Zbiory 這wickie

Kazimierz Moszy雟ki.
Ziemia. Zeszyt monograficzny 這wicki.
Warszawa 1913. Rok 4. Nr 15 i 16.


Kto chcia豚y si przekona, co mo瞠 sprawi praca jednostki, niech zwiedzi zbiory 這wickie. Z pomi璠zy czterech wi瘯szych kolekcyi tutejszych niema ani jednej, któraby powsta豉 dzi瘯i zbiorowej pracy ogó逝, a mimo to przedstawiaj si one wcale pokanie, co si za tyczy Muzeum Staro篡tnoci p. W. Tarczy雟kiego, wprost imponuj鉍o. Z tych te wzgl璠ów ciekawe i wielce pouczaj鉍e b璠 dla nas dzieje zbiorów 這wickich, a zw豉szcza dzieje Muzeum Staro篡tnoci. 

W豉dys豉w Tarczy雟ki

Przed rokiem 1905 by豉 to jeszcze niewielka kolekcya prywatna, z której w kwietniu 1906 r. utworzy p. Tarczy雟ki Muzeum, zatwierdzone wkrótce przez rz鉅 i oddane pod piecz warszawskiego Towarzystwa opieki nad zabytkami. Pod koniec r. 1906 muzeum zawiera這 oko這 1000 numerów (1). Od tego czasu widzimy olbrzymi skok naprzód, bo ju we wrzeniu 1912 r. zbiory maj 2556 numerów w 2891 przedmiotach (2), w chwili obecnej za numerów 2613, a przedmiotów oko這 3000! Sprawiedliwo nakazuje wprawdzie podkreli
 
(1) „Dzwon Polski z d. 26 padziernika 1906 r.
(2) „υwiczanin z d. 20 wrzenia 1912 r.

wysok i dobrze zrozumian ofiarno spo貫czn, jakiej naprzyk豉d niedawno dali dowody pp. Stanis豉w Wilkoszewski z υwicza i Jan nr. Moszy雟ki z Sójek (1), ofiarowuj鉍, ladem licznych poprzedników, jak pp. Orpiszewskich, B貫ndowskich, Walewskich, ㄨczy雟kich i wielu innych, wartociowe swe zbiory i pami靖ki do 這wickiego Muzeum Staro篡tnoci; przedewszystkiem jednak podziwia nale篡 samego organizatora a dzisiejszego w豉ciciela i kuratora Muzeum, p. W豉dys豉wa Tarczy雟kiego. Syn fabrykanta fortepianów, zami這wanego archeologa, urodzony w r. 1845 w P這cku, po uko鎍zeniu tamtejszej szko造 realnej odda si 禦udnemu zarobkowaniu na chleb jako korektor fortepianów. Zaj璚ie to przykre a nu蕨ce b這gos豉wione jednak wyda這 owoce: pozna造 go dalekie i blizkie dwory, pozna造 domy mieszcza雟kie, a poznawszy, tak polubi造 i takiem bezgranicznem obdarzy造 zaufaniem, 瞠 z chwil,

(1) Dok豉dne wiadomoci o znacznym, bo obejmuj鉍ym przesz這 220 numerów, darze p. St. Wilkoszewskiego, znajduj si w wy瞠j przytoczonym „υwiczaninie. Krótsza wzmianka i podzi瘯owanie Kujawskiego oddzia逝 P. T. K. w „Dzienniku Kujawskim z 14 padziernika 1912 r.

gdy, id鉍 ladem ojca i brata (1) odda si gromadzeniu zbiorów, powierzano mu najdro窺ze klejnoty! Odt鉅 znosi p. Tarczy雟ki cierpliwie ziarnko do ziarnka, raz wraz przyjmuj鉍 obfitsze jednorazowe dary. Mo積aby si unosi bez ko鎍a nad pracowitoci i zabiegliwoci, nad zapalonym rozp璠em, z jakim gromadzi swe zbiory; nad t skrz皻noci, z jak spisuje noty, dotycz鉍e zbieranych przedmiotów; nad niezmiern uczynnoci, z jak s逝篡 ka盥emu, kto zapragn像 z jego zbiorów korzysta, —  瞠 jednak min窸y czasy, kiedy przy lada sposobnoci ody na cze zas逝穎nych pisano — 瞠 ludzie nauczyli si wreszcie patrze na czyny i z czynów s鉅zi o zas逝dze, bezgraniczna chwalba jest wi璚 tutaj zb璠n i zamiast niej lepiej kirka sów samym zbiorom powi璚imy.

(1) Bogata archeologiczna kolekcya tego ostatniego przechowuje si przy katedrze p這ckiej. 

Wprawdzie nie sposób jest na tem miejscu nietylko wyczerpa, ale nawet dok豉dnie streci ca貫go bogactwa Muzeum, mo積a jednak wytkn寞 te grupy przedmiotów, które sw wartoci, czy te liczebnoci zas逝guj na szczególn uwag. Nale蕨 tu przedewszystkiem niezliczone dokumenty historyczne, wi璚 rozporz鉅zenia i przywileje z podpisami omiu panuj鉍ych polskich, od Zygmunta Augusta pocz預szy; dalej bardzo wa積e dokumenty wojskowe polskie, dotycz鉍e zw豉szcza drugiej po這wy XIX w.; par瘰et autografów ró積ych dygnitarzy kocielnych i wieckich naszej Rzeczypospolitej; liczne autografy poetów i pisarzy polskich, nie wy章czaj鉍 takich, jak Mickiewicz lub S這wacki; dwie szafy ksi鉚 i pism z ubieg造ch stuleci; obrazy i portrety, mi璠zy którymi cenny nieznany portret ksi篹ny 這wikiej, Joanny Grudzi雟kiej. 

Aniela Chmieli雟ka

Osobn grup stanowi wartociowe zbiory klejnotów, przewa積ie antyków wszelkiego rodzaju, jak zegarki, drogocenne tabakierki, naszyjniki, piercienie (1), par pi瘯nych kamei i t. d., i t. d . Obok nich bogata kolekcya broni, orderów i czci strojów wojskowych; zbiór porcelany, teki haftów, sztychów i map dawnych, szafa specyalnie archeologii powi璚ona..., powtarzam, nie sposób wyliczy wszystkiego w tak pobie積ym opisie.

(1) Porówn. Fr. Jaworskiego: „Piercienie historyczne w dodatku do „Kuryera Lwowskiego, p. t. „Na ziemi naszej, Lwów 1911, NoNo 1—20, a zw豉szcza NoNo 9, 19 i 20, gdzie s opisane okazy ze zbiorów p. Tarczy雟kiego. 

A przecie wy章czy貫m st鉅 obfite dzia造, specyalnie ksi瘰twa dotycz鉍e, które obejmuj takie bogactwo dokumentów i przedmiotowych pami靖ek dotycz鉍ych dawnego przemys逝 i kupiectwa 這wickiego, 瞠 ju dzisiaj wszelkie obszerniejsze studya, powi璚one kulturze dawnego υwicza, a nie znaj鉍e tych zbiorów, by造by najzupe軟iej chybione. W tym tedy dziale obok rozlicznych wiadectw, inwentarzy, przywilejów, rozkazów, listów, ksi鉚 rachunkowych, kwitów i taryf jarmarcznych, na osobn wzmiank zas逝guje kronika cechu szewckiego z XVII w., napomykaj鉍a mi璠zy innemi i o wojnach podówczas kraj pustosz鉍ych, po których „co ma這co braczij pozosta這”. Mamy tu i liczne kontrakty, jak ten naprzyk豉d z r. 1770, w G逝chowie, wsi do ksi瘰twa nale蕨cej spisany, „Mi璠zy Niewiernym Markiem Layzerowiczem Magistrem konsztu Z這tnickiego z jedney a Utciwym Kazimierzem Baranowskiem Czeladnikiem tegosz konsztu z drugiey strony zawarty, który to kontrakt strony obydwie pod win Dwudziestu Grzywien na υy do kocio豉 strzyma sobie deklarui”. 

„Cecha” archikonfraternii kupieckiej w υwiczu. Ze zbiorów W. Tarczy雟kiego. Fot. K. Moszy雟ki.

Obok dokumentów pimiennych s te bardzo ciekawe przedmiotowe, wi璚 znaczna liczba piecz璚i cechów 這wickich i ich odcisków od XVI w. pocz預szy; konwie cechu rzenickiego; puhar archikonfraterni kupieckiej, do uczt konfraterskich s逝蕨cy; skarbiec w postaci 瞠lazem okutej skrzyni; arcyciekawa oznaka cechmistrza z r. 1702, ryta w barokowe ornamenty rolinne i ozdobiona alegoryczn postaci kobiec (1) i t.d.

(1) Do tego znaku czyli t. zw. „cechy przechowa豉 si nast瘼uj鉍a kurenda: „S豉wetni Panowie Bracia Archikonfraternij Kupieckiey przy zaleceniu Zwierzchnoci naszey wiadomo czynimy znakiem naszym kupieckiem W. M. Pa雟twu, zalecaj鉍 iutrzeysz Sollenn Introducti Janie Owieconego X-cia Jegomoci Prymasa y Dobrodzieya do kocio豉 Kollegiaty υwickiej, na któr a瞠bycie Wasze iak z naylepszym porz鉅kiem y moderunkiem pod Chor鉚iew kupieck stawi si raczyli Sami Osobami Swymi na dzie iutrzeyszy na godzin szóst zrana. Co powag praw Naszych Waszm. nakazujemy y surowo zalecamy, któryby si za nie pos逝szny z Waszmc. nalaz ten b璠zie karany win w prawach naszych opisan

Z wytworów dawnego przemys逝 wyró積iaj si kolekcye wyrobów lusarskich i kowalskich; 31 okazów dawnych form farbierskich do drukowania pócien; nieco ceramiki 這wickiej dawnej i dzisiejszej; ozdobny piec z Nieborowa; wreszcie zbiór ksi嘀ek, pochodz鉍ych z drukarni prymasowskiej w υwiczu. 

Z pami靖ek, dotycz鉍ych specyalnie miasta υwicza, zas逝guj na wzmiank ceg造 i dachówka z dawnego zamku, ko豉tka 瞠lazna do bramy dziedzi鎍a pp. Bernardynek, a zw豉szcza ciekawe zako鎍zenia dachów domostw 這wickich z XVIII stulecia. 

Szczyty (pazdury) starych domów w υwiczu. Ze zbiorów W. Tarczy雟kiego. Fot. K. Moszy雟ki.

Ko鎍z鉍 opis tych zbiorów, zaznaczy musimy, 瞠 υwicz pozna si na niezmiernej zas逝dze p. Tarczy雟kiego i na wielkiej wartoci jego pracy, a zabezpieczaj鉍 mu do pewnego stopnia byt i daj鉍 szczup造 wprawdzie lokal na pomieszczenie zbiorów, zabezpieczy tem samem dalszy ich rozwój. A nie potrzebujemy chyba podkrela, jak wielkie znaczenie maj te zbiory dla ksi瘰twa; wszak to nie tylko martwy materya naukowy, wszak to wa積e kulturalne ognisko, daleko na okolic promieniuj鉍e. Zwiedzaj je liczne wycieczki, liczni rzemielnicy i ch這pi, a zawsze ch皻ny do objanie p. Tarczy雟ki uczy ich niejako pogl鉅owo historyi ksi瘰twa i historyi kraju (1).

(1) Obszerniejsze wzmianki o Muzeum Staro篡tnoci drukowano w „Gazecie Kujawskiej z d. 3 kwietnia 1907 r. i w „Na ziemi naszej sierpie 1909 r. (Tam瞠 kilka zdj耩). 

*

Pod wzgl璠em szerzenia owiaty Muzeum Staro篡tnoci uzupe軟ia znakomicie niedawno zapocz靖kowane Muzeum Krajoznawcze. Szerzenie owiaty drog naukowych pokazów i popularnych pogaw璠ek jest przewodni ide tego ostatniego, st鉅 te najpokaniej przedstawiaj si tutaj te dzia造 zbiorów, które owej idei odpowiadaj, wi璚 przedewszystkiem kolekcye przyrodnicze, zdj璚ia z natury, tablice statystyczne, wreszcie okazy rozumowego wyk豉du o rolnictwie i przemyle. Dusz tych zbiorów, ich jedyn kierowniczk i jedyn, bodaj, opiekunk jest p. Aniela Chmieli雟ka, której marzeniem jest podniesienie Muzeum krajoznawczego do godnoci pot篹nego ogniska kulturalnego dla okolicznego ludu (1). Zrozumia章 jest rzecz, 瞠 przy takiem traktowaniu sprawy zbiory czysto naukowe, w danym wypadku etnograficzne, ust雷i造 na plan drugi, i dzi, w trzecim roku ich istnienia przedstawiaj si jeszcze wzgl璠nie skromnie; obficiej reprezentowane s tu jedynie we軟iaki i wycinanki. Miejmy jednak nadziej, 瞠 wraz z uwiadomieniem w這cian okolicznych, wraz z zapoznaniem ich z celami i znaczeniem podobnych zbiorów, wzronie ofiarno wsi, rozwinie si zatem i dzia etnograficzny. Ju dzisiaj wida pi瘯ne owoce pracy niezmordowanej kierowniczki, ju dzi coraz czciej s造szymy o ch這pach, przyby造ch z dalekich stron ksi瘰twa umylnie dla zobaczenia Muzeum, a na niedawnem uroczystem otwarciu tego zwarta masa ludu pomieci si nie mog豉 w jego cianach. To te, gdy w r. 1911

(1) Patrz, bli瞠j: A. Chmieli雟ka „W jakim celu tworzymy Muzeum w υwiczu, υwicz, 1912.

dary w這cia雟kie stanowi造 niespe軟a 1/13 ogólnej liczby etnograficznych okazów, — w r . 1911 ilo ich podnios豉 si do 10/13 tej瞠 liczby. Obfitoci darowanych przedmiotów odznaczy si przedewszystkiem ród ciborów; cze im za to i serdeczne w imieniu polskiej nauki dzi瘯i! Je瞠li znajd oni godnych siebie naladowców, je瞠li icie m這dzie鎍zy zapa organizatorów Muzeum trwa b璠zie d逝瞠j, nabierze ono wkrótce prawdziwego naukowego znaczenia, a zapoznanie si z niem konieczne b璠zie nietylko dla miejscowego ludu, ale i dla wszystkich tych, którzy z tym ludem bli瞠j si pozna zapragn (1).

(1) Obaj w豉ciciele zbiorów nie zezwolili na og這szenie swych nazwisk. 

Skr瘼owani wzgl璠ami natury czysto prywatnej ma這 mo瞠my powiedzie o dwuch pozosta造ch, zamkni皻ych zreszt dla ogó逝, zbiorach 這wickich. Jest to przedewszystkiem zbiór wszelkich drukowanych i pisanych wiadomoci, dotycz鉍ych historyi υwicza, a obfity i nieoszacowany materya dla przysz貫go historyka ksi瘰twa, gromadzony r瘯 skrz皻n i niezmordowan, pozatem zbiór kilku dziesi靖ków dzie dawnego malarstwa, szko造 przewa積ie niemieckiej, francuskiej i flamandzkiej.

 


Strona gówna           Spis treci             <<Wstecz