszystkich pod dwoma postaciami, ustanowienia synodu narodowego i zniesienia celibatu. Na synodzie wszyscy obecni wypowiedzieli si przeciw 蕨daniom królewskim, uczynili wyznanie wiary, nadto powzi瘭i wiele po篡tecznych uchwa, u這篡li formu喚 wyznania wiary, sk豉daj鉍 si z 57 krótkich artykuów i postanowili uda si do króla z prob o zachowanie w ca這ci wiary katolickiej i obron jej przed szkodliwem nowatorstwem. 

W czasie tych obrad mury zamkowe opar造 si najazdowi Stanis豉wa Lutomirskiego, kap豉na odst瘼cy, który w otoczeniu kilkuset braci szlachty, maj鉍ych biblie pod pach, przyby na synod, 瞠by apelowa do wyroku arcybiskupiego. Dlaczegó szturmowa do zamku? Zapewne tym razem obrady odbywa造 si w pa豉cu prymasa. 

W roku 1560 zjechali si tu biskupi w sprawie zapobie瞠nia szerz鉍zej si herezyi; w r. 1565 byli tu zebrani opaci polscy; w r. 1566 odbywa si tu synod prowincyonalny; trudno wszystkie wylicza, gdy wogóle w υwiczu odby這 si oko這 10 synodów (ostatni by 1720 r.), nadto by造 tu konferencye, narady kocielne i kapitu造 jeneralne, które trwale zapisa造 si w dziejach kocio豉 katolickiegow Polsce. Za czasów arcybiskupa Jakóba IX Ucha雟kiego na zamku 這wickim panuje szczególniejsze o篡wienie: do arcybiskupa niespokojnego umys逝, wysokich ambicyi, a s豉bej wiary, który zamyla o oderwaniu si od Rzymu, o utworzeniu kocio豉 narodowego, zje盥瘸li nuncyusze papiescy (Laureo, Commendoni, Caligari) i gorliwi biskupi, aby nad nim czuwa, do z貫go nie dopuci, przeciwnie - roztropnemi radami utrzyma na drodze obowi頊ku. Nawet morowa zaraza, która i w zamku 這wickim zabiera豉 ofiary, nie powstrzyma豉 ich od odwiedzania arcybiskupów. Zje盥瘸li do niego i panowie wieccy, tem bardziej, 瞠 w czasie dwukrotnego bezkrólewia Ucha雟ki, jako prymas by g這w pa雟twa. 

[cz druga]

Kiedy w roku 1572 mier ostatniego z Jagiellonów pokrywa naród ci篹k 瘸這b, arcyb. Ucha雟ki ujmuje w r瘯 ster rz鉅ów pa雟twowych i senat ko這 siebie gromadzi. A wi璚, podczas gdy senatorowie ma這polscy obraduj w Krakowie, w zamku 這wickim zbieraj si mo積ow豉dcy wielkopolscy i pruscy i stanowi uchwa造 na czas bezkrólewia... St鉅 interrex le uniwersa do ca貫go narodu, le listy do ksi嘀靖 ociennych, do panów litewskich i ruskich; st鉅 wyprawia pos豉 do królewny Anny Jagiellonki i do Moskwy. 

Kiedy za Henryk Walezy porzuci Polsk i na termin wyznaczony nie wróci, υwicz staje si ogniskiem stronników cesarza Maksymiliana: tu w zamku arcyb. Ucha雟ki og豉sza jego wybór na króla polskiego, st鉅 wysy豉 uniwersa造, pot瘼iaj鉍e zjazd j璠rzejowski, tu naznacza konwokacy, na któr przyby這 tylko 2 senatorów... Tu d嘀y zacny Stanis豉w Karnkowski, biskup kujawski; tu te piesz wys豉鎍y krakowscy, aby sk這ni opornego prymasa do og這szenia zgodnie z wol narodu Stefana Batorego królem Rzeczypospolitej i do przybycia do Krakowa dla dope軟ienia obrz璠u koronacyjnego. 

Arcybiskup Ucha雟ki, jakkolwiek ustawicznie zaj皻y sprawami publicznemi, rozszerzy jednak jako dba造 gospodarz zamek 這wicki i zamierza go wzmocni, ale mier mu prac przerwa豉 i dopiero nast瘼ca jego, wy瞠j wspomniany St. Karnkowski, rozpocz皻e dzie這 do ko鎍a doprowadzi; wybudowa wy窺z cz zamku, kru瞟ankami j przyozdobi, mury otaczaj鉍e zamek podniós wy瞠j, fos naoko這 pog喚bi i poszerzy, a ca這 wa貫m opasa. Prymas ten w r. 1582 w swej rezydencyi przyjmowa dwuch dostojnych goci: by tu pose papieski, jezuita Possewin, by i król Stefan Batory ze swym kanclerzem Janem Zamoyskim. 

Po Karnkowskim (1581- 1603), herbu Junosza, nast雷i arcybiskup Jan Tarnowski (1605-1606), który pono wchodz鉍 do zamku, na widok herbu swego poprzednika (baranek stoj鉍y), powiedzia 瘸rtem: "Wyp璠cie st鉅 tego baranka, gdy do d逝go tu koczowa". Odnosi這 si to do d逝goletnich rz鉅ów zmar貫go pasterza. A jeden z przybocznych pra豉tów odrzek: "Mi這ciwy Panie, ró瘸 (herb Tarnowskiego, zwany Rola) - kwiat pi瘯ny, ale krótkotrwa造". Jako przestroga ta sprawdzi豉 si, bo Tarnowski po 3 latach sprawowania urz璠u prymasa 篡cie zako鎍zy.

Król Zygmunt III trzykrotnie nawiedzi υwicz: w r. 1615 (czy 1616?) bawi u arcybiskupa Baranowskiego, który go przyj像 z wielk gocinnoci i uprzejmoci i "hojnie traktowa". Ale wówczas zamek smutny przedstawia widok, gdy chyli si ku upadkowi. O! jak瞠 innym znalaz go król w czasie powtórnego tu pobytu, w r. 1623, za rz鉅ów arcybiskupa Wawrzy鎍a G瑿ickiego, który go przed 3 laty z ruiny podwign像 z wielkim nak豉dem pieni璠zy, gruntownie odnowi i "opatrzy w nale篡te rodki obrony w przypadku napaci wroga zewn皻rznego". 

Po raz trzeci król Zygmunt wybra si do υwicza w r. 1626 po zgonie arcybiskupa Henryka Firleja, który odznacza si obok wielkiej m鉅roci, wysokiego wykszta販enia i uprzejmej szczodrobliwoci g喚bok pobo積oci, przeto ustawicznie do mierci si gotowa. Pisz o nim, i "trumn z sob wozi wsz璠zie, lub przebywaj鉍 w domu w osobnym gabinecie przechowywan cz瘰to ogl鉅a, a przy swoim wspania造m do zamku 這wickiego wjedzie wyrzek do otoczenia swego te pami皻ne s這wa: "Zamek ten nie jest miejscem spoczynku i d逝giego pokoju, ale schronieniem od Boga przeznaczonem dla oczekiwania zbli瘸j鉍ej si mierci". Na wie o podró篡 królewskiej - kapitu豉 metropolitalna zapyta豉 Jana W篹yka, nowowybranego prymasa, azali pozwoli wydatki na podejmowanie króla i jego otoczenia pokry z dochodów arcybiskupstwa. W odpowiedzi przyszed list nast瘼uj鉍y: "Illres et Adm. Rndi Dni Fratres charissimi et plurimum observandi, Nimis scrupulose W. M. agunt pytai鉍z mie, ieli z przysz造ch dochodów da Bóg moich macie W. M. Króla I. M. excipere. Niegodzienbym po ziemi chodzi, kiedybym mia Królowi I. M. tego, co mam, z dobrodzieystwa iego 瘸這wa. Im W. M. wi瘯sz ochot, o któr prosz pilno, poka瞠cie I. K. M. w υwiczu, tym wi璚zy b璠 powinien W. M., wszystko obiecui鉍z, cokolwiek na podeymowanie I. K. M. wydane retissimum gratissimumque habere. S czem powtore zalieczam si 豉sce braterskiej. W M. Torunii 4 Decembris 1626 Ioannes Epus Posnan. Nominatus Gnesnen. m. pr." 

Zapewne i tym razem "traktowano" króla na zamku nie mniej "hojnie", ni poprzednio. Czy "wszystko niszcz鉍a dawno", czy te "niezr璚zno rzemielnika" by造 w dalszym ci鉚u przyczyn, 瞠 arcybiskup W篹yk znów cz poludniow zamku reparowa; nadto wystawi on nad bram zamkow wysok wie輳, umieci w niej zegar bij鉍y, a w ogrodzie zamkowym, b璠鉍ym poza murami i po章czonym z zamkiem oddzielnym mostem, urz鉅zi nad bram mieszkanie miejskie; do ogrodu tego sprowadza na wzór arcybiskupa Firleja przeró積e roliny zagraniczne. 

Nast瘼ni arcybiskupi równie troszczyli si o stan zamku i o jego ozdob. Arcybiskup Jan Lipski (1638-1641) zbudowa now sal, a wi皻obliwy Maciej ㄆbi雟ki (1641-1652) wystawi wysok wie輳, wyreparowa pó軟ocn i zachodni cz zamku i odpowiednio ubezpieczy. 

Zamek 這wicki w po這wie XVII w. wg Puffendorfa

Wspaniale i gronie przedstawia si wówczas zamek prymasowski, wzniesiony na znacznym nasypie, otoczony wysokim murem, g喚bokiemi fosami, palisadami, wa豉mi, przekopami i rozlewami Bzury. Zamek z cegly palonej, z muru "mi頊iego", maj鉍ego przy ziemi gruboci 4 這kcie, sk豉da si z 2 czci, z których wy窺za by豉 3 pi皻rowa, a druga, ni窺za zbudowana kosztem trzech arcybiskupów. "Mocni造 go baszty wi瘯sze formy okr鉚貫j i mniejsze równie jak i wie瞠 - kwadratowe, w ró積ych punktach rozmieszczone; w rodku wznosi豉 si wie瘸 ogromna ze swej budowli i wysokoci, która by豉 pomnikiem gustu i pi瘯nej sztuki budowniczej; przyozdobiona u góry galery 瞠lazn i kszta速n kopu章 z blachy 瞠laznej i chor鉚wi, zdaleka widzian by mog豉". Dziedziniec by obszerny, znajdowa這 si na niem ród這, które za pomoc drewnianych kanaów ustawicznie dostarcza這 wody. "Przy wnijciu do zamku nad bram gówn by豉 wyprowadzona wie瘸, czyni鉍a pi瘯ny widok, zajmuj鉍a oczy przechodniów wytwornoci struktury i zielonym z blachy okryciem, jako te zajmuj鉍a uszy wielkim bij鉍ym zegarem". Na murach zamku by造 umieszczone herby, litery i 4 napisy 豉ci雟kie, które Starowolski zapisa. Pierwszy napis brzmia: "Za prymasostwa Jakóba Ucha雟kiego, arcybiskupa gnienie雟kiego, legata Stolicy Apostolskiej, prymasa, pierwszego ksi嘀璚ia Królestwa Polskiego, pierwszego w czasie bezkrólewia senatora, za這穎ne s fundamenty tej budowy, pocz預szy od w璕豉 zewn皻rznego wschodniego, a do ciany ni窺zego zamku 這wickiego w roku Pa雟kim 1573, a po obraniu i og這szeniu przeze królem Najjaniejszego i Najszlachetniejszego Ksi璚ia Andiwów, Burbonów i Alwernów i po oddaniu mu królestwa, oraz odbytej koronacyi, wzniesiona i doko鎍zona w roku pa雟kim 1574". 

Drugi napis - w zamku wy窺zym - "Janie Wielmo積y i Czci najgodniejszy w Chrystusie Ojciec i Pan Stanis豉w Karnkowski z Bo瞠j i Stolicy Apostolskiej 豉ski arcybiskup gnienie雟ki, legat, Królestwa Polskiego prymas i pierwszy ksi嘀, rozpocz皻 budowl t doko鎍zy i przyozdobi w r. 1585, a swego arcybiskupstwa w roku drugim". 

Trzeci, równie w zamku wy窺zym: "Ucha雟ki mi wybudowa, Karnkowski kru瞟ankami przyozdobi, lecz wszystko niszcz鉍a dawno lub niezr璚zno rzemielnika oboje do upadku przywiod豉. Wawrzyniec G瑿icki od roku narodzenia Chrystusa 1620 prawie upad章 podwign像, a jak upadku kocio豉 Arystej nie 瘸逝j, tak i ja upadku mego w υwiczu nie 瘸逝j, bo jak tamten od ognia zniszczony blach nakryto, tak i mnie upadaj鉍ego odbudowano. Niech to nieba zrz鉅z, aby mnie jak najd逝瞠j zamieszkiwa, lecz 瞠 krótkie jest 篡cie ludzkie, niech marmur o ich szczodrobliwoci wiadczy potomnym". 

Czwarty nad bram zamkow: "Napraw tego zamku, przez Jana W篹yka, arcybiskupa gnienie雟kiego rozpocz皻 i po uko鎍zeniu strony po逝dniowej przez mier przerwan, drugi po nim sukcesor Maciej ㄆbi雟ki, arcybiskup gnienie雟ki, wznowi i, naprawiwszy stron zachodni i pó軟ocn, oraz wyprowadziwszy wie輳 ku swej i sukcesorów wygodzie, pozostawi w 1645 roku Pa雟kim". 

Zamek 章czy z miastem d逝gi most; mia on podwoje wisz鉍e, które zwiedzione przerywa造 go i broni造 przyst瘼u nieprzyjacio這m. 

Arcybiskupi - jak g這si podanie - zazwyczaj doje盥瘸li do kolegiaty po mocie, u這穎nym wzd逝 Bzury, a stercz鉍e do dzi dnia s逝pki w wodzie s ladem dawnego zwodzonego mostu. 

[cz trzecia]

Do tak urz鉅zonego zamku w 1648 r. po mierci W豉dys豉wa IV zwo豉 wy瞠j wspomniany arcybiskup Maciej ㄆbi雟ki zjazd panów koronnych i senatorów i tu, z這篡wszy narad, wyda odpowiednie rozporz鉅zenie na czas bezkrólewia. Tu goci króla jana Kazimierza, Mary Ludwik i dworzan królewskich, chroni鉍ych si przed morow zaraz. I tu, w zamku, 17 sierpnia 1652 r. umar ten wi皻obliwy prymas, pogr嘀aj鉍 archidyecezy, ba, kraj ca造 w smutku i 瘸這bie. Nie po raz pierwszy i nie ostatni zamek 這wicki kirem si przyodziewa: i arcyb. Jakób Sienie雟ki, Zbigniew Olenicki, Andrzej Boryszewski, Maciej Drzewieki, Miko豉j Dzierzgowski, Jan Przerembski, Jakób Ucha雟ki, Jan Tarnowski, Wojciech Baranowski, Wawrzyniec Gembicki i Jan W篹yk 篡wota w nim dokonali, i nie po raz to pierwszy i nie po raz ostatni z zamku 這wickiego, przy odg這sie roze趾anych dzwonów wyruszy pochód 瘸這bny, gdy zw這ki prymasa przewo穎no do miejsca wiecznego spoczynku, do odleg貫j katedry gnienie雟kiej, albowiem i jego nast瘼cy: Jan Wyd瞟a, Stanis豉w Szembek i Krysztof Szembek w pa豉cu zamkowym do snu-mierci si uk豉dali i ich zw這ki, jako i poprzednio tu zmar造ch - wywieziono, by je z這篡 pod mury kocio豉. 

Smutno by這 na zamku 這wickim po mierci ukochanego arcybiskupa, ale stokro smutniej, gdy zacz窸y nadci鉚a ponure wieci, 瞠 wojska szwedzkie wkroczy造 w granice Rzeczypospolitej. Zaledwie wys豉鎍y gnienie雟cy zd嘀yli ukry w tajemnych podziemiach tutejszych uwiezione przed Szwedami relikwie w. Wojciecha, a tu 1655 r. nawa豉 nieprzyjacielska zalewa dobra arcybiskupie, zajmuje zamek i fortec w nim urz鉅za, grabi wszystko i burzy. Zamek dwukrotnie by opanowywany przez Szwedów - wreszcie 1657 r. szczliwie zosta od nich uwolniony, lecz jak瞠 straszne by這 w nim spustoszenie. Zdawa這 si, i niepodobna podwign寞 go z upadku. Arcybiskup Andrzej Leszczy雟ki (1652-1658), który przed wojn "z wielkim gustem" ozdobi dolne pokoje zamku, teraz wobec zupe軟ego ich zniszczenia by zmuszony gdzieindziej przebywa. Gdzie wi璚 podejmowa Jana Kazimierza, który przyby do υwicza w roku 1658 i tu przyjmowa poselstwo cara Micha豉 Aleksiejewicza? Arcybiskup Wac豉w Leszczy雟ki (1658-1666) przyst雷i do restauracyi zamku, lecz by這 to zadanie przechodz鉍e jego si造 i fundusze. W tym czasie wzniesiono dla wygody arcybiskupa dom drewniany, jednopi皻rowy. 

Krzy瞠 瞠lazne z dachów domów 這wickich (w zbiorach W. Tarczy雟kiego), fot. K. Moszy雟ki

Po abdykacyi króla Jana Kazimierza na zamku, gdzie rezydowa interrex Miko豉j IV Pra禦owski (1666-1673), odbywa造 si ustawiczne zjazdy i narady stronników ksi璚ia francuskiego Kondeusza. Hetman Jan Sobieski i kanclerz Pac byli tu cz瘰tymi go熤i; nawet wybór i koronacya Micha豉 Winiowieckiego nie po這篡造 kresu tym intrygom: w r. 1671 w zamku 這wickim bawi Karol, ksi嘀 de Longueville, a w roku nast瘼nym koncentrowa si tu zwi頊ek wojska koronnego, który wyst瘼owa przeciwko konfederacyi go章bskiej. Mury zamku by造 wiadkiem smutnych scen. Wród najwi瘯szego napr篹enia wypadków zebra si sejm d. 4 stycznia 1675 r. i konwokacya senatorów w υwiczu, zwo豉na przez Sobieskiego i prymasa. Wreszcie nasta豉 zgoda mi璠zy powanionemi stronami. Uspokoi這 si na zamku po mierci arcybiskupa Pra禦owskiego, a szczególniej za rz鉅ów arcybiskupa Jana Wyd瞟i (1677-1686), który, osiad連zy na sta貫 w υwiczu, rzadko kiedy st鉅 wyrusza, a sprawami kraju ma這 si zajmowa, siedzia przeto samotny i nie rad przyjmowa nieproszonych goci. 

Wspania章 t rezydency niszczy z鉉 czasu, zniszczy造 wojska nieprzyjaciejskie, reszty dokonywa豉 chciwo dworzan i nieuczciwo poddanych, którzy zazwyczaj po mierci arcybiskupów, do篡wotnich w豉cicieli zamku, dopuszczali si okropnej grabie篡. Ze smutkiem wyzna trzeba, 瞠 niekiedy i rodzina zmar貫go nale瘸豉 do tego. Z przepysznych sal i komnat z popiechem wynoszono wszystko, co si da這, gorzej - wyrywano to, co przedstawia這 jak warto, a wi璚 okna, zamki, zawiasy, niszczono piece, ciany, posadzki. Zanim kapitu豉 metropolitalna na wie o zgonie pasterza zd嘀y豉 przys豉 swego komisarza, i瘺y czuwa nad ca這ci maj靖ku - grabie i zniszczenie ju zosta造 dokonane. A arcybiskup Krzysztof Szembek, gdy w roku 1758 przyby do υwicza, wnet pisze list do kapitu造 gnienie雟kiej, w którym przedstawia ubóstwo zamku, donosz鉍 i "w ca造m domu nic nie zosta這". 

Wobec takich grabie篡 prawie ka盥y arcybiskup musia si na nowo urz鉅za, zagospodarowywa, a by這 to po章czone z wielkimi k這potami i wydatkami. Radziejowski, nast瘼ca Wyd瞟i, znalaz rezydency 這wick w tak smutnym stanie, i nie mia gdzie mieszka i by zmuszony zaj寞 czasowo lich kury kanoniczn przy kolegiacie 這wickiej. Przeto przyst雷i zaraz do restauracyi zamku i jego urz鉅zenia. Robota post瘼owa豉 do pr璠ko, tak 瞠 w roku 1691, 1692 i 1693 arcybiskup goci ju na swym dworze zwyci瞛c z pod Wiednia. 

W kilka lat po ostatniej wizycie króla, po jego mierci zamek 這wicki znów nabiera znaczenia, gdy do interrexa Radziejowskiego d嘀 zwolennicy ksi璚ia de Conti, d嘀 i przedstawiciele innych stronnictw. 

Po nie uda貫j elekcyi, gdy prymas opuci Warszaw w obawie, 瞠 elektor saski (August II) z wojskiem uderzy na stolic - 12 Wrzenia 1697 ze zbrojowni warszawskiej wywieziono do υwicza amunicy i dzia豉, a rada rokoszu generalnego równie tutaj popieszy豉. 

Burzy豉 si bra szlachecka przeciw ju ukoronowanemu Augustowi II, i z wojskiem saskiem wkroczy do Polski, przeto w lutym roku nast瘼nego znów si zebra豉 do υwicza i radzi豉 nad bezpiecze雟twem zagro穎nej ojczyzny. Prymas, cho si z Sasem uk豉da, na 5 maja t. r. nowy zjazd do υwicza naznaczy. Przybyli wówczas oprócz rokoszan i komisarze królewscy: Micha Radziwi陶, podkomorzy litewski, i Miko豉j wi璚icki, biskup kujawski, a znalaz連zy Radziejowskiego i jego stronników sk這nnych do zgody, spisali z nimi 22 artyku造 uk豉du, które król przyj像: wówczas reszta opornych uzna豉 go prawowitym monarch. Lecz nie by to kres niesz krajowych, przeciwnie, id wypadki coraz smutniejsze. 

Wybucha wojna ze Szwecy. 

Do zamku 這wickiego, do Micha豉 Radziejowskiego le zwyci瞛ki Karol XII swych posów, by prymas og這si detronizacy Augusta II, ale gdy ten nie daje odpowiedzi, przysy豉 mu za這g wojskow, która ma go gwa速em zmusi do popiesznej koronacyi Stanis豉wa Leszczy雟kiego. Prymas przyjmuje oboj皻nie wie, i  Szwedzi zamek zajmuj: "Mniejsza o to - mówi - nie zrobiliby tego Szwedzi, mia豚ym Sasów w υwiczu". Wojna zalewa kraj ca造, przez υwicz ustawicznie przeci鉚aj ró積e wojska, niszcz鉍 wszystko i grabi鉍. 

Zamek 這wicki zota okropnie spustoszony i zrujnowany. Arcybiskup Stanis豉w Szembek (1706-1722) zaledwie zamek ni窺zy na nowo od fundamentów podwign像, zostawiaj鉍 nast瘼com doko鎍zenie ogólnej reparacyi, na co zapisa 2288 dukatów. 

Wype軟ieniem zlecenia testamentowego zaj像 si prymas Teodor Potocki (1722-1738), który z wielkim nak豉dem w豉snych pieni璠zy zamek wy窺zy przyprowadzi do pierwotnej wietnoci: "Zdobi go sztuk, p璠zlem i z這tem, sal ogromn w nim tworzy i domow przeliczn kaplic; na mury zamku zatacza armaty". 

Ksi璕a rachunkowa konfraternii kupieckiej, piecz耩 i konwie cechu rzeniczego w υwiczu (ze zbiorów W. Tarczy雟kiego), fot. K. Moszy雟ki

Jakie by這 jego wewn皻rzne urz鉅zenie, widzimy z testamentu jego, w którym drogie obicia cian zapisuje ró積ym kocio這m, wyliczaj鉍 tam: obicie adamaszkowe z galonami z這temi y krzes豉 adamaszkowe w tym瞠 pokoju, gdzie sypiano; cztery sztuki szpalerów, w pokoju przed kaplic rozbite; dwa dywany wielkie; w starym budynku, w drugim pokoju - obicie chi雟k manier wyrabiane; trypowe floryzowane obicie w dwóch pokojach; obicie w pokoju z sali przychodz鉍ym; obitko w gabinecie, obicie b喚kitne na sali. 

W tak ozdobionym zamku arcybiskup przyjmowa dwukrotnie Augusta II, a nast瘼nie pos豉 tureckiego, który r. 1737 przyby do Polski z uznaniem nowego króla, Augusta III. Lecz nietylko dostojnicy znajdowali tu gocin; rezydencya arcybiskupa sta豉 otworem dla wszystkich nieszczliwych; ka盥y, kogo tylko grom jaki nawiedzi, ju przez to samo mia wolne do niej wnijcie. W latach g這du przed zamkiem wystawiano zbo瞠 w worach dla udzielania go potrzebuj鉍ym, a 800 biednych codziennie otrzymywa這 posi貫k ze szczodrobliwoci prymasa. W ka盥 niedziel i wi皻o przestronne gmachy zamku nape軟iali panowie i szlachta. Czytamy, 瞠 arcybiskup W豉dys豉w ㄆbie雟ki (1759-1767) spotka raz ubogiego szlachcica i wymówi mu, 瞠 nie by na obiedzie, chocia si znajdowa na nabo瞠雟twie w kociele; gdy mu ten odpowiedzia, 瞠 nie mia cisn寞 si na tak wysokie zebranie - "panie bracie, rzek do niego ㄆbie雟ki - stó prymasowski jest sto貫m szlachty". 

Nic wi璚 dziwnego, 瞠 na tak rozliczne wydatki nie wystarcza造 - cho do znaczne - dochody arcybiskupie i w pustej szkatule cz瘰to tylko dno wida by這. 

Troska materyalna n瘯a豉 niejednego arcybiskupa, wskutek niej kr嘀y o prymasie Krzysztofie Szembeku (1738-1748) do charakterystyczne podanie. Staruszek Szembek d逝go chorowa; pewnego razu zda這 si, 瞠 ju 篡cie zako鎍zy; wtem ocuci si, przyszed do przytomnoci i spyta, co si z nim sta這. Ksi鉅z, co by przy nim odrzek: " W. K. Mo umar貫, chc mu ostatni odda pos逝g". "Nie umieram, nie umieram jeszcze, rzek ksi嘀, ubogi prymas jestem, nie mielibycie mnie za co pochowa. Prosz Boga, aby mnie przy 篡ciu dochowa, a wi皻oja雟ka rata przyjdzie na mój
pogrzeb" . 

Arcybiskup Adam Komorowski by ostatnim, o którym wiemy, i restaurowa zamek 這wicki, i za jego rz鉅ów ta rezydencya prymasowska zapewne po raz ostatni goci豉 w swych murach króla polskiego, Augusta III, bo cho St. Poniatowski kilkakrotnie bawi w υwiczu, to jednak tylko przy opisie jego gociny w 1784 r. spotykamy wzmiank, 瞠 w zamku puszczano fajerwerki, a zwykle przyj璚ie J. K. Moci i bardzo licznych goci prymasa odbywa這 si w gmachu ks. misyonarzy. Zrujnowany zamek wród ogólnej zawieruchy wojennej utraci swe znaczenie, tem bardziej, 瞠 arcybiskupi przenieli sw rezydency do Skierniewic. Pod jego murami przeci鉚aj liczne oddzia造 wojska, dochodz go nawet odg這sy strzaów armatnich i huk p瘯aj鉍ych granatów w czasie 4-godzinnej walki, któr 12 kwietnia 1769 r. stoczyli konfederaci barscy z nieprzyjacielem pomi璠zy wiery瞠m a Niedwiad, ale pospolite ruszenie na czerwca t. r. pod υwicz nie przychodzi do skutku i zamek bezbronny wydany jest na 逝p nieprzyjaciela - na 逝p czasu, a wreszcie arcybiskup ksi嘀 Micha Poniatowski poleca go przerobi na - fabryk pótna. 

I znikn像 splendor dworu prymasowskiego, a zamiast odg這sów zbrojnej szlachty i wietnych senatorów, rozleg造 si nawo造wania fabrykantów i turkot warsztatów. Lecz najg這niejszy ha豉s fabryczny nie zag逝szy j瘯ów zbola貫j ziemicy, które ponurem echem odbija造 si od murów dawnego zamku. 

Wszystko pochyli這 si do upadku... 

Roku 1822 rozebrano pozosta貫 mury zamkowe; ceg喚 u篡to do innych budowli, witra瞠 i p造ty zamkowe jenera Klicki umieci w swym pa豉cyku; cz ich spotka豉m w domu przy ulicy Podrzecznej, dawniej w豉snoci R. Sarbiewskiego - lecz z czasem i st鉅 znikn窸y. Przed laty stercza造 jeszcze wysokie ruiny zamkowe, dzi s ju bardzo ma貫, i niestety, przyjdzie czas, 瞠 i te znikn z powierzchni, a zostan tylko wspomnienia. 

Strona gówna